TJÄNSTEVILLKOR FÖR PLAYSTATION NETWORK

VIKTIGT.

PlayStation Network är inte avsett för barn under 7 år.

Om du är mellan 7 och 17 år gammal måste din förälder eller vårdnadshavare ("Målsman") läsa igenom och godkänna villkoren för din räkning. Du kan också läsa dem. Be din målsman att förklara det du inte förstår. Du kan också läsa reglerna för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms/. Reglerna är kortare än dessa villkor. De förklarar de viktigaste delarna.

SOM KONSUMENT KAN DU HA RÄTTIGHETER ENLIGT GÄLLANDE LOKALA LAGAR SOM INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS. DESSA RÄTTIGHETER HAR FÖRETRÄDE FRAMFÖR ALLT I DESSA VILLKOR.

INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DITT KONTO.

Läs igenom dessa villkor. De här villkoren ligger till grund för vårt samarbete. Vi kan stänga av ditt konto och eventuella barnkonton om någon av er bryter mot dessa villkor. Om du har några frågor kontaktar du kundtjänst – se avsnitt 31.

1. När gäller dessa villkor?

1.1. De här villkoren gäller för alla konton på PlayStation Network och all användning av dessa konton.

2. Vad är PlayStation Network?

2.1. PlayStation Network kallas också PSN. PSN är en tjänst som levereras via internet. Via den får du kontakt med andra spelare och tillgång till en mängd olika tjänster. Du behöver ett konto för att kunna använda PSN. Det kostar inget att skapa ett konto, men vissa av tjänsterna som är tillgängliga via PSN kostar pengar.

3. Vilka är vi?

3.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, företagsnummer 06020283 ("SIENE"). SIENE är registrerat i England och Wales.

4. Vem kan skapa ett konto på PSN?

4.1 Endast personer som är 7 år och äldre får ha ett konto.

4.2. Om du är mellan 7 och 17 år gammal måste din målsman godkänna att du har ett konto och hjälpa dig att skapa det.

4.3. Om du är 18 år eller äldre kan du själv skapa ett konto. Skapa först ditt eget konto. Skapa sedan separata konton för alla barn som du är målsman för. Ställ in föräldrakontroll på alla barnkonton om du vill anpassa deras aktivitet. Mer information finns i avsnitt 11 nedan.

5. Vad händer om du bryter mot dessa villkor?

5.1. Vi kan vidta olika åtgärder enligt avsnitt 25, exempelvis stänga av ditt konto. När kontot är avstängt kan du inte använda PSN. Det innebär att du inte kan använda vissa produkter ens om du har betalat för dem.

6. Vårt åtagande gentemot dig.

6.1. Ditt nöje och din fortsatta användning av PSN är vårt främsta intresse. När vi fattar beslut tar vi hänsyn till dina intressen och väger dem mot våra egna. Vi strävar efter att ta beslut som är rimliga under omständigheterna. Vi försöker förbättra din upplevelse av PSN, inte göra den sämre. Vi strävar efter att behandla dig rättvist.

7. Ditt åtagande gentemot oss.

7.1. Du måste vara ärlig mot oss. Ange korrekta personuppgifter för dig själv och eventuella barn. Håll informationen uppdaterad via kontohantering.

7.2. Varför det är viktigt

7.2.1. Det är viktigt eftersom vi förlitar oss på de uppgifter du anger. Vi skickar viktig information till de e-postadresser du anger. Vi använder barnens födelsedatum för att anpassa deras upplevelse.

7.2.2. Om du uppger falska uppgifter kan vi stänga av de berörda kontona. Vi kan till exempel stänga av konton för vuxna om barn använder dem. När det händer förlorar du åtkomst till PSN och vissa produkter, även om du betalat för dem. Du kan kontakta kundtjänst om du undrar varför du eller ditt barn har stängts av och vad du kan göra.

8. Definition av ord och fraser.

"Godkänt betalningssätt": De betalningssätt vi godtar på PSN.

"Auktoriserade system": Alla våra spelkonsoler. Det gäller bland annat PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 och PlayStation®5.

"Barnkonto": Ett konto för någon vars födelsedatum innebär att de är under 18 år. Barnkonton har vissa funktioner som avgörs av ålder och en rad föräldrakontroller som kan ställas in av familjehanteraren eller vårdnadshavaren. Se avsnitt 11. På PS3 och PS Vita har termen underkonto samma betydelse som barnkonto.

"Barn": Någon som har ett barnkonto.

"Uppföranderegler": Hur du ska bete dig på PSN, enligt avsnitt 13.

"Familjehanterare": Den vuxna kontoinnehavare som skapar ett barnkonto är familjehanterare. En vuxen kontoinnehavare som bjuder in andra vuxna kontoinnehavare att gå med i sin "familj" är också familjehanterare.

"Familjemedlem": Alla kontoinnehavare som tillhör en "familj".

"Vårdnadshavare": En vuxen familjemedlem som utsetts av familjehanterare och som kan konfigurera föräldrakontroller för barn.

"Våra vägledande principer": En förkortning för vårt åtagande till dig i avsnitt 6.

"Föräldrakontroller": Inställningar som familjehanterare och vårdnadshavare kan använda för att anpassa upplevelsen för barn. Du kan läsa mer om föräldrakontroller på: www.playstation.com/safety.

"Produkter": Allt digitalt material och alla digitala tjänster som är tillgängliga via PSN. Produkter kan vara gratis eller kosta pengar. Produkter kan bland annat vara spel, musik, filmer, abonnemang, pengar i PSN-plånboken och påfyllning av den och virtuella mötesplatser (där du kan interagera med andra spelare). Tillgängliga produkter varierar beroende på vilket system du använder och var du bor. Vissa produkter kanske inte är tillgängliga på ditt valda språk.

"PSN-plånboken": Innehåller de pengar du lägger till på ditt konto som du kan använda på PlayStation Store.

"Målsman": Ett barns förälder eller vårdnadshavare.

"Villkor": De här tjänstevillkoren för PlayStation Network.

"Användargenererat innehåll", även kallat "UGC": Text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röster, musik, videor, speltillgångar, spelvideor, spelrelaterad information och annat material (i) som skapats av dig eller andra på PSN och/eller (ii) som delas av dig eller andra via PSN.

"Pengar i plånboken": Pengar i din PSN-plånbok.

"Påfyllning av plånboken": Att köpa pengar till plånboken eller lösa in en kupongkod för att få pengar till plånboken.

9. Vilka andra villkor gäller när du använder PSN?

9.1. Utöver dessa villkor gäller följande villkor, som även ingår i ditt avtal med oss:

9.1.1. Sekretesspolicyn för PlayStation (beskriver vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder och delar dem).

9.1.2. Licensavtal för systemprogramvara (reglerar användningen av den programvara som är inbäddad i ett godkänt system).

9.1.3. Användningsvillkor för programvara (reglerar din användning av spel och programvara för PlayStation som utvecklats för ett eller flera av de godkända systemen).

9.2. Dessa dokument finns på www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

9.3. För att få åtkomst till vissa produkter (t.ex. spel och tjänster) måste du godkänna särskilda villkor som du blir informerad om av oss eller utgivaren av den produkten.

9.4. Om du bryter mot något av villkoren ovan bryter du även mot dessa villkor.

10. Säkerhet för ditt konto.

10.1. Vi vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dig.

10.2. Du måste också spela din roll. Du ansvarar för all användning av ditt konto, såvida inte:

10.2.1. någon annan har använt kontot eftersom vi inte vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dig, eller

10.2.2. någon annan har använt kontot trots att du har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra det, däribland de som anges i avsnitt 10.3.

10.3. Några saker du kan göra för att förhindra att andra använder ditt konto:

10.3.1. Logga ut från kontot varje gång du har spelat färdigt.

10.3.2. Ange en säkerhetskod för att förhindra att någon som har åtkomst till ditt godkända system loggar in på ditt konto.

10.3.3. Använd ett starkt lösenord som skiljer sig från det du använder för andra onlinetjänster och aktivera "Kräv lösenord vid betalning i kassan" för att förhindra att andra handlar på ditt konto.

10.3.4. Lämna aldrig ut dina kontouppgifter till någon annan.

10.3.5. Låt aldrig någon annan använda ditt konto, inte ens en familjemedlem eller vän.

10.4. Vad ska man göra om något går fel?

10.4.1. Ändra ditt lösenord omedelbart om du tror att någon annan känner till det.

10.4.2. Meddela oss omedelbart om du tror att någon annan har kontroll över ditt konto.

10.4.3. Kontakta polisen om du har blivit utsatt för brott i samband med PSN. (Till exempel om någon annan använder dina betalningsuppgifter på PSN.)

11. Dina barn.

11.1. Du måste skapa ett separat barnkonto för varje barn. Ställ in lämpliga föräldrakontroller för varje. Se avsnitt 12.

11.2. Barn har tillgång till PlayStation Store. Se avsnitt 15. En av föräldrakontrollerna är en köpgräns per månad. Den är inställd på noll från början. Du kan öka den. Ställ endast in en köpgräns per månad som är högre än noll om du är säker på att barnet förstår köpprocessen och kan fatta beslut om att handla upp till det värdet.

11.3. Om du anger en köpgräns för ett barn (eller utser en vårdnadshavare som gör det), utgår vi ifrån:

11.3.1. att barnet förstår (i) vad ett köp innebär, (ii) vad det kostar och (iii) hur ett onlineköp går till, samt

11.3.2. att du godkänner och samtycker till att betala för alla köp upp till köpgränsen.

11.4. För varje barnkonto måste du göra följande:

11.4.1. Ange korrekta uppgifter (se avsnitt 7), däribland om ålder.

11.4.1.1. Varför? Det påverkar hur vi hanterar dem. Vi utgår ifrån deras ålder för att anpassa vad de kan se, köpa och göra på PSN. Alla produkter som är tillgängliga via PSN är dock inte klassificerade och vissa innehåller grovt språk och material som dina barn kan se.

11.4.2. Förklara hur de ska bete sig online, hur de ska behandla andra (se uppförandereglerna i avsnitt 13) och hur de ska skydda sig själva och sitt konto.

11.4.3. Ställa in lämpliga föräldrakontroller (se avsnitt 12).

11.4.4. Övervaka deras användning av PSN.

11.4.4.1. Varför? Dina barn kan få meddelanden från andra PSN-användare som inte skickas till dig.

11.4.5. Ta ansvar för all användning av dina barnkonton, inbegripet kostnaden för alla köp. Detta gäller inte:

11.4.5.1. om någon annan har använt kontot eftersom vi inte vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dina barn, eller

11.4.5.2. om någon annan har använt kontot trots att du och ditt barn har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra det.

12. Föräldrakontroll.

12.1. Vi erbjuder en mängd olika föräldrakontroller. Du kan läsa om dem på www.playstation.com/safety.

12.2. Viktig information om våra föräldrakontroller:

12.2.1. Vårdnadshavare kan ställa in föräldrakontroller och ändra de som du har ställt in.

12.2.2. Vi meddelar dig inte om ändringar av föräldrakontroller som gjorts av vårdnadshavare.

12.2.3. Utse bara vårdnadshavare som du litar på.

13. Uppföranderegler.

13.1. Du och dina barn måste följa våra uppföranderegler i all kontakt med oss och andra medlemmar på PSN-gemenskapen.

√ Var inkluderande.

PSN är till för alla över sju år, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

☒ Gör dig inte skyldig till eller sprid hets mot folkgrupp.

☒ Du får inte hota, skada eller skrämma andra.

☒ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

√ Tänk efter. Följ lagen.

☒ Använd inte vulgärt eller stötande språk.

☒ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

☒ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

☒ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

☒ Du får inte kränka någon annans privatliv eller tala illa om andra.

☒ Gör inte intrång på andras immateriella rättigheter.

√ Var tålmodig och hänsynsfull. Var snäll.

Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra.

√ Visa respekt.

Vi är medvetna om att alla inte kan vara överens alltid. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.

√ Var en god lagspelare.

Hjälp varandra. Berätta för oss om du hittar en säkerhetslucka i PSN eller en produkt så att vi kan åtgärda det och skydda dig, andra spelare och vårt företag.

☒ Du får inte störa spelet.

☒ Fuska inte.

☒ Du får inte utnyttja buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN till att skaffa dig fördelar.

☒ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, överföra, försöka få tag på eller samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

☒ Skicka inte skräppost till någon.

☒ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

☒ Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, någon kommersiell aktivitet.

☒ Gör inte något som kan skada PSN:s eller PlayStations rykte.

√ Var trevlig. Uttryck dig trevligt.

Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

☒ Avslöja inte personlig information om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem mer sårbara. Personlig information är sådant som telefonnummer, e-postadresser och verkliga adresser som till ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

☒ Dela inte erotiska eller pornografiska bilder.

☒ Dela inte bilder på någon annan utan hans eller hennes samtycke.

√ Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Om du ser någon annan bete sig illa:

anmäler du det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Om du använder det vanligaste verktyget för anmälan av innehåll kan du skicka med material som hjälper oss att utvärdera anmälan. Det här innebär förstås att andra också kan rapportera klagomål om dig och ditt material. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot villkoren du heller.

√ Följ alla särskilda regler för varje produkt.

14. Spårar vi vad du gör online?

14.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

14.2. Vi kan spåra och registrera dina aktiviteter på PSN och ta bort allt UGC som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss.

14.3. Vi kan bland annat få information om ditt material, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID på PSN och din IP-adress.

14.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

14.5. Läs vår sekretesspolicy på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ om du vill veta mer om hur vi använder din information.

15. PlayStation Store.

15.1. Alla konton har åtkomst till PlayStation Store.

15.2. Allt du köper från PlayStation Store köper du från oss. Det omfattar även pengar i plånboken och allt som köps med pengar från plånboken.

15.3. Du kan betala med pengar från PSN-plånboken eller ett godkänt betalningssätt.

15.4. Valutan och priset som visas är inklusive eventuella indirekta skatter. Du måste betala eventuella avgifter för moms, tull, valutaväxling och bank- eller kortavgifter (i tillämpliga fall).

15.5. Barn:

15.5.1. Vi filtrerar allt klassificerat material som barn kan se och köpa på PlayStation Store utifrån barnets födelsedatum och de föräldrakontroller du anger.

15.5.2. Kostnaden för produkter som barn köper dras från din PSN-plånbok. Om du inte godkänner detta ska du inte ändra barnets köpgräns från standardvärdet noll eller utse någon vårdnadshavare som kan ändra den.

15.5.3. Barn kan inte betala med ditt kreditkort. Deras köp genomförs endast om du har tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok.

16. Handla på PlayStation Store.

16.1. Se till att dina barn förstår hur PlayStation Store fungerar. Följande gäller för både dem och dig, om inget annat anges.

16.2. Vi guidar dig genom köpprocessen, från val av produkt till köpbekräftelse, via en serie bilder och anvisningar.

16.2.1. Läs noga igenom informationen som visas under köpet. Det påverkar den ångerrätt du annars kan ha enligt lokala lagar – se avsnitt 17.

16.3. Den sista knappen du trycker på är "Beställ och betala". Det här händer när du trycker på knappen:

16.3.1. Om du har tillräckligt med pengar i plånboken dras beloppet från din PSN-plånbok.

16.3.2. Om du har lite pengar i plånboken, men inte tillräckligt för att betala priset, dras de pengar som finns och resten av beloppet debiteras via ditt godkända betalningssätt. (Gäller inte barn.)

16.3.3. Om du inte har några pengar i plånboken debiteras hela beloppet via ditt godkända betalningssätt som du angett som standard på ditt konto. (Gäller inte barn.)

16.3.4. Du skickar beställningen till oss.

16.4. Om vi inte kan leverera din beställning betalar vi tillbaka allt som dragits:

16.4.1. från PSN-plånboken till PSN-plånboken.

16.4.2. från ditt godkända betalningssätt till samma betalningssätt, såvida det inte är ett av de godkända betalningssätt som vi inte kan göra det för. I sådana fall görs återbetalningen till din PSN-plånbok.

16.5. Du köper en personlig licens för att använda produkter för privat bruk. Licensen kan inte överföras, såvida den inte måste kunna överföras enligt lokala lagar.

16.5.1. Det innebär att du kan använda en produkt på de sätt som beskrivs i licensen, men du äger inte produkten.

16.5.2. Vi talar om för dig var du hittar licensvillkoren under köpprocessen.

16.6. Om du tar bort eller avslutar kontot som köpet gjordes på kan det hända att du förlorar åtkomsten till produkten och inte kan använda den längre. Om vi stänger av kontot som köpet gjordes på med anledning av brott mot dessa villkor kan det hända att du förlorar åtkomsten till produkten och inte kan använda den under avstängningsperioden.

16.7. Om produkten är utgiven av en tredje part kan du behöva koppla ditt PSN-konto till ett konto hos den tredje parten för att kunna använda produkten. Produkten kan komma att kopplas till tredjepartskontot och kontot som köpet gjordes på. Om du tar bort kopplingen till tredjepartskontot från ditt PSN-konto eller om ditt tredjepartskonto stängs av eller tas bort kan du förlora åtkomsten till produkten.

17. Kan jag avbryta mina köp bara för att jag ångrar mig?

17.1. Ja, under begränsade omständigheter om du begär det inom vissa tidsramar. Läs vår policy för att ångra köp på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

17.2. Läs noga igenom informationen som visas under köpet. När du köper något informerar vi dig och följer en process som begränsar de ångerrättigheter som du annars kanske har enligt gällande lokala lagar.

17.3. En förklaring av ångerrätt. Enligt vissa länders lokala lagstiftning har du, när du köper produkter online, en viss tid på dig att ändra dig, avbryta köpet och få en återbetalning. I länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller till exempel följande:

17.3.1. När du köper digitalt material (som ett spel eller en film) kan du av vilken anledning som helst ångra dig inom 14 dagar efter transaktionen.

17.3.2. När du köper tjänster (som ett abonnemang eller pengar till plånboken) kan du av vilken anledning som helst ångra dig inom 14 dagar efter transaktionen.

17.3.3. Men lagen säger också att om du samtycker till att omedelbart få tillgång till det digitala materialet eller den digitala tjänsten kan vi tillhandahålla materialet eller tjänsten omedelbart. I sådana fall begränsas din rätt att avbryta beställningen, förutsatt att vi förklarar för dig hur det påverkar din ångerrätt.

17.3.4. Eftersom de flesta av våra kunder vill använda sina köp direkt har vi utformat våra köpprocesser för att få ditt medgivande till att omedelbart leverera digitalt material och digitala tjänster, och vi ger dig tydlig information om hur det påverkar din ångerrätt.

17.4. Såvida inte en produkt är defekt eller du har andra rättigheter att avbryta din beställning enligt gällande lokala lagar gäller följande när du handlar hos oss:

17.4.1. Du kommer inte att kunna ångra dig och avbryta köpet av digitalt material efter att du har börjat hämta materialet.

17.4.2. Du kan ångra dig och avbryta köpet av ett abonnemang inom 14 dagar från inköpsdatumet, men beloppet vi återbetalar kan vara lägre än inköpspriset (för att kompensera för den period du använt tjänsten).

18. PSN-plånboken.

18.1. Vi är inte en bank och PSN-plånboken är inte ett bankkonto. Pengar i plånboken ger ingen ränteavkastning. Pengar i plånboken har inget värde utanför PSN. Du kan bara använda pengar i plånboken för att köpa produkter som säljs av oss. Du kan inte byta pengar i plånboken mot kontanter eller överföra dem till andra.

18.2. Om du inte använder pengarna i PSN-plånboken inom 36 månader efter att du har lagt till dem så upphör de att gälla, om det är tillåtet enligt lokala lagar i ditt land. Vi meddelar dig via e-post innan pengarna upphör att gälla, så att du kan använda dem innan dess.

19. Betalningssätt.

19.1. Vi lagrar uppgifter om ditt kreditkort, betalkort och PayPal-konto när du använder dem för en transaktion. Vi använder dem för framtida köp om du inte tar bort dem i kontoinställningar.

19.2. Vi sparar inte betalkortets 3-siffriga säkerhetsnummer. Du behöver inte ange det för framtida köp.

19.3. För andra godkända betalningssätt kan du behöva ange uppgifterna varje gång du köper något.

19.4. När du köper en produkt med mobiltelefonräkning debiteras du av din mobiloperatör för köpbeloppet. De kan debitera dig sin standardtaxa för meddelanden utöver köpbeloppet.

20. Återbetalningar.

20.1. En återbetalning sker när din betalningsleverantör (dvs. leverantören av ditt betalningssätt, t.ex. en bank eller PayPal) betalar tillbaka en summa du betalat. En återbetalning av en summa som betalats till oss för produkter som vi tillhandahållit resulterar i en skuld till oss som motsvarar beloppet för återbetalningen.

20.2. Eftersom en återbetalning kan tyda på att du misstänker bedrägeri eller att någon tagit över ditt konto så stänger vi av kontot eller konsolen för att skydda det medan vi undersöker saken. Om det inte finns någon laglig anledning till återbetalningen fortsätter kontot att vara avstängt tills skulden betalas tillbaka. Vi kan dra pengar från din PSN-plånbok för att betala eventuella skulder du har till oss.

21. Särskilda villkor som gäller för vissa produkter.

Allmänt.

21.1. Produkter som vi säljer kanske inte fungerar med godkända system och programvara som är licensierad för försäljning utanför Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

21.2. Om inget annat anges är alla produkter endast avsedda för icke-kommersiell användning i hemmet.

Spel.

21.3. I vissa spel och appar kan du köpa:

21.3.1. produkter från PlayStation Store eller

21.3.2. andra saker direkt från utgivaren av spelet eller appen.

21.3.2.1. Du kan inte använda pengar i plånboken för att köpa något från utgivaren och du måste registrera ett betalningssätt hos dem.

21.3.2.2. Köpgränsen för ett barnkonto gäller endast köp från PlayStation Store.

21.4. Vissa produkter erbjuder onlinetjänster som flerspelarläge, topplistor eller kommunikationsfunktioner online.

21.4.1. Om du vill få åtkomst till flerspelarläge online måste du (eller ett annat konto som har ditt PS4-system som "primär konsol" eller, om du har PS5, har aktiverat "Offline & Homeshare") ha ett aktivt PlayStation Plus-abonnemang.

21.4.2. Onlinetjänsterna tillhandahålls inte för evigt.

21.4.2.1. Vi utgår ifrån våra vägledande principer när vi beslutar oss för att stänga av en onlinetjänst. Vi meddelar dig innan vi stänger av en tjänst.

21.4.2.2. För spel som är utgivna av tredje part ber vi dem att meddela dig innan de stänger av en tjänst.

Abonnemang.

21.5. Abonnemang löper tills vidare. Vi debiterar dig automatiskt för löpande avgifter regelbundet tills du säger upp abonnemanget. Vi förklarar de löpande avgifterna, faktureringsintervallet och hur du säger upp abonnemanget innan du köper det. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig innan varje faktura betalas.

21.6. Provperioder övergår i betalabonnemang. Vi tar ut abonnemangsavgifter såvida du inte säger upp abonnemanget innan provperiodens slut. Vi förklarar detta, de löpande avgifterna, faktureringsintervallet och hur du säger upp abonnemanget innan du påbörjar en provperiod.

21.7. Om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för att betala en återkommande abonnemangsavgift drar vi beloppet från ditt standardbetalningssätt (om du har ett).

21.7.1. Detta gäller inte köp som görs av barn.

21.8. I slutet av varje faktureringsperiod och i slutet av en provperiod drar vi abonnemangsavgiften för nästa period. Det gäller dock inte i följande fall:

21.8.1. Om du avbryter abonnemanget innan provperioden eller den pågående faktureringsperioden tar slut.

21.8.2. Du har inte tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok och du har inte registrerat något betalningssätt.

21.8.3. Om vi avbryter abonnemanget av någon anledning.

21.9. Om din betalning för ett abonnemang misslyckas kan vi fortsätta att försöka ta betalt av dig under de närmaste dagarna.

21.9.1. Du kan eventuellt ha åtkomst till abonnemangstjänsten under den perioden.

21.9.2. Faktureringsperioden ändras inte. Om ett försök till betalning lyckas blir nästa betalningsdatum detsamma som om din första betalning inte hade misslyckats.

21.10. Vi kan ändra priset på ditt abonnemang (höja eller sänka) för att spegla förändringar i produkten, i våra kostnader för att tillhandahålla abonnemanget, för att se till att abonnemanget fortsätter att vara en bra tjänst eller för att svara på förändringar på marknaden, till exempel förändringar i valutakurser, lokala skatter eller inflation.

21.10.1. Vi meddelar dig om prishöjningar via e-post minst 60 dagar i förväg. Du kan säga upp abonnemanget innan prishöjningen börjar gälla.

21.11. Om du redan har ett abonnemang (oavsett om du betalar för det eller om det ingår i en kostnadsfri provperiod) och du köper ett annat abonnemang för samma tjänst avslutas det aktiva abonnemanget i slutet av den aktuella faktureringsperioden och det nya abonnemanget börjar gälla.

21.12. Utbudet av produkter i ett abonnemang kan variera under abonnemangsperioden. Ålder, plats och andra begränsningar kan göra att du inte har åtkomst till alla produkter i utbudet. Vissa produkter kan vara tillgängliga separat för icke-abonnenter.

Förbeställningar.

21.13. Du måste betala för förbeställningar samma dag som du gör förbeställningen.

21.14. Du kan avbryta förbeställningen och få en återbetalning enligt beskrivningen vid inköpstillfället och i avsnitt 17. Om du avbryter en förbeställning har du inte längre rätt till några kampanjprodukter som erbjuds i samband med förbeställningen.

Virtuell valuta.

21.15. Vissa spel innehåller fiktiva valutor ("VC"). Beroende på vilket spel du spelar kan du tjäna VC genom att spela eller köpa det från PlayStation Store. VC kan endast användas i spelet. Du kan byta det i spelet mot föremål, upplevelser eller funktioner i spelet.

21.16. Du får inte:

21.16.1. sälja, köpa, överföra eller använda VC utanför spelet,

21.16.2. satsa med eller om VC (till exempel vadslagning om utseenden) om spelet inte har den funktionen,

21.16.3. byta eller växla in VC mot pengar eller ett pengavärde.

21.17. Giltighetstid för VC:

21.17.1. VC kan upphöra att gälla efter en viss period (se spelutgivarens villkor).

21.17.2. VC kan inte användas efter att ett spels onlineservrar har stängts av.

21.17.3. Vi ber spelutgivare att meddela dig innan VC upphör att gälla så att du kan använda den innan dess. Meddelandet kan skickas i spelet, som ett PSN-meddelande eller per e-post.

22. Material som du skapar och delar.

22.1. För vissa produkter kan du dela med dig av Användargenererat innehåll till oss och andra spelare.

22.2. Du äger ditt UGC. Men du får inte utnyttja det kommersiellt utan tillstånd. Du måste ha tillstånd från oss och, i tillämpliga fall, utgivaren av produkten. Det beror på att ditt sätt att skapa och dela Användargenererat innehåll innebär att materialet kan vara bundet till programvara eller immateriella egendomar som tillhör oss och utgivaren av produkten.

22.3. Det här händer när du delar Användargenererat innehåll:

22.3.1. Vi kan göra det synligt på hela PSN.

22.3.2. Vi kan göra den synlig på andra platser som våra webbplatser och våra dotterbolags webbplatser.

22.3.3. Vi och våra dotterbolag kan göra ändringar i ditt UGC av olika anledningar, till exempel genom att lägga till ditt online-ID (eller ditt riktiga namn om du väljer att använda det) så att andra vet att det är ditt, genom att se till att det ser bra ut på olika enheter och så vidare.

22.3.4. Andra kan interagera med det genom att till exempel kommentera det, ändra det, ta bort det eller dela det på nytt.

22.3.5. Vi och våra dotterbolag kan:

22.3.5.1. licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt UGC (till exempel genom att sälja abonnemang för att få åtkomst till enbart ditt eller ditt och andras UGC),

22.3.5.2. få marknadsföringsintäkter i samband med UGC,

22.3.5.3. använda ditt UGC för att marknadsföra produkter och tjänster från PlayStation®.

22.3.5.4. ändra eller radera ditt UGC om det är nödvändigt för att följa lagen eller utöva våra rättigheter enligt dessa villkor.

22.4. Vi betalar dig inte för att använda ditt UGC enligt beskrivningen i avsnitt 22.3.

22.5. Genom att dela med dig av UGC intygar du att du har alla nödvändiga rättigheter till UGC-materialet och att du ger oss de rättigheter som anges i avsnitt 22.

22.6. Licensen för en produkt kan innehålla mer information om hur UGC-delning fungerar för den produkten.

23. Ändrar någonsin PSN eller produkter efter att du har köpt dem?

23.1. Ibland, ja, men vi följer våra vägledande principer.

23.2. Vi ändrar PSN då och då baserat på er feedback och våra observationer. Vi gör ändringar för att åtgärda fel och buggar, förbättra effektiviteten och säkerheten och så vidare. Även produkter som är tillgängliga via PSN ändras. Ändringarna kan innebära att funktioner läggs till eller tas bort.

23.3. Ändringar kan göras på olika sätt, bland annat följande:

23.3.1. Vi kan automatiskt överföra viktiga uppdateringar till ditt godkända system när du ansluter det till internet och/eller loggar in på ditt konto.

23.3.2. Du kan hämta uppdateringar manuellt eller genom att ställa in så att det godkända systemet gör det automatiskt. Vi ger en förklaring av uppdateringarna.

23.3.3. I båda fallen kan uppdateringar orsaka dataförlust. För att säkerställa att sådan förlust inte är permanent bör du säkerhetskopiera alla personliga foton, musikfiler, videor eller andra data som finns lagrade i det godkända systemet.

23.4. Vi kan behöva stänga av PSN och/eller eventuella tillgängliga produkter av olika skäl, till exempel för att undersöka eventuella säkerhetsincidenter och utföra systemunderhåll och uppgraderingar. Vi följer våra vägledande principer. Se avsnitt 26 för vårt ansvar om detta inträffar.

24. Avsluta kontot.

24.1. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 31.

24.2. Vi kan avsluta ditt konto om det inte har använts på minst 36 månader. Vi gör detta endast om det är tillåtet enligt gällande lokala lagar i ditt land.

24.3. När ditt konto har stängts kan du inte komma åt PSN eller använda de produkter som köpts med det kontot. Ett avstängt konto kan inte återställas.

25. Vad gör vi om du bryter mot dessa villkor eller om vi tror att ditt konto har utsatts för intrång?

25.1. Om det finns rimliga skäl att tro att

25.1.1. antingen:

25.1.1.1. du,

25.1.1.2. ett av dina barn eller

25.1.1.3. innehavaren av ett konto som du har gett tillåtelse att använda det godkända systemet

har brutit mot dessa tjänstevillkor, eller

25.1.2. ditt konto har utsatts för intrång (t.ex. när du begär en återbetalning på grund av bedrägeri),

kan vi vidta rimliga åtgärder för omständigheterna för att skydda dig, våra intressen och andra användares intressen.

25.2. Våra åtgärder kan påverka:

25.2.1. alla godkända system som du använder,

25.2.2. dina konton,

25.2.3. dina barnkonton och

25.2.4. alla andra eventuella konton på ett godkänt system som du använder.

25.3. Våra åtgärder kan vara:

25.3.1. att återställa kontolösenord,

25.3.2. att säga upp eller pausa abonnemang,

25.3.3. att upphäva åtkomst till vissa eller alla produkter,

25.3.4. att stänga av konton,

25.3.5. att överföra uppdateringar till godkända system som är avsedda att förhindra obehörig användning,

25.3.6. att förhindra att godkända system ansluts till PSN och

25.3.7. att vidta, inleda eller delta i rättsliga åtgärder mot dig i form av offentlig eller enskild talan eller straffrättsliga förfaranden.

25.4. Vi utgår ifrån våra vägledande principer när vi beslutar om lämpliga åtgärder.

25.5. Om vi avvaktar eller underlåter att agera efter avtalsbrott innebär det inte att vi inte kommer att agera senare för det eller för något annat brott.

26. Vårt ansvar gentemot dig när saker går fel.

26.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Dessa rättigheter har företräde framför allt i avsnitt 26.

26.2. Dessa villkor kan inte:

26.2.1. inskränka några lagstadgade garantier eller rättigheter du har som konsument enligt gällande lokala lagar eller

26.2.2. utesluta eller begränsa vårt ansvar på något sätt om det inte tillåts enligt gällande lokala lagar.

26.3. Om du är konsument begränsar vi, med förbehåll för avsnitt 26.1 och 26.2, vårt ansvar till dig enligt följande:

26.3.1. Anledning: Om vi orsakar dödsfall eller personskada genom försumlighet från oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer.

Vårt ansvar:Obegränsat.

26.3.2. Anledning: Om vi begår bedrägeri, ger felaktig information eller utövar grov vårdslöshet.

Vårt ansvar: Obegränsat.

26.3.3. Anledning: Om vi orsakar dig någon förlust som inte kan begränsas enligt gällande lokala lagar.

Vårt ansvar: Obegränsat.

26.3.4. Anledning: Om vi underlåter att leverera en produkt som betalats för.

Vårt ansvar: Vi återbetalar det belopp du betalade för produkten.

26.3.5. Anledning: Om vi levererar en produkt som betalats för, men den är defekt.

Vårt ansvar: Vårt ansvar gentemot dig för defekta produkter beror på hur defekt den är.

Om en produkt är defekt försöker vi alltid reparera eller byta ut den.

Men om produkten är så defekt att du har rätt att avvisa den enligt gällande lokal lagstiftning och du väljer att avvisa den ger vi dig en fullständig återbetalning. Om du väljer att behålla den betalar vi tillbaka en del av summan. Om du föredrar det kan du få en ersättningsprodukt.

Om du inte har rätt att avvisa produkten men vi inte kan få reparera eller ersätta den inom rimlig tid eller utan att orsaka dig stora besvär betalar vi tillbaka en del av eller hela summan.

Vi beräknar en delåterbetalning som skillnaden mellan priset på produkten och värdet på den levererade produkten.

Du kan också ha rätt till kompensation för rimliga, förväntade förluster eller skador som orsakats av den defekta produkten.

Hur produkter repareras.

Om en produkt är defekt kan den vanligtvis repareras genom en process som kallas korrigering. När du korrigerar uppdateras koden via internet. Vi säljer produkter som vi inte tillverkar, så vi behöver någon annan som korrigerar dem åt oss. Vi försöker alltid se till att de gör det, och det inom en rimlig tid.

26.3.6. Anledning: Om vi underlåter att leverera en kostnadsfri produkt eller om en kostnadsfri produkt som vi levererar är defekt.

Vårt ansvar: Vi utgår från våra vägledande principer och gör rimliga försök att leverera produkten på nytt eller korrigera den.

26.3.7. Anledning: Skadlig eller obehörig användning av PSN, ditt konto, dina barnkonton eller dina produkter, inklusive intrång av hackare.

Vårt ansvar: Om detta inte underlättas av försumlighet från oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer har vi inget ansvar gentemot dig.

26.3.8. Anledning: Om det inte går att använda en produkt.

Vårt ansvar: Om det beror på ett fel, se avsnitt 26.3.5 och 26.3.6 ovan.

Om det beror på att produkten har ändrats, se avsnitt 26.3.10 nedan.

Om det beror på att PSN inte är tillgängligt, och det inte underlättas av försumlighet från oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer, har vi inget ansvar gentemot dig.

26.3.9. Anledning: Om det tillfälligt inte går att använda PSN.

Vårt ansvar: Om detta inte underlättas av försumlighet från oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer har vi inget ansvar gentemot dig.

26.3.10. Anledning: Om vi ändrar eller tar bort funktioner i PSN eller några produkter.

Vårt ansvar: Om vi har tillämpat våra vägledande principer har vi inget ansvar gentemot dig.

26.3.11. Anledning: Om du avslutar ditt konto eftersom du inte godkänner en väsentlig ändring av dessa villkor, användningsvillkoren för programvara eller vår sekretesspolicy, eller om vi stänger av PSN permanent.

Vårt ansvar: Vi betalar tillbaka dina oanvända pengar i PSN-plånboken och en procentuell återbetalning för eventuell tid som återstår av ditt abonnemang.

26.3.12. Anledning: Om något händer utanför vår rimliga kontroll (kallas även "force majeure").

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

26.3.13. Anledning: Skador som skulle ha undvikits om du:

– följde vårt råd att installera en uppdatering som erbjöds dig utan kostnad,

– följde installationsanvisningarna eller

– uppfyllde de lägsta systemkraven.

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

26.3.14. Anledning: Affärsförluster, däribland förlust av vinst, förlust av omsättning, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

26.3.15. Anledning: Eventuella förluster för dig som inte orsakats av att vi brutit mot dessa villkor och som inte omfattas av ovanstående.

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

26.3.16. Anledning: Alla fall som inte nämns ovan.

Vårt ansvar: Vårt ansvar överskrider inte 100 GBP (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, beloppet för oanvända pengar i plånboken.

26.4. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

26.4.1 Vi begränsar inte vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskador som orsakas av försumlighet från oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer, (ii) bedrägeri eller felaktig information från vår sida, (iii) ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt gällande lokala lagar.

26.4.2 Med förbehåll för avsnitt 26.4.1 tar vi inget ansvar för (i) förlust av vinst, (ii) förlust av försäljning eller verksamhet, (iii) förlust av avtal eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av eller skada på programvara, (vi) förlust av data eller information, (vii) förlust av eller skada på goodwill och (viii) eventuella indirekta förluster eller följdförluster.

26.4.3 Med förbehåll för avsnitt 26.4.1 ska vårt totala ansvar gentemot dig, enligt dessa villkor eller i samband med dessa villkor, oavsett om det gäller avtal, skadeståndsgrundande händelse (däribland försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat, inte överskrida 100 GBP (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, beloppet för oanvända pengar i plånboken.

27. Äganderätt och användning av immateriella rättigheter

27.1. Vi äger eller innehar licenser till alla immateriella rättigheter i godkända system, PSN och våra produkter.

27.2. Andra äger eller innehar licenser till alla immateriella rättigheter i deras produkter.

27.3. Du får ENDAST använda godkända system, PSN och produkter:

27.3.1. på de sätt som anges i dessa villkor eller produktlicensen, såvida inte

27.3.2. det är uttryckligen tillåtet enligt gällande lokal lagstiftning.

27.4. Vi ser allvarligt på skydd av vår immateriella egendom och säkerheten hos våra godkända system, PSN och produkter, och söker upp dem som hotar detta.

27.5. Du får inte använda stulna eller olagligt förvärvade godkända system eller produkter.

27.6. Du får inte göra något av följande i samband med godkända system, PSN eller produkter:

27.6.1. Emulera dem.

27.6.2. Orsaka avbrott i driften av dem.

27.6.3. Använda ej godkänd maskin- eller programvara.

27.6.4. Bortse från autentiserings-, krypterings- eller säkerhetsåtgärder.

27.6.5. Samla in information som inte tillhör dig eller ditt barn.

27.6.6. Dela, köpa, sälja, hyra, underlicensiera, byta, överföra eller, genom nätfiske eller på annat sätt, samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

27.6.7. Hjälpa någon annan att göra något av detta.

27.7. Du får inte skapa verk med koppling till godkända system, PSN eller produkter.

27.8. Du får inte hacka, dekryptera, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera godkända system, PSN eller någon produkt eller hjälpa någon annan att göra det. Den här begränsningen gäller i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning.

27.9. Du får inte använda godkända system, PSN eller produkter kommersiellt, ta betalt för användning av dem eller ge några offentliga framträdanden utan tillstånd från ägaren av den immateriella egendomen.

27.10. Om du använder några utannonserade funktioner i ett godkänt system, PSN eller en produkt i enlighet med licensen för det bryter du inte mot avsnitt 27.7, 27.8 och 27.9.

27.11. Innan du försöker göra något som inte är tillåtet enligt dessa villkor rekommenderar vi att du rådgör med en jurist för att bekräfta att det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lokala lagar.

28. Ändrar vi någonsin dessa villkor? Vad händer i så fall då?

28.1. Ja, vi kan göra ändringar i dessa villkor.

28.2. Om ändringarna är väsentliga eller skadliga för dig ber vi dig godkänna de nya villkoren innan du loggar in på PSN igen. Om ditt barn är den huvudsakliga användaren kan du behöva godkänna dem innan barnet kan logga in igen.

28.3. Om ändringarna är mindre meddelar vi dig om dem på rimligt sätt, till exempel genom ett meddelande när du loggar in på PSN, ett PSN-meddelande eller per e-post. Om du eller dina barn fortsätter att använda PSN efter att du har meddelats om några ändringar anses du ha godkänt dem.

28.4. Du kommer inte att kunna fortsätta använda PSN om du inte godkänner alla ändringar.

28.5. Om du inte godkänner någon ändring av dessa villkor ber vi dig kontakta oss för att avsluta ditt konto.

29. Hur upprätthålls dessa villkor?

29.1. Om du använder PSN som konsument:

29.1.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

29.1.2. Vi kan verkställa dessa villkor i en domstol i landet där du bor.

29.1.3. Du kan verkställa dessa villkor i en domstol i landet där du bor eller där vårt företag är registrerat.

29.2. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

29.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales.

29.2.2. Domstolarna i England och Wales har exklusiv domsrätt.

30. Kan någon annan verkställa dessa villkor?

30.1. Nej. Dessa villkor innebär inga rättigheter som är avsedda att verkställas av tredje part.

30.2. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och eventuella avtal mellan dig och oss som regleras av dessa villkor utan ditt medgivande. Om du inte är nöjd med överföringen kan du avsluta ditt konto i enlighet med avsnitt 24. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor eller dina avtal med oss som regleras av dessa villkor.

31. Frågor?

31.1. Kontakta oss om du har några frågor.

KONTAKTUPPGIFTER

31.2. För onlinesupport (hjälpsidor och ett kontaktformulär online): www.playstation.com/get-help/contact-us/.

31.3. Om du vill skicka e-post till oss använder du den e-postadress som gäller för ditt kontos land:

LAND

Sverige: support@se.playstation.com

31.4. Om du vill skriva brev till oss är adressen: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

31.5. När du kontaktar oss förväntas vår personal vara artig och respektfull. Vi förväntar oss detsamma av dig. Om du är otrevlig eller kränker eller hotar vår personal kan vi begränsa dig till att kontakta oss via e-post eller underlåta att ge dig ytterligare hjälp. Om ditt beteende innebär en risk för vår personal, vår gemenskap eller vår verksamhet kan vi stänga av ditt konto och ta ärendet till polisen.

Version 10.1. Senast uppdaterat: Oktober 2020

Användningsvillkor för programvara

1. Vilka är vi?
1.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

2. Begreppsdefinitioner
2.1. "Användargenererat innehåll", även kallat "UGC": Text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röster, musik, videor, speltillgångar, spelvideor, spelrelaterad information och annat material (i) som skapats av dig eller andra på PSN och/eller (ii) som delas av dig eller andra via PSN.

2.2."Auktoriserade system" innefattar PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 och PlayStation®5.

2.3. "PSN" innebär PlayStation®Network.

2.4. "Programvara" innebär PlayStation-spel och applikationsprogramvara som utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3. När gäller dessa användningsvillkor för programvara?
3.1. Dessa användningsvillkor för programvara ("Villkor") gäller för all användning av Programvara på auktoriserade system. Det här omfattar användning av PlayStation™Now, vilket låter dig komma åt Programvara via enheter som PC och smart-tv.

4. Programvara gäller under licens
4.1. När du köper Programvara tilldelas du en licens att använda den Programvaran enligt dessa Villkor, men du inte äger själva Programvaran. Om du inte följer dessa Villkor kan vi avsluta Programvarulicensen som du tilldelats under dessa Villkor, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda Programvaran.

5. Vem ger mig licens att använda Programvaran?
5.1. Det finns två slags Programvara:
5.1.1. programvara som är utgiven av oss, och används med vårt tillstånd; och
5.1.2. programvara som är utgiven av andra, och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:
5.2.1. på förpackningen, när det gäller Programvara på fysiska media som dvd, Blu-ray Disc eller PS Vita-kort ("Skivprogramvara"); eller
5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som gjorts tillgänglig via PlayStation®Store eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss ("Digital programvara")

5.3. Om det är vi som är Programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika Villkor som meddelas dig i samband med Programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är Programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt Villkor som innefattar, men inte behöver vara begränsade till, dessa Villkor. Företaget i fråga kan meddela dig om andra Villkor för användning av deras Programvara. I så fall gäller de utöver dessa Villkor och ersätter dem alltså inte. Om tilläggsvillkor och dessa Villkor skulle motsäga varandra är det dessa Villkor som gäller.

6. Begränsningar av användning av Programvaran
6.1. Din personliga licens är icke-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av Programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller Skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller Digital programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

6.2. Du får inte använda Programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av Programvaran.

6.4. Du får inte emulera programvaran.

6.5. I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera, montera ner eller kopiera någon del av Programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från Programvarans objektkod.

6.6. Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för Auktoriserade system eller någon Programvara, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till PSN.

6.7. Du får inte använda Auktoriserade system eller Programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

6.8. Användning av communityfunktioner tillhandahållna av ditt auktoriserade system och din auktoriserade Programvara utgiven för användning enligt gällande överenskommelser beskrivna i klausul 10.1 överskrider inte 6.2 och 6.5 i dessa Villkor.

7. Vidareförsäljning
7.1. Du får inte sälja varken Skivprogramvara eller Digital programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

8. Åldersgränser
8.1. Om Programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare kan du läsa på www.playstation.com/safety om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ett Auktoriserat system.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss Programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna Programvara. När det gäller programvara för spel kan vi hindra dig eller den kontoinnehavaren från att använda onlinelägen, även om offlinelägen ändå går att spela på ditt Auktoriserade system.

9. Sekretess och användning av Programvara online
9.1. PSN tillåter dig att använda Programvara online. När du använder PSN:
9.1.1. gäller Tjänstevillkoren och Användaravtalet för PSN ("Tjänstevillkoren") mellan dig och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited som du godkände när du skapade ditt konto för PSN ("Konto"), utöver dessa Villkor. De senaste Tjänstevillkoren återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2.vi och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samla in information om dig. En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för PlayStation. Tjänstevillkoren för SEN och sektretesspolicyn för PlayStation återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms; och
9.1.3. om du använder Programvara med licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

10. Ditt beteende mot oss och andra användare
10.1. De auktoriserade systemen och Programvaran kan innefatta communityfunktioner som låter dig kommunicera och interagera med andra personer via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner gäller under flera olika avtal med olika företag:
10.1.1. dessa Villkor; och
10.1.2. Tjänstevillkoren; och
10.1.3. sekretesspolicyn för PlayStation; samt
10.1.4. eventuella ytterligare villkor från Programvarans utgivare; och
10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. Du och dina barn måste följa våra uppföranderegler i all kontakt med oss och med andra användare.

Var inkluderande.

PSN är till för alla över sju år, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

Gör dig inte skyldig till eller sprid hets mot folkgrupp.

Du får inte hota, skada eller skrämma andra.

Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

Tänk efter. Följ lagen.

Använd inte vulgärt eller stötande språk.

Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

Du får inte hota, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

Du får inte kränka någon annans privatliv eller tala illa om andra.

Gör inte intrång på andras immateriella rättigheter.

Var tålmodig och hänsynsfull. Var snäll.

Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra.

Visa respekt.

Vi är medvetna om att alla inte kan vara överens alltid. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.

Var en schysst medspelare.

Hjälp varandra. Berätta för oss om du hittar en säkerhetslucka i PSN eller en produkt så att vi kan åtgärda det och skydda dig, andra spelare och vårt företag.

Du får inte störa spelet.

Fuska inte.

Du får inte använda buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN för att skaffa dig fördelar.

Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, licensiera ut, byta, överföra, försöka få tag i eller samla konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

Skicka inte skräppost till någon.

Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, någon kommersiell aktivitet.

Gör inte något som kan skada PSN:s eller PlayStations rykte.

Var trevlig. Uttryck dig trevligt.

Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

Avslöja inte personlig information om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem mer sårbara. Personlig information är sådant som telefonnummer, e-postadresser och verkliga adresser som till ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

Dela inte erotiska eller pornografiska bilder.

Dela inte bilder på någon annan utan hans/hennes samtycke.

Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Om du ser någon annan bete sig illa:

√ anmäler du det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Om du använder det vanligaste verktyget för anmälan av innehåll kan du skicka med material som hjälper oss att utvärdera anmälan. Det här innebär förstås att andra kan anmäla klagomål som gäller dig och ditt innehåll också. Mer information om anmälan av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

√ Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot villkoren du heller.

Följ alla särskilda regler för varje produkt.

11. Att skapa och dela med sig online
11.1. UGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och, där det är applicerbart, den relevanta Programvaruutgivaren, har fortfarande immateriella rättigheter till ditt UGM, så du får inte utnyttja UGM i kommersiellt syfte utan vårt medgivande och medgivande från Programvaruutgivaren.

11.2. Du ger oss, våra dotterbolag och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt UGM, ditt online-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN och andra associerade tjänster såsom webbplatser för Programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt UGM (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt UGM (enskilt eller i kombination med annat UGM) och/eller mottagna reklamintäkter i samband med UGM), och att använda ditt UGM i marknadsföring av PlayStation®-produkter, Programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan komma att modifiera eller radera ditt UGM. Genom att publicera UGM försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera materialet och att överlåta rättigheter åt oss enligt denna klausul.

12. Vad händer om jag vantrivs online?
12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl. Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra PSN-användares beteende och UGM, och ej heller för ditt beteende och UGM.

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk och andra webbplatser från tredje part så har vi inget ansvar för dessa tjänster. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk eller webbplats från tredje part ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket eller webbplatsen från tredje part enligt deras klagomålsrutiner.

13. Anmälning i spel utgivna av oss
13.1. För att underlätta för dig i spelen vi publicerar och i de funktioner vi erbjuder via våra auktoriserade system (t ex PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas. Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av UGM. Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan. Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt UGM också.

13.2. För mer information om anmälningar, besök www.playstation.com/safety.

14. Spårar vi vad du gör online?
14.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

14.2. Vi kan spåra och registrera din programvaruaktivitet och ta bort innehåll du skapat som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss.

14.3. Informationen vi får kan omfatta ditt innehåll, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress.

14.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

14.5. Läs vår sekretesspolicy på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ om du vill veta mer om hur vi använder din information.

15. Feedback och betaversioner
15.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer.

15.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:
15.2.1. du måste hålla betaprogramvaran säker och i got skick, och får inte kopiera betaprogramvaran, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den, eller använda den för att framställa derivata verk;
15.2.2. du har endast tillåtelse att använda betaprogramvaran till betan;
15.2.3. vi garanterar inte att betaprogramvaran kommer att fungera korrekt (eller över huvud taget);
15.2.4. under betan kan vi modifiera betaprogramvaran utan förvarning, vilket kan lägga till eller ta bort data, innehåll och funktionalitet, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktionalitet som kommer därav; och
15.2.5. vi kan avsluta betan eller förhindra dig att komma åt den när som helst.

16. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande
16.1. Ibland kan vi uppdatera programvara, och det kan omfatta att vi lägger till eller tar bort befintliga funktioner. Om vi gör det tar vi alltid hänsyn till dina intressen och väger dem mot våra egna. Vi strävar efter att fatta beslut som är rimliga under omständigheterna och försöka förbättra och inte försämra din upplevelse av programvaran. Vi strävar efter att behandla dig rättvist ("Våra vägledande principer").

16.2. En del programvara har onlinetjänster som flerspelarläge online, topplistor och kommunikationsfunktioner. De här onlinetjänsterna tillhandahålls inte för evigt. Vi tillämpar våra vägledande principer när vi beslutar oss för att stänga av en onlinetjänst. Vi meddelar dig innan en sådan avstängning.

16.3. När det gäller programvara publicerad av tredje part ber vi denna tredje part att meddela dig i förväg om en sådan avstängning.

17. Copyrightinnehav
17.1. All Programvara innehåller programbibliotek och för dessa äger Sony Interactive Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde. Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

18. Tillämpning av villkor för programvara
18.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa Villkor gentemot dig för all Programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.

19. Dina rättigheter och våra skyldigheter
19.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokal lag som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Dessa rättigheter har företräde framför allt i dessa villkor, inklusive i denna punkt 19.

19.2. Dessa villkor:
19.2.1. påverkar inte eventuella lagstadgade garantier eller garantier som du har som konsument enligt gällande lokala lagar (t.ex. dina rättigheter om programvaran är felaktig),
19.2.2. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet,
19.2.3. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för bedrägeri eller medvetet vilseledande information, och
19.2.4. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte tillåts göra det enligt gällande lokala lagar.

19.3. Om du är konsument begränsas vårt ansvar i enlighet med stycke 19.1 och 19.2 gentemot dig till 100 brittiska pund (eller motsvarande summa i lokal valuta), eller om det överskrider den summan, till priset på PS Store för den programvara som gav upphov till ansvarsskyldigheten.

19.4. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:
19.4.1. Vi begränsar inte vårt ansvar gällande: (i) dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, (ii) bedrägeri eller medvetet vilseledande information från vår sida, (iii) något ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande lokala lagar.
19.4.2. I enlighet med stycke 19.4.1 antar vi inget ansvar för (i) förlorade intäkter, (ii) förlust av försäljning eller affärer, (iii) förlust av avtal eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av eller skada på programvara, (vi) data eller information, (vii) förlust av eller skada på goodwill och (viii) eventuella indirekta eller påföljande förluster.
19.4.3. I enlighet med stycke 19.4.1 uppgår vårt totala ansvar gentemot dig enligt eller i samband med dessa villkor till 100 brittiska pund (eller motsvarande i lokal valuta), oavsett om det gäller inomkontraktuella eller utomkontraktuella skyldigheter (inklusive försumlighet) eller brott mot lagstadgade skyldigheter.

20. Ändringar av dessa Villkor och våra rättigheter att överföra våra kontrakt med dig
20.1. Vi kan göra ändringar i villkoren med jämna mellanrum. Om ändringarna är väsentliga ber vi dig godkänna en ny version av villkoren. Om ändringarna är mindre meddelar vi dig om dem, till exempel via e-post. Om du eller dina barn fortsätter att använda programvaran efter att ni meddelats om ändringarna anses ni ha godkänt dem. Du kan inte fortsätta att använda programvaran du tidigare har köpt om du inte samtycker till alla ändringar.

20.2. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor och eventuella avtal mellan dig och oss gällande dessa villkor utan ditt medgivande. Vi meddelar dig emellertid om vi planerar att göra det. Du får inte överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

21. Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter
21.1. Om du använder programvaran som konsument gäller följande:
21.1.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som kan uppstå mellan oss i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du skyddas ytterligare av de indispositiva (tvingande) lagarna i det land där du bor. De indispositiva lagarna i det land där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.
21.1.2. Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor.
21.1.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat.

21.2. När du använder programvaran annat än som konsument gäller följande:
21.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som kan uppstå mellan oss i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och
21.2.2. domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

Senast uppdaterat: oktober 2020 (v1.1)