TJÄNSTEVILLKOR FÖR PLAYSTATION NETWORK

VIKTIGT:

PlayStation Network är inte avsett för barn under 7 år.

Om du är mellan 7 och 17 år gammal måste din förälder eller vårdnadshavare ("Målsman") läsa igenom och godkänna villkoren för din räkning. Du kan också läsa dem. Be din målsman att förklara sådant du inte förstår. Du kan också läsa reglerna för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms/. Reglerna är kortare än dessa villkor. De förklarar de viktigaste delarna.

SOM KONSUMENT KAN DU HA RÄTTIGHETER ENLIGT GÄLLANDE LOKALA LAGAR SOM INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS. DESSA RÄTTIGHETER HAR FÖRETRÄDE FRAMFÖR ALLT I DESSA VILLKOR.

INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DITT KONTO.

Läs igenom dessa villkor. Vi utgår ifrån dem i vår relation till dig. Vi kan stänga av ett konto om kontoinnehavaren bryter mot dessa villkor. Om du har några frågor kontaktar du kundtjänst – se avsnitt 30.

1. När gäller dessa villkor?

1.1. De här villkoren gäller för alla konton på PlayStation Network och all användning av dessa konton.

2. Vad är PlayStation Network?

2.1. PlayStation Network kallas också PSN. PSN är en tjänst som levereras via internet. Via den får du kontakt med andra spelare och tillgång till en mängd olika tjänster. Du behöver ett konto för att kunna använda PSN. Det kostar inget att skapa ett konto, men vissa av tjänsterna som är tillgängliga via PSN kostar pengar.

3. Vilka är vi?

3.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, med organisationsnummer 06020283 ("SIENE"). SIENE är registrerat i England och Wales.

3.2. Om du bor i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet agerar vi genom vår filial i Nederländerna på Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederländerna med organisationsnummer 000051647869.

4. Vem kan skapa ett konto på PSN?

4.1. Endast personer som är 7 år och äldre får ha ett konto.

4.2. Om du är mellan 7 och 17 år gammal måste din målsman godkänna att du har ett konto och hjälpa dig att skapa det.

4.3. Om du är 18 år eller äldre kan du själv skapa ett konto. Skapa först ditt eget konto. Skapa sedan separata konton för alla barn du är målsman för. Ställ in föräldrakontroller för alla barnkonton om du vill anpassa deras aktivitet. Mer information finns i avsnitt 11 nedan.

5. Vad händer om du bryter mot dessa villkor?

5.1. Vi kan vidta olika åtgärder enligt avsnitt 24, exempelvis stänga av ditt konto. När kontot är avstängt kan du inte använda PSN. Det innebär att du inte kan använda vissa produkter även om du har betalat för dem.

6. Ditt åtagande gentemot oss.

6.1. Du måste vara ärlig mot oss. Ange korrekta personuppgifter för dig själv och eventuella barn. Håll uppgifterna uppdaterade via kontohantering.

6.2. Varför det är viktigt

6.2.1. Det är viktigt eftersom vi förlitar oss på de uppgifter du anger. Vi skickar viktig information till de e-postadresser du anger. Vi använder barnens födelsedatum till att anpassa deras upplevelse.

6.2.2. Om du uppger falska uppgifter kan vi stänga av de berörda kontona. Vi kan till exempel stänga av konton för vuxna om barn använder dem. När det händer förlorar du åtkomst till PSN och vissa produkter, även om du betalat för dem. Du kan kontakta kundtjänst om du undrar varför du eller ditt barn har stängts av och vad du kan göra.

7. Definition av ord och fraser.

"Godkänt betalningssätt": De betalningssätt vi godtar på PSN.

"Auktoriserade system": Alla våra spelkonsoler. De omfattar den ursprungliga PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 och PlayStation®5.

"Barnkonto": Ett konto för någon vars födelsedatum indikerar att de är under 18 år. Barnkonton har vissa funktioner som avgörs av ålder och en rad föräldrakontroller som kan ställas in av familjeöverhuvudet eller vårdnadshavaren. Se avsnitt 10. På PS3 och PS Vita har termen underkonto samma betydelse som barnkonto.

"Barn": Någon som har ett barnkonto.

"Uppförandekod": Hur du ska bete dig på PSN, enligt avsnitt 12.

"Familjeöverhuvud": Den vuxna kontoinnehavare som skapar ett barnkonto är familjeöverhuvudet. En vuxen kontoinnehavare som bjuder in andra vuxna kontoinnehavare att gå med i sin "familj" är också familjeöverhuvud.

"Familjemedlem": Alla kontoinnehavare som tillhör en "familj".

"Vårdnadshavare": En vuxen familjemedlem som utsetts av familjeöverhuvudet och som kan konfigurera föräldrakontroller för barn.

"Föräldrakontroller": Inställningar som familjeöverhuvudet och vårdnadshavare kan använda för att anpassa upplevelsen för barn. Du kan läsa mer om föräldrakontroller på: www.playstation.com/safety.

"Produkter": Allt digitalt material och alla digitala tjänster som är tillgängliga via PSN. Produkter kan vara kostnadsfria eller kosta pengar. Produkter kan bland annat vara spel, musik, filmer, abonnemang, pengar i PSN-plånboken och påfyllning av den och virtuella mötesplatser (där du kan interagera med andra spelare). Tillgängliga produkter varierar beroende på vilket system du använder och var du bor. Vissa produkter kanske inte är tillgängliga på ditt valda språk.

"PSN-plånboken": Innehåller de pengar du lägger till på ditt konto som du kan använda på PlayStation Store.

"Målsman": Ett barns förälder eller vårdnadshavare.

"Villkor": De här tjänstevillkoren för PlayStation Network.

"Användarskapat innehåll", även kallat "UGC": text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röster, musik, videor, speltillgångar, spelvideor, spelrelaterad information och annat material (i) som skapats av dig eller andra på PSN och/eller (ii) som delas av dig eller andra via PSN.

"Pengar i plånboken": Pengar i din PSN-plånbok.

"Påfyllning av plånboken": Att köpa pengar till plånboken eller lösa in en kupongkod för att få pengar i plånboken.

8. Vilka andra villkor gäller när du använder PSN?

8.1. Utöver dessa villkor gäller följande villkor, som även ingår i ditt avtal med oss:

8.1.1. Sekretesspolicyn för PlayStation (beskriver vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder och delar dem).

8.1.2. Licensavtal för systemprogramvara (reglerar användningen av den programvara som är inbäddad i ett auktoriserat system).

8.1.3. Villkor för användning av programvaran (reglerar din användning av spel och programvara för PlayStation som utvecklats för ett eller flera av de auktoriserade systemen).

8.1.4. Villkor för PlayStation Stars (reglerar ditt medlemskap och din användning av PlayStation Stars).

8.2. Dessa dokument finns på www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

8.3. För att få åtkomst till vissa produkter (t.ex. spel och tjänster) måste du godkänna särskilda villkor som du blir informerad om av oss eller utgivaren av den produkten.

8.4. Om du bryter mot något av villkoren ovan bryter du även mot dessa villkor.

9. Säkerhet för ditt konto.

9.1. Vi vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dig.

9.2. Du måste också ta ditt ansvar. Du ansvarar för all användning av ditt konto, såvida inte:

9.2.1. någon annan har använt kontot på grund av att vi inte vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dig, eller

9.2.2. någon annan har använt kontot trots att du har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra det, däribland de som anges i avsnitt 9.3.

9.3. Några saker du kan göra för att förhindra att andra använder ditt konto:

9.3.1. Logga ut från kontot varje gång du har spelat färdigt.

9.3.2. Ange en säkerhetskod för att förhindra att någon som har åtkomst till ditt auktoriserade system loggar in på ditt konto.

9.3.3. Använd ett starkt lösenord som skiljer sig från det du använder för andra onlinetjänster och aktivera "Kräv lösenord i kassan" för att förhindra att andra handlar på ditt konto.

9.3.4. Lämna aldrig ut dina kontouppgifter till någon annan.

9.3.5. Låt aldrig någon annan använda ditt konto, inte ens en familjemedlem eller vän.

9.4. Vad gör jag om något går fel?

9.4.1. Ändra ditt lösenord omedelbart om du tror att någon annan känner till det.

9.4.2. Meddela oss omedelbart om du tror att någon annan har kontroll över ditt konto.

9.4.3. Kontakta polisen om du har blivit utsatt för brott i samband med PSN. (Till exempel om någon annan använder dina betalningsuppgifter på PSN.)

10. Dina barn.

10.1. Du måste skapa ett separat barnkonto för varje barn. Ställ in lämpliga föräldrakontroller för varje barn. Se avsnitt 11.

10.2. Barn har tillgång till PlayStation Store. Se avsnitt 14. En av föräldrakontrollerna är en köpgräns per månad. Den är inställd på noll från början. Du kan öka den. Ställ endast in en köpgräns per månad som är högre än noll om du är säker på att barnet förstår köpprocessen och kan fatta beslut om att handla upp till det värdet.

10.3. Om du anger en köpgräns för ett barn (eller utser en vårdnadshavare som gör det), utgår vi från:

10.3.1. att barnet förstår (i) vad ett köp innebär, (ii) vad det kostar och (iii) hur ett onlineköp går till, och

10.3.2. att du godkänner alla köp upp till köpgränsen som barnet gör i PlayStation Store och samtycker till att betala för dem.

10.4. För varje barnkonto måste du göra följande:

10.4.1. Ange korrekta uppgifter (se avsnitt 6), däribland om ålder.

10.4.1.1. Varför? Det påverkar hur vi hanterar kontona. Vi utgår från barnens ålder för att anpassa vad de kan se, köpa och göra på PSN. Alla produkter som är tillgängliga via PSN är dock inte klassificerade och vissa innehåller grovt språk och material som dina barn kan se.

10.4.2. Förklara för barnen hur de ska uppföra sig när de använder PSN eller kommunicerar med oss eller PSN-communityn (se vår uppförandekod i avsnitt 12), och hur de skyddar sig själva och sina konton.

10.4.3. Ställa in lämpliga föräldrakontroller (se avsnitt 11).

10.4.4. Övervaka deras användning av PSN.

10.4.4.1. Varför? Dina barn kan få meddelanden från andra PSN-användare som inte skickas till dig.

10.4.5. Samtycka till att övervaka och därför ta ansvar för aktiviteter via dina barns konton för att säkerställa att de följer dessa villkor. Det här gäller inte:

10.4.5.1. om någon annan har använt kontot på grund av att vi inte vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda PSN och de uppgifter vi har om dina barn, eller

10.4.5.2. om någon annan har använt kontot trots att du och ditt barn har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra det.

11. Föräldrakontroller.

11.1. Vi erbjuder en mängd olika föräldrakontroller. Du kan läsa om dem på www.playstation.com/safety.

11.2. Viktig information om våra föräldrakontroller:

11.2.1. Vårdnadshavare kan ställa in föräldrakontroller och ändra de som du har ställt in.

11.2.2. Vi meddelar dig inte om ändringar av föräldrakontroller som gjorts av vårdnadshavare.

11.2.3. Utse bara vårdnadshavare som du litar på.

12. Uppförandekod.

12.1. Du och dina familjemedlemmar måste följa vår uppförandekod i all kontakt med oss och andra medlemmar på PSN-gemenskapen. Läs den noggrant och hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel för alla.

√ Var inkluderande.

PSN är till för alla, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, form och storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

☒ Du får inte agera eller uttrycka dig hatiskt. Mer information finns på playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du får inte hota, skada eller skrämma någon eller uppmuntra någon annan att göra det.

☒ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

√ Tänk efter. Följ lagen.

☒ Använd inte grovt eller stötande språk.

☒ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

☒ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

☒ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

☒ Du får inte kränka någon annans privatliv eller sprida lögner om någon.

☒ Du får inte göra intrång i någon annans immateriella rättigheter.

√ Var snäll.

Hjälp varandra. Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra genom att vara hänsynsfull.

√ Visa respekt.

Vi är medvetna om att vi inte kan förvänta oss att alla ska vara överens hela tiden. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.

☒ Du får inte göra något som kan skada PlayStation-varumärket eller PSN-communityn.

√ Var ansvarsfull.

Berätta för oss om du tror att du har hittat en säkerhetslucka i PSN-produkter eller -tjänster så att vi kan åtgärda det. Information om vårt BugBounty-program finns på HackerOne.com/PlayStation.

☒ Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, spam eller någon kommersiell aktivitet.

☒ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, underlicensiera, byta eller överföra konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

√ Var en schysst medspelare.

☒ Du får inte störa eller avbryta spelandet.

☒ Du får inte fuska.

☒ Du får inte utnyttja buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN till att skaffa dig fördelar.

☒ Du får inte försöka få tag på eller samla in några konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

☒ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

☒ Du får inte dela eller skicka vilseledande information till andra.

√ Var taktfull. Visa hänsyn till andra.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

☒ Avslöja inte personuppgifter om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem sårbara. Personuppgifter omfattar, men är inte begränsade till, namn på sociala nätverk, profiler för meddelandeappar, telefonnummer, e-postadresser och fysiska adresser som ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

☒ Du får inte dela material som är pornografiskt, obscent eller som avbildar extremt eller motbjudande våld.

☒ Du får inte dela eller hota att dela bilder eller andra media av någon annan person utan deras medgivande.

√ Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.

Vi strävar efter att skapa en säker och välkomnande miljö. Om du bryter mot denna kod eller ditt uppförande utanför PSN ger oss anledning att tro att du kan äventyra säkerheten eller välbefinnandet i vår community kan vi vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda PSN och våra spelare.

Om du tror att någon har brutit mot uppförandekoden ber vi dig att berätta om det så att vi kan hjälpa till att skydda PSN och vår community. Det är särskilt viktigt att du informerar oss om du tror att det finns en risk för att någon kan skadas i verkligheten. Om du ser någon annan bete sig illa:

Anmäl det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Mer information om anmälan av innehåll och blockering finns på playstation.com/reporting och playstation.com/blocking.

Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot denna kod.

☒ Du får inte lämna in falska anmälningar eller missbruka systemet för anmälan av innehåll på annat sätt.

√ Följ alla särskilda regler för varje produkt.

Ytterligare information och resurser finns på playstation.com/safety och playstation.com/behavior.

13. Spårar vi vad du gör online?

13.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

13.2. Vi kan spåra och registrera dina aktiviteter på PSN och ta bort allt användarskapat innehåll som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss.

13.3. Informationen vi får kan omfatta ditt innehåll, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress.

13.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

13.5. Läs vår sekretesspolicy på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ om du vill veta mer om hur vi använder din information.

14. PlayStation Store.

14.1. Alla konton har åtkomst till PlayStation Store.

14.2. Allt du köper från PlayStation Store köper du från oss. Det omfattar även pengar i plånboken och allt som köps med pengar i plånboken.

14.3. Du kan betala med pengar från PSN-plånboken eller ett godkänt betalningssätt.

14.4. Valutan och priset som visas är inklusive eventuella indirekta skatter. Du måste betala eventuella avgifter för moms, tull, valutaväxling och bank- eller kortavgifter (i tillämpliga fall).

14.5. Barn:

14.5.1. Vi filtrerar allt klassificerat material som barn kan se och köpa på PlayStation Store utifrån barnets födelsedatum och de föräldrakontroller du anger.

14.5.2. Kostnaden för produkter som köps av barn betalas med pengar i din PSN-plånbok, upp till den köpgräns per månad som du har fastställt för varje barn (se avsnitt 10.3.2). Om du inte godkänner det ska du inte ändra barnets köpgräns från standardvärdet noll eller utse någon vårdnadshavare som kan ändra den.

14.5.3. Barn kan inte betala med ditt kreditkort. Deras köp genomförs endast om du har tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok.

15. Handla på PlayStation Store.

15.1. Se till att dina barn förstår hur PlayStation Store fungerar. Följande gäller för både dem och dig, om inget annat anges.

15.2. Vi leder dig genom köpprocessen, från val av produkt till köpbekräftelse, via en serie bilder och anvisningar.

15.2.1. Läs noga igenom informationen som visas under köpet. Det påverkar den ångerrätt du annars kan ha enligt lokala lagar – se avsnitt 16.

15.3. Den sista knappen du trycker på är "Beställ och betala". Det här händer när du trycker på knappen:

15.3.1. Om du har tillräckligt med pengar i plånboken dras beloppet från din PSN-plånbok.

15.3.2. Om du har lite pengar i plånboken, men inte tillräckligt för att betala priset, dras de pengar som finns och resten av beloppet debiteras via ditt godkända betalningssätt. (Gäller inte barn.)

15.3.3. Om du inte har några pengar i plånboken debiteras hela beloppet via ditt godkända betalningssätt som du angett som standard på ditt konto. (Gäller inte barn.) och

15.3.4. Du skickar beställningen till oss.

15.4. Om vi inte kan leverera din beställning betalar vi tillbaka allt som dragits från:

15.4.1. din PSN-plånbok till PSN-plånboken.

15.4.2. ditt godkända betalningssätt till samma betalningssätt, såvida det inte är ett av de godkända betalningssätt som vi inte kan göra det för. I sådana fall görs återbetalningen till din PSN-plånbok.

15.5. Du köper en personlig licens för att använda produkter för privat bruk. Din licens för användning av spel kan inte överlåtas, såvida den inte måste kunna överlåtas enligt lokala lagar.

15.5.1. Det innebär att du kan använda en produkt på de sätt som beskrivs i licensen, men du äger inte produkten.

15.5.2. Vi talar om för dig var du hittar licensvillkoren under köpprocessen.

15.6. Om du tar bort eller avslutar kontot som köpet gjordes på, kan det hända att du förlorar åtkomsten till produkten och inte kan använda den längre.

15.7. Om produkten är utgiven av en tredje part kan du behöva koppla ditt PSN-konto till ett konto hos den tredje parten för att kunna använda produkten. Produkten kan komma att kopplas till tredjepartskontot och kontot som köpet gjordes på. Om du tar bort kopplingen till tredjepartskontot från ditt PSN-konto eller om ditt tredjepartskonto stängs av eller tas bort kan du förlora åtkomsten till produkten.

16. Kan jag avbryta mina köp bara för att jag ångrar mig?

16.1. Ja, under begränsade omständigheter om du begär det inom en bestämd tid. Läs vår policy för att ångra köp på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

16.2. Läs noga igenom informationen som visas under köpet. När du köper något informerar vi dig och följer en process som begränsar den ångerrätt du annars kanske har enligt gällande lokala lagar.

16.3. En förklaring av ångerrätt. Enligt vissa länders lokala lagstiftning har du, när du köper produkter online, en viss tid på dig att ändra dig, avbryta köpet och få en återbetalning. I länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller till exempel följande:

16.3.1. När du köper digitalt material (som ett spel eller en film) kan du av vilken anledning som helst ångra dig inom 14 dagar efter transaktionen.

16.3.2. När du köper tjänster (som ett abonnemang eller pengar till plånboken) kan du av vilken anledning som helst ångra dig inom 14 dagar efter transaktionen.

16.3.3. Men lagen säger också att om du samtycker till att omedelbart få tillgång till det digitala materialet eller den digitala tjänsten kan vi tillhandahålla materialet eller tjänsten omedelbart. I sådana fall begränsas din rätt att avbryta beställningen, förutsatt att vi förklarar för dig hur det påverkar din ångerrätt.

16.3.4. Eftersom de flesta av våra kunder vill använda sina köp direkt har vi utformat våra köpprocesser för att få ditt medgivande till att omedelbart leverera digitalt material och digitala tjänster, och vi ger dig tydlig information om hur det påverkar din ångerrätt.

16.4. Såvida inte en produkt är defekt eller du har andra rättigheter att avbryta din beställning enligt gällande lokala lagar gäller följande när du handlar hos oss:

16.4.1. Du kommer inte att kunna ångra dig och avbryta köpet av digitalt material efter att du har börjat hämta materialet.

16.4.2. Du kan ångra dig och avbryta köpet av ett abonnemang inom 14 dagar från inköpsdatumet, men beloppet vi återbetalar kan vara lägre än inköpspriset (för att kompensera för den period du använt tjänsten).

17. PSN-plånboken.

17.1. Du kan bara använda pengar i plånboken för att köpa produkter från PlayStation Store. Vi är inte en bank och PSN-plånboken är inte ett bankkonto. Pengar i plånboken ger ingen ränteavkastning.

18. Betalningssätt.

18.1. Vi lagrar uppgifter om ditt kreditkort, betalkort och PayPal-konto när du använder dem för en transaktion. Vi använder dem för framtida köp om du inte tar bort dem i kontoinställningar.

18.2. Vi sparar inte betalkortets 3-siffriga säkerhetsnummer. Du behöver inte ange det för framtida köp.

18.3. För andra godkända betalningssätt kan du behöva ange uppgifterna varje gång du köper något.

18.4. När du köper en produkt med debitering via mobiltelefonräkningen debiteras du av din mobiloperatör för köpbeloppet. De kan debitera dig sin standardtaxa för meddelanden utöver köpbeloppet.

19. Återbetalningar.

19.1. En återbetalning sker när din betalningsleverantör (dvs. leverantören av ditt betalningssätt, t.ex. en bank eller PayPal) betalar tillbaka en summa du betalat. En återbetalning av en summa som betalats till oss för produkter som vi tillhandahållit resulterar i en skuld till oss som motsvarar beloppet för återbetalningen.

19.2. Eftersom en återbetalning kan tyda på att du misstänker bedrägeri eller att någon tagit över ditt konto så stänger vi av kontot eller konsolen för att skydda det medan vi undersöker saken. Om det inte finns någon laglig anledning till återbetalningen fortsätter kontot att vara avstängt tills skulden betalas tillbaka. Vi kan dra pengar från din PSN-plånbok för att betala eventuella skulder du har till oss.

20. Särskilda villkor som gäller för vissa produkter.

Allmänt.

20.1. Produkter som vi säljer kanske inte fungerar med auktoriserade system och programvara som är licensierad för försäljning utanför Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

20.2. Om inget annat anges är alla produkter endast avsedda för icke-kommersiell användning i hemmet.

Spel.

20.3. I vissa spel och appar kan du köpa:

20.3.1. produkter från PlayStation Store eller

20.3.2. andra saker direkt från utgivaren av spelet eller appen.

20.3.2.1. Du kan inte använda pengar i plånboken för att köpa något från utgivaren och du måste registrera ett betalningssätt hos dem.

20.3.2.2. Köpgränsen för ett barnkonto gäller endast köp från PlayStation Store.

20.4. Vissa produkter erbjuder onlinetjänster som onlinespel för flera spelare, rankningslistor och funktioner för onlinekommunikation.

20.4.1. Om du vill ha tillgång till onlinespel för flera spelare måste du (eller ett annat konto för vilket din PS4 är primär konsol, eller, om du har en PS5, om du har aktiverat inställningen "Offline och hemmadelning" på din PS5) ha ett aktivt PlayStation Plus-abonnemang.

Abonnemang.

20.5. Abonnemang löper tills vidare. Vi debiterar dig automatiskt för löpande avgifter tills du säger upp abonnemanget. Vi förklarar de löpande avgifterna, faktureringsintervallet och hur du säger upp abonnemanget innan du köper det. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig innan varje faktura ska betalas.

20.6. Provperioder övergår i betalabonnemang. Vi tar ut abonnemangsavgifter såvida inte ditt abonnemang sägs upp innan provperiodens slut. Vi förklarar det, de löpande avgifterna, faktureringsintervallet och hur du säger upp abonnemanget innan du påbörjar en provperiod.

20.7. Om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för att betala en återkommande abonnemangsavgift drar vi beloppet från ditt standardbetalningssätt (om du har ett).

20.7.1. Detta gäller inte köp som görs av barn.

20.8. I slutet av varje faktureringsperiod och i slutet av en provperiod drar vi abonnemangsavgiften för nästa period. Det gäller dock inte i följande fall:

20.8.1. Om du avbryter abonnemanget innan provperioden eller den pågående faktureringsperioden tar slut.

20.8.2. Om du inte har tillräckligt med pengar i din PSN-plånbok och du inte har något registrerat betalningssätt.

20.8.3. Om vi avbryter abonnemanget av någon anledning.

20.9. Om din betalning för ett abonnemang misslyckas kan vi fortsätta att försöka ta betalt av dig under de närmaste dagarna.

20.9.1. Du kan eventuellt ha åtkomst till abonnemangstjänsten under den perioden.

20.9.2. Faktureringsperioden ändras inte. Om ett nytt försök att betala genomförs blir nästa betalningsdatum detsamma som om din första betalning hade gått igenom.

20.10. Det kan hända att vi ändrar den löpande kostnaden för ett abonnemang (uppåt eller nedåt) för att återspegla ändringar i abonnemangsprodukten, för att återspegla våra kostnader för att tillhandahålla abonnemanget, för att säkerställa att abonnemanget fortsätter att vara en gångbar tjänst eller som en reaktion på marknadsförändringar, lokala skatter eller inflation.

20.10.1. Vi kontaktar dig via e-post minst 60 dagar i förväg om vi höjer priset och informerar dig om den nya kostnaden och det datum från vilket det nya priset gäller. Du kan säga upp abonnemanget innan prishöjningen börjar gälla.

20.11. Om du redan har ett abonnemang (oavsett om du betalar för det eller om det ingår i en kostnadsfri provperiod) och du köper ett annat abonnemang för samma tjänst avslutas det aktiva abonnemanget i slutet av den aktuella faktureringsperioden och det nya abonnemanget börjar gälla.

20.12. Utbudet av produkter i ett abonnemang kan variera under abonnemangsperioden. Ålder, plats och andra begränsningar kan göra att du inte har åtkomst till alla produkter i utbudet. Vissa produkter kan vara tillgängliga separat för icke-abonnenter.

Förbeställningar.

20.13. Du måste betala för förbeställningar samma dag som du gör förbeställningen.

20.14. Du kan avbryta förbeställningen och få en återbetalning enligt beskrivningen vid inköpstillfället och i avsnitt 16. Om du avbryter en förbeställning har du inte längre rätt till några kampanjprodukter som erbjuds i samband med förbeställningen.

Virtuell valuta.

20.15. Vissa spel innehåller virtuella valutor ("VC"). Beroende på vilket spel du spelar kan du tjäna virtuell valuta genom att spela eller köpa den från PlayStation Store. Du kan byta den i spelet mot föremål, upplevelser eller funktioner i spelet.

20.16. Du får inte:

20.16.1. sälja, köpa, överföra eller använda virtuell valuta utanför spelet,

20.16.2. satsa med eller om virtuell valuta (till exempel vadslagning om utseenden) om spelet inte har den funktionen,

20.16.3. byta eller växla in virtuell valuta mot pengar eller ett pengavärde.

20.17. Varje spelutgivare fastställer hur deras virtuella valuta fungerar och vad du kan göra med den. Mer information finns i spelutgivarens villkor.

21. Material som du skapar och delar.

21.1. För vissa produkter kan du dela ditt användarskapade innehåll med oss och andra spelare.

21.2. Du äger ditt användarskapade innehåll. Du får emellertid inte utnyttja det kommersiellt utan tillstånd. Du måste ha tillstånd från oss och, i tillämpliga fall, utgivaren av produkten. Det beror på att ditt sätt att skapa och dela användarskapat innehåll innebär att materialet kan vara bundet till programvara eller immateriella egendomar som tillhör oss och utgivaren av produkten.

21.3. Det här händer när du delar användarskapat innehåll:

21.3.1. Vi kan göra det synligt på hela PSN.

21.3.2. Vi kan göra det synligt på andra platser som våra webbplatser och våra dotterbolags webbplatser.

21.3.3. Vi och våra dotterbolag kan göra ändringar i ditt användarskapade innehåll av olika anledningar, till exempel genom att lägga till ditt online-ID (eller ditt riktiga namn om du väljer att använda det) så att andra vet att det är ditt, genom att se till att det ser bra ut på olika enheter och så vidare.

21.3.4. Andra kan interagera med det genom att till exempel kommentera det, ändra det, ta bort det eller dela det på nytt.

21.3.5. Vi och våra dotterbolag kan:

21.3.5.1. licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt användarskapade innehåll (till exempel genom att sälja abonnemang för att få åtkomst till enbart ditt eller ditt och andras användarskapade innehåll),

21.3.5.2. få marknadsföringsintäkter i samband med användarskapat innehåll,

21.3.5.3. använda ditt användarskapade innehåll för att marknadsföra produkter och tjänster från PlayStation®,

21.3.5.4. ändra eller radera ditt användarskapade innehåll om det är nödvändigt för att följa lagen eller utöva våra rättigheter enligt dessa villkor.

21.4. Vi betalar dig inte för att använda ditt användarskapade innehåll enligt beskrivningen i avsnitt 21.3.

21.5. Genom att dela användarskapat innehåll intygar du att du har alla nödvändiga rättigheter till det materialet och att du ger oss de rättigheter som anges i avsnitt 21.

21.6. Licensen för en produkt kan innehålla mer information om hur delning av användarskapat innehåll fungerar för den produkten.

22. Ändrar vi någonsin PSN eller produkter efter att du har köpt dem?

22.1. Ja, ibland, men endast om det är rimligt eftersom det rör sig om mindre och motiverade ändringar. Vi kan exempelvis ändra PSN och produkter då och då:

22.1.1. för att säkerställa att PSN eller produkterna fungerar så som avsett (t.ex. åtgärda buggar och andra fel och för att förbättra effektiviteten),

22.1.2. av säkerhetsskäl,

22.1.3. för att anpassa PSN eller produkten till ett nytt system eller en ny teknisk miljö,

22.1.4. för att förbättra PSN eller produkten. Det kan omfatta att uppdatera spelobjekt, spelnivåer och uppgifter eller ändra belöningar för slutförande av aktiviteter i spelet eller

22.1.5. för att anpassa PSN eller produkten till en ändring av antalet användare och/eller säkerställa PSN:s eller produktens kommersiella genomförbarhet.

23. Avsluta kontot.

23.1. Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss via uppgifterna i avsnitt 30.

23.2. Om du inte har använt ditt konto under minst 36 månader kan vi vidta åtgärder för att avsluta det. I så fall kontaktar vi dig på den e-postadress som är registrerad på ditt konto och ger dig sex månader för att antingen logga in på ditt konto eller kontakta oss och be oss att hålla ditt konto öppet.

23.3. När ditt konto har avslutats kan du inte komma åt PSN och använda de produkter som köpts med det kontot. Ett avslutat konto kan inte återställas.

24. Vad gör vi om du bryter mot dessa villkor eller om vi tror att ditt konto har utsatts för intrång?

24.1. Om vi har bevis för att dra slutsatsen att

24.1.1. antingen:

24.1.1.1. du,

24.1.1.2. ett av dina barn eller

24.1.1.3. innehavaren av ett konto som du har gett tillåtelse att använda det auktoriserade systemet

har brutit mot dessa tjänstevillkor eller

24.1.1.4. att ditt konto har utsatts för intrång (t.ex. när du begär en återbetalning på grund av bedrägeri)

kommer de åtgärder vi kan vidta och dessa åtgärders varaktighet att vara begränsade till det som objektivt sett är nödvändigt för att skydda dig, våra intressen och andra användares intressen.

24.2. Vi kan vidta åtgärder mot kontoinnehavare som är ansvariga för eller berörs av överträdelsen. Detta kan omfatta:

24.2.1. alla auktoriserade system som du använder,

24.2.2. dina konton,

24.2.3. dina barnkonton och

24.2.4. alla andra eventuella konton på ett auktoriserat system som du använder.

24.3. Våra åtgärder kan omfatta:

24.3.1. att återställa kontolösenord,

24.3.2. att pausa abonnemang,

24.3.3. att upphäva åtkomst till vissa eller alla produkter,

24.3.4. att stänga av konton,

24.3.5. att överföra uppdateringar till auktoriserade system som är avsedda att förhindra obehörig användning,

24.3.6. att förhindra att auktoriserade system ansluts till PSN och

24.3.7. att vidta, inleda eller delta i rättsliga åtgärder mot dig i form av offentlig eller enskild talan eller straffrättsliga förfaranden.

24.4. Om vi avvaktar eller underlåter att agera efter avtalsbrott innebär det inte att vi inte kommer att agera senare för det eller för något annat brott.

25. Vårt ansvar gentemot dig när saker går fel.

25.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. De rättigheterna har företräde framför allt i avsnitt 25.

25.2. Dessa villkor:

25.2.1. inskränker inte några lagstadgade garantier eller rättigheter du har som konsument enligt gällande lokala lagar eller

25.2.2. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte tillåts göra det enligt gällande lokala lagar.

25.3. Om du är en konsument har vi ett obegränsat ansvar för följande:

25.3.1. Orsak: Om vi orsakar dödsfall eller personskada genom vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet.

Vårt ansvar: Obegränsat.

25.3.2. Orsak: Om ansvaret orsakas av vår avsiktliga överträdelse, vårt bedrägeri, vår bedrägliga missvisande framställning eller att vårt agerande är grovt vårdslöst.

Vårt ansvar: Obegränsat.

25.4. Med förbehåll för avsnitt 25.1, 25.2 och 25.3 begränsar vi vårt ansvar gentemot dig så som följer:

25.4.1. Orsak: Om vi underlåter att leverera någon produkt.

Vårt ansvar: Vi återbetalar det belopp du betalade för produkten.

25.4.2. Orsak: Om vi levererar en produkt och den visar sig vara defekt.

Vårt ansvar: Du kommer att ha tillgång till de gottgörelser som är tillgängliga för dig enligt lagstadgade garantier i ditt hemland. Vi åtar oss dessutom följande:

Om en produkt är defekt försöker vi alltid reparera eller byta ut den.

Men om produkten är så defekt att du har rätt att avvisa den enligt gällande lokal lagstiftning och du väljer att avvisa den återbetalar vi hela beloppet. Om du väljer att behålla den betalar vi tillbaka en del av summan. Om du föredrar det kan du få en ersättningsprodukt.

Om du inte har rätt att avvisa produkten, men vi inte kan reparera eller ersätta den inom rimlig tid eller utan att orsaka dig stora olägenheter betalar vi tillbaka en del av eller hela summan.

Vi beräknar en delåterbetalning utifrån skillnaden mellan priset på produkten och värdet på den levererade produkten.

Du kan också ha rätt till kompensation för rimliga, förväntade förluster eller skador som orsakats av den defekta produkten.

Hur produkter repareras.

Om en produkt är defekt kan den vanligtvis repareras genom en process som kallas korrigering. Vid en korrigering uppdateras koden via internet. Vi säljer produkter som vi inte tillverkar, så vi behöver någon annan som korrigerar dem åt oss. Vi försöker alltid se till att de gör det och gör det inom en rimlig tid.

25.4.3. Orsak: Skadlig eller obehörig användning av PSN, ditt konto, dina barnkonton eller dina produkter, inklusive intrång av hackare.

Vårt ansvar: Om det inte orsakas av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet har vi inget ansvar gentemot dig.

25.4.4. Orsak: Om det tillfälligt inte går att använda PSN.

Vårt ansvar: Om det inte orsakas av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet har vi inget ansvar gentemot dig.

25.4.5. Orsak: Om du avslutar ditt konto eftersom du inte godkänner en väsentlig ändring av dessa villkor, villkoren för användning av programvaran eller vår sekretesspolicy, eller om vi stänger av PSN permanent.

Vårt ansvar: Vi återbetalar oanvända pengar i din PSN-plånbok och ger dig en proportionellt fördelad återbetalning för alla icke-utgångna perioder i dina abonnemang.

25.4.6. Orsak: Om något händer utanför vår rimliga kontroll (kallas även "force majeure").

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

25.4.7. Orsak: Skador som skulle ha undvikits om du:

- följde vårt råd att installera en uppdatering som erbjöds dig utan kostnad, eller

- följde installationsanvisningarna, eller

- uppfyllde de lägsta systemkraven.

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

25.4.8. Orsak: Affärsförluster, däribland förlust av vinst, förlust av omsättning, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

25.4.9. Orsak: Eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot dessa villkor och som inte omfattas av ovanstående.

Vårt ansvar: Vi har inget ansvar gentemot dig.

25.4.10. Orsak: Alla fall som inte nämns ovan.

Vårt ansvar: Vårt ansvar överskrider inte 100 GBP (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, beloppet för oanvända pengar i plånboken.

25.5. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

25.5.1. Vi begränsar inte vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, (ii) bedrägeri eller medvetet vilseledande information från vår sida, (iii) avsiktligt brott, (iv) något ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande lokala lagar.

25.5.2. Med förbehåll för avsnitt 25.5.1 tar vi inget ansvar för (i) förlust av vinst, (ii) förlust av försäljning eller affärer, (iii) förlust av avtal eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av eller skada på programvara, (vi) data eller information, (vii) förlust av eller skada på goodwill eller (viii) eventuella indirekta förluster eller följdförluster.

25.5.3. Med förbehåll för avsnitt 25.5.1 ska vårt totala ansvar gentemot dig, enligt dessa villkor eller i samband med dessa villkor, oavsett om det gäller avtal, skadeståndsgrundande händelse (däribland försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annat, inte överskrida 100 GBP (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, beloppet för oanvända pengar i plånboken.

26. Äganderätt och användning av immateriella rättigheter ("IP")

26.1. Vi äger eller innehar licenser till alla immateriella rättigheter för auktoriserade system, PSN och våra produkter.

26.2. Andra äger eller innehar licenser till alla immateriella rättigheter i deras produkter.

26.3. Du får BARA använda auktoriserade system, PSN och produkter:

26.3.1. på de sätt som anges i dessa villkor eller produktlicensen, såvida inte

26.3.2. det är uttryckligen tillåtet enligt gällande lokal lagstiftning.

26.4. Vi ser allvarligt på skydd av våra immateriella rättigheter och säkerheten hos våra auktoriserade system, PSN och produkter, och söker upp dem som hotar detta.

26.5. Du får inte använda stulna eller olagligt förvärvade auktoriserade system eller produkter.

26.6. Du får inte göra något av följande i samband med auktoriserade system, PSN eller produkter:

26.6.1. Emulera dem.

26.6.2. Orsaka avbrott i driften av dem.

26.6.3. Använda ej godkänd maskin- eller programvara.

26.6.4. Bortse från autentiserings-, krypterings- eller säkerhetsåtgärder.

26.6.5. Skaffa åtkomst till information som inte tillhör dig eller ditt barn.

26.6.6. Dela, köpa, sälja, hyra ut, underlicensiera, byta, överföra, försöka få tag på eller samla in konton, kontouppgifter eller andra uppgifter eller

26.6.7. Hjälpa någon annan att göra något av detta.

26.7. Du får inte skapa verk med koppling till auktoriserade system, PSN eller produkter.

26.8. Du får inte hacka, dekryptera, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera auktoriserade system, PSN eller någon produkt eller hjälpa någon annan att göra det. Den här begränsningen gäller i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning.

26.9. Du får inte använda auktoriserade system, PSN eller produkter kommersiellt, ta betalt för användning av dem eller ge några offentliga framträdanden utan tillstånd från ägaren av den immateriella egendomen.

26.10. Om du använder några utannonserade funktioner i ett auktoriserat system, PSN eller en produkt i enlighet med licensen för det bryter du inte mot avsnitt 26.7, 26.8 och 26.9.

26.11. Innan du försöker göra något som inte är tillåtet enligt dessa villkor rekommenderar vi att du rådgör med en jurist för att bekräfta att det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lokala lagar.

27. Ändrar vi någonsin dessa villkor? Vad händer i så fall?

27.1. Ja, vi kan göra ändringar i dessa villkor.

27.2. Om ändringarna är rimliga eftersom de är mindre och motiverade meddelar vi dig om dem på rimligt sätt, till exempel genom ett meddelande när du loggar in på PSN, ett PSN-meddelande eller via e-post.

27.3. För alla andra ändringar ber vi dig godkänna de nya villkoren innan du loggar in på PSN igen. Om ditt barn är den huvudsakliga användaren kan du behöva godkänna dem innan barnet kan logga in igen.

28. Hur upprätthålls dessa villkor?

28.1. Om du använder PSN som konsument i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

28.1.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i Nederländerna, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i Nederländerna.

28.1.2. Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol i det land där du bor.

28.1.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor, i England och Wales där vårt företag (SIENE) är registrerat (med organisationsnummer 06020283) eller i Nederländerna där vårt företag är registrerat som filial (med filialorganisationsnummer 000051647869).

28.2. Om du använder PSN som konsument utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

28.2.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

28.2.2. Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor.

28.2.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat.

28.3. Om du använder PSN på något annat sätt än som konsument:

28.3.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och

28.3.2. Domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

29. Kan någon annan verkställa dessa villkor?

29.1. Nej. Dessa villkor innebär inga rättigheter som är avsedda att verkställas av tredje part.

30. Frågor?

30.1. Kontakta oss om du har några frågor.

30.2. För onlinesupport (hjälpsidor och ett kontaktformulär online): www.playstation.com/get-help/contact-us/. Vill du skicka vanlig post gör du det till: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

30.3. När du kontaktar oss förväntar vi oss att vår personal är artig och respektfull. Vi förväntar oss detsamma av dig. Om du är otrevlig, kränker eller hotar vår personal kan vi begränsa dig till att kontakta oss via e-post eller vägra att ge dig ytterligare hjälp. Om ditt beteende skapar oro för en risk för vår personal, vår community eller vår verksamhet kan vi stänga av ditt konto och eskalera ärendet till polisiära myndigheter.

Version 11 Senast uppdaterad: December 2022

Villkor för användning av programvaran

1. Vilka är vi?

1.1. Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

2. Begreppsdefinitioner

2.1. "Auktoriserade system" innefattar PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 och PlayStation®5.

2.2. "PSN" innebär PlayStation®Network.

2.3. "Programvara" innebär PlayStation-spel och applikationsprogramvara som utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

2.4. "Användarskapat innehåll", även kallat "UGC": text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röster, musik, videor, speltillgångar, spelvideor, spelrelaterad information och annat material (i) som skapats av dig eller andra på PSN och/eller (ii) som delas av dig eller andra via PSN.

3. När gäller dessa villkor för användning av programvaran?

3.1. Dessa villkor för användning av programvaran ("Villkor") gäller för all användning av Programvara på Auktoriserade system. Det här omfattar användning av PlayStation™Now, vilket låter dig komma åt Programvara via enheter som PC och smart-tv.

4. Programvara gäller under licens

4.1. När du köper Programvara tilldelas du en licens att använda den Programvaran enligt dessa Villkor, men du äger inte själva Programvaran. Om du inte följer dessa Villkor kan vi avsluta Programvarulicensen som du tilldelats under dessa Villkor, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda Programvaran.

5. Vem ger mig licens att använda Programvaran?

5.1. Det finns två slags Programvara:

5.1.1. programvara som är utgiven av oss och används med vårt tillstånd; och

5.1.2. programvara som är utgiven av andra och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:

5.2.1. på förpackningen, när det gäller Programvara på fysiska media som dvd, Blu-ray Disc eller PS Vita-kort ("Skivprogramvara"); eller

5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som gjorts tillgänglig via PlayStation®Store eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss ("Digital programvara").

5.3. Om det är vi som är Programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika Villkor som meddelas dig i samband med Programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är Programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt Villkor som innefattar, men inte behöver vara begränsade till, dessa Villkor. Företaget i fråga kan meddela dig om andra Villkor för användning av deras Programvara. I så fall gäller de utöver dessa Villkor och ersätter dem alltså inte. Om tilläggsvillkor och dessa Villkor skulle motsäga varandra är det dessa Villkor som gäller.

6. Begränsningar av användning av Programvaran

6.1. Din personliga licens är icke-exklusiv och gäller endast för privat användning av Programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller Skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller Digital programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien. Din licens för användning av spel kan inte överlåtas, såvida den inte måste kunna överlåtas enligt lokala lagar.

6.2. Du får inte använda Programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av Programvaran.

6.4. Du får inte emulera Programvaran.

6.5. I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera, montera ner eller kopiera någon del av Programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från Programvarans objektkod.

6.6. Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för Auktoriserade system eller någon Programvara, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till PSN.

6.7. Du får inte använda Auktoriserade system eller Programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

6.8. Användning av communityfunktioner tillhandahållna av ditt Auktoriserade system och din auktoriserade Programvara utgiven för användning enligt gällande överenskommelser beskrivna i klausul 10.1 överskrider inte klausul 6.2 och 6.5 i dessa Villkor.

7. Vidareförsäljning

7.1. Du får inte sälja varken skivbaserade spel eller digitala spel vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

8. Åldersgränser

8.1. Om Programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare kan du läsa på www.playstation.com/safety om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ett Auktoriserat system.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss Programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna Programvara. När det gäller programvara för spel kan vi hindra dig eller den kontoinnehavaren från att använda onlinelägen, även om offlinelägen ändå går att spela på ditt Auktoriserade system.

9. Sekretess och användning av Programvara online

9.1. PSN tillåter dig att använda Programvaran online. När du använder PSN:

9.1.1. gäller Tjänstevillkoren och Användaravtalet för PSN ("Tjänstevillkoren") mellan dig och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited som du godkände när du skapade ditt konto för PSN ("Konto"), utöver dessa Villkor. De senaste Tjänstevillkoren finns på www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. kan vi och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited samla in information om dig. En förklaring om hur dina personuppgifter används finns i sekretesspolicyn för PlayStation. Tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PlayStation finns på www.playstation.com/legal/PSNTerms; och

9.1.3. om du använder Programvara med licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

10. Ditt beteende mot oss och andra användare

10.1. De Auktoriserade systemen och Programvaran kan innefatta communityfunktioner som låter dig kommunicera och interagera med andra personer via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner regleras av flera olika avtal med olika företag:

10.1.1. dessa Villkor; och

10.1.2. Tjänstevillkoren; och

10.1.3. sekretesspolicyn för PlayStation; samt

10.1.4. eventuella ytterligare villkor från Programvarans utgivare; och

10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. Du och dina familjemedlemmar måste följa vår uppförandekod i all kontakt med oss och andra medlemmar på PSN-gemenskapen. Läs den noggrant och hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel för alla.

√ Var inkluderande.

PSN är till för alla, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, hudfärg, immigrationsstatus, social och ekonomisk klass, utbildningsnivå, form och storlek, familjestatus, politisk övertygelse, religion, mental och fysisk förmåga eller andra attribut människor använder för att sätta etiketter på andra eller dela upp människor i olika grupper.

☒ Du får inte agera eller uttrycka dig hatiskt. Mer information finns på playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du får inte hota, skada eller skrämma någon eller uppmuntra någon annan att göra det.

☒ Du får inte mobba, trakassera eller förfölja andra.

√ Tänk efter. Följ lagen.

☒ Använd inte grovt eller stötande språk.

☒ Uppmuntra inte andra att skada sig själva eller någon annan.

☒ Du får inte hota om, bifalla, utföra eller främja olagliga handlingar.

☒ Du får inte utge dig för att vara någon annan än du själv.

☒ Du får inte kränka någon annans privatliv eller sprida lögner om någon.

☒ Du får inte göra intrång i någon annans immateriella rättigheter.

√ Var snäll.

Hjälp varandra. Kom ihåg att du själv har varit nybörjare. Du kan hjälpa till att göra någon annans första spel- och gemenskapsupplevelse bra genom att vara hänsynsfull.

√ Visa respekt.

Vi är medvetna om att vi inte kan förvänta oss att alla ska vara överens hela tiden. Säg lugnt att du inte håller med eller lämna diskussionen.

☒ Du får inte göra något som kan skada PlayStation-varumärket eller PSN-communityn.

√ Var ansvarsfull.

Berätta för oss om du tror att du har hittat en säkerhetslucka i PSN-produkter eller -tjänster så att vi kan åtgärda det. Information om vårt BugBounty-program finns på HackerOne.com/PlayStation.

☒ Använd inte PSN eller någon av dess produkter för, eller sammankoppla dem med, spam eller någon kommersiell aktivitet.

☒ Du får inte dela, köpa, sälja, hyra ut, underlicensiera, byta eller överföra konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

√ Var en schysst medspelare.

☒ Du får inte störa eller avbryta spelandet.

☒ Du får inte fuska.

☒ Du får inte utnyttja buggar, hack, svagheter eller oavsiktlig mekanik i produkter eller PSN till att skaffa dig fördelar.

☒ Du får inte försöka få tag på eller samla in några konton, kontouppgifter eller andra uppgifter.

☒ Vidarebefordra inte rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillstånd.

☒ Du får inte dela eller skicka vilseledande information till andra.

√ Var taktfull. Visa hänsyn till andra.

Använd alltid sunt förnuft och gott uppträdande. Det du säger och gör online påverkar andra människor och kan ha konsekvenser i verkliga livet. Tänk efter innan du lägger upp något online. Tänk på att information du lägger ut online kan spridas och visas för personer som du inte hade tänkt skulle kunna se den.

☒ Avslöja inte personuppgifter om andra personer eller om dig själv. Det gör dig och dem sårbara. Personuppgifter omfattar, men är inte begränsade till, namn på sociala nätverk, profiler för meddelandeappar, telefonnummer, e-postadresser och fysiska adresser som ditt hem, din skola eller den plats du befinner dig på för tillfället.

☒ Du får inte dela material som är pornografiskt, obscent eller som avbildar extremt eller motbjudande våld.

☒ Du får inte dela eller hota att dela bilder eller andra media av någon annan person utan deras medgivande.

√ Hjälp oss se till att PSN är det bästa stället för spel.

Vi strävar efter att skapa en säker och välkomnande miljö. Om du bryter mot denna kod eller ditt uppförande utanför PSN ger oss anledning att tro att du kan äventyra säkerheten eller välbefinnandet i vår community kan vi vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att skydda PSN och våra spelare.

Om du tror att någon har brutit mot uppförandekoden ber vi dig att berätta om det så att vi kan hjälpa till att skydda PSN och vår community. Det är särskilt viktigt att du informerar oss om du tror att det finns en risk för att någon kan skadas i verkligheten. Om du ser någon annan bete sig illa:

Anmäl det till oss med hjälp av våra sammanhangsbaserade verktyg för anmälan av innehåll. Mer information om anmälan av innehåll och blockering finns på playstation.com/reporting och playstation.com/blocking.

Om du tar upp en diskussion med någon som beter sig illa ska du göra det lugnt och respektfullt. Föregå med gott exempel och bryt inte mot denna kod.

☒ Du får inte lämna in falska anmälningar eller missbruka systemet för anmälan av innehåll på annat sätt.

√ Följ alla särskilda regler för varje produkt.

Ytterligare information och resurser finns på playstation.com/safety och playstation.com/behavior.

11. Att skapa och dela med sig online

11.1. Användarskapat innehåll som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och, där det är applicerbart, den relevanta Programvaruutgivaren, har fortfarande immateriella rättigheter till ditt användarskapade innehåll, så du får inte utnyttja användarskapat innehåll i kommersiellt syfte utan vårt medgivande och medgivande från Programvaruutgivaren.

11.2. Du ger oss, våra dotterbolag och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt användarskapade innehåll, ditt online-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN och andra associerade tjänster såsom webbplatser för Programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt användarskapade innehåll (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt användarskapade innehåll (enskilt eller i kombination med annat användarskapat innehåll) och/eller mottagna reklamintäkter i samband med användarskapat innehåll), och att använda ditt användarskapade innehåll i marknadsföring av PlayStation®-produkter, Programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan komma att modifiera eller radera ditt användarskapade innehåll. Genom att publicera användarskapat innehåll försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera sådant användarskapat innehåll och att överlåta rättigheter åt oss enligt denna klausul.

12. Vad gör jag om jag får en dålig upplevelse online?

12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinecommunity, men kan inte garantera att alla beter sig väl. Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra PSN-användares beteende och användarskapade innehåll, och ej heller för ditt beteende och användarskapade innehåll.

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk och andra webbplatser från tredje part så har vi inget ansvar för dessa tjänster. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk eller en webbplats från tredje part ber vi dig att anmäla det till det sociala nätverket eller webbplatsen från tredje part enligt deras klagomålsrutiner.

13. Anmälning i spel utgivna av oss

13.1. För att underlätta för dig i spelen vi publicerar och i de funktioner vi erbjuder via våra Auktoriserade system (t.ex. PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas. Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av användarskapat innehåll. Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan. Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt användarskapade innehåll också.

13.2. Mer information om anmälningar av innehåll finns på www.playstation.com/safety.

14. Spårar vi vad du gör online?

14.1. Ja, men vi kan inte spåra all aktivitet och vi förbinder oss inte att göra det heller.

14.2. Vi kan spåra och registrera din programvaruaktivitet och ta bort innehåll du skapat som bryter mot dessa villkor, utan att meddela dig om det. Andra användare kan registrera sådant de ser och skicka det till oss.

14.3. Informationen vi får kan omfatta ditt innehåll, din röst- och textkommunikation, dina spelvideor, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress.

14.4. Vi (eller våra dotterbolag) använder den informationen till att verkställa dessa villkor, följa lagen, skydda våra rättigheter och våra licensgivares och användares rättigheter samt skydda vår mötesplats. Vi kan skicka vidare den informationen till polisen eller annan tillämplig myndighet.

14.5. Läs vår sekretesspolicy på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ om du vill veta mer om hur vi använder din information.

15. Feedback och betaversioner

15.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer.

15.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:

15.2.1. du måste hålla betaprogramvaran säker och i gott skick, och får inte kopiera betaprogramvaran, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den, eller använda den för att framställa derivata verk;

15.2.2. du har endast tillåtelse att använda betaprogramvaran till betan;

15.2.3. vi garanterar inte att betaprogramvaran kommer att fungera korrekt (eller över huvud taget);

15.2.4. under betan kan vi modifiera betaprogramvaran utan förvarning, vilket kan lägga till eller ta bort data, innehåll och funktionalitet, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktionalitet som kommer därav; och

15.2.5. vi kan avsluta betan eller förhindra dig att komma åt den när som helst.

16. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande

16.1. Ibland kan vi uppdatera Programvaran, men endast om det är rimligt eftersom det rör sig om mindre och motiverade ändringar. Vi kan exempelvis göra ändringar:

16.1.1. för att säkerställa att Programvaran fungerar så som avsett (t.ex. åtgärda buggar och andra fel) och för att förbättra effektiviteten;

16.1.2. av säkerhetsskäl;

16.1.3. för att anpassa Programvaran till ett nytt system eller en ny teknisk miljö;

16.1.4. för att förbättra Programvaran. Det kan omfatta att uppdatera spelobjekt, spelnivåer och uppgifter eller ändra belöningar för slutförande av aktiviteter i spelet eller

16.1.5. för att anpassa Programvaran till en ändring av antalet användare och/eller säkerställa Programvarans kommersiella genomförbarhet.

17. Copyrightinnehav

17.1. All Programvara innehåller programbibliotek och för dessa äger Sony Interactive Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde. Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

18. Upprätthållande av villkoren för användning av programvaran

18.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa Villkor gentemot dig för all Programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.

19. Dina rättigheter och våra skyldigheter

19.1. Som konsument kan du ha rättigheter enligt gällande lokala lagar som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras. Dessa rättigheter har företräde framför allt i dessa villkor, inklusive i denna punkt 19.

19.2. Dessa villkor:

19.2.1. påverkar inte eventuella lagstadgade garantier eller garantier som du har som konsument enligt gällande lokala lagar (t.ex. dina rättigheter om programvaran är felaktig),

19.2.2. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet,

19.2.3. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt för vårt avsiktliga brott, vårt bedrägeri, vår bedrägliga missvisande framställning eller vår allvarliga vårdslöshet; och

19.2.4. undantar eller begränsar inte vårt ansvar på något sätt såvida vi inte tillåts göra det enligt gällande lokala lagar.

19.3. Om du är konsument begränsas vårt ansvar i enlighet med stycke 19.1 och 19.2 gentemot dig till 100 brittiska pund (eller motsvarande summa i lokal valuta), eller om det överskrider den summan, till priset på PS Store för den programvara som gav upphov till ansvarsskyldigheten.

19.4. När du använder Programvaran annat än som konsument gäller följande:

19.4.1. Vi begränsar inte vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskador till följd av vår eller våra anställdas, ombuds eller underleverantörers försumlighet, (ii) bedrägeri eller medvetet vilseledande information från vår sida, (iii) något ansvar som inte kan begränsas eller undantas enligt gällande lokala lagar.

19.4.2. I enlighet med stycke 19.4.1 antar vi inget ansvar för (i) förlorade intäkter, (ii) förlust av försäljning eller affärer, (iii) förlust av avtal eller kontrakt, (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av eller skada på programvara, (vi) data eller information, (vii) förlust av eller skada på goodwill och (viii) eventuella indirekta eller påföljande förluster.

19.4.3. I enlighet med stycke 19.4.1 uppgår vårt totala ansvar gentemot dig enligt eller i samband med dessa villkor till 100 brittiska pund (eller motsvarande i lokal valuta), oavsett om det gäller inomkontraktuella eller utomkontraktuella skyldigheter (inklusive försumlighet) eller brott mot lagstadgade skyldigheter.

20. Ändringar av dessa Villkor och våra rättigheter att överföra våra kontrakt med dig

20.1 Vi kan göra ändringar i villkoren med jämna mellanrum. Om ändringarna är mindre och motiverade meddelar vi dig om dem, till exempel via e-post. För alla andra ändringar ber vi dig godkänna de nya villkoren innan du loggar in på PSN igen. Om ditt barn är den huvudsakliga användaren kan du behöva godkänna dem innan barnet kan logga in igen.

21. Gällande lag, jurisdiktion och tredje parts rättigheter

21.1. Om du använder Programvaran som konsument gäller följande:

21.1.1. Dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales, men du har ytterligare skydd av de tvingande lagarna i landet där du bor. De tvingande lagarna i landet där du bor har företräde framför lagarna i England och Wales.

21.1.2. Vi kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor.

21.1.3. Du kan genomdriva dessa villkor i en domstol med behörig jurisdiktion i det land där du bor eller där vårt företag är registrerat.

21.2. När du använder Programvaran annat än som konsument gäller följande:

21.2.1. dessa villkor, eventuella avtal som upprättas i enlighet med dem och eventuella tvister som uppstår i samband med dem regleras av och fastställs i enlighet med lagarna i England och Wales och

21.2.2. domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

Senast uppdaterad: December 2022 (v2)