TJENESTEVILKÅR FOR PLAYSTATION NETWORK

VIKTIG.

PlayStation Network er ikke for barn under 7 år.

Hvis du er 7 til 17 år gammel, må dine foreldre eller foresatte («Ansvarlig voksen») lese og godta disse vilkårene for deg. Du kan lese dem også. Spør den ansvarlige voksne om å forklare alt du ikke forstår. Du kan også lese PSN-reglene på www.playstation.com/legal/PSNTerms/. Reglene er kortere enn disse vilkårene. De hjelper deg med å forstå de viktigste delene.

SOM FORBRUKER KAN DU HA RETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOKALE LOVER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES, BEGRENSES ELLER ENDRES. DISSE RETTIGHETENE PRIORITERES OVER ALT ANNET I DISSE VILKÅRENE.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE KONTOEN.

Les disse vilkårene. Vi kommer til å bruke disse vilkårene når vi har med deg å gjøre. Vi kan suspendere kontoen din og kontoer for familiemedlemmer som er barn hvis du bryter noen av disse vilkårene. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice – se avsnitt 31.

1. Når gjelder disse vilkårene?

1.1. Disse vilkårene gjelder for alle kontoer hos PlayStation Network og all bruk av denne kontoen.

2. Hva er PlayStation Network?

2.1. PlayStation Network kalles også PSN. PSN er en tjeneste som leveres over Internett. Den kobler deg til andre spillere og gir tilgang til en rekke tjenester. Du trenger en konto for å bruke PSN. Det koster ingenting å opprette en konto, men det er et gebyr for noen tjenester som er tilgjengelige via PSN.

3. Hvem er vi?

3.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, bedriftsnummer 06020283 («SIENE»). SIENE er et registrert aksjeselskap i England og Wales.

4. Hvem kan opprette en konto for PSN?

4.1 Kun personer som er 7 år og eldre, kan ha en konto.

4.2. Hvis du er mellom 7 og 17 år gammel, må du ha en ansvarlig voksen som godtar at du har en konto og som hjelper deg med å opprette den.

4.3. Hvis du er 18 år eller eldre, kan du opprette en konto selv. Opprett kontoen først. Deretter oppretter du separate kontoer for hvert barn du er ansvarlig voksen for. Angi sperrefunksjoner for kontoen for hvert familiemedlem som er barn for å tilpasse aktiviteten deres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsnitt 11 nedenfor.

5. Hva skjer hvis du bryter disse vilkårene?

5.1. Vi kan utføre forskjellige tiltak som beskrevet i avsnitt 25, inkludert å suspendere kontoen din. Når kontoen er suspendert, kan du ikke bruke PSN. Det betyr at du ikke vil kunne bruke noen produkter, selv de du har betalt for.

6. Vår forpliktelse til deg.

6.1. Din trivsel og fortsatte bruk av PSN er vårt hovedanliggende. Når vi tar avgjørelser, vurderer vi dine interesser og veier dem opp mot våre egne. Vi har som mål å ta beslutninger som er rimelige gitt omstendighetene. Vi prøver å forbedre i stedet for å forringe din opplevelse av PSN. Vi tar sikte på å behandle deg rettferdig.

7. Din forpliktelse til oss.

7.1. Du må være ærlig mot oss. Gi oss nøyaktig personlig informasjon om deg selv og alle familiemedlemmer som er barn. Hold denne informasjonen oppdatert via kontoadministrasjon.

7.2. Hvorfor det er viktig

7.2.1. Dette er viktig fordi vi er avhengige av informasjonen du gir. Vi sender viktig informasjon til e-postadressene du gir oss. Vi bruker fødselsdatoen til familiemedlemmer som er barn for å tilpasse deres opplevelse.

7.2.2. Hvis du gir oss falsk informasjon, kan vi suspendere de berørte kontoene. Vi kan for eksempel suspendere kontoer for voksne hvis barn bruker dem. Når det skjer, mister du tilgang til PSN og noen produkter, selv de du har betalt for. Du kan kontakte kundeservice for å forstå hvorfor du eller et familiemedlem som er barn er blitt suspendert, og hva du kan gjøre.

8. Definerte ord og uttrykk.

«Godkjent betalingsmåte»: betalingsmetodene vi godtar på PSN.

«Autoriserte systemer»: alle spillkonsoller. Det omfatter originale PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic og PlayStation®4 og PlayStation®5.

«Konto for familiemedlem som er barn»: en konto for personer hvis fødselsdato indikerer at de er under 18 år. En konto for hvert familiemedlem som er barn har visse funksjoner som bestemmes av alder, og blir levert med en rekke sperrefunksjoner som familieadministratoren eller foresatte kan stille inn. Se avsnitt 11. På PS3 og PS Vita har begrepet bikonto den samme betydningen som en konto for hvert familiemedlem som er barn.

«Familiemedlem som er barn»: noen med en konto for familiemedlemmer som er barn.

«Adferdsregler»: hvordan du skal opptre på PSN, slik det er beskrevet i avsnitt 13.

«Familieadministrator»: den voksne kontoinnehaveren som oppretter en konto for hvert familiemedlem som er barn, er familieadministratoren. En innehaver av en voksenkonto som inviterer andre voksne kontoinnehavere til å bli med i sin «familie», er også en familieadministrator.

«Familiemedlem»: en hvilken som helst kontoinnehaver som tilhører en «familie».

«Foresatt»: et voksent familiemedlem som er utnevnt av familieadministratoren, og som kan stille inn sperrefunksjoner for familiemedlemmer som er barn.

«Våre veiledende prinsipper»: forkortelse for den forpliktelsen vi gav deg i avsnitt 6.

«Sperrefunksjoner»: innstillinger som gjør det mulig for en familieadministrator eller foresatt å tilpasse opplevelsen til familiemedlemmer som er barn. Finn mer informasjon om sperrefunksjoner på: www.playstation.com/safety.

«Produkter»: alt det digitale innholdet og de digitale tjenestene som er tilgjengelige via PSN. Produkter kan være gratis eller betalte. Produktene omfatter spill, musikk, filmer, abonnement, påfyllingtjenester og midler til PSN Wallet, virtuelle samfunn (der du kan samhandle med andre spillere) og mer. Tilgjengelige produkter varierer avhengig av hvilket system du bruker og hvor du bor. Noen produkter er kanskje ikke tilgjengelige på ditt foretrukne språk.

«PSN Wallet» oppbevarer midlene du legger til kontoen din for bruk i PlayStation Store.

Ansvarlig voksen: foreldre eller foresatte for et barn.

«Vilkår» disse tjenestevilkårene for PlayStation Network.

«Brukergenerert innhold», også kalt «UGC»: tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, tale, musikk, videoer, spillaktiva, spillvideoer og spillrelatert informasjon og annet materiale (i) laget av deg eller andre på PSN og/eller (ii) delt av deg eller andre via PSN.

«Lommebokmidler» i din PSN Wallet.

«Påfyllingstjeneste for lommebok» kjøpe lommebokmidler eller innløse en kupong for lommebokmidler.

9. Hvilke andre vilkår gjelder for bruk av PSN?

9.1. I tillegg til disse vilkårene, gjelder følgende vilkår som inngår i kontrakten med oss:

9.1.1. Personvernerklæring for PlayStation (forklarer hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker og deler dem).

9.1.2. Systemprogramvarelisens (styrer bruk av programvaren som er innebygd i et autorisert system).

9.1.3. Bruksvilkår for programvare (styrer bruken av PlayStation-spill og -programvare som er utviklet for å fungere på ett eller flere av de autoriserte systemene).

9.2. Finn disse dokumentene på www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

9.3. For å få tilgang til noen produkter (for eksempel spill og tjenester), må du godta spesifikke vilkår som blir gitt til deg av oss eller utgiveren av dette produktet.

9.4. Hvis du ikke følger disse vilkårene som er nevnt ovenfor, bryter du vilkårene.

10. Din kontosikkerhet.

10.1. Vi bruker formålstjenlige tekniske tiltak for å sikre PSN og informasjonen vi har om deg.

10.2. Du må også gjøre ditt. Du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, med mindre:

10.2.1. noen andre brukte kontoen fordi vi mislyktes med å benytte riktige tekniske tiltak for å sikre PSN eller informasjonen vi har om deg. eller

10.2.2. noen andre brukte kontoen, men du hadde fattet rimelige tiltak for å hindre at det skulle skje, inkludert tiltakene i avsnitt 10.3.

10.3. Noen tiltak for å hindre andre fra å bruke kontoen din:

10.3.1. Logg deg av kontoen din på slutten av hver økt.

10.3.2. Angi en passkode for å hindre at noen med tilgang til det autoriserte systemet logger seg på kontoen din.

10.3.3. Bruk et sterkt passord, ulikt alle du bruker til andre netttjenester, og slå på «Krev passord i kassen» for å forhindre at andre bruker kontoen din.

10.3.4. Aldri del kontoinformasjonen din med noen andre.

10.3.5. Ikke la noen andre bruke kontoen din, ikke engang et familiemedlem eller en venn.

10.4. Hva om noe går galt?

10.4.1. Endre passordet umiddelbart hvis du tror at noen andre kjenner til det.

10.4.2. Varsle oss umiddelbart hvis du tror at noen andre har kontroll over kontoen din.

10.4.3. Varsle politiet hvis du blir et offer for kriminalitet i forbindelse med PSN. (For eksempel noen andre som bruker betalingsinformasjonen din på PSN.)

11. Dine familiemedlemmer som er barn.

11.1. Du må opprette en egen konto for hvert familiemedlem som er barn for hvert barn. Angi riktige sperrefunksjoner for hver av dem. Se avsnitt 12.

11.2. Familiemedlemmer som er barn har tilgang til PlayStation Store. Se avsnitt 15. En av sperrefunksjonene er en månedlig forbruksgrense. Vi setter den til null. Du kan øke den. La bare familiemedlemmer som er barn ha en månedlig forbruksgrense som er høyere enn null hvis du er overbevist om at de forstår kjøpsprosessen og at de fatter kjøpsbeslutninger opp til denne verdien.

11.3. Ved å sette en forbruksgrense for et familiemedlem som er barn (eller ved å utnevne en foresatt som gjør det), sier du til oss at:

11.3.1. barnet er i stand til å forstå (i) konseptet med et kjøp; (i) kostnaden; og (iii) en nettbasert kjøpsprosess; og

11.3.2. du godkjenner og godtar å betale for alle kjøp opp til forbruksgrensen.

11.4. For hver konto for hvert familiemedlem som er barn, må du:

11.4.1. oppgi nøyaktig informasjon – se avsnitt 7 – inkludert alder;

11.4.1.1. Hvorfor? Dette påvirker hvordan vi forholder oss til dem. Vi bruker alderen deres til å tilpasse det de kan se, kjøpe og gjøre på PSN. Ikke alle produktene som er tilgjengelige via PSN er imidlertid rangert, og noen inneholder et voksent språk og materiale som familiemedlemmer som er barn kan se.

11.4.2. forklare hvordan de bør oppføre seg på Internett, hvordan de skal behandle andre – se våre atferdsregler i avsnitt 13 – hvordan de beskytter seg selv og kontoen deres;

11.4.3. angi riktige sperrefunksjoner – se avsnitt 12.

11.4.4. overvåke bruken av PSN på riktig måte;

11.4.4.1. Hvorfor? familiemedlemmer som er barn kan motta kommunikasjon fra andre PSN-brukere som ikke blir kopiert til deg.

11.4.5. ta ansvar for all bruk av dine kontoer for familiemedlemmer som er barn, inkludert kjøpekostnadene. Dette gjelder ikke:

11.4.5.1. hvis noen andre brukte kontoen fordi vi mislyktes i å bruke riktige tekniske tiltak for å sikre PSN eller informasjonen vi har om familiemedlemmer som er barn; eller

11.4.5.2. hvis noen andre brukte kontoen, men du og familiemedlemmet som er barn hadde fattet rimelige tiltak for å hindre dette fra å skje.

12. Sperrefunksjoner.

12.1. Vi tilbyr en rekke sperrefunksjoner. Du kan lese om dem på www.playstation.com/safety.

12.2. Viktig informasjon om sperrefunksjonene:

12.2.1. Foresatte kan stille inn sperrefunksjoner og endre de du har stilt inn.

12.2.2. Vi kommer ikke til å varsle deg om endringer av sperrefunksjoner som gjøres av foresatte.

12.2.3. Oppnevn kun foresatte som du stoler hundre prosent på.

13. Adferdsregler.

13.1. Du og familiemedlemmene som er barn må følge retningslinjene våre i alle forbindelser med oss og andre medlemmer av PSN-fellesskapet.

√ Vær inkluderende.

PSN er for alle som er over 7 år, uansett kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, immigrasjonsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politisk tro, religion og mental og fysisk evne, eller andre egenskaper som folk bruker til å merke andre eller splitte fellesskap.

☒ Ikke bruk eller promoter hatefulle ytringer.

☒ Ikke true, skad eller gjør noen engstelige.

☒ Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

√ Vær fornuftig. Følg loven.

☒ Ikke vær vulgær eller støtende.

☒ Ikke oppmuntre noen til å skade seg selv eller noen andre.

☒ Ikke true med, tolerer, utfør eller promoter ulovlige handlinger.

☒ Ikke utgi deg for å være noen andre.

☒ Ikke ærekrenk noen eller krenk andres privatliv.

☒ Ikke krenk noens åndsverkrettigheter.

√ Vær tålmodig og omtenksom. Vær snill.

Husk at du en gang var ny også. Du kan bidra til å gjøre noens tidlige opplevelse av spill og fellesskap gode.

√ Vær respektfull.

Vi vet at du ikke kan være enig hele tiden. Vær uenig på en respektfull måte eller trekk deg unna.

√ Vær lagspiller.

Hjelp hverandre. Hvis du oppdager et sikkerhetsproblem hos PSN eller et produkt, må du fortelle oss det slik at vi kan fikse det og sørge for at du, andre og selskapet vårt er tryggere.

☒ Ikke vær forstyrrende.

☒ Ikke juks.

☒ Ikke bruk feil, sårbarheter eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å oppnå en fordel.

☒ Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, bytt, overfør, phish etter eller høst inn noen kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

☒ Ikke send søppelpost til noen.

☒ Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

☒ Ikke bruk PSN eller noen av dets produkter til, eller knytt dem til, noen kommersiell aktivitet.

☒ Ikke gjør noe som setter PSNs eller PlayStations omdømme i vanry.

√ Vær diskret. Hold en god tone.

Ting du sier og gjør på nettet påvirker andre mennesker og har virkelige konsekvenser. Tenk før du legger ut noe på Internett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på Internett kan spres, og at den kan bli sett av folk du ikke forventet ville se den.

☒ Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem mer sårbare. Personlig informasjon omfatter telefonnumre, e-postadresser og virkelige adresser som hjem, skole eller midlertidig sted.

☒ Ikke del erotiske eller pornografiske bilder.

☒ Ikke del bilder av en annen person uten deres samtykke.

√ Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille.

Bruk alltid sunn fornuft og gode manerer. Hvis du ser noen andre som opptrer upassende:

Rapporter dem til oss ved hjelp av våre verktøy for klagerapportering. Hvis du bruker det mest nærliggende klagerapporteringsverktøyet, kan du når du sender inn klagen sende oss gjeldende bevis for å hjelpe oss med å vurdere rapporten. Dette betyr selvfølgelig at andre mennesker kan klage – også på deg og ditt innhold. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering, kan du gå til www.playstation.com/safety.

Hvis du går i dialog med dem, bør du holde deg rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel og ikke bryt disse vilkårene selv.

√ Følg alle spesifikke regler for hvert produkt.

14. Sporer vi hva du gjør på Internett?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore all aktivitet og vi forplikter oss ikke til å gjøre det.

14.2. Vi kan spore og registrere PSN-aktiviteten din og fjerne alle UGC-ene som bryter disse vilkårene, uten ytterligere varsel til deg. Andre brukere kan registrere ting de ser og sende dem til oss.

14.3. Informasjon vi får kan inneholde ditt innhold, din tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene dine, ditt virkelige navn, din online-ID og IP-adresse for PSN.

14.4. Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, for å overholde loven, beskytte våre rettigheter og våre lisensgivere og brukere, og for å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan sende denne informasjonen til politiet eller andre aktuelle myndigheter.

14.5. Se våre retningslinjer for personvern på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen din.

15. PlayStation Store.

15.1. Alle kontoer har tilgang til PlayStation Store.

15.2. Alt du kjøper fra PlayStation Store, kjøper du fra oss. Det inkluderer lommebokmidler og alt som er kjøpt ved bruk av lommebokmidler.

15.3. Du kan betale med PSN Wallet-midler eller en godkjent betalingsmåte.

15.4. Valutaen og prisen som vises, er inklusive eventuelle indirekte avgifter. Du må betale eventuelle moms- og importavgifter, valuta og bank- eller kortavgifter som gjelder (om noen).

15.5. Familiemedlemmmer som er barn:

15.5.1. Vi filtrerer innhold med aldersgrense som et familiemedlem som er barn kan se og kjøpe på PlayStation Store basert på fødselsdatoen og alle sperrefunksjoner du har angitt.

15.5.2. Kostnaden for produkter som familiemedlemmer som er barn kjøper blir belastet din PSN Wallet. Hvis du ikke godtar dette, må du ikke endre forbruksgrensen til familiemedlemmer som er barn fra standarden som er null, og ikke utnevne en foresatt som kan endre den.

15.5.3. Familiemedlemmmer som er barn kan ikke belaste kredittkortet ditt. Kjøpene deres vil kun gå gjennom hvis du har nok midler i din PSN Wallet.

16. Kjøpe i PlayStation Store.

16.1. Sørg for at familiemedlemmmer som er barn forstår hvordan PlayStation Store fungerer. Det som følger gjelder for dem så vel som deg, bortsett fra der det er angitt.

16.2. Vi leder deg gjennom kjøpsprosessen fra produktvalg til kjøpsbekreftelse via en rekke skjermbilder og instruksjoner.

16.2.1. Les informasjonen vi viser deg under kjøpet nøye. Det påvirker avbestillingsrettighetene du ellers kan ha i henhold til gjeldende lokale lover – se avsnitt 17.

16.3. Den siste knappen du trykker på, er «Bestill og betal». Når du trykker på denne knappen:

16.3.1. Hvis du har nok lommebokmidler til å betale prisen, trekker vi pengene fra din PSN Wallet;

16.3.2. Hvis du har en del, men ikke nok lommebokmidler til å betale prisen, tar vi dem og belaster det resterende beløpet til din godkjente betalingsmåte. (Gjelder ikke for familiemedlemmmer som er barn);

16.3.3. Hvis du ikke har noen lommebokmidler, belaster vi hele prisen til standard godkjent betalingsmåte som er lagret på kontoen din. (Gjelder ikke for familiemedlemmmer som er barn); og

16.3.4. Du sender bestillingen til oss.

16.4. Hvis vi ikke kan fullføre bestillingen, vil vi refundere alle beløp som trekkes fra din:

16.4.1. PSN Wallet til din PSN Wallet;

16.4.2. godkjente betalingsmåte til denne betalingsmåten, med mindre det er en av de godkjente betalingsmåtene vi ikke kan gjøre det for. I slike tilfeller tilbakebetaler vi til PSN Wallet.

16.5. Du kjøper en personlig lisens for å bruke produkter til privat bruk. Denne lisensen kan ikke overføres til andre, med mindre de lokale gjeldende lovene sier at den må det.

16.5.1. Dette betyr at du kan bruke et produkt på måten som er beskrevet i lisensen, men at du ikke eier produktet.

16.5.2. Vi forteller deg hvor du finner lisensvilkårene under kjøpsprosessen.

16.6. Hvis du sletter eller avslutter kjøpskontoen, kan du miste tilgang til og bruken av produktet. Hvis vi suspenderer kjøpskontoen for brudd på disse vilkårene, kan du miste tilgang til og bruken av produktet i suspensjonsperioden.

16.7. Hvis en tredjepart publiserte produktet, må du kanskje tilknytte eller koble kontoen din for PSN til en konto du har med tredjeparten for å bruke produktet. Produktet kan bli koblet til den tredjepartskontoen og kjøpskontoen. Hvis du kobler tredjepartskontoen fra kontoen din for PSN, eller hvis tredjepartskontoen er avsluttet eller slettet, kan du miste tilgang til produktet.

17. Kan jeg avbestille kjøpene mine bare fordi jeg ombestemte meg?

17.1. Ja, i begrensede tilfeller og når du ber om det innen visse tidsrammer. Se våre avbestillingsregler på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

17.2. Les informasjonen vi viser deg under kjøpene nøye. Når du kjøper, gir vi informasjon og følger en prosess som begrenser retten til kansellering fordi du ombestemmer deg, som du ellers kan ha i henhold til gjeldende lokale lover.

17.3. Nærmere forklaring av retten du har til å avbestille fordi du ombestemmer deg. I noen land sier lokal lovgivning at når du kjøper produkter på Internett, så har du tid til å ombestemme deg, avbryte kjøpet og få en refusjon. I land som er med i EØS kan du, for eksempel:

17.3.1. når du kjøper digitalt innhold (for eksempel et spill eller en film), avbestille uansett grunn innen 14 dager etter transaksjonen.

17.3.2. når du kjøper tjenester (som et abonnement eller lommebokmidler), avbestille av hvilken som helst grunn innen 14 dager etter transaksjonen.

17.3.3. Men loven sier også at hvis du samtykker til umiddelbar levering av digitalt innhold eller umiddelbar tilgang til tjenesten, kan vi levere dem umiddelbart og begrense retten til å avbryte disse bestillingene, forutsatt at vi forklarer hvordan dette påvirker dine avbestillingsrettigheter.

17.3.4. Fordi de fleste av kundene våre ønsker å bruke kjøpene sine med en gang, designer vi kjøpsprosessen for å få ditt samtykke til umiddelbar levering av digitalt innhold og tjenester, og vi gir deg tydelig informasjon om hvordan dette påvirker dine avbestillingsrettigheter.

17.4. Så med mindre et produkt er defekt eller du har andre rettigheter til å avbryte bestillingen i henhold til gjeldende lokale lover kan du, når du handler med oss:

17.4.1. ikke ombestemme deg og avbryte kjøpet av digitalt innhold når du begynner å laste ned innholdet; og

17.4.2. du kan ombestemme deg og avbestille abonnementet innen 14 dager etter kjøpet, men beløpet vi refunderer, kan være mindre enn kjøpsprisen (for å gjøre opp for bruken du har hatt av tjenesten).

18. PSN Wallet.

18.1. Vi er ikke en bank, og PSN Wallet er ikke en bankkonto. Lommebokmidler opptjener ikke renter. Lommebokmidler har ingen verdi utenfor PSN. Du kan bare bruke lommebokmidler til å kjøpe produkter vi selger. Du kan ikke løse løse inn lommebokmidler til kontanter eller overføre dem til andre.

18.2. Hvis du ikke bruker PSN Wallet-midler i løpet av 36 måneder etter at du har lagt dem til, kan de utløpe, hvis gjeldende lokale lover tillater det. Vi vil varsle deg via e-post før dine lommebokmidler utløper for å gjøre det mulig for deg å bruke dem før det skjer.

19. Betalingsmåter.

19.1. Vi lagrer kreditt- og debetkortet ditt og PayPal-kontoopplysningene når du bruker dem til en transaksjon. Vi bruker dem til fremtidige kjøp med mindre du sletter dem gjennom kontoinnstillingene dine.

19.2. Vi lagrer ikke betalingskortets 3-sifrede sikkerhetsnummer. Du trenger ikke å registrere det for fremtidige kjøp.

19.3. For andre godkjente betalingsmåter, må du registrere opplysningene hver gang du kjøper noe.

19.4. Når du kjøper et produkt ved hjelp av mobil fakturering, vil leverandøren av mobilnettet belaste deg for kjøpesummen. De kan i tillegg belaste deg sin standardpris for meldinger.

20. Tilbakeføringer.

20.1. En tilbakeføring skjer når betalingstjenesteleverandøren (dvs. leverandøren av betalingsmåten, for eksempel en bank eller PayPal) reverserer en betaling du har foretatt. En tilbakeføring av en sum som er betalt til oss for produkter vi leverte fører til en gjeld til oss som er lik beløpet i tilbakeføringen.

20.2. Siden en tilbakeføring kan indikere at du har mistanke om svindel eller en overtakelse av kontoen, vil vi suspendere kontoen eller konsollen din for å beskytte den mens vi undersøker dette. Hvis det ikke er lovlig grunn for tilbakeføringen, vil kontoen din bli suspendert inntil gjelden er tilbakebetalt. Vi kan trekke fra penger fra PSN Wallet for å betale all gjeld du skylder oss.

21. Spesielle vilkår som gjelder for noen produkter.

Generelt.

21.1. Det er ikke sikkert at produkter vi selger fungerer med autoriserte systemer og programvare som er lisensiert for salg utenfor Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania.

21.2. Hvis ikke annet er angitt, er alle produkter kun for ikke-kommersielt hjemmebruk.

Spill.

21.3. Noen spill og apper lar deg kjøpe:

21.3.1. produkter fra PlayStation Store eller

21.3.2. andre ting direkte fra utgiveren av spillet eller appen.

21.3.2.1. Du kan ikke bruke lommebokmidler til å kjøpe noe fra utgiveren, og du må registrere en betalingsmåte hos dem.

21.3.2.2. Forbruksgrensen for et familiemedlem som er barn gjelder bare for kjøp fra PlayStation Store.

21.4. Noen produkter tilbyr netttjenester som nettbaserte flerspillerspill, ledertabeller eller kommunikasjonsfunksjoner.

21.4.1. Hvis du vil ha tilgang til nettbasert flerspillerspilling, må du (eller en annen konto som har utpekt din PS4 som sin «hovedkonsoll», eller, hvis du har en PS5, har aktivert Offline & Homeshare-innstillingen på PS5), ha et aktivt PlayStation Plus-abonnement.

21.4.2. Internett-tjenester er ikke tilgjengelig for alltid.

21.4.2.1. Vi bruker våre veiledende prinsipper når vi bestemmer oss for å avslutte en nettbasert tjeneste. Vi kommer til å gi deg melding på forhånd om nedstengningen.

21.4.2.2. For spill som utgis av tredjeparter, ber vi dem om å gi deg en forhåndsmelding om nedstengningen.

Abonnementer.

21.5. Abonnementene fortsetter til ubestemt tid. Vi belaster automatisk løpende gebyrer med jevne mellomrom til du avbestiller. Vi forklarer de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du avbryter før du kjøper. Vi sender deg en e-post før hver betaling forfaller.

21.6. Prøveversjoner ruller over i betalte abonnementer. Vi tar betalt for abonnementsavgifter med mindre du avbestiller før prøveperioden er over. Vi forklarer dette, de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du avbryter før du starter en prøveversjon.

21.7. Hvis du ikke har nok penger til å betale en fast abonnementsavgift, belaster vi saldoen til din standard betalingsmåte (hvis du har en).

21.7.1. Dette gjelder ikke kjøp som er gjort av familiemedlemmer som er barn.

21.8. Ved slutten av hver faktureringsperiode og ved slutten av prøveperioden avkrever vi abonnementsavgiftene for den neste perioden. Dette vil ikke skje hvis:

21.8.1. Du avbryter abonnementet før prøveperioden eller gjeldende faktureringsperiode avsluttes.

21.8.2. Du har ikke nok midler i PSN-lommeboken, og du har ikke en registrert betalingsmåte.

21.8.3. Vi avbryter abonnementet av en hvilken som helst grunn.

21.9. Hvis betalingen din for et abonnement mislykkes, kan vi fortsette å prøve å ta betaling fra deg i løpet av de neste par dagene.

21.9.1. Du kan få tilgang til abonnementstjenesten i denne perioden.

21.9.2. Faktureringsperioden endres ikke. Hvis et nytt betalingsforsøk er vellykket, vil neste betalingsdato være den samme som hvis den første betalingen ikke hadde mislyktes.

21.10. Vi kan endre prisen på abonnementet ditt (opp eller ned) for å gjenspeile endringer i abonnementsproduktet, slik at vi reflekterer kostnadene våre når det gjelder å tilby abonnementet, for å sikre at abonnementet fortsetter å være en levedyktig tjeneste eller svare på markedsendringer, for eksempel endringer i valutakurser, lokale skatter eller inflasjon.

21.10.1. Vi vil varsle deg via e-post minst 60 dager i forveien om en eventuell prisøkning. Du vil kunne si opp før prisstigningen trer i kraft.

21.11. Hvis du allerede har et abonnement (enten det er betalt eller en del av en gratis prøveversjon) og du kjøper et annet abonnement for samme tjeneste, avsluttes det gjeldende abonnementet på slutten av gjeldende faktureringsperiode, og det nye abonnementet vil begynne.

21.12. Pakken med produkter i et abonnement kan variere i abonnementsperioden. Alder, geografiske og andre restriksjoner betyr at du kanskje ikke vil få tilgang til alle produkter i pakken. Noen produkter kan være tilgjengelige for personer som ikke abonnerer hver for seg.

Forhåndsbestillinger.

21.13. Du må betale for forhåndsbestillinger på den datoen du legger inn forhåndsbestillingen.

21.14. Du kan avbestille forhåndsbestillingen og få refusjon som forklart på kjøpstidspunktet og i avsnitt 17. Hvis du avbryter en forhåndsbestilling, vil du ikke lenger ha rett til noen kampanjeprodukter som tilbys med forhåndsbestillingen.

Virtuell valuta.

21.15. Noen spill inkluderer oppdiktede valutaer («VC» – virtual currency). Du kan, avhengig av spillet, opptjene VC gjennom spilling eller kjøpe det fra PlayStation Store. VC er kun for bruk i spillet. Du kan bytte det i spillet for andre elementer i spillet, opplevelser eller funksjonalitet.

21.16. Du må ikke:

21.16.1. selge, kjøpe, overføre eller bruke VC utenfor spillet;

21.16.2. inngå veddemål med eller for VC (for eksempel «skin betting») med mindre spillet gir den funksjonaliteten;

21.16.3. bytte ut eller løse inn VC for penger eller for en vare eller tjeneste som tilsvarer eller overskrider beløpet som ble betalt for varen eller tjenesten.

21.17. Utløp av VC:

21.17.1. VC kan utløpe etter en bestemt periode (se vilkårene til spillutgiveren).

21.17.2. VC kan ikke brukes etter at et spills nettbaserte servere er slått av.

21.17.3. Vi ber spillutgivere om å gi deg beskjed før VC blir ubrukelig, slik at du kan bruke dem før det skjer. Varslingen kan komme via en melding i spillet, et PSN-varsel eller en e-post.

22. Innhold du lager og deler.

22.1. Noen produkter lar deg dele din UGC med oss og andre spillere.

22.2. Du eier din UGC. Du må imidlertid ikke utnytte det kommersielt uten samtykke. Du trenger samtykke fra oss og, der det er relevant, fra utgiveren av produktet. Dette er fordi måten du lager og deler din UGC på, betyr at din UGC kan være bundet til programvare eller åndsverk som tilhører oss og utgiveren av produktet.

22.3. Når du deler din UGC:

22.3.1. Vi kan gjøre den synlig på PSN.

22.3.2. Vi kan gjøre den synlig andre steder, som våre nettsteder og våre tilknyttede selskaper.

22.3.3. Vi og våre tilknyttede selskaper kan endre din UGC av forskjellige grunner, inkludert for å legge til din online-ID (eller ditt virkelige navn hvis du velger å bruke det), slik at andre vet at den er din, for å sikre at den vises godt på forskjellige enheter osv.

22.3.4. Andre kan samhandle med den og gjøre ting med den som å kommentere den, endre den, slette den eller dele den på nytt.

22.3.5. Vi og våre tilknyttede selskaper kan:

22.3.5.1. lisensiere, selge og på andre måter utnytte din UGC kommersielt (for eksempel selge abonnementer for å få tilgang til din UGC alene eller i kombinasjon med andre UGC-er);

22.3.5.2. Motta annonseinntekter i forbindelse med UGC;

22.3.5.3. bruke din UGC for å markedsføre produkter og andre PlayStation®-produkter og -tjenester

22.3.5.4. endre eller slette din UGC hvis det er nødvendig for å overholde loven eller utøve våre rettigheter i henhold til disse vilkårene.

22.4. Vi betaler deg ikke for å bruke din UGC, som beskrevet i avsnitt 22.3.

22.5. Ved å dele din UGC forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for slike UGC, og å gi rettighetene som er angitt i dette avsnitt 22.

22.6. Lisensen for et produkt kan fortelle deg mer om hvordan UGC-deling fungerer for det produktet.

23. Endrer vi noen gang PSN eller endrer produkter etter at du har kjøpt dem?

23.1. Noen ganger, ja, men vi bruker våre veiledende prinsipper.

23.2. Vi endrer PSN fra tid til annen basert på tilbakemeldinger fra deg samt våre observasjoner. Vi gjør endringer for å fikse feil og forstyrrelser, for å forbedre effektiviteten og sikkerheten osv. Produkter som er tilgjengelige via PSN endres også. Endringer kan legge til eller fjerne funksjonalitet.

23.3. Endringer kan gjøres på forskjellige måter, inkludert:

23.3.1. Vi kan automatisk laste opp viktige oppdateringer til ditt autoriserte system når du kobler det til Internett og/eller logger på kontoen din.

23.3.2. Du kan laste ned oppdateringer manuelt eller ved å konfigurere det autoriserte systemet ditt til å gjøre det automatisk. Vi vil gi en forklaring på oppdateringene.

23.3.3. I begge tilfeller kan oppdateringer føre til tap av data. For å sikre at slike tap ikke er permanente, bør du sikkerhetskopiere personlige bilder, musikk, video eller andre data som er lagret på det autoriserte systemet ditt.

23.4. Vi må kanskje ta ned PSN og/eller alle tilgjengelige produkter, blant annet for å undersøke alle sikkerhetshendelser og utføre vedlikehold og oppgraderinger av systemet. Vi kommer til å bruke våre veiledende prinsipper. Se avsnitt 26 for vårt ansvar hvis dette skjer.

24. Stenge kontoen.

24.1. Du kan stenge kontoen din ved å kontakte oss ved hjelp av opplysningene i avsnitt 31.

24.2. Vi kan stenge kontoen din hvis den ikke er blitt brukt på minst 36 måneder. Vi kommer bare til å gjøre dette hvis gjeldende lokale lover i ditt land tillater det.

24.3. Når kontoen er stengt, vil du ikke få tilgang til PSN eller bruke produktene som er kjøpt med denne kontoen. Kontostenging kan ikke gjøres om.

25. Hva gjør vi hvis du bryter disse vilkårene, eller hvis vi tror at kontoen din er kompromittert?

25.1. Hvis det er rimelig grunn til å konkludere med at

25.1.1. enten:

25.1.1.1. du;

25.1.1.2. en av dine familiemedlemmmer som er barn; eller

25.1.1.3. innehaveren av en hvilken som helst konto som du gir tillatelse til å bruke det autoriserte systemet;

har brutt disse vilkårene for tjenesten; eller

25.1.2. kontoen din har blitt kompromittert (for eksempel når du iverksetter en tilbakeføring på grunn av mistanke om svindel);

kan vi utføre alle tiltak som er rimelige i forhold til å beskytte deg, våre interesser og interessene til andre brukere.

25.2. Våre tiltak kan gjelde for:

25.2.1. et hvilket som helst autorisert system du bruker;

25.2.2. kontoene dine;

25.2.3. dine kontoer for familiemedlemmer som er barn; og

25.2.4. alle andre kontoer på et autorisert system du bruker.

25.3. Våre tiltak omfatter:

25.3.1. tilbakestille kontopassord;

25.3.2. stoppe eller suspendere abonnementer;

25.3.3. suspendere tilgang til noen eller alle produkter;

25.3.4. suspendere kontoer;

25.3.5. laste opp oppdateringer til de autoriserte systemene for å stoppe uautorisert bruk;

25.3.6. hindre autoriserte systemer fra å koble til PSN: og

25.3.7. anbringe, innlede og/eller delta i offentlige, kriminelle og/eller private juridiske tiltak mot deg.

25.4. Vi bruker våre veiledende prinsipper når vi skal avgjøre hva som er passende.

25.5. Hvis vi utsetter tiltak eller mislykkes i å reagere på noen brudd, vil det ikke stoppe oss fra å fatte tiltak på et senere tidspunkt for dette eller et annet brudd.

26. Vårt ansvar overfor deg når ting går galt.

26.1. Som forbruker kan du ha rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene har prioritet over alt i dette avsnitt 26.

26.2. Disse vilkårene vil ikke:

26.2.1. påvirke eventuelle lovfestede garantier eller garantier du har som forbruker i henhold til lokale gjeldende lover; eller

26.2.2. utelukke eller avgrense vårt ansvar på noen måte, med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover.

26.3. Hvis du er en forbruker begrenser vi, underlagt avsnitt 26.1 og 26.2, vårt ansvar overfor deg på følgende måte:

26.3.1. Årsak: Hvis vi forårsaker død eller personskade pga. uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

26.3.2. Årsak: Hvis vi begår svindel, gjør en falsk fremstilling eller vår oppførsel er uaktsom.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

26.3.3. Årsak: Hvis vi får deg til å tape og dette tapet ikke kan begrenses i henhold til gjeldende lokal lov.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

26.3.4. Årsak: Hvis vi ikke leverer et hvilket som helst produkt du har betalt for.

Vårt ansvar: Vi vil refundere beløpet du betalte for produktet.

26.3.5. Årsak: Hvis vi leverer et betalt produkt, men det er defekt.

Vårt ansvar: Vårt ansvar overfor deg for feil i produktet avhenger av hvor defekt det er.

Hvis et produkt er defekt, vil vi alltid prøve å få det reparert eller erstatte det.

Hvis produktet er så defekt at du har en rett til å avvise det i henhold til gjeldende lokal lov, og du velger å avvise det, vil vi gi deg full refusjon. Hvis du velger å beholde det, vil vi gi deg en delvis refusjon. Hvis du foretrekker det, kan du få et erstatningsprodukt.

Hvis du ikke har rett til å avvise produktet, men vi kan ikke få det reparert eller erstatte det innen rimelig tid eller uten at det forårsaker betydelige problemer for deg, vil vi gi deg full eller delvis refusjon.

Vi vil beregne en delvis refusjon som forskjellen mellom prisen på produktet og verdien av produktet som det ble levert.

Du kan også ha rett til erstatning for rimelige, overskuelige tap eller skade som skyldes det defekte produktet.

Hvordan produktene repareres.

Hvis et produkt er defekt, kan det vanligvis repareres av en prosess som kalles oppdatering. Oppdatering oppdaterer koden over Internett. Vi selger produkter som vi ikke lager, så vi trenger noen andre til å oppdatere dem for oss. Vi vil alltid prøve å sørge for at de gjør det og at de gjør det innen rimelig tid.

26.3.6. Årsak: Hvis vi mislykkes i å levere et gratis produkt eller et gratis produkt vi leverer er feil.

Vårt ansvar: Vi vil bruke våre veiledende prinsipper og gjøre rimelige forsøk på å oppdatere eller levere produktet på nytt.

26.3.7. Årsak: Ondsinnet eller uautorisert bruk av PSN, kontoen din, kontoer for familiemedlemmer som er barn eller produkter, inkludert aktiviteten til hackere.

Vårt ansvar: Med mindre dette er forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.8. Årsak: Manglende evne til å bruke et produkt.

Vårt ansvar: Hvis det oppstår feil, se avsnitt 26.3.5 og 26.3.6 ovenfor.

Hvis det er fordi produktet er endret, se avsnitt 26.3.10 nedenfor.

Hvis det er fordi PSN ikke er tilgjengelig, med mindre dette er forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.9. Årsak: Midlertidig manglende evne til å bruke PSN.

Vårt ansvar: Med mindre dette er forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.10. Årsak: Hvis vi endrer eller fjerner funksjoner på PSN eller noen produkter.

Vårt ansvar: Hvis vi har brukt våre veiledende prinsipper, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.11. Årsak: Hvis du stenger kontoen din fordi du ikke godtar en vesentlig endring i disse vilkårene, vilkårene for bruk av programvare eller retningslinjene for personvern, eller hvis vi stenger PSN permanent.

Vårt ansvar: Vi vil refundere de ubrukte midlene i PSN Wallet og gi en proporsjonal tilbakebetaling for alle abonnementsperioder som ikke er utløpt.

26.3.12. Årsak: Enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll (også kjent som «force majeure» eller «naturulykke»).

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.13. Årsak: Skade som ville vært unngått hvis du:

- fulgte våre råd om å installere en oppdatering som tilbys gratis; eller

- fulgte installeringsinstruksjonene; eller

- hadde minimumskravene til systemet på plass.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.14. Årsak: Forretningstap, inkludert tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.15. Årsak: Tap du lider som ikke er forårsaket av brudd på disse vilkårene, og som ikke dekkes på annen måte ovenfor.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

26.3.16. Årsak: I alle tilfeller ikke dekket ovenfor.

Vårt ansvar: Vårt ansvar vil ikke være mer enn £ 100 (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis det er høyere, beløpet for ubenyttede lommebokmidler.

26.4. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som en forbruker:

26.4.1 vi begrenser ikke vårt ansvar for: (i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling; (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

26.4.2 underlagt avsnitt 26.4.1, påtar vi oss ikke noe ansvar for (i) tap av lønnsomhet; (ii) tap av salg eller virksomhet; (iii) tap av avtaler eller kontrakter; (iv) tap av forventede innsparinger; (v) tap av eller ødeleggelse av programvare; (vi) data eller informasjon; (vii) tap av eller skade på goodwill; og (viii) ethvert indirekte tap eller følgetap.

26.4.3 underlagt del 26.4.1, vil vårt totale ansvar overfor deg under eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er i kontrakt, erstatningsrettslig forhold utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, ikke være mer enn £ 100 (eller tilsvarende lokal valuta) eller, hvis det er høyere, beløpet for ubrukte lommebokmidler.

27. Eierskap og bruk av åndsrettigheter («IP»)

27.1. Vi eier eller har lisenser til alle IP-er i autoriserte systemer, PSN og våre produkter.

27.2. Andre personer eier eller har lisenser til alle IP-er i produktene sine.

27.3. Du må BARE bruke autoriserte systemer, PSN og produkter:

27.3.1. på måter som er angitt i disse vilkårene eller i produktlisensen. med mindre

27.3.2. uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lokale lover.

27.4. Vi tar beskyttelse av IP-en og sikkerheten til de autoriserte systemene våre, PSN og produktene våre på alvor og forfølger folk som truer dem.

27.5. Ikke bruk stjålne eller ulovlig kjøpte autoriserte systemer eller produkter.

27.6. Ikke gjør noe av det følgende i forbindelse med autoriserte systemer, PSN eller produkter:

27.6.1. emulere dem

27.6.2. avbryte driften

27.6.3. bruke uautorisert maskinvare eller programvare;

27.6.4. unngå autentisering, kryptering eller sikkerhetstiltak;

27.6.5. ta deg tilgang til informasjon som ikke tilhører deg eller familiemedlemmer som er barn

27.6.6. dele, kjøpe, selge, leie ut, underlisensiere, bytte, overføre, phishe etter eller høste inn eventuelle kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon; eller

27.6.7. hjelpe eventuelle andre til å gjøre noen av disse tingene.

27.7. Ikke lag avledede verk fra de autoriserte systemene, PSN eller produktene.

27.8. Ikke hack, crack, dekrypter, foreta omvendt utvikling av, dekompiler eller demonter autoriserte systemer, PSN eller noe produkt, eller hjelp andre til å gjøre det. Denne begrensningen gjelder så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lokale lover.

27.9. Ikke bruk autoriserte systemer, PSN og produkter kommersielt eller ta betalt for bruk eller foreta offentlig ytelse uten samtykke fra IP-eieren.

27.10. Hvis du bruker de annonserte funksjonene til et autorisert system, PSN eller et produkt i henhold til lisensen, bryter du ikke avsnitt 27.7, 27.8 og 27.9.

27.11. Før du prøver å gjøre noe som ikke er tillatt i henhold til disse vilkårene, anbefaler vi at du søker juridisk veiledning for å bekrefte at det er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lokale lover.

28. Endrer vi noen gang disse vilkårene? Og hva skjer da?

28.1. Ja, vi kan gjøre endringer i disse vilkårene.

28.2. Hvis endringene er vesentlige eller skadelige for deg, vil vi be deg om å godta de nye vilkårene før du logger deg på PSN igjen. Hvis familiemedlemmer som er barn er hovedbrukeren, kan det hende at du må godta dette før de kan logge på igjen.

28.3. Hvis endringene er mindre, gir vi deg rimelig beskjed om endringene, for eksempel ved en melding når du logger på PSN, via PSN-melding eller via e-post. Hvis du eller familiemedlemmene som er barn fortsetter å bruke PSN etter at du har fått beskjed om endringer, anses du for å ha godtatt dem.

28.4. Du kan ikke fortsette å bruke PSN med mindre du godtar alle endringer.

28.5. Hvis du ikke godtar en endring av disse vilkårene, kan du kontakte oss for å stenge kontoen.

29. Hvordan håndheves disse vilkårene?

29.1. Hvis du bruker PSN som forbruker:

29.1.1. disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i samsvar med dem og eventuelle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, vil bli styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. de obligatoriske lovene i landet der du bor har prioritet over lovene i England og Wales.

29.1.2. vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol i landet du bor i.

29.1.3. du kan håndheve disse vilkårene i en domstol i det landet du bor i, eller der selskapet er registrert.

29.2. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som en forbruker:

29.2.1. disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem og eventuelle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, vil være underlagt og bestemt i henhold til lovene i England og Wales. og

29.2.2. domstolene i England og Wales vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

30. Kan noen andre håndheve disse vilkårene?

30.1. Nei. Disse vilkårene skaper ikke noen rettigheter som er ment å håndheves av en tredjepart.

30.2. Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene og alle kontrakter mellom deg og oss som er underlagt disse vilkårene uten ditt samtykke. Hvis du ikke er fornøyd med overføringen, kan du stenge kontoen din i henhold til avsnitt 24. Du kan ikke overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene eller dine kontrakter med oss som er underlagt disse vilkårene.

31. Spørsmål?

31.1. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

KONTAKTOPPLYSNINGER

31.2. For nettbasert støtte (hjelpesider og kontaktskjema på Internett): www.playstation.com/get-help/contact-us/.

31.3. Hvis du vil sende oss en e-post, bruker du e-postadressen som gjelder ditt land:

LAND

Norge: support@no.playstation.com

31.4. For å skrive til oss på den gammeldagse måten, bruk: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, UK.

31.5. Når du kontakter oss, forventer vi at våre ansatte er høflige og respektfulle. Vi forventer det samme av deg. Hvis du er uhøflig eller misbruker eller truer våre ansatte, kan vi begrense deg til å kontakte oss via e-post eller nekte å hjelpe deg videre. Hvis din atferd antyder en risiko for våre ansatte, vårt fellesskap eller vår virksomhet, kan vi suspendere kontoen din og sende saken videre til politiet.

Versjon 10.1 Sist oppdatert: Oktober 2020

Bruksvilkår for programvare

1. Hvem er vi?
1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisasjonsnummer 03277793) i 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

2. Definerte begreper
2.1. «Autoriserte systemer» hvilket som helst av systemene PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 og PlayStation®5.

2.2. «Brukergenerert innhold», også kalt «UGC»: tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, tale, musikk, videoer, spillaktiva, spillvideoer og spillrelatert informasjon og annet materiale (i) laget av deg eller andre på PSN og/eller (ii) delt av deg eller andre via PSN.

2.3. «PSN» betyr PlayStation®Network.

2.4. «Programvare» betyr PlayStation-spill- og applikasjonsprogramvare som er utviklet for bruk på ett eller flere av de Autoriserte systemene.

3. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvare?
3.1. Disse bruksvilkårene for programvare («Vilkår») gjelder for din bruk av all programvare på Autoriserte systemer. Dette inkluderer bruken av PlayStation™Now, som gir deg tilgang til programvare via enheter som PC-er og Smart-TV-er.

4. Programvare lisensieres
4.1. Når du kjøper Programvare, får du en lisens til å bruke den Programvaren som beskrevet i disse Vilkårene, men du blir ikke eier av Programvaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkårene, kan vi avslutte Programvarelisensen som er gitt deg i henhold til disse vilkårene, noe som betyr at du ikke lenger vil ha rett til å bruke Programvaren.

5. Hvem lisensierer Programvaren til meg?
5.1. Det finnes to typer Programvare:
5.1.1. programvare som utgis og lisensieres til deg av oss, og
5.1.2. programvare som utgis og lisensieres til deg av andre selskaper.

5.2. Utgiveren er identifiser enten:
5.2.1. på esken – for programvare på en fysisk disk som en DVD, Blu-ray Disc eller et PS Vita-kort («Diskbasert programvare»), eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for programvare gjort tilgjengelig på PlayStation®Store eller fra andre digitale butikker som vi godkjenner fra tid til annen («Digital programvare»).

5.3. Hvis vi er utgiverne av Programvaren, gir vi deg lisens til å bruke den i henhold til disse Vilkårene og eventuelle andre, spesifikke vilkår vi forteller deg om angående bestemt Programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiveren av Programvaren, gir de deg lisens til å bruke den i henhold til vilkår som inkluderer, men ikke nødvendigvis er begrenset til, disse Vilkårene. Det er mulig at det aktuelle selskapet forteller deg om andre vilkår du må overholde angående bruk av selskapets Programvare, og i slike tilfeller gjelder de aktuelle vilkårene i tillegg til disse Vilkårene, ikke i stedet for dem. Dersom det skulle finnes konflikt mellom ekstravilkårene og disse Vilkårene, gjelder disse Vilkårene.

6. Begrensninger for din bruk av Programvare
6.1. Din lisens til å bruke Programvaren er en ikke-eksklusiv personlig lisens som ikke kan overføres, til bruk av Programvaren bare til privat bruk på de relevante Autoriserte systemene (som angitt på esken for Diskbasert programvare, i produktbeskrivelsen for Digital programvare eller på annen måte meldt fra til deg fra oss fra tid til annen) og bare i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania.

6.2. Du må ikke bruke Programvaren kommersielt, kringkaste den, ta penger for bruk av den eller utføre noen annen offentlig opptreden av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

6.3. Du må ikke leie ut, lease, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette noen del av Programvaren.

6.4. Du må ikke emulere Programvaren.

6.5. Så langt det er tillatt ved lov, må du ikke tilbakevikle, dekompilere eller demontere eller kopiere noen del av Programvaren, eller skape deriverte verk, eller på annen måte forsøke å opprette kildekode fra Programvarens objektkode.

6.6. Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer for de Autoriserte systemene eller for noen programvare eller til å få tilgang til eller forstyrre kontoer, systemer, maskinvare, programvare, tjenester eller nettverk tilknyttet PSN.

6.7. Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig anskaffede Autoriserte systemer eller Programvare.

6.8. Bruk av nettsamfunnsfunksjonene man får gjennom det godkjente Systemet og den godkjente Programvaren som utgis for bruk på den i henhold til gjeldende avtaler som beskrevet i paragraf 10.1 ugyldiggjør ikke paragraf 6.2 og 6.5 i disse Vilkårene.

7. Gjensalg
7.1. Du må ikke selge videre enten Diskbasert programvare eller Digital programvare, med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, av utgiveren også.

8. Aldersgrenser
8.1. Hvis Programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den inneholder innhold som ikke er passende for noen som er yngre enn den angitte alderen. Hvis du er foresatt, kan du se www.playstation.com/safety hvis du vil ha informasjon om hvordan du stopper spill med en viss aldersgrense som kjører på det Autoriserte systemet.

8.2. Hvis du, eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har registrert alder som er under aldersgrensen som er angitt på bestemt Programvare, kan det være at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å se, kjøpe eller bruke den aktuelle Programvaren. Når det gjelder programvare for spill, kan vi hindre at du eller kontoinnehaveren bruker spillets nettmoduser, selv om nettmodusene kan spilles på det Autoriserte systemet.

9. Personvern og bruk av Programvare på nett
9.1. PSN gjør det mulig for deg å bruke Programvaren på nett. Når du bruker PSN:
9.1.1. gjelder PSNs tjenestevilkår og brukeravtale («Tjenestevilkår»), som du inngikk med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited da du opprettet kontoen din for PSN («Konto»), i tillegg til disse Bruksvilkårene for programvare. De gjeldende Tjenestevilkårene ligger på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2 vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samle inn informasjon om deg. Du finner en forklaring av hvordan dine personlige opplysninger brukes i PlayStations personvernerklæring. Du finner Tjenestevilkårene og PlayStations personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.3. hvis Programvare er lisensiert til deg fra et annet selskap, er det også mulig at de samler inn informasjon om deg, og det vil de forklare i sin personvernerklæring.

10. Atferd overfor oss og andre brukere
10.1. Det er mulig at dine Autoriserte systemer og din autoriserte Programvare som er utgitt for bruk på systemet tilbyr samholdsfunksjoner som lar deg kommunisere og samhandle med andre personer via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av samholdsfunksjoner er underlagt flere avtaler med forskjellige selskaper:
10.1.1. disse vilkårene, og
10.1.2. tjenestevilkårene, og
10.1.3. PlayStations personvernerklæring, pluss
10.1.4. eventuelle ekstra vilkår fra Programvarens utgiver, og
10.1.5. eventuelle ekstra vilkår fra selskapet som driver det sosiale nettverket du bruker (som det kan hende du må ha en konto for).

10.2. Du og dine familiemedlemmer som er barn, må følge de etiske retningslinjene våre i all samhandling med oss og andre brukere.

Vær inkluderende.

PSN er for alle over syv år, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, innvandringsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politiske meninger, religion, mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller dele opp fellesskap.

Ikke bruk eller spre hatefulle ytringer.

Ikke true, skad eller gjør noen urolig.

Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

Vær fornuftig. Følg loven.

Ikke vær vulgær eller støtende.

Ikke oppmuntre noen til å skade seg selv eller andre.

Ikke true med, tolerer, utfør eller promoter ulovlige handlinger.

Ikke utgi deg for å være noen andre.

Ikke krenk andres personvern eller æreskrenk dem.

Ikke krenk noens åndsverk.

Vær tålmodig og omtenksom. Vær snill.

Husk at du var også ny en gang. Du kan bidra til at noen får et godt førsteinntrykk av spillet og felleskapet.

Vær hensynsfull.

Vi vet at dere ikke kan være enige hele tiden. Vær uenige på en hensynsfull måte eller forlat stedet.

Vær lagspiller.

Hjelp hverandre. Hvis du finner et sikkerhetshull på PSN eller et produkt, må du fortelle oss om det, slik at vi kan fikse det og sørge for at andre og selskapet vårt er tryggere.

Ikke vær forstyrrende.

Ikke juks.

Ikke bruk feil, sikkerhetshull eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å få en fordel.

Ikke del, kjøp, selg, lei ut, fremlei, bytt, overfør, nettfisk for eller innhøst alle kontoer, kontoopplysninger eller annen informasjon.

Ikke spam noen.

Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

Ikke bruk PSN eller noen av dens produkter til, eller knytt dem til, all kommersiell aktivitet.

Ikke gjør noe for å gi PSN eller PlayStation et dårlig rykte.

Vær taktfull. Hold en god tone.

Det du sier og gjør på nett, påvirker andre mennesker og har konsekvenser i virkeligheten. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se det.

Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem mer sårbare. Personlige opplysninger omfatter telefonnumre, e-postadresser og virkelige adresser som hjem, skole eller midlertidig sted.

Ikke del erotiske eller pornografiske bilder.

Ikke del noe bilde av en annen person uten deres samtykke.

Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Hvis du ser noen andre som oppfører seg dårlig:

√ Rapporter vedkomne til oss ved hjelp av det kontekstuelle klagerapporteringsverktøyet vårt. Hvis du bruker det nærmeste klagerapporteringsverktøyet, kan du sende oss aktuelle bevis for å hjelpe oss med å vurdere rapporten din. Dette betyr også at andre mennesker kan sende inn klagerapport på deg og innholdet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering, kan du gå til www.playstation.com/safety.

√ Hvis du samhandler med dem, bør du forholde deg rolig og vise respekt. Vær et forbilde for andre og ikke gå imot disse vilkårene selv.

Følg alle spesifikke regler for hvert produkt.

11. Skape og dele på nett
11.1. UGC som opprettes og deles av deg tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den aktuelle Programvareutgiveren har allikevel immaterielle rettigheter i dine UGC, så du må ikke utnytte UGC kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra Programvareutgiveren.

11.2. Du autoriserer oss, våre samarbeidspartnere og andre PSN-brukere til å bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise og publisere dine UGC, din PSN Online-ID (og, hvis du velger å bruke det, ditt navn) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester som nettsteder tilknyttet Programvaren. Du autoriserer oss også til, uten betaling til deg, å lisensiere, selge og på andre måter utnytte kommersielt dine UGC (for eksempel ved å selge abonnementer på tilgang til dine UGC (alene eller kombinert med andre UGC) og/eller motta reklameinntekter i forbindelse med UGC), og å bruke dine UGC til promotering av PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du anerkjenner at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette dine UGC. Ved å publisere UGC, forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å kunne publisere disse, og til å innvilge rettighetene som er beskrevet i denne paragrafen.

12. Hva om jeg har en ubehagelig opplevelse på nett?
12.1. Vi vil at alle skal trives i vårt samhold på nett, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg slik de skal. Derfor godtar vi ikke erstatningsansvar til deg for andre PSN-brukeres aktiviteter og UGC, og ikke ansvar overfor andre for dine aktiviteter og UGC.

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spill, vil vi at du melder fra til den aktuelle utgiveren (som kan være oss).

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å publisere til sosiale nettverkstjenester og andre tredjeparts nettsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd på en sosial nettverkstjeneste eller en tredjeparts nettsted, må du rapportere det til den aktuelle sosiale nettverkstjenesten eller det aktuelle tredjeparts nettstedet gjennom tjenestens prosess for rapportering av problemer.

13. Rapportere fra spill vi er utgiver for
13.1. I spillene vi utgir og i funksjoner vi tilbyr via våre Autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldinger) inkluderer vi mekanismer for rapportering av problemer der vi tror at de vil være mest relevante. Du ser for eksempel et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og rapporteringsverktøy i spillet for alle spill vi utgir, hvis det aktuelle spillet har muligheter for å dele UGC. Hvis du bruker det nærmeste verktøyet for rapportering av problemer, kan det også være at du kan sende oss relevante bevis som hjelper oss med å evaluere rapporten. Dette betyr selvfølgelig at andre kan rapportere deg og dine UGC også.

13.2. Hvis du vil vite mer om rapporter, kan du gå til www.playstation.com/safety.

14. Sporer vi det du gjør på nett?
14.1. Ja, men vi kan ikke spore all aktivitet, og vi har ingen forpliktelse til å gjøre det.

14.2. Vi kan spore og registrere programvareaktiviteten din og fjerne eventuelle UGC-er som bryter disse vilkårene, uten ytterligere varsel til deg. Andre brukere kan registrere ting de ser og sende dem til oss.

14.3. Informasjonen vi får, kan bestå av innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene dine, ditt virkelige navn, din online-ID og IP-adresse for PSN.

14.4. Vi (eller datterselskapene våre) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, for å overholde loven, beskytte våre, lisensgivernes og brukernes rettigheter, og for å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan videresende denne informasjonen til politiet eller andre egnede myndigheter.

14.5. Se retningslinjene våre for personvern på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen din.

15. Tilbakemeldinger og betatesting
15.1. Vi tar gjerne imot ideer og tilbakemelding på tjenester og produkter, må du må kun gi oss dine egne ideer og egen tilbakemelding. Ved å sende ideer og tilbakemeldinger til oss overdrar du eierskapet av dem til oss, men vi kan velge hvorvidt vi implementerer dem eller ikke. Du mottar ikke betaling eller annen form for kompensasjon for ideer eller tilbakemeldinger.

15.2. Hvis du deltar i eller innløser en kupong for en gratis betaprøve, godtar du følgende ekstra vilkår:
15.2.1. Du må oppbevare betaprogramvaren trygt og i god skikk og må ikke kopiere betaprogramvaren, gi bort eller sege den til noen, tilbakeutvikle den eller bruke den til å lage avledede arbeider;
15.2.2. Du har lisens til å bruke betaprogramvaren kun til betatestingen;
15.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren fungerer riktig (eller i det hele tatt);
15.2.4. Under betaperioden kan vi modifisere betaprogramvaren uten forvarsel, og dette kan føre til at data, innhold og funksjonalitet blir lagt til eller fjernet, og du godtar at vi ikke står ansvarlig for et slikt tap av data, innhold eller funksjonalitet; og
15.2.5. Vi kan når som helst stoppe betaen eller inndra din tilgang til den.

16. Programvareoppdateringer og avslutning av tjeneste
16.1. Noen ganger kan vi oppdatere programvaren, noe som kan omfatte å legge til eller fjerne eksisterende funksjonalitet. Hvis vi gjør dette, vurderer vi alltid interessene dine og veier dem opp mot våre egne. Vi tar sikte på å ta avgjørelser som er rimelige ut fra forholdene og prøver å forbedre i stedet for å forverre oppleveselen din av programvaren. Vi tar sikte på å behandle deg rettferdig («Våre veiledende prinsipper»).

16.2. Noen programvarer tilbyr onlinetjenester som flerspillerspill, ledertabeller eller kommunikasjonsprogrammer. Disse onlinetjenestene er ikke tilgjengelige for alltid. Vi bruker Våre veiledende prinsipper når vi avgjør om vi skal avslutte en onlinetjeneste. Vi vil varsle deg på forhånd om nedstengingen.

16.3. For programvare publisert av tredjeparter ber vi dem om å varsle deg på forhånd om nedstengingen.

17. Eiere av opphavsrett
17.1. All Programvare inneholder biblioteksprogrammer, opphavsretten til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er eksklusivt lisensiert til oss for vårt geografiske markedsområde. Andre opphavsretter og immaterielle rettigheter finnes i programvaren og kan meldes fra om til deg fra tid til annen.

18. Håndheving av Bruksvilkår for programvare
18.1. Du gir samtykke i at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg med hensyn til all programvare, enten vi er utgiveren eller ikke.

19. Dine rettigheter og vårt ansvar
19.1. Som forbruker kan du ha rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene har prioritet over alt i disse vilkårene, inkludert i denne paragrafen 19.

19.2. Disse vilkårene vil ikke
19.2.1. påvirke lovfestede garantier du har som forbruker i henhold til lokale gjeldende lover (for eksempel dine rettigheter hvis programvaren er defekt)
19.2.2. utelukke eller begrense ansvar ved dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomheten fra våre ansatte, agenter eller underleverandører
19.2.3. utelukke eller begrense ansvar ved svindel eller ulovlig feilrepresentasjon eller
19.2.4. utelukke eller begrense ansvaret vårt på noen måte med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover

19.3. Hvis du er en forbruker, i henhold til paragraf 19.1 og 19.2, er ansvaret vårt for deg begrenset til GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta), eller, hvis beløpet er høyere, PS Store-prisen for programvaren som førte til ansvaret.

19.4. I den grad du bruker programvaren utenom som forbruker:
19.4.1. begrenser vi ikke ansvaret vårt for (i)dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomheten vår eller uaktsomheten fra våre ansatte, agenter eller underleverandører (ii) svindel eller ulovlig feilrepresentasjon utført av oss (iii) alt som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.
19.4.2. i henhold til paragraf 19.4.1, vi aksepterer ikke noe ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av salg eller virksomhet; (iii) tap av avtaler eller kontrakter, (iv) tap av forventede innsparinger, (v) tap av eller ødeleggelse av programvare, (vi) data eller informasjon, (vii) tap av eller skade på omdømme, og (viii) indirekte eller følgesmessige tap.
19.4.3. i henhold til paragraf 19.4.1. vårt totale ansvar overfor deg i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er kontraktsmessig, erstatningsmessig (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte vil ikke være mer enn GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta).

20. Endringer i disse vilkårene og vår rett til å overføre kontraktene vi har med deg
20.1. Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i disse vilkårene. Hvis endringene er materielle, vil vi be deg om å godta en ny versjon av disse vilkårene. Hvis endringene er mindre, vil vi varsle deg om endringene i rimelig tid på forhånd, for eksempel via e-post. Hvis du eller familiemedlemmene dine som er barn, fortsetter å bruke programvaren etter å ha blitt varslet om endringene, anses det som at de er godtatt. Du vil ikke kunne fortsette å bruke programvaren du har kjøpt tidligere, med mindre du godtar alle endringer.

20.2. Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene våre i henhold til disse vilkårene og alle kontrakter mellom deg og oss på disse vilkårene uten ditt samtykke. Vi vil imidlertid gi deg beskjed hvis vi planlegger å gjøre dette. Du kan ikke overføre rettighetene og forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene.

21 Gjeldene lov, jurisdiksjon og tredjeparters rettigheter
21.1. Hvis du bruker programvaren som forbruker:
21.1.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.
21.1.2. Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol i landet du bor i.
21.1.3. Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol i landet du bor i, eller der selskapet vårt er registrert.

21.2. I den grad du bruker programvaren utenom som forbruker:
21.2.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales og
21.2.2. Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

Sist oppdatert: Oktober 2020 (v1.1)