TJENESTEVILKÅR FOR PLAYSTATION NETWORK

VIKTIG:

PlayStation Network er ikke for barn under 7 år.

Hvis du er 7 til 17 år gammel, må dine foreldre eller foresatte («Ansvarlig voksen») lese og godta disse vilkårene for deg. Du kan også lese dem. Be den ansvarlige voksne forklare alt du ikke forstår. Du kan også lese PSN-reglene på www.playstation.com/legal/PSNTerms/. Reglene er kortere enn disse vilkårene. De hjelper deg med å forstå de viktigste delene.

SOM FORBRUKER KAN DU HA RETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOKALE LOVER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES, BEGRENSES ELLER ENDRES. DISSE RETTIGHETENE PRIORITERES OVER ALT ANNET I DISSE VILKÅRENE.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE KONTOEN.

Les disse vilkårene. Vi vil forholde oss til disse vilkårene når vi samhandler med deg. Vi kan suspendere kontoen hvis kontoinnehaveren bryter disse vilkårene. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundeservice – se punkt 30.

1. Når gjelder disse vilkårene?

1.1. Disse vilkårene gjelder for enhver konto hos PlayStation Network og all bruk av denne kontoen.

2. Hva er PlayStation Network?

2.1. PlayStation Network kalles også PSN. PSN er en tjeneste som leveres over Internett. Den kobler deg til andre spillere og gir tilgang til en rekke tjenester. Hvis du vil bruke PSN, trenger du en konto. Det er ikke noe gebyr for å opprette en konto, men det er gebyr for enkelte tjenester som er tilgjengelige via PSN.

3. Hvem er vi?

3.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, med organisasjonsnummer 06020283 («SIENE»). SIENE er registrert i England og Wales.

3.2. Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) opptrer vi på vegne av vår filial i Nederland med adresse Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland, med organisasjonsnummer 000051647869.

4. Hvem kan opprette en konto for PSN?

4.1. Kun personer som er 7 år og eldre, kan ha en konto.

4.2. Hvis du er mellom 7 og 17 år gammel, må du ha en ansvarlig voksen som godtar at du har en konto og som hjelper deg med å opprette den.

4.3. Hvis du er 18 år eller eldre, kan du opprette konto selv. Opprett kontoen først. Opprett deretter separate kontoer for hvert barn du er ansvarlig for. Angi sperrefunksjoner på kontoer for mindreårige familiemedlemmer for å skreddersy aktiviteten deres. Du finner mer informasjon om dette under punkt 11 nedenfor.

5. Hva skjer hvis du bryter disse vilkårene?

5.1. Vi kan gjennomføre forskjellige tiltak som beskrevet i avsnitt 24, inkludert å suspendere kontoen din. Når den er suspendert, kan du ikke bruke PSN. Det betyr at du ikke vil kunne bruke visse produkter, selv om du har betalt for dem.

6. Din forpliktelse overfor oss.

6.1. Du må være ærlig mot oss. Gi oss nøyaktige personopplysninger om deg selv og eventuelle mindreårige familiemedlemmer. Hold denne informasjonen oppdatert via kontoadministrasjon.

6.2. Hvorfor det er viktig

6.2.1. Dette er viktig fordi vi er avhengige av informasjonen du gir. Vi sender viktig informasjon til e-postadressene du gir oss. Vi bruker fødselsdatoen til mindreårige familiemedlemmer til å skreddersy opplevelsen.

6.2.2. Hvis du gir oss falsk informasjon, kan vi suspendere de berørte kontoene. Vi kan for eksempel suspendere kontoer for voksne hvis barn bruker dem. Når det skjer, mister du tilgang til PSN og enkelte produkter, også dem du har betalt for. Du kan kontakte kundeservice for å forstå hvorfor du eller et mindreårig familiemedlem, er blitt suspendert, og hva du kan gjøre.

7. Definerte ord og uttrykk.

«Godkjent betalingsmåte»: betalingsmetodene vi godtar på PSN.

«Autoriserte systemer»: alle spillkonsoller. Det omfatter originale PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation Classic, PlayStation®4 og PlayStation®5.

«Konto for mindreårig familiemedlem»: en konto for personer hvis fødselsdato indikerer at de er under 18 år. En konto for mindreårige familiemedlemmer har enkelte aldersbestemte funksjoner og en rekke sperrefunksjoner som en familieadministrator eller foresatt kan stille inn. Se avsnitt 10. På PS3 og PS Vita har begrepet underkonto samme betydning som konto for mindreårige familiemedlemmer.

«Mindreårig familiemedlem»: noen med en konto for mindreårige familiemedlemmer.

«Adferdsregler»: hvordan du skal opptre på PSN, slik det er beskrevet i avsnitt 12.

«Familieadministrator»: den voksne kontoinnehaveren som oppretter en konto for hvert mindreårige familiemedlem, er familieadministratoren. En voksen kontoinnehaver som inviterer andre voksne kontoinnehavere til å bli med i «familien», er også familieadministrator.

«Familiemedlem»: en hvilken som helst kontoinnehaver som tilhører en «familie».

«Foresatt»: et voksent familiemedlem som er utnevnt av familieadministratoren, og som kan stille inn sperrefunksjoner for mindreårige familiemedlemmer.

«Sperrefunksjoner»: innstillinger som gjør det mulig for en familieadministrator eller foresatt å tilpasse opplevelsen til mindreårige familiemedlemmer. Finn mer informasjon om sperrefunksjoner på: www.playstation.com/safety.

«Produkter»: alt det digitale innholdet og alle de digitale tjenestene som er tilgjengelige via PSN. Produkter kan være gratis eller betalt for. Produktene omfatter spill, musikk, filmer, abonnementer, PSN Wallet-påfyllingstjenester og -penger, virtuelle fellesskap (der du kan komme i kontakt med andre spillere) og mye mer. Tilgjengelige produkter avhenger av hvilket system du bruker, og hvor du bor. Noen produkter er kanskje ikke tilgjengelige på ditt foretrukne språk.

«PSN Wallet» oppbevarer midlene du legger til kontoen din for bruk i PlayStation Store.

«Ansvarlig voksen»: foreldre eller foresatte til et barn.

«Vilkår»: disse tjenestevilkårene for PlayStation Network.

«Brukergenerert innhold»: tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, stemme, musikk, videoer, spillutstyr, spillvideoer og spillrelatert informasjon og annet materiale (i) som du eller andre har laget på PSN, og/eller (ii) som du eller andre deler via PSN.

«Wallet-midler»: midler i din PSN Wallet.

«Påfylling av Wallet»: kjøpe Wallet-midler eller innløse en kupong med Wallet-midler.

8. Hvilke andre vilkår gjelder når du bruker PSN?

8.1. I tillegg til disse vilkårene, gjelder følgende vilkår som inngår i kontrakten med oss:

8.1.1. Personvernerklæring for PlayStation (forklarer hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker og deler dem).

8.1.2. Systemprogramvarelisens (styrer bruk av programvaren som er innebygd i et autorisert system).

8.1.3. Bruksvilkår for programvare (styrer bruken av PlayStation-spill og -programvare som er utviklet for å fungere på ett eller flere av de autoriserte systemene).

8.1.4. Vilkår for PlayStation Stars (styrer medlemskap i og bruk av PlayStation Stars).

8.2. Du finner disse dokumentene på www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

8.3. For å få tilgang til noen produkter (for eksempel spill og tjenester), må du godta spesifikke vilkår som blir gitt til deg av oss eller utgiveren av dette produktet.

8.4. Hvis du ikke følger disse vilkårene som er nevnt ovenfor, bryter du vilkårene.

9. Sikkerhet for kontoen din.

9.1. Vi bruker hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre PSN og informasjonen vi har om deg.

9.2. Du må også gjøre ditt. Du er ansvarlig for all bruk av kontoen din, med mindre:

9.2.1. noen andre brukte kontoen fordi vi ikke klarte å bruke hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre PSN eller informasjonen vi har om deg eller

9.2.2. noen andre brukte kontoen, men du hadde fattet rimelige tiltak for å hindre at det skulle skje, inkludert tiltakene i avsnitt 9.3.

9.3. Noen tiltak for å hindre andre fra å bruke kontoen din:

9.3.1. Logg av kontoen din ved slutten av hver økt.

9.3.2. Angi et passord for å hindre at noen med tilgang til det autoriserte systemet logger seg på kontoen din.

9.3.3. Bruk et sterkt passord, ulikt alle du bruker til andre netttjenester, og slå på «Krev passord i kassen» for å forhindre at andre bruker kontoen din.

9.3.4. Aldri del kontoinformasjonen din med noen andre.

9.3.5. Ikke la noen andre bruke kontoen din, ikke engang et familiemedlem eller en venn.

9.4. Hva om noe går galt?

9.4.1. Endre passordet umiddelbart hvis du mistenker at noen andre kjenner til det.

9.4.2. Varsle oss umiddelbart hvis du tror at noen andre har kontroll over kontoen din.

9.4.3. Varsle politiet hvis du er utsatt for kriminalitet i forbindelse med PSN. (For eksempel hvis noen andre har brukt betalingsinformasjonen din på PSN.)

10. Dine mindreårige familiemedlemmer.

10.1. Du må for hvert barn opprette en egen konto for mindreårige familiemedlemmer. Angi egnede sperrefunksjoner for hver av dem. Se avsnitt 11.

10.2. Familiemedlemmer som er barn har tilgang til PlayStation Store. Se avsnitt 14. En av sperrefunksjonene er en månedlig forbruksgrense. Vi setter den til null. Du kan øke den. Du bør bare la mindreårige familiemedlemmer ha en månedlig forbruksgrense over null hvis du er trygg på at de forstår kjøpsprosessen og kan handle fornuftig opp til denne grensen.

10.3. Ved å sette en forbruksgrense for et mindreårige familiemedlem (eller ved å utnevne en foresatt som gjør det), sier du til oss at:

10.3.1. barnet er i stand til å forstå (i) konseptet å kjøpe (ii) kostnaden og (iii) en nettbasert kjøpsprosess og

10.3.2. du godkjenner og godtar å betale for alle kjøpene dine på PlayStation Store for barnet opp til forbruksgrensen.

10.4. For hver konto for mindreårige familiemedlemmer, må du:

10.4.1. oppgi nøyaktig informasjon – se avsnitt 7 – inkludert alder

10.4.1.1. Hvorfor? Dette påvirker hvordan vi håndterer den. Vi bruker alderen deres til å skreddersy det de kan se, kjøpe og gjøre på PSN. Men ikke alle produkter som er tilgjengelige via PSN, har aldersgrense, og noen av dem inneholder et voksent språk og materiale som mindreårige familiemedlemmer kan komme til å se.

10.4.2. Forklar barnet hvordan man oppfører seg når man bruker PSN eller interagerer med oss eller PSN-fellesskapet – se adferdsreglene våre i del 12 – hvordan de beskytter seg selv og kontoen sin

10.4.3. angi riktige sperrefunksjoner – se avsnitt 11

10.4.4. følge med på deres bruk av PSN

10.4.4.1. Hvorfor? Mindreårige familiemedlemmer kan motta kommunikasjon fra andre PSN-brukere som ikke blir kopiert til deg.

10.4.5. Godta å overvåke, og dermed ta ansvar for, barnets eller barnas kontoaktivitet, for å sikre at de overholder disse vilkårene. Dette gjelder ikke:

10.4.5.1. hvis noen andre brukte kontoen fordi vi mislyktes i å ta i bruk hensiktsmessige tekniske tiltak for å sikre PSN eller informasjonen vi har om mindreårige familiemedlemmer, eller

10.4.5.2. hvis noen andre brukte kontoen, men du og det mindreårige familiemedlemmet hadde fattet rimelige tiltak for å hindre dette fra å skje.

11. Sperrefunksjoner.

11.1. Vi tilbyr en rekke sperrefunksjoner. Du kan lese om dem på www.playstation.com/safety.

11.2. Viktig informasjon om sperrefunksjonene:

11.2.1. Foresatte kan stille inn sperrefunksjoner og justere dem du har stilt inn.

11.2.2. Vi kommer ikke til å varsle deg om endringer av sperrefunksjoner som gjøres av foresatte.

11.2.3. Bare velg foresatte du stoler helt og fullt på.

12. Adferdsregler.

12.1. Du og de andre familiemedlemmene må følge adferdsreglene våre i all interaksjon med oss og andre medlemmer av PSN-fellesskapet. Les dette nøye, og hjelp oss med å fortsette å gjøre PSN til det beste stedet å spille for alle.

√ Vær inkluderende.

PSN er for alle, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, innvandringsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politiske meninger, religion, mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller dele opp fellesskap.

☒ Ikke gjør eller si noe hatsk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Ikke vær truende, sårende eller gjør noen engstelige, eller oppfordre andre til å gjøre det.

☒ Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

√ Vær fornuftig. Følg loven.

☒ Ikke vær vulgær eller støtende.

☒ Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.

☒ Ikke true med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.

☒ Ikke utgi deg for å være noen andre.

☒ Ikke krenk andres personvern eller spre løgner om andre.

☒ Ikke krenk noens opphavsrettigheter.

√ Vær snill.

Hjelp hverandre. Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet ved å være hensynsfull.

√ Vis respekt.

Vi vet at vi ikke kan forvente at alle skal være enige hele tiden. Vis respekt eller trekk deg tilbake.

☒ Ikke gjør noe for å skade PlayStation-merket eller PSN-fellesskapet.

√ Vær ansvarlig.

Hvis du mener at du har funnet et sikkerhetsproblem i PSN-produkter eller -tjenester, kan du si fra til oss slik at vi kan løse det. Gå til HackerOne.com/PlayStation for å få informasjon om BugBounty-programmet vårt.

☒ Ikke bruk PSN eller noen av dens produkter til, eller knytt dem til, spam eller noen kommersiell aktivitet.

☒ Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, handle eller overfør kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

√ Vær lagspiller.

☒ Ikke forstyrr eller avbryt spillingen.

☒ Ikke juks.

☒ Ikke utnytt feil, sikkerhetshull eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å få en fordel.

☒ Ikke prøv å phishe etter eller skaffe deg kontoer, kontoopplysninger eller andre påloggingsdetaljer.

☒ Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

☒ Ikke del eller send informasjon som villeder andre.

√ Bruk godt skjønn. Vis anstendighet.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Ting du sier og gjør på nett, påvirker andre og har faktiske konsekvenser. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.

☒ Ikke oppgi personopplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem sårbare. Personopplysninger omfatter, men er ikke begrenset til brukernavn i sosiale medier, profiler i meldingsapper, telefonnumre, e-postadresser og faktiske adresser som hvor du bor, skolen du går på eller hvor du oppholder deg for øyeblikket.

☒ Ikke del materiell som er pornografisk, uanstendig eller viser ekstrem eller avskyelig vold.

☒ Ikke del eller true med å dele bilder eller annet av en annen person uten samtykke.

√ Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille.

Vi er opptatt av å tilby et trygt og innbydende miljø. Hvis du bryter denne koden, eller atferden din utenfor PSN gir oss grunn til å tro at du kan utsette vårt fellesskaps sikkerhet eller trivsel for fare, kan vi iverksette tiltak tiltakene som kreves for å beskytte PSN og spillerne våre.

Hvis du tror noen har brutt atferdsreglene, ber vi deg gi oss beskjed så vi kan sikre PSN og fellesskapet vårt. Det er spesielt viktig å gi oss beskjed hvis du tror det er fare for at noen kan komme til skade i virkeligheten. Hvis du ser andre som oppfører seg på en dårlig måte:

Rapporter dem til oss ved hjelp av våre kontekstuelle klageverktøy. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering og -blokkering, kan du gå til playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.

Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt denne koden selv.

☒ Ikke send inn falske klagerapporter eller på annen måte misbruke klagerapporteringssystemet.

√ Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke flere ressurser på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

13. Overvåker vi hva du gjør på nettet?

13.1. Ja, men vi kan ikke spore all aktivitet, og vi har ingen forpliktelse til å gjøre det.

13.2. Vi kan spore og registrere PSN-aktiviteten din og fjerne noe av ditt brukergenererte innhold som bryter disse vilkårene, uten nærmere varsel til deg. Andre brukere kan ta opp det de ser, og sende dem til oss.

13.3. Informasjonen vi får, kan bestå av innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene dine, ditt virkelige navn, din online-ID og IP-adresse for PSN.

13.4. Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, overholde loven, beskytte våre rettigheter og rettigheter til våre lisensgivere og brukere, og til å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan oversende denne informasjonen til politiet eller andre vedkommende myndigheter.

13.5. Se retningslinjene våre for personvern på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen om deg.

14. PlayStation Store.

14.1. Alle kontoer har tilgang til PlayStation Store.

14.2. Alt du kjøper fra PlayStation Store, kjøper du fra oss. Dette omfatter lommebokmidler og alt som er kjøpt ved hjelp av lommebokmidler.

14.3. Du kan betale med PSN-lommebokmidler eller en godkjent betalingsmåte.

14.4. Valutaen og prisen som vises, omfatter eventuelle indirekte skatter. Du må betale eventuelle merverdiavgifter og gebyrer, valuta- og bank- eller kortavgifter som gjelder ved import (hvis det er aktuelt).

14.5. Mindreårige familiemedlemmer:

14.5.1. Vi filtrerer innhold med aldersgrense som et mindreårig familiemedlem kan se og kjøpe på PlayStation Store, basert på fødselsdatoen og eventuelle sperrefunksjoner du har angitt.

14.5.2. Kostnaden for produkter som mindreårige familiemedlemmer kjøper, dekkes av din PSN Wallet, opptil den månedlige forbruksgrensen du har angitt for hvert barn (se del 10.3.2). Hvis du ikke godtar dette, må du ikke endre forbruksgrensen til det mindreårige familiemedlemmet fra standardinnstillingen null, og ikke peke ut en foresatt som kan endre den.

14.5.3. Mindreårige familiemedlemmer kan ikke belaste kredittkortet ditt. Kjøpene deres gjennomføres bare hvis du har nok penger i PSN Wallet.

15. Kjøpe i PlayStation Store.

15.1. Sørg for at mindreårige familiemedlemmer forstår hvordan PlayStation Store fungerer. Det som følger, gjelder for både dem og deg, med mindre annet er angitt.

15.2. Vi veileder deg gjennom kjøpsprosessen fra produktvalg til kjøpsbekreftelse via en rekke skjermer og instruksjoner.

15.2.1. Les nøye gjennom informasjonen vi viser deg under kjøpet. Det påvirker oppsigelsesrettighetene du ellers måtte ha i henhold til gjeldende lokal lovgivning – se punkt 16.

15.3. Den siste knappen du trykker på, er «Bestill og betal». Når du trykker på den knappen:

15.3.1. Hvis du har nok Wallet-midler til å betale prisen, trekker vi pengene fra din PSN Wallet

15.3.2. Hvis du har en del, men ikke nok Wallet-midler til å betale prisen, tar vi disse midlene og belaster det resterende beløpet gjennom din godkjente betalingsmåte. (Gjelder ikke for mindreårige familiemedlemmer)

15.3.3. Hvis du ikke har noen Wallet-midler, belaster vi hele prisen gjennom standard godkjent betalingsmåte som er lagret for kontoen din. (Gjelder ikke for mindreårige familiemedlemmer) og

15.3.4. Du sender bestillingen til oss.

15.4. Hvis vi ikke kan fullføre bestillingen, vil vi refundere eventuelle beløp som er trukket fra:

15.4.1. PSN Wallet til din PSN Wallet

15.4.2. Godkjent betalingsmåte til denne betalingsmåten med mindre det er en av de godkjente betalingsmåtene vi ikke kan gjøre det for. I slike tilfeller tilbakebetaler vi til PSN Wallet.

15.5. Du kjøper en personlig lisens for å bruke produkter til privat bruk. Lisensen til å bruke spill kan ikke overføres med mindre lokal gjeldende lovgivning sier at den må det.

15.5.1. Dette betyr at du kan bruke et produkt på måtene som er beskrevet i lisensen, men at du ikke eier produktet.

15.5.2. Vi forteller deg hvor du finner lisensvilkårene under kjøpsprosessen.

15.6. Hvis du sletter eller stenger kjøpskontoen, kan du miste tilgangen til og bruken av produktet.

15.7. Hvis en tredjepart publiserte produktet, må du kanskje tilknytte eller koble kontoen din hos PSN til en konto du har med tredjeparten for å bruke produktet. Produktet kan bli koblet til denne tredjepartskontoen og kjøpskontoen. Hvis du kobler tredjepartskontoen fra kontoen din for PSN, eller hvis tredjepartskontoen er avsluttet eller slettet, kan du miste tilgang til produktet.

16. Kan jeg avbestille kjøpene mine bare fordi jeg ombestemte meg?

16.1. Ja, i begrensede tilfeller og når du ber om det innen bestemte tidsrammer. Se våre avbestillingsregler på www.playstation.com/store-cancellation-policy.

16.2. Les nøye den informasjonen vi viser deg under kjøpene. Når du kjøper, gir vi informasjon og følger en prosess som begrenser angreretten du ellers måtte ha etter gjeldende lokal lovgivning.

16.3. Forklaring av angrerett. I noen land har du etter lokal lovgivning tid til å angre, si opp kjøpet og få refusjon når du kjøper produkter på Internett. I EØS-land, for eksempel:

16.3.1. Når du kjøper digitalt innhold (for eksempel et spill eller en film), kan du avbestille uansett grunn innen 14 dager etter transaksjonen

16.3.2. Når du kjøper tjenester (for eksempel et abonnement eller Wallet-penger), kan du angre uansett grunn innen 14 dager etter transaksjonen.

16.3.3. Men loven sier også at hvis du samtykker til umiddelbar levering av det digitale innholdet eller umiddelbar levering av tjenesten, kan vi levere dem umiddelbart og begrense retten til å angre disse bestillingene, forutsatt at vi forklarer deg hvordan det påvirker angreretten.

16.3.4. Fordi de fleste av kundene våre ønsker å bruke kjøpene sine med en gang, utvikler vi våre kjøpsprosesser for å få ditt samtykke til umiddelbar levering av digitalt innhold og digitale tjenester, og vi gir deg klar informasjon om hvordan dette påvirker angreretten.

16.4. Så med mindre et produkt er defekt eller du har andre rettigheter til å avbryte bestillingen i henhold til gjeldende lokale lover kan du, når du handler med oss:

16.4.1. ikke ombestemme deg og avbryte kjøpet av digitalt innhold når du begynner å laste ned innholdet og

16.4.2. ombestemme deg og avbestille abonnementet innen 14 dager etter kjøpet, men beløpet vi refunderer, kan være mindre enn kjøpsprisen (for å gjøre opp for bruken du har hatt av tjenesten).

17. PSN Wallet.

17.1. Du kan bare bruke Wallet-penger til å kjøpe produkter fra PlayStation Store. Vi er ikke en bank, og PSN Wallet er ikke en bankkonto. Wallet-midler forrenter seg ikke.

18. Betalingsmåter.

18.1. Vi lagrer opplysninger om ditt kreditt- og debetkort og PayPal-konto når du bruker dem til en transaksjon. Vi bruker dem til fremtidige kjøp med mindre du sletter dem gjennom kontoinnstillingene.

18.2. Vi lagrer ikke betalingskortets 3-sifrede sikkerhetsnummer. Du trenger ikke å angi den for fremtidige kjøp.

18.3. For andre godkjente betalingsmåter kan det hende at du må angi opplysningene hver gang du kjøper noe.

18.4. Når du kjøper et produkt ved hjelp av mobil fakturering, belaster mobiloperatøren deg kjøpssummen. De kan belaste deg for standardprisen for meldinger i tillegg.

19. Tilbakeføringer.

19.1. En tilbakeføring skjer når betalingstjenesteleverandøren (dvs. leverandøren av betalingsmåten, for eksempel en bank eller PayPal) reverserer en betaling du har foretatt. En tilbakeføring av en sum betalt til oss for produkter vi har levert, fører til gjeld overfor oss som tilsvarer tilbakeføringsbeløpet.

19.2. Siden tilbakeføring kan antyde at du mistenker svindel eller kapring av konto, vil vi suspendere kontoen eller konsollen din for å beskytte den mens vi foretar undersøkelser. Hvis det ikke er noen lovlig grunn til tilbakeføringen, vil kontoen din forbli suspendert til gjelden er tilbakebetalt. Vi kan trekke penger fra din PSN Wallet for å betale gjeld du skylder oss.

20. Spesielle vilkår som gjelder for noen produkter.

Generelt.

20.1. Det er ikke sikkert at produkter vi selger fungerer med autoriserte systemer og programvare som er lisensiert for salg utenfor Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania.

20.2. Hvis ikke annet er angitt, er alle produkter kun for ikke-kommersielt hjemmebruk.

Spill.

20.3. Noen spill og apper lar deg kjøpe:

20.3.1. Podukter fra PlayStation Store

20.3.2. andre ting direkte fra utgiveren av spillet eller appen.

20.3.2.1. Du kan ikke bruke Wallet-penger til å kjøpe noe fra utgiveren, og du må registrere en betalingsmetode med dem.

20.3.2.2. Forbruksgrensen for et mindreårig familiemedlem gjelder kun for kjøp fra PlayStation Store.

20.4. Noen produkter tilbyr elektroniske tjenester som flerspillertjenester, ledertabeller og kommunikasjonsfunksjoner.

20.4.1. Hvis du vil ha tilgang til flerspillertjenester på nett (eller en annen konto hvor du har valgt på din PS4 som dets «primærkonsoll», eller, hvis du har PS5, hvor du har aktivert innstillingen «Frakoblet hjemmedeling»), må du ha et aktivt PlayStation Plus-abonnement.

Abonnement.

20.5. Abonnementene løper på ubestemt tid. Vi belaster deg løpende gebyrer automatisk med jevne mellomrom til du sier opp abonnementet. Vi forklarer de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du kan si opp før du kjøper. Vi sender deg en e-post før hver betaling forfaller.

20.6. Prøveversjoner går over i betalte abonnementer. Vi belaster deg abonnementsavgifter med mindre du sier opp abonnementet før prøveperioden er over. Vi forklarer dette, de løpende gebyrene, faktureringsfrekvensen og hvordan du kan si opp før du tar ut en prøveperiode.

20.7. Hvis du ikke har tilstrekkelige Wallet-midler til å betale en fast abonnementsavgift, vil vi belaste resten gjennom din standard betalingsmåte (hvis du har det).

20.7.1. Dette gjelder ikke kjøp som er gjort av mindreårige familiemedlemmer.

20.8. Ved slutten av hver faktureringsperiode og ved slutten av prøveperioden belaster vi abonnementsavgiftene for den neste perioden. Dette skjer ikke hvis:

20.8.1. du sier opp abonnementet før prøveperioden eller gjeldende faktureringsperiode er over.

20.8.2. Du ikke har tilstrekkelige midler på din PSN Wallet og du ikke har en registrert betalingsmetode.

20.8.3. vi stanser abonnementet av en eller annen grunn.

20.9. Hvis betalingen din for et abonnement mislykkes, kan vi fortsette å prøve å ta betaling fra deg i løpet av de neste par dagene.

20.9.1. Du kan ha tilgang til abonnementstjenesten i denne perioden.

20.9.2. Faktureringsperioden endrer seg ikke. Hvis et nytt betalingsforsøk er vellykket, vil den neste betalingsdatoen være den samme som om den opprinnelige betalingen ikke hadde mislyktes.

20.10. Vi kan endre prisen på abonnementet (opp eller ned) fortløpende for å gjenspeile endringer i abonnementsproduktet, for å gjenspeile kostnadene våre ved å tilby abonnementet, for å sikre at abonnementet forblir bærekraftig eller som svar på endringer i markedet som endringer i valutakurser, lokale skatter eller inflasjon.

20.10.1. Vi vil varsle deg via e-post minst 60 dager før en eventuell prisøkning for å oppgi den nye prisen og datoen fra hvilken dato den nye prisen vil gjelde fra. Du vil kunne avbestille før prisstigningen får virkning.

20.11. Hvis du allerede har et abonnement (enten det er betalt eller som en del av en gratis prøveperiode) og du kjøper et annet abonnement for samme tjeneste, avsluttes gjeldende abonnement ved slutten av gjeldende faktureringsperiode, og det nye abonnementet begynner.

20.12. Produktpakken i et abonnement kan variere gjennom hele abonnementsperioden. Alder, geografiske og andre restriksjoner betyr at du kanskje ikke får tilgang til alle produktene i pakken. Enkelte produkter kan være tilgjengelige separat for ikke-abonnenter.

Forhåndsbestillinger.

20.13. Du må betale for forhåndsbestillinger på den datoen du legger inn forhåndsbestillingen.

20.14. Du kan si opp forhåndsbestillingen og få refusjon som forklart på kjøpstidspunktet og i punkt 16. Hvis du sier opp en forhåndsbestilling, har du ikke lenger rett til noen kampanjeprodukter som tilbys med forhåndsbestillingen.

Virtuell valuta.

20.15. Noen spill omfatter virtuelle valutaer. Avhengig av spillet kan du tjene virtuelle valuta gjennom spilling eller kjøpe det fra PlayStation Store. Du kan veksle det i spillet i andre elementer, opplevelser eller funksjoner i spillet.

20.16. Du må ikke:

20.16.1. selge, kjøpe, overføre eller bruke virtuelle valutaer utenfor spillet

20.16.2. inngå veddemål med eller for virtuelle valutaer (for eksempel «skin betting»), med mindre spillet tilbyr den funksjonaliteten

20.16.3. bytte ut eller løse inn virtuelle valutaer for penger eller pengeverdier

20.17. Hver spillutgiver bestemmer hvordan den virtuelle valutaen deres fungerer, og hva du kan gjøre med den. Se spillutviklerens vilkår for detaljer.

21. Innhold som du lager og deler.

21.1. Noen produkter lar deg dele brukergenerert innhold med oss og andre spillere.

21.2. Du eier din brukergenererte innhold. Du må imidlertid ikke bruke det kommersielt uten samtykke. Du trenger samtykke fra oss og, hvis det er relevant, fra utgiveren av produktet. Dette er fordi måten du lager og deler brukergenerert innhold på, betyr at det brukergenererte innholdet kan være bundet opp mot programvare eller opphavsrettigheter som tilhører oss og utgiveren av produktet.

21.3. Når du deler brukergenerert innhold:

21.3.1. Vi kan gjøre det synlig i PSN.

21.3.2. Vi kan gjøre det synlig andre steder, f.eks. på våre nettsteder og på nettstedene til våre tilknyttede selskaper.

21.3.3. Vi og våre tilknyttede selskaper kan endre ditt brukergenerert innhold av forskjellige årsaker, inkludert for å legge til din online-ID (eller ditt virkelige navn hvis du velger å bruke dette), slik at andre vet at den er din, for å sikre at den vises godt på forskjellige enheter osv.

21.3.4. Andre kan samhandle med det og gjøre ting som å kommentere det, endre det, slette det eller dele det på nytt.

21.3.5. Vi og våre tilknyttede selskaper kan:

21.3.5.1. lisensiere, selge og på andre måter utnytte ditt brukergenererte innhold kommersielt (for eksempel selge abonnementer for å få tilgang til ditt brukergenererte innhold alene eller i kombinasjon med annet brukergenerert innhold)

21.3.5.2. motta annonseinntekter i forbindelse med brukergenerert innhold

21.3.5.3. bruke ditt brukergenererte innhold for å markedsføre produkter og andre PlayStation®-produkter og -tjenester

21.3.5.4. endre eller slette det brukergenererte innholdet hvis det er nødvendig for å overholde loven eller utøve våre rettigheter etter disse vilkårene.

21.4. Vi betaler ikke for bruk av brukergenerert innhold som beskrevet i punkt 22.3.

21.5. Ved å dele brukergenerert innhold forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for slikt brukergenerert innhold, og som er nødvendige for å tildele rettighetene som er angitt i dette punkt 21.

21.6. Lisensen for et produkt kan fortelle deg mer om hvordan deling av brukergenerert innhold fungerer for det produktet.

22. Endrer vi noen gang PSN eller produkter etter at du har kjøpt dem?

22.1. Vi gjør det noen ganger, men bare i tilfeller der det er rimelig på grunn av mindre og berettigede oppdateringer. Vi kan for eksempel endre PSN og produkter fra tid til annen:

22.1.1. for å sikre at 22.1.1 eller produkter fungerer som de skal (f.eks. fikse feil og problemer), og for å forbedre effektiviteten

22.1.2. av sikkerhetsmessige årsaker

22.1.3. for å tilpasse PSN eller produktet til et nytt system eller et teknisk miljø

22.1.4. for å forbedre PSN eller produktet. Dette kan inkludere oppdatering av spillelementer, nivåer i spillet og oppgaver eller endre belønningene for å fullføre aktiviteter i spillet

22.1.5. for å tilpasse PSN eller produktet til en endring i antall brukere og/eller for å sikre at PSN eller produktet er kommersielt levedyktig

23. Stenging av kontoen din.

23.1. Du kan stenge kontoen din ved å kontakte oss via kontaktopplysningene som er angitt i avsnitt 30.

23.2. Hvis du ikke har brukt kontoen på minst 36 måneder, kan vi se oss nødt til å stenge den. I så fall vil vi kontakte deg via e-postadressen som er registrert på kontoen din, og gi deg seks måneder til å enten logge på kontoen eller kontakte oss for å be oss om å la kontoen forbli aktiv.

23.3. Når kontoen er stengt, får du ikke tilgang til PSN eller bruk av produktene du har kjøpt med den kontoen. Kontostenging kan ikke gjøres om.

24. Hva gjør vi hvis du bryter disse vilkårene eller vi tror at kontoen din er kompromittert?

24.1. Hvis vi har soleklare bevis på at

24.1.1. enten:

24.1.1.1. du

24.1.1.2. en av de mindreårige familiemedlemmene dine eller

24.1.1.3. innehaveren av en hvilken som helst konto som du gir tillatelse til å bruke det autoriserte systemet,

har brutt disse vilkårene for tjenesten eller

24.1.1.4. kontoen din er kompromittert (f.eks. når du krever tilbakeføring under henvisning til svindel)

vil tiltakene vi gjennomfører, og varigheten av disse handlingene, være begrenset til det som objektivt er nødvendig for å beskytte deg, våre interesser og interessene til andre brukere.

24.2. Vi kan gjennomføre tiltak mot kontoinnehavere som er ansvarlige for eller påvirkes av bruddet. Dette kan omfatte:

24.2.1. et hvilket som helst autorisert system du bruker

24.2.2. kontoene dine

24.2.3. dine kontoer for mindreårige familiemedlemmer og

24.2.4. andre kontoer på et autorisert system du bruker.

24.3. Våre tiltak kan omfatte:

24.3.1. tilbakestille kontopassord

24.3.2. suspendere kontoer

24.3.3. suspendere tilgang til noen eller alle produkter

24.3.4. suspendere kontoer

24.3.5. laste opp oppdateringer til de autoriserte systemene for å stoppe uautorisert bruk

24.3.6. hindre autoriserte systemer fra å koble til PSN og

24.3.7. reise og/eller delta i offentlig, strafferettslig og/eller privat rettssak mot deg.

24.4. Hvis vi handler sent eller unnlater å handle som reaksjon på et brudd, vil det ikke hindre oss i å handle på et senere tidspunkt for dette eller et annet brudd.

25. Vårt ansvar overfor deg når ting går galt.

25.1. Som forbruker kan du ha rettigheter etter gjeldende lokal lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres. Disse rettighetene veier tyngre enn alt som står i dette punkt 25.

25.2. Disse vilkårene vil ikke:

25.2.1. påvirke eventuelle lovfestede garantier eller garantier du har som forbruker i henhold til gjeldende lokale lover eller

25.2.2. utelukke eller begrense ansvaret vårt på noen måte med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover

25.3. Hvis du er forbruker, har vi ubegrenset ansvar for følgende:

25.3.1. Årsak: Hvis vi forårsaker dødsfall eller personskade fordi vi eller våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

25.3.2. Årsak: Hvis ansvaret skyldes bevisst uaktsomhet, svindel, eller falsk fremstilling fra vår side, eller at vi opptrer grovt uaktsomt.

Vårt ansvar: Ubegrenset.

25.4. Underlagt del 25.1, 25.2 og 25.3 begrenser vi ansvaret vårt overfor deg som følger:

25.4.1. Årsak: Hvis vi ikke leverer et produkt.

Vårt ansvar: Vi vil refundere beløpet du betalte for produktet.

25.4.2. Årsak: Hvis vi leverer et produkt, men det er defekt.

Vårt ansvar: Du har rettsmidler under lovbestemte garantier i landet du bor i. I tillegg forplikter vi oss til følgende:

Hvis et produkt er defekt, vil vi alltid prøve å få det reparert eller erstatte det.

Men hvis produktet er så defekt at du har rett til å avvise det etter gjeldende lokal lovgivning, og du velger å gjøre det, vil vi gi deg full refusjon. Hvis du velger å beholde det, vil vi gi deg en delvis refusjon. Hvis du heller vil, kan du få et erstatningsprodukt.

Hvis du ikke har rett til å avvise produktet, men vi ikke klarer å reparere det eller erstatte det innen rimelig tid, eller uten at det volder deg vesentlig ulempe, vil vi gi deg full eller delvis refusjon.

Vi vil beregne en delvis refusjon som differansen mellom prisen på produktet og verdien av produktet som levert.

Du kan også ha rett til godtgjørelse for rimelig, overskuelig tap eller skade forårsaket av det defekte produktet.

Hvordan produktene repareres.

Hvis et produkt er defekt, kan det vanligvis løses ved hjelp av en prosess som kalles korrigering. Korrigeringer oppdaterer koden via Internett. Vi selger produkter som vi ikke lager, så vi trenger andre til å korrigere dem for oss. Vi vil alltid prøve å sikre at de gjør det, og gjør det innen rimelig tid.

25.4.3. Årsak: Skadelig eller uautorisert bruk av PSN, kontoen din, barnekontoer eller produkter, herunder hackeraktivitet.

Vårt ansvar: Med mindre dette forårsakes av at vi eller våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.4. Årsak: Midlertidig manglende mulighet til å bruke PSN.

Vårt ansvar: Med mindre dette forårsakes av at vi eller våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme, har vi ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.5. Årsak: Hvis du stenger kontoen fordi du ikke godtar en vesentlig endring i disse vilkårene, vilkårene for programvarebruk eller personvernerklæringen, eller hvis vi stenger PSN permanent.

Vårt ansvar: Vi vil refundere de ubrukte PSN Wallet-pengene dine og en forholdsmessig refusjon for alle ikke-utløpte abonnementsperioder.

25.4.6. Årsak: Enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll (også kjent som «force majeure»).

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.7. Årsak: Skade som ville vært unngått hvis du:

– fulgte våre råd om å installere en oppdatering som tilbys gratis, eller

– fulgte installeringsinstruksjonene, eller

– oppfylte minimumskravene til systemet

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.8. Årsak: Tap i næring inkludert tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.9. Årsak: Ethvert tap du påføres som ikke skyldes at vi har brutt disse vilkårene, og som ellers ikke er dekket ovenfor.

Vårt ansvar: Vi har ikke noe ansvar overfor deg.

25.4.10. Årsak: I alle tilfeller som ikke dekkes ovenfor.

Vårt ansvar: Vårt ansvar vil ikke være mer enn 100 pund (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis det er høyere, summen av ubrukte Wallet-penger.

25.5. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som forbruker:

25.5.1. vi begrenser ikke vårt ansvar for: (i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling, (iii) bevisst brudd fra vår side, (iV) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

25.5.2. i henhold til avsnitt 25.5.1, påtar vi oss ikke noe ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av salg eller virksomhet, (iii) tap av avtaler eller kontrakter, (iv) tap av forventede besparelser, (v) tap av eller ødeleggelse av programvare, (vi) tap av data eller informasjon, (vii) tap av eller skade på goodwill, og (viii) ethvert indirekte tap eller følgetap.

25.5.3. underlagt del 25.5.1, vil vårt samlede ansvar overfor deg under eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er i kontrakt, erstatningsrettslig forhold utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, ikke være mer enn 100 pund (eller tilsvarende lokal valuta) eller, hvis det er høyere, beløpet for ubrukte Wallet-midler.

26. Eierskap og bruk av opphavsrettigheter.

26.1. Vi eier eller har lisenser til alle opphavsrettigheter i autoriserte systemer, PSN og våre produkter.

26.2. Andre personer eier eller har lisenser til alle opphavsrettigheter for sine produkter.

26.3. Du må bruke autoriserte systemer, PSN og produkter KUN:

26.3.1. på måter som er angitt i disse vilkårene eller i produktlisensen med mindre

26.3.2. det er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

26.4. Vi tar beskyttelse av opphavsrettighetene våre og sikkerheten i de autoriserte systemene våre, PSN og produktene våre på alvor og forfølger folk som truer dem.

26.5. Ikke bruk stjålne eller ulovlig kjøpte autoriserte systemer eller produkter.

26.6. Ikke gjør noe av det følgende i forbindelse med autoriserte systemer, PSN eller produkter:

26.6.1. emulere dem

26.6.2. avbryte driften

26.6.3. bruke uautorisert maskinvare eller programvare

26.6.4. unngå autentisering, kryptering eller sikkerhetstiltak

26.6.5. skaffe deg tilgang til informasjon som ikke tilhører deg eller mindreårige familiemedlemmer

26.6.6. dele, kjøpe, selge, leie ut, underlisensiere, bytte, overføre, phishe etter eller samle inn eventuelle kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon, eller

26.6.7. hjelpe noen andre til å gjøre noen av disse tingene.

26.7. Ikke bearbeid de autoriserte systemene, PSN eller produktene.

26.8. Ikke hack, bryt, dekrypter, foreta omvendt utvikling av, dekompiler eller deassemblere autoriserte systemer, PSN eller noe produkt, eller hjelp andre til å gjøre det. Denne begrensningen gjelder i den grad det er tillatt etter gjeldende lokal lovgivning.

26.9. Ikke bruk autoriserte systemer, PSN og produkter kommersielt eller ta betalt for bruk eller foreta offentlig fremføring uten samtykke fra IP-eieren.

26.10. Hvis du bruker de annonserte funksjonene til et autorisert system, PSN eller et produkt i henhold til lisensen, bryter du ikke avsnitt 26.7, 26.8 og 26.9.

26.11. Før du prøver å gjøre noe som ikke er tillatt etter disse vilkårene, anbefaler vi at du søker juridisk rådgivning for å bekrefte at det er uttrykkelig tillatt etter gjeldende lokal lovgivning.

27. Endrer vi noen gang disse vilkårene? Og hva skjer da?

27.1. Ja, vi kan gjøre endringer i disse vilkårene.

27.2. Hvis endringene er rimelige fordi de er mindre og berettigede, gir vi deg rimelig beskjed om endringene, for eksempel ved en melding når du logger på PSN, via PSN-melding eller via e-post.

27.3. For alle andre endringer vil vi be deg om å godta de nye vilkårene før du logger deg på PSN igjen. Hvis et mindreårig familiemedlem er hovedbruker, må du kanskje godta vilkårene før det også kan logge seg på igjen.

28. Hvordan blir disse vilkårene håndhevet?

28.1. Hvis du bruker PSN som forbruker i EØS:

28.1.1. vil disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem, og eventuelle tvister vi måtte ha i forbindelse med dem, være underlagt og avgjøres i henhold til lovene i Nederland, men du vil ha den ekstra beskyttelsen som du får gjennom ufravikelig lovgivning i landet du bor i. De ufravikelige lovene i landet du bor i, har forrang over lovene i Nederland.

28.1.2. Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

28.1.3. Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du er bosatt i, i England og Wales, hvor vårt selskap (SIENE) er registrert (under organisasjonsnummer 06020283), eller i Nederland, hvor vårt selskap har en registrert filial (med organisasjonsnummer for filial 000051647869).

28.2. Hvis du bruker PSN som forbruker utenfor EØS:

28.2.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

28.2.2. Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

28.2.3. Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i, eller der selskapet vårt er registrert.

28.3. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som forbruker:

28.3.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales.

28.3.2. Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

29. Kan noen andre håndheve disse vilkårene?

29.1. Nei. Disse vilkårene skaper ikke noen rettigheter som er ment å håndheves av en tredjepart.

30. Spørsmål?

30.1. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss.

30.2. For nettbasert støtte (hjelpesider og kontaktskjema på Internett): www.playstation.com/get-help/contact-us/.Slik kan du skrive til oss på den gammeldagse måten: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

30.3. Når du kontakter oss, forventer vi at våre ansatte er høflige og respektfulle. Vi forventer det samme av deg. Hvis du er uhøflig mot, fornærmer eller truer våre ansatte, kan vi sette som begrensning at du bare kan kontakte oss via e-post, eller vi kan nekte å hjelpe deg mer. Hvis du opptrer på en måte som antyder en risiko for våre ansatte, vårt fellesskap eller vår virksomhet, kan vi suspendere kontoen din og anmelde forholdet til politiet.

Versjon 11 Sist oppdatert: December 2022

Bruksvilkår for programvaren

1. Hvem er vi?

1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (organisasjonsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia.

2. Definerte begreper

2.1. «Autoriserte systemer»: hvilket som helst av systemene PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®4 og PlayStation®5.

2.2. «PSN»: PlayStation®Network.

2.3. «Software»: PlayStation-spill og -programvare utviklet for bruk på ett eller flere av de autoriserte systemene.

2.4. «Brukergenerert innhold»: tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotoer, stemme, musikk, videoer, spillutstyr, spillvideoer og spillrelatert informasjon og annet materiale (i) som du eller andre har laget på PSN, og/eller (ii) som du eller andre deler via PSN.

3. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvaren?

3.1. Disse bruksvilkårene for programvaren (vilkår) gjelder for din bruk av all programvare på autoriserte systemer. Dette inkluderer din bruk av PlayStation™Now, som gir deg tilgang til programvare via enheter som datamaskiner og smart-TV-er.

4. Programvare lisensieres

4.1. Når du kjøper programvare, får du en lisens til å bruke denne programvaren som beskrevet i disse vilkårene, men du får ikke eiendomsrett til programvaren. Hvis du ikke overholder vilkårene, kan vi avslutte programvarelisensen, noe som betyr at du ikke lenger har rett til å bruke programvaren.

5. Hvem lisensierer programvaren til meg?

5.1. Det finnes to typer programvare:

5.1.1. programvare som utgis og lisensieres til deg av oss, og

5.1.2. programvare som utgis og lisensieres til deg av andre selskaper.

5.2. Utgiveren er identifisert enten:

5.2.1. på esken – for programvare på en fysisk disk som en DVD, Blu-ray Disc eller et PS Vita-kort («Diskbasert programvare»), eller

5.2.2. i produktbeskrivelsen – for programvare gjort tilgjengelig på PlayStation®Store eller fra andre digitale butikker som vi godkjenner fra tid til annen («Digital programvare»).

5.3. Hvis vi er utgiver av programvaren, gir vi deg lisens til å bruke den i henhold til disse vilkårene og eventuelle andre spesifikke vilkår som vi forteller deg om i forbindelse med spesifikk programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiver av programvaren, gir det deg lisens til å bruke den i henhold til vilkår som blant annet omfatter disse vilkårene. Dette selskapet kan fortelle deg om andre vilkår for din bruk av programvaren, og i så fall gjelder disse vilkårene i tillegg til de allerede nevnte vilkårene, ikke i stedet for dem. Hvis det oppstår konflikt mellom tilleggsvilkårene og de allerede nevnte vilkårene, gjelder sistnevnte vilkår.

6. Begrensninger for bruk av programvaren

6.1. Din lisens til å bruke programvaren er en ikke-eksklusiv, personlig lisens til å bruke programvaren til privat bruk kun på de gjeldende autoriserte systemene (som angitt på esken for platebasert programvare, i produktbeskrivelsen for digital programvare eller til enhver tid varslet på annen måte av oss til deg) og kun i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania. Lisensen til å bruke spill kan ikke overføres med mindre lokal gjeldende lovgivning sier at den må det.

6.2. Du må ikke bruke programvaren kommersielt, kringkaste den, ta betalt for bruk av den eller foreta annen offentlig fremføring av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

6.3. Du må ikke lease, leie ut, viderelisensiere, publisere, endre, tilpasse eller oversette noen del av programvaren.

6.4. Du må ikke emulere programvaren.

6.5. I den grad det er tillatt etter loven, må du ikke inversutvikle, dekompilere, demontere eller kopiere noen del av programvaren eller bearbeide eller på annen måte prøve å opprette kildekode fra programvareobjektkode.

6.6. Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere kryptering, sikkerhet eller godkjenningsmekanismen for de autoriserte systemene eller noen programvare, eller for å få uautorisert tilgang til eller forstyrre kontoer, tjenester, maskinvare, programvare eller nettverk som er koblet til PSN.

6.7. Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig ervervede autoriserte systemer eller programvare.

6.8. Bruk av community-funksjonene som leveres av det autoriserte systemet og den autoriserte programvaren som er publisert for bruk i henhold til de gjeldende avtalene som er beskrevet i klausul 10.1, vil ikke bryte klausulene 6.2 eller 6.5 i disse vilkårene.

7. Gjensalg

7.1. Du må ikke videreselge platebaserte eller digitale spill, med mindre vi har gitt uttrykkelig tillatelse, og dessuten utgiveren har gitt tillatelse hvis utgiveren er et annet selskap.

8. Aldersgrenser

8.1. Hvis programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den har innhold som ikke er egnet for personer under denne alderen. Hvis du er foresatt, kan du se www.playstation.com/safety hvis du vil ha informasjon om hvordan du stopper spill med en viss aldersgrense som kjører på det autoriserte systemet.

8.2. Hvis du eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har en registrert alder under aldersgrensen som er angitt på en spesifikk programvare, kan vi hindre at du eller kontoinnehaveren viser, kjøper eller bruker denne programvaren. Når det gjelder programvare for spill, kan vi hindre at du eller kontoinnehaveren bruker spillets nettmoduser, selv om nettmodusene kan spilles på det autoriserte systemet.

9. Personvern og bruk av Programvare på nett

9.1. Med PSN kan du bruke programvaren på nett. Når du bruker PSN:

9.1.1. I tillegg til disse vilkårene, gjelder tjenestevilkårene for PSN og brukeravtalen (tjenestevilkår) som du inngikk med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited da du opprettet kontoen for PSN («konto»). De gjeldende Tjenestevilkårene ligger på www.playstation.com/legal/PSNTerms

9.1.2. vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samle inn informasjon om deg. En forklaring på hvordan personopplysningene dine brukes, finnes i personvernerklæringen for PlayStation. Du finner Tjenestevilkårene og PlayStations personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms og

9.1.3. hvis Programvare er lisensiert til deg fra et annet selskap, er det også mulig at de samler inn informasjon om deg, og det vil de forklare i sin personvernerklæring.

10. Atferd overfor oss og andre brukere

10.1. De autoriserte systemene og programvaren kan gi deg fellesskapsfunksjoner som gjør at du kan kommunisere og samhandle med andre via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av fellesskapsfunksjoner styres av flere avtaler med forskjellige selskaper:

10.1.1. disse vilkårene, og

10.1.2. tjenestevilkårene, og

10.1.3. PlayStations personvernerklæring, pluss

10.1.4. eventuelle ekstra vilkår fra Programvarens utgiver, og

10.1.5. eventuelle ekstra vilkår fra selskapet som driver det sosiale nettverket du bruker (som det kan hende du må ha en konto for).

10.2. Du og de andre familiemedlemmene må følge adferdsreglene våre i all interaksjon med oss og andre medlemmer av PSN-fellesskapet. Les dette nøye, og hjelp oss med å fortsette å gjøre PSN til det beste stedet å spille for alle.

√ Vær inkluderende.

PSN er for alle, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, innvandringsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politiske meninger, religion, mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller dele opp fellesskap.

☒ Ikke gjør eller si noe hatsk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Ikke vær truende, sårende eller gjør noen engstelige, eller oppfordre andre til å gjøre det.

☒ Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

√ Vær fornuftig. Følg loven.

☒ Ikke vær vulgær eller støtende.

☒ Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.

☒ Ikke true med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.

☒ Ikke utgi deg for å være noen andre.

☒ Ikke krenk andres personvern eller spre løgner om andre.

☒ Ikke krenk noens opphavsrettigheter.

√ Vær snill.

Hjelp hverandre. Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet ved å være hensynsfull.

√ Vis respekt.

Vi vet at vi ikke kan forvente at alle skal være enige hele tiden. Vis respekt eller trekk deg tilbake.

☒ Ikke gjør noe for å skade PlayStation-merket eller PSN-fellesskapet.

√ Vær ansvarlig.

Hvis du mener at du har funnet et sikkerhetsproblem i PSN-produkter eller -tjenester, kan du si fra til oss slik at vi kan løse det. Gå til HackerOne.com/PlayStation for å få informasjon om BugBounty-programmet vårt.

☒ Ikke bruk PSN eller noen av dens produkter til, eller knytt dem til, spam eller noen kommersiell aktivitet.

☒ Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, handle eller overfør kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

√ Vær lagspiller.

☒ Ikke forstyrr eller avbryt spillingen.

☒ Ikke juks.

☒ Ikke utnytt feil, sikkerhetshull eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å få en fordel.

☒ Ikke prøv å phishe etter eller skaffe deg kontoer, kontoopplysninger eller andre påloggingsdetaljer.

☒ Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

☒ Ikke del eller send informasjon som villeder andre.

√ Bruk godt skjønn. Vis anstendighet.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Ting du sier og gjør på nett, påvirker andre og har faktiske konsekvenser. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.

☒ Ikke oppgi personopplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem sårbare. Personopplysninger omfatter, men er ikke begrenset til brukernavn i sosiale medier, profiler i meldingsapper, telefonnumre, e-postadresser og faktiske adresser som hvor du bor, skolen du går på eller hvor du oppholder deg for øyeblikket.

☒ Ikke del materiell som er pornografisk, uanstendig eller viser ekstrem eller avskyelig vold.

☒ Ikke del eller true med å dele bilder eller annet av en annen person uten samtykke.

√ Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille.

Vi er opptatt av å tilby et trygt og innbydende miljø. Hvis du bryter denne koden, eller atferden din utenfor PSN gir oss grunn til å tro at du kan utsette vårt fellesskaps sikkerhet eller trivsel for fare, kan vi iverksette tiltak tiltakene som kreves for å beskytte PSN og spillerne våre.

Hvis du tror noen har brutt atferdsreglene, ber vi deg gi oss beskjed så vi kan sikre PSN og fellesskapet vårt. Det er spesielt viktig å gi oss beskjed hvis du tror det er fare for at noen kan komme til skade i virkeligheten. Hvis du ser andre som oppfører seg på en dårlig måte:

Rapporter dem til oss ved hjelp av våre kontekstuelle klageverktøy. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering og -blokkering, kan du gå til playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.

Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt denne koden selv.

☒ Ikke send inn falske klagerapporter eller på annen måte misbruke klagerapporteringssystemet.

√ Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke flere ressurser på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

11. Skape og dele på nett

11.1. UGC som er opprettet og delt av deg, tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den relevante programvareutgiveren har fremdeles åndsverksrettigheter til din UGC, slik at du ikke kan utnytte UGC kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra programvareutgiveren.

11.2. Du gir oss, våre tilknyttede selskaper og andre PSN-brukere tillatelse til å bruke, distribuere, kopiere, endre, vise og publisere din UGC, din PSN online-ID (og hvis du velger å bruke det, navnet ditt) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester, for eksempel nettsider tilknyttet programvaren. Du tillater også at vi, uten betaling til deg, lisensierer, selger og på annen måte utnytter din UGC kommersielt (for eksempel ved å selge abonnementer for tilgang til din UGC (alene eller i kombinasjon med andre UGC) og/eller motta annonseinntekter i forbindelse med UGC) og bruker din UGC i markedsføringen av PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du er klar over at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette ditt brukergenererte innhold. Ved å legge ut UGC forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å legge ut en slik UGC og til å gi rettighetene som er angitt i denne paragrafen.

12. Hva om jeg har en dårlig opplevelse på nett?

12.1. Vi vil at alle skal kunne bruke nettfellesskapet vårt, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg på en god måte. Derfor påtar vi oss ikke noe ansvar overfor deg for aktivitetene til andre PSN-brukere og UGC, og heller ikke ansvar overfor andre for din aktivitet og UGC.

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spillet, vil vi at du skal gi den relevante utgiveren (som kan være oss) beskjed.

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å legge ut innhold på sosiale nettverkstjenester og andre tredjepartsnettsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende oppførsel på en sosial nettverkstjeneste eller et tredjepartsnettsted, kan du rapportere det til den sosiale nettverkstjenesten eller tredjepartsnettstedet ved hjelp av deres klageprosess.

13. Rapportering fra spill vi publiserer

13.1. I spillene vi publiserer, og for funksjonalitet vi tilbyr via våre autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldingstjenesten), inkluderer vi klagemekanismer der vi tror de kan være mest relevante. Du vil for eksempel se et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og rapporteringsverktøy innebygd i alle spillene vi publiserer, hvis dette spillet gir muligheten til å dele UGC. Hvis du bruker det nærmeste klageverktøyet, kan det være du også må sende oss relevant dokumentasjon for å hjelpe oss med å vurdere rapporten når du sender den inn. Dette betyr også at andre mennesker kan sende inn klagerapport på deg og din UGC.

13.2. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du klager, kan du gå til www.playstation.com/safety.

14. Overvåker vi hva du gjør på nettet?

14.1. Ja, men vi kan ikke spore all aktivitet, og vi har ingen forpliktelse til å gjøre det.

14.2. Vi kan overvåke og registrere programvareaktiviteten din og fjerne eventuelle UGC-er som bryter disse vilkårene, uten ytterligere varsel til deg. Andre brukere kan ta opp det de ser, og sende dem til oss.

14.3. Informasjonen vi får, kan bestå av innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene dine, ditt virkelige navn, din online-ID og IP-adresse for PSN.

14.4. Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, overholde loven, beskytte våre rettigheter og rettigheter til våre lisensgivere og brukere, og til å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan oversende denne informasjonen til politiet eller andre vedkommende myndigheter.

14.5. Se vår personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms/ hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen.

15. Tilbakemeldinger og betatesting

15.1. Vi ønsker oss dine ideer og tilbakemeldinger om tjenestene og produktene våre, men du må bare gi oss dine egne ideer og tilbakemeldinger. Ved å gi dine ideer og tilbakemeldinger til oss overfører du eiendomsretten til dem til oss, selv om vi kan velge om vi vil implementere dem. Du får ikke betalt eller annen godtgjørelse for ideer eller tilbakemeldinger.

15.2. Hvis du deltar i eller løser inn en kupong for en gratis betatest, godtar du følgende tilleggsvilkår:

15.2.1. Du må oppbevare betaprogramvaren trygt og i god skikk og må ikke kopiere betaprogramvaren, gi bort eller selge den til noen, tilbakeutvikle den eller bruke den til å lage avledede arbeider

15.2.2. Du har lisens til å bruke betaprogramvaren kun til betatestingen

15.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren vil fungere riktig (eller i det hele tatt)

15.2.4. Under betaversjonen kan vi endre betaprogramvaren uten varsel, noe som betyr at vi kan legge til eller fjerne data, innhold og funksjonalitet, og du godtar at vi ikke er ansvarlig for slikt tap av data, innhold eller funksjonalitet og

15.2.5. Vi kan avslutte betaversjonen eller stoppe tilgangen til den når som helst.

16. Programvareoppdateringer og tjenesteslutt

16.1. Noen ganger kan vi oppdatere programvare, men bare i tilfeller der det er rimelig på grunn av mindre og berettigede oppdateringer. For eksempel kan vi gjøre endringer:

16.1.1. for å sikre at programvaren fungerer som den skal (f.eks. fikse feil og problemer), og for å forbedre effektiviteten

16.1.2. av sikkerhetsmessige årsaker

16.1.3. for å tilpasse programvaren til et nytt system eller et teknisk miljø

16.1.4. for å forbedre programvaren Dette kan inkludere oppdatering av spillelementer, nivåer i spillet og oppgaver eller endre belønningene for å fullføre aktiviteter i spillet

16.1.5. for å tilpasse programvaren til en endring i antall brukere og/eller for å sikre at programvaren er kommersielt levedyktig

17. Eiere av opphavsrett

17.1. All programvare inneholder bibliotekprogrammer, og Sony Interactive Entertainment Inc. har opphavsrett og enelisens til disse for sitt geografiske driftsområde. Andre opphavs- og immaterialrettigheter er knyttet til programvaren og kan fra tid til annen bli meddelt deg.

18. Håndheving av Bruksvilkår for programvare

18.1. Du godtar at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg når det gjelder all programvare, uansett om vi er utgiveren eller ikke.

19. Dine rettigheter og vårt ansvar

19.1. Som forbruker kan du ha rettigheter etter gjeldende lokal lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres. Disse rettighetene gjelder foran alt som står i disse vilkårene, herunder i dette punkt 19.

19.2. Disse vilkårene vil ikke:

19.2.1. påvirke lovfestede garantier du har som forbruker i henhold til lokale gjeldende lover (for eksempel dine rettigheter hvis programvaren er defekt)

19.2.2. utelukke eller begrense ansvar ved dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomheten fra våre ansatte, agenter eller underleverandører.

19.2.3. utelukke eller begrense ansvar ved svindel eller ulovlig feilrepresentasjon

19.2.4. utelukke eller begrense ansvaret vårt på noen måte med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover

19.3. Hvis du er en forbruker, i henhold til paragraf 19.1 og 19.2, er ansvaret vårt for deg begrenset til GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta), eller, hvis beløpet er høyere, PS Store-prisen for programvaren som førte til ansvaret.

19 4. Hvis du bruker programvaren i egenskap av annet enn forbruker:

19.4.1. begrenser vi ikke ansvaret vårt for (i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

19.4.2. i henhold til paragraf 19.4.1, vi aksepterer ikke noe ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av salg eller virksomhet (iii) tap av avtaler eller kontrakter, (iv) tap av forventede innsparinger, (v) tap av eller ødeleggelse av programvare, (vi) data eller informasjon, (vii) tap av eller skade på omdømme, og (viii) indirekte eller følgesmessige tap.

19.4.3. i henhold til paragraf 20.4.1. vårt totale ansvar overfor deg i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er kontraktsmessig, erstatningsmessig (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte vil ikke være mer enn GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta).

20. Endringer i disse vilkårene og vår rett til å overføre kontraktene vi har med deg

20.1 Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i disse vilkårene. Hvis endringene er mindre og berettigede, vil vi varsle deg om endringene i rimelig tid på forhånd, for eksempel via e-post. For alle andre endringer vil vi be deg om å godta de nye vilkårene før du logger deg på PSN igjen. Hvis et mindreårig familiemedlem er hovedbruker, må du kanskje godta vilkårene før det også kan logge seg på igjen.

21. Styrende lovgivning, jurisdiksjon og rettigheter for tredjeparter

21.1. Hvis du bruker programvaren som forbruker:

21.1.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

21.1.2. Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

21.1.3. Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon du bor i, eller der selskapet vårt er registrert.

21.2. Hvis du bruker programvaren i egenskap av annet enn forbruker:

21.2.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales

21.2.2. Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

Sist oppdatert: December 2022 (v2)