Sekretesspolicy

Om oss och denna policy

Vem vi är och hur du kontaktar oss

Denna sekretesspolicy förklarar när vi samlar in uppgifter om dig, inklusive personuppgifter ("PU"), vad vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem, vilka vi delar dem med, var de behandlas, hur vi hanterar dem samt dina valmöjligheter och juridiska rättigheter som är förknippade med dessa uppgifter.

Denna policys omfattning

Sony Interactive Entertainment Europe Limited och dess helägda dotterbolag Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (i länder där PlayStation Direct finns tillgängligt) ("SIE", "vi", "vår," och "oss") kontrollerar de uppgifter som samlas in när du interagerar med PlayStation via våra webbplatser, produkter, tjänster eller andra onlineaktiviteter ("tjänster").

Sony Interactive Entertainment Europe Limited är etablerat inom Europeiska unionen ("EU") genom sina dotterbolag i Frankrike, Tyskland, Polen, Nederländerna, Spanien, Portugal, Italien och Finland. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited har utsett Sony Interactive Entertainment Europe Limited till dessas EU-dataskyddsombud.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om vår sekretesspolicy eller vår behandling av uppgifter om dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Post:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
London
Storbritannien
W1F 7LP

Online:
siee.dpo@sony.com

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited är registrerade i England under företagsnummer 03277793, 06020283 och 03754597.

Version 9.0 (april, 2022)

Uppgifter som vi samlar in eller tar emot

Vilka uppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar in och tar emot uppgifter från och om dig på olika sätt så som beskrivs nedan.

Uppgifter som du tillhandahåller oss

Vi samlar in de uppgifter som du ger oss direkt, t.ex. när du anger dem på vår webbplats eller i ett e-postmeddelande som du skickar till oss. Denna typ av insamling sker ofta via våra processer för verksamhetsstöd, exempelvis följande:

Vi samlar dessutom in de uppgifter du tillhandahåller genom att ange dem i vissa tjänsters funktioner. När du exempelvis vill göra inlägg i ett forum tillhandahåller du oss innehållet för inlägget (som kan innehålla personuppgifter som vi samlar in och sedan visar för dig på forumet). På samma sätt kan vi först samla in de uppgifter du anger när du använder andra funktioner, till exempel röstmeddelanden, sms, bloggar, undersökningar, användargenererat innehåll, aktivitetsflöden eller sociala medier.

Se till att alla personuppgifter som du anger är korrekta och aktuella. Vi skickar all viktig information om ditt konto till dig via de kontaktuppgifter du tillhandahåller (inklusive meddelanden om kontosäkerhet och sekretess). Du kan kontrollera och uppdatera vissa av de uppgifter du har lämnat till oss när som helst på sidan Kontohantering.

Automatisk uppgiftsinsamling

Vi kan också utföra automatisk eller passiv insamling av uppgifter om din användning av våra tjänster. Underavsnitten nedan innehåller en förteckning över kategorier enligt källor till sådana uppgifter.

Konsoler och andra enheter

Varje gång du använder en PlayStation-konsol eller en PlayStation-app på en PlayStation-konsol eller andra enheter (t.ex. en mobil eller dator) kan vi utföra automatisk insamling av uppgifter om din användning av den enheten och appen. Om du loggar in på ett konto kan vi kombinera det med andra uppgifter som vi har för det kontot.

Uppgifter som vi samlar in från enheter kan omfatta:

Baserat på enhet eller app, beroende på region samt för spel utgivna efter mars 2018 kan du eventuellt få tillgång till alternativ som reglerar vår uppgiftsinsamling. Mer information om dessa alternativ finns i avsnittet "Dina valmöjligheter" längre ned i den här sekretesspolicyn.

Varje gång du loggar in på PlayStation Network och använder våra tjänster kan vi automatiskt:

Spel

Varje gång du spelar ett spel som har utvecklats eller utgivits av oss eller ett annat Sony Interactive Entertainment-företag kan vi automatiskt:

Webbplatser, marknadsföring och reklam

Varje gång du besöker våra webbplatser eller tar emot och läser våra marknadsföringsmeddelanden och vår reklam via våra och tredje parts webbplatser och tjänster, kan vi automatiskt logga de aktiviteter du gör på webben, med e-postmeddelanden eller på reklam- och marknadsföringsservrar som vi styr med hjälp av cookies (små informationsfiler som placeras på en hårddisk), webbfyrar, spårningspixlar, information om webbläsarkonfigurationen (t.ex. typ av webbläsare, installerade insticksprogram och installerade typsnitt) och inbäddade skript (programkod som hämtas tillfälligt till en enhet) samt inställningar för webbplatsanpassning.

Uppgifter vi får från tredje part

Vi kan få uppgifter, inklusive de följande, från externa källor och kombinera dem med uppgifter som vi redan samlar in direkt från dig. Vi hanterar uppgifterna i enlighet med denna sekretesspolicy.

Användning av uppgifter

Hur vi använder data vi samlar in

I detta avsnitt anger vi hur vi får använda de uppgifter vi samlar in om dig.

Vi använder endast dina uppgifter av vissa angivna skäl och endast om vi har en rättslig grund att göra det. De rättsliga grunder vi förlitar oss på beror på vilken typ av relation vi har med dig och hur vi samverkar med dig. Mer information om i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa rättsliga grunder finns i avsnitten "Uppgifter som vi samlar in eller tar emot", "Användning av uppgifter" och "Delning och överföring av uppgifter". De omfattar följande:

Vi kan kombinera uppgifter från någon av de källor som anges i avsnittet "Uppgifter som vi samlar in eller tar emot" i denna sekretesspolicy. Vi kan exempelvis behandla kombinerade uppgifter som vi har samlat in från dig, dina besök på vår webbplats, spelhistorik i din enhet osv. för de ändamål som förklaras i denna sekretesspolicy.

Tjänster

Vi kan använda dina uppgifter för att driva våra tjänster. Vi kan också anpassa de tjänster vi tillhandahåller dig baserat på de uppgifter vi har samlat in om dig (vi kan exempelvis använda din IP-adress för att visa innehåll som är relevant för ditt område). För att aktivera funktioner för hjälpmedelsinställningar (för dig eller andra användare) kan vi också konvertera dina röstdata till text.

Utveckling

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att förstå, förbättra och utvidga våra befintliga tjänster, din användning av dem och vår verksamhet samt för att utveckla nya tjänster. Vi kan exempelvis använda uppgifterna för att utveckla och optimera användargränssnitt eller spelprestanda.

Moderering och säkerhet

Vi kan inte övervaka hela PlayStation Network och vi åtar oss inte att göra det. Vi förbehåller oss dock rätten att efter eget gottfinnande övervaka (bland annat via användning av teknik som automatiskt identifierar bilder, text och webbadresser som bryter mot våra tjänstevillkor) och spela in dina onlineaktiviteter och din kommunikation över hela PlayStation Network samt att avlägsna eller radera material. Vi kan använda de uppgifter vi samlar in (enligt beskrivningen ovan) för att upptäcka överträdelser och upprätthålla våra tjänstevillkor för PlayStation Network, användningsvillkor för programvara, licensavtal för systemprogramvara, alla andra tjänstevillkor som du har samtyckt till samt alla regler eller uppförandekoder som är tillämpliga för din användning av PlayStation Network.

Marknadsföring och reklam

Vi kan målinrikta och anpassa våra marknadsföringsmeddelanden, inköpsrekommendationer och annonser som vi visar på våra och tredje parts webbplatser och tjänster baserat på de uppgifter vi har samlat in om dig. Du kan lägga märke till sådan anpassning på PlayStation Store (via konsolen, webbplatser eller i spel), i marknadsföringsmeddelanden eller när du besöker våra och tredje parts webbplatser (t.ex. sociala nätverksplatser) som visar inköpsrekommendationer eller annonser från oss. Du har möjlighet att styra vår användning av uppgifter som vi har samlat in om dig för att anpassa marknadsföringen till dig och du kan ta reda på mer om dem i avsnittet "Dina valmöjligheter" i den här sekretesspolicyn.

Juridisk information och regelefterlevnad

Vi kan använda de uppgifter vi samlar in för ändamål som revisioner, regelefterlevnad och juridiska ändamål (exempelvis för att skydda Sonys, dess partners och dess kunders rättigheter och egendomar).

Säkerhet

I syfte att skydda dig och andra kan vi använda de uppgifter vi samlar in och tar emot för att:

Delning och överföring av uppgifter

Vem vi delar data med och var

I detta avsnitt förklarar vi hur vi kan lämna ut de uppgifter vi samlar in till tredje part som tillhandahåller oss med tjänster eller tillhandahåller spel och appar som du använder på PlayStation Network. Vi tar inte emot och kommer inte att ta emot pengar i utbyte mot delning av personuppgifter. Vi kan lämna vidare dina uppgifter till följande mottagare och för följande ändamål.

Tjänsteleverantörer

Vi delar uppgifter med SIE:s tjänsteleverantörer som är personer eller företag som tillhandahåller tjänster som kan omfatta hantering av personuppgifter för något av de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Tjänsteleverantörer måste uppfylla sekretess- och säkerhetskraven.

Partner

Vi kan dela uppgifter med följande partner:

Andra användare

När du skapar ett konto kommer vissa uppgifter att ingå i din offentliga profil, och vi gör den tillgänglig för alla konton på PlayStation Network och på internet via playstation.com och på vissa webbplatser, appar eller tjänster från tredje part. Dessa uppgifter omfattar:

Du ansvarar för allt material du delar via forum, mötesplatser, chattar och meddelandefunktioner. Detta material är tillgängligt för andra användare som sedan kan dela det vidare. Vi rekommenderar att du överväger noggrant vad du delar och till vem du delar material. Vi kan också indexera och använda material som du har delat offentligt som en del av funktionerna på vår plattform, t.ex. Spelhjälp, PlayStation-profiler eller framtida PlayStation Network-tjänster.

Myndigheter

Vi kan dela dina uppgifter med polisen och andra myndigheter om vi anser att det rimligen är nödvändigt för att följa en lag, förordning eller rättslig process, för att upptäcka, skydda och upprätthålla säkerheten för personer, deras egendom eller deras rättigheter, för att hantera bedrägerier och säkerhet samt för att rapportera brottsliga aktiviteter. De flesta av de fall där vi har delat uppgifter med polisen och andra myndigheter är förknippade med deras utredningar avseende stulna enheter, obehörig användning av betalningsmetoder eller modereringsändamål och säkerheten för PlayStation Network och dess användare. I ett litet antal fall har vi också tillhandahållit uppgifter som svar på bedrägeribekämpning eller allvarligare brottsutredningar.

Uppgiftshantering och dina valmöjligheter

Hur vi förvarar din information (data) och dina rättigheter

Uppgifter om barn

Konton för barn i åldrarna 7–17 år måste skapas av din förälder eller vårdnadshavare ("målsman"). Om du skapar ett konto för ditt barn rekommenderar vi att du och ditt barn läser vår sekretessinformation för unga spelare för att hjälpa dem att förstå hur vi hanterar deras personuppgifter och deras rättigheter avseende deras personuppgifter.

Om du är i 7–17 års ålder kan du be din målsman att förklara det du inte förstår. Du kan också läsa vår sekretessinformation för unga spelare för att få hjälp med att förstå hur vi använder dina uppgifter och dina sekretessrättigheter avseende dina uppgifter.

Vi samlar in, använder och delar uppgifter som har samlats in från eller om barn i enlighet med de rutiner som beskrivs i detta dokument, dock med följande undantag.

Uppgifter som du tillhandahåller oss

Uppgifter som du kan välja att dela

En målsman som tillåter sitt barns konto att delta i spel, chatt eller funktioner med användargenererat innehåll ger också sitt samtycke till att SIE lämnar ut uppgifter till utgivarna av spel, appar eller tjänster som omfattar dessa funktioner och till insamling av uppgifter som har angetts i sådana funktioner via barnets konto (t.ex. genom att skriva text i chattfunktionen).

Om du upptäcker att ditt barn under 18 år har skapat ett konto kommer vi, så snart vi har bekräftat att du är barnets målsman, att omedelbart ge dig åtkomst till och kontrollen över barnets konto.

Internationella överföringar

Våra tjänster drivs i USA, Storbritannien, Japan och andra länder/områden/regioner runt om i världen. Du ska vara medveten om att uppgifter som vi samlar in, inklusive personuppgifter, kommer att överföras till, behandlas och lagras i dessa länder/områden/regioner och därför kan domstolar, polisiära myndigheter och andra myndigheter i dessa länder under vissa omständigheter ha rätt att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi säkerställer att tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats vid överföring av dina uppgifter utanför ditt land, genom att ingå avtal med mottagarna, tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller på annat sätt så att överföringen endast sker så som tillåtet enligt tillämplig lag. Genom att använda våra tjänster eller tillhandahålla oss uppgifter via dem samtycker du till denna överföring, behandling och lagring av dina uppgifter till och i länder där integritetslagstiftningen eventuellt inte är lika omfattande som i det land där du är bosatt eller är medborgare.

Säkerhet och lagring

Vi strävar efter att upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med branschstandarder för att hjälpa till att skydda dina uppgifter mot utlämnande, åtkomst, missbruk, förlust eller ändring på obehörigt eller oavsiktligt sätt. Även om vi strävar efter att skydda dina uppgifter kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för sådana uppgifter. Det finns ingen perfekt säkerhet.

Vi rekommenderar att du använder de utökade åtkomstkontroller vi tillhandahåller för ditt konto, t.ex. tvåstegsverifiering. Gå in på www.playstation.com eller kontakta PlayStations hjälp och support om du behöver hjälp med att begränsa åtkomsten till dina enheter och konton.

Förvara lösenorden och lösenkoderna till dina enheter och konton på ett säkert sätt och lämna inte ut dem till någon annan. Överväg att inaktivera inställningen för automatisk inloggning på kontot och att aktivera inställningen som kräver att ett lösenord anges innan köp genomförs, i synnerhet om du delar din PlayStation-enhet med andra. Du bör kontakta PlayStation-supporten omedelbart om du får kännedom om obehörig användning av dina konton eller andra säkerhetsintrång.

Vi kan lagra uppgifter om dig så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla de ändamål som anges i denna policy. Vi kan dessutom lagra dina uppgifter under ytterligare en period så som tillåtet eller nödvändigt för att bland annat efterleva våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister och genomdriva avtal. Om det krävs enligt gällande lag måste vi radera dina uppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga eller om vi får in en begäran om att radera dem. Även om vi raderar dina uppgifter från aktiva databaser kan uppgifterna finnas kvar på säkerhetskopierings- eller arkivmedier såväl som i andra informationssystem.

Dina valmöjligheter och rättigheter

Dina valmöjligheter

Du kan ha vissa valmöjligheter avseende insamling, användning, lagring och delning av dina uppgifter.  Du får åtkomst till dessa alternativ via dina konto- eller enhetsinställningar.  Se till att dina uppgifter är aktuella. Du har bland annat följande valmöjligheter:

Dina rättigheter

Utöver de rättigheter som beskrivs nedan kan du även få tillgång till, ändra och radera vissa uppgifter via sidan Kontoinställningar.

I vissa fall kan dina val avseende tillhandahållande, ändring eller radering av uppgifter påverka vår förmåga att leverera våra tjänster eller din användarupplevelse. Vi kan neka att behandla förfrågningar som inte på annat sätt krävs enligt tillämplig lag. Du har rätt att inte bli olagligt diskriminerad på grund av att du har utövat dessa rättigheter.

Om du vill göra en begäran om tillgång eller radering kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via informationen i avsnittet "Om oss" i denna sekretesspolicy. När du har skickat in en begäran och verifierat din identitet kan du begära uppgifter om ditt konto, dina enheter, dina betalningsinstrument eller tidigare transaktioner. Vi förbehåller oss rätten att neka dina förfrågningar om vi inte kan verifiera din identitet.

Om du som alternativ vill ha en tillgänglig PDF-fil med sekretesspolicyn kan kontakta du oss med hjälp av informationen i avsnittet "Kontakta oss" i denna sekretesspolicy.

Klagomål

Om du har någon invändning mot vår hantering av dina personuppgifter ber vi att du först kontaktar oss via informationen i avsnittet "Kontakta oss" i denna sekretesspolicy, så att vi kan försöka lösa ditt ärende.

Om du anser att vi inte har hanterat din fråga och att vi inte uppfyller våra rättsliga förpliktelser kan du rapportera detta till din lokala dataskyddsmyndighet eller till Information Commissioner's Office (ICO) i Storbritannien. Ytterligare information om hur man rapporterar ett ärende till ICO finns på https://ico.org.uk/.

Ändringar av denna policy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst och vi kommer att uppdatera den med eventuella ändringar. Genom att fortsätta att öppna eller använda tjänsterna efter att sådana ändringar har trätt i kraft bekräftar och samtycker du till att dina personuppgifter får hanteras i enlighet med den ändrade sekretesspolicyn.