Polityka Prywatności

Informacje o nas i niniejszej Polityce

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia to, kiedy zbieramy informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe („Dane osobowe"), jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępnimy, gdzie są przetwarzane i jak się z nimi obchodzimy, a także podaje możliwości wyboru i prawa użytkownika związane z tymi informacjami.

Zakres niniejszej Polityki

Sony Interactive Entertainment Europe Limited i jej spółka w całości zależna Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIE", „my", „nasz" i „nam") kontroluje informacje gromadzone podczas interakcji z PlayStation za pośrednictwem naszych stron internetowych, produktów, usług lub innych działań online („Usługi").

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas informacji o użytkowniku, należy skontaktować się z nami za pomocą jednej z następujących metod:

Poczta:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited
10 Great Marlborough Street
Londyn
Wielka Brytania
W1F 7LP

Internet: 
siee.dpo@sony.com

Podmioty Sony Interactive Entertainment Europe Limited i Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited są zarejestrowane w Anglii pod numerami: 03277793 i 06020283.

Wersja 8.0 (październik 2020 r.)

Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy

Jakie dane zbieramy o tobie

Zbieramy i otrzymujemy informacje od użytkowników i dotyczące użytkowników na różne sposoby. Opisano je poniżej.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Zbieramy informacje, które użytkownik udostępnia nam bezpośrednio, na przykład poprzez naszą stronę internetową lub w wiadomościach e-mail. Tego typu gromadzenie danych często odbywa się w ramach procesów wsparcia biznesowego, takich jak:

Ponadto zbieramy informacje podane przez użytkownika poprzez wprowadzenie ich do niektórych funkcji Usługi. Jeśli na przykład użytkownik chce opublikować post na forum, dostarcza nam zawartość postu (może on zawierać Dane osobowe, które zbieramy i które następnie wyświetlamy na forum). Gdy użytkownik korzysta z innych funkcji, takich jak wiadomości głosowe lub tekstowe, blogi, ankiety, treści generowane przez użytkowników, transmisje aktywności lub media społecznościowe, możemy najpierw zebrać informacje podane przez użytkownika w odniesieniu do takiej funkcji.

Należy upewnić się, że podawane przez użytkownika dane osobowe są poprawne i aktualne. Wszelkie ważne informacje dotyczące konta użytkownika (w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa konta i prywatności) będą przesyłane przez nas za pośrednictwem podanych przez niego informacji kontaktowych. Niektóre dostarczone nam informacje użytkownik można sprawdzić i zaktualizować w dowolnym momencie za pośrednictwem funkcji Zarządzanie kontem.

Automatyczne zbieranie informacji

Możemy również gromadzić automatycznie lub pasywnie informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych usług. Poniższe podrozdziały zawierają listę kategorii z podziałem na źródła takich informacji.

Konsole i inne urządzenia

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z konsoli PlayStation lub aplikacji PlayStation na konsoli PlayStation lub innych urządzeniach (takich jak telefon komórkowy lub komputer), możemy automatycznie zbierać informacje o korzystaniu przez niego z tego urządzenia i aplikacji. Jeśli użytkownik zaloguje się na konto, możemy łączyć te dane z innymi informacjami, które mamy w odniesieniu do tego konta.

Informacje zbierane z urządzeń mogą obejmować:

W przypadku niektórych urządzeń, aplikacji i regionów oraz w przypadku gier wydanych po marcu 2018 roku dostępne mogą być opcje zapewniające użytkownikowi kontrolę nad zbieraniem przez nas informacji. Więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć poniżej, w sekcji „Możliwości wyboru" niniejszej Polityki prywatności.

PlayStation Network i PlayStation Store

Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się do PlayStation Network i korzysta z naszych Usług, możemy automatycznie:

Gry

Za każdym razem, gdy użytkownik gra w grę stworzoną i/lub opublikowaną przez nas lub inną firmę Sony Interactive Entertainment, możemy automatycznie:

Witryny internetowe, marketing i reklama

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe lub otrzymuje i korzysta z naszych komunikatów marketingowych i reklam w naszych i innych witrynach internetowych oraz serwisach, możemy automatycznie rejestrować jego aktywność na kontrolowanych przez nas serwerach sieciowych, pocztowych lub reklamowych i marketingowych poprzez pliki cookie (małe pliki informacyjne umieszczane na dysku twardym), sygnalizatory nawigacyjne, piksele śledzące, dane konfiguracji przeglądarki (np. typ przeglądarki oraz lista zainstalowanych wtyczek i czcionek), wbudowane skrypty (kod programowy, który jest tymczasowo pobierany na urządzenie) oraz spersonalizowane ustawienia witryn internetowych.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich

Możemy otrzymywać informacje, w tym poniższe, ze źródeł zewnętrznych i łączyć je z informacjami zebranymi bezpośrednio od użytkownika. Informacje te będą obsługiwane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Wykorzystywanie informacji

Jak wykorzystujemy zgromadzone przez nas dane

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób możemy wykorzystywać gromadzone informacje o użytkowniku.

Informacje o użytkowniku będą wykorzystywane wyłącznie z określonych powodów i wyłącznie w przypadku, gdy mamy do tego zgodne z prawem podstawy. Podstawą prawną, na której polegamy, jest rodzaj relacji z użytkownikiem oraz sposób interakcji z nim. Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania Danych osobowych użytkownika w ramach tych zgodnych z prawem podstaw znajdują się w częściach „Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy", „Wykorzystywanie informacji", „Udostępnianie i przesyłanie informacji". Obejmują one następujące pozycje:

Możemy łączyć informacje z dowolnych źródeł opisanych w części „Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy" niniejszej Polityki prywatności. Na przykład możemy przetwarzać łącznie informacje zebrane od użytkowników, informacje dotyczące wizyt w naszej witrynie internetowej, historii rozgrywki na urządzeniu itd. w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Usługi

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do obsługi naszych Usług. Możemy również personalizować świadczone przez nas usługi w oparciu o zebrane informacje na temat użytkownika (na przykład możemy użyć adresu IP użytkownika do wyświetlania zawartości odpowiedniej dla danego obszaru). Aby aktywować ustawienia ułatwień dostępu (dla użytkownika lub innych użytkowników), możemy konwertować dane głosowe na tekst.

Rozwój

Wykorzystujemy zebrane informacje w celu zrozumienia, poprawy i ulepszania istniejących Usług, wygody pracy użytkownika oraz naszych działań biznesowych, a także w celu rozwoju nowych usług i funkcji. Na przykład możemy wykorzystywać te informacje do rozwoju i optymalizacji interfejsów użytkownika lub wydajności gry.

Moderacja i bezpieczeństwo

Nie możemy monitorować całej sieci PlayStation Network i nie zobowiązujemy się do tego. Zastrzegamy sobie jednak prawo, według własnego uznania, do monitorowania (w tym za pomocą technologii, która automatycznie wykrywa obrazy, tekst i adresy URL, które naruszają nasze Warunki świadczenia usługi) oraz rejestrowania aktywności i komunikacji online użytkownika w PlayStation Network oraz usuwania i/lub kasowania dowolnej zawartości. Możemy wykorzystywać zebrane przez nas informacje (zgodnie z powyższym opisem) do wykrywania naruszeń i egzekwowania Warunków świadczenia usługi PlayStation Network, Warunków korzystania z oprogramowania, Umów licencyjnych oprogramowania systemu, wszelkich innych zaakceptowanych przez użytkownika warunków korzystania z usług, a także wszelkich zasad i kodeksów postępowania mających zastosowanie do korzystania przez użytkownika z PlayStation Network.

Marketing i reklama

Możemy kierować do użytkownika oraz personalizować naszą komunikację marketingową, rekomendacje dotyczące zakupów i reklamy wyświetlane w ramach naszych oraz zewnętrznych stron internetowych i usług na podstawie zebranych informacji o użytkowniku. Użytkownik może zauważyć tę personalizację w PlayStation Store (za pośrednictwem konsoli, witryny internetowej lub w grze), w materiałach marketingowych lub podczas odwiedzania naszych witryn internetowych oraz witryn innych firm (takich jak witryny sieci społecznościowych), w których wyświetlane są nasze rekomendacje dotyczące zakupu lub nasze reklamy.  Użytkownik może kontrolować sposób wykorzystywania przez nas zebranych informacji na jego temat w celu personalizacji działań marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Możliwości wyboru" niniejszej Polityki prywatności.

Przepisy prawne i zgodność z przepisami

Gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do celów kontrolnych, z myślą o zapewnieniu zgodności z przepisami, a także w kontekście działań prawnych (na przykład w celu ochrony praw i własności firmy Sony, jej partnerów i klientów).

Bezpieczeństwo

W celu ochrony użytkownika i innych osób możemy wykorzystywać zbierane i otrzymywane przez nas informacje, aby:

Udostępnianie i przesyłanie informacji

Z kim i gdzie dzielimy się danymi

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób możemy udostępniać zebrane informacje osobom trzecim świadczącym nam usługi lub udostępniającym gry i aplikacje w PlayStation Network, z których korzysta użytkownik. Nie przyjmujemy pieniędzy w zamian za udostępnienie Danych osobowych. Informacje o użytkowniku możemy udostępniać następującym odbiorcom i w następujących celach.

Dostawcy usług

Udostępniamy informacje dostawcom usług SIE, będących osobami lub firmami świadczącymi usługi, które mogą obejmować obsługę Danych osobowych w dowolnym celu opisanym w niniejszej Polityce prywatności. Dostawcy usług są zobowiązani do przestrzegania wymogów poufności i bezpieczeństwa.

Partnerzy

Możemy udostępniać informacje następującym partnerom:

Inni użytkownicy

Podczas tworzenia konta niektóre informacje stanowią część profilu publicznego użytkownika, a my udostępniamy je wszystkim kontom w PlayStation Network, w Internecie na stronie playstation.com oraz niektórym witrynom, aplikacjom lub usługom innych firm. Informacje te obejmują:

Użytkownik odpowiada za wszelkie treści udostępniane na forach, w społecznościach, na czacie oraz w komunikatorach. Treści te są dostępne dla innych użytkowników, którzy mogą przekazywać te informacje dalej. Zalecamy dokładne rozważenie zakresu udostępnianych informacji i grupy osób, którym są udostępniane. Możemy również indeksować i wykorzystywać treści udostępnione publicznie w ramach funkcji naszej platformy, takich jak pomoc w grze, profile PlayStation lub przyszłe usługi PlayStation Network.

Organy państwowe

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku policji i innym organom państwowym, jeśli uznamy, że jest to konieczne w kontekście przestrzegania prawa, przepisów lub procesu prawnego, wykrywania, ochrony i egzekwowania bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, jej mienia lub jej praw, przeciwdziałania oszustwom i dbania o bezpieczeństwo oraz zgłaszania działalności przestępczej. Większość przypadków, w których udostępniliśmy informacje policji i organom państwowym, dotyczyła dochodzeń w sprawie skradzionych urządzeń i niedozwolonego korzystania z metod płatności lub moderowania i bezpieczeństwa usługi PlayStation Network i jej użytkowników. W niewielkiej liczbie przypadków przekazaliśmy również informacje w kontekście śledztwa dotyczącego oszustw finansowych lub w odniesieniu do poważniejszych spraw karnych.

Postępowanie z informacjami i możliwości wyboru

Jak przechowujemy twoje dane oraz twoje prawa

Informacje na temat dzieci

Konta dla dzieci w wieku od 7 do 17 lat muszą być tworzone przez rodzica lub prawnego opiekuna („Odpowiedzialna osoba dorosła"). W przypadku tworzenia konta dla dziecka zalecane jest wspólne z dzieckiem zapoznanie się z naszymi Informacjami o ochronie prywatności młodych graczy, co pomoże dziecku zrozumieć, w jaki sposób obchodzimy się z jego Danymi osobowymi i jakie ma ono prawa w odniesieniu do swoich Danych osobowych.

Osoby w wieku od 7 do 17 lat mogą poprosić Odpowiedzialną osobę dorosłą o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Mogą one także zapoznać się z naszymi Informacjami o ochronie prywatności młodych graczy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o nich i jakie prawa do ochrony informacji im przysługują.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje zebrane od dzieci lub o nich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszym dokumencie, z poniższymi wyjątkami.

Informacje przekazywane przez użytkownika

Informacje, które można udostępnić

Gdy Odpowiedzialna osoba dorosła zezwala dziecku na uczestnictwo w grach, czatach lub funkcjach treści generowanych przez użytkownika, zezwala również SIE na udostępnianie informacji wydawcom gier, aplikacji lub usług, które obejmują te funkcje, oraz na zbieranie informacji wprowadzonych do takich funkcji za pośrednictwem konta dziecka (np. wpisywanie tekstu do funkcji czatu).

Jeśli użytkownik odkryje, że jego dziecko w wieku poniżej 18 lat utworzyło konto, natychmiast po zweryfikowaniu statusu użytkownika jako Odpowiedzialnej osoby dorosłej względem dziecka zapewnimy użytkownikowi dostęp do konta dziecka i kontrolę nad tym kontem.

Przesyłanie danych za granicę

Nasze Usługi są świadczone w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i innych krajach/regionach na całym świecie. Należy pamiętać, że gromadzone przez nas informacje, w tym Dane osobowe, będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane w tych krajach/obszarach/regionach, a w związku z tym sądy, organy ścigania i inne organy w tych krajach mogą w pewnych okolicznościach mieć prawo dostępu do Danych osobowych. Zapewniamy odpowiednie środki zabezpieczające podczas przekazywania informacji poza kraj użytkownika poprzez zawieranie umów z odbiorcami, standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej lub w inny sposób, tak aby przekazywanie informacji odbywało się tylko w przypadkach, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Korzystając z naszych Usług lub dostarczając nam za ich pośrednictwem jakichkolwiek informacji, użytkownik potwierdza możliwość przesyłania, przetwarzania i przechowywania jego informacji w tych krajach, mimo że obowiązujące tam przepisy w zakresie ochrony prywatności mogą nie być tak kompleksowe jak w kraju, w którym użytkownik zamieszkuje lub którego jest obywatelem.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Staramy się zachować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardami branżowymi, aby chronić informacje użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym ujawnieniem, dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zmianą. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane użytkowników, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa takich danych. Nie ma czegoś takiego jak doskonałe zabezpieczenia.

Zalecamy korzystanie z zapewnianych przez nas rozszerzonych funkcji kontroli dostępu do konta, takich jak weryfikacja dwuetapowa. Pomoc w zakresie ograniczenia dostępu do swoich urządzeń lub kont można uzyskać, wchodząc na stronę www.playstation.com i/lub kontaktując się z działem pomocy i wsparcia PlayStation.

Wszelkie hasła i kody dostępu do urządzeń i kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Należy rozważyć wyłączenie opcji automatycznego logowania do konta i włączenie ustawienia wymagającego podania hasła przed sfinalizowaniem zakupów, zwłaszcza jeśli urządzenie PlayStation jest udostępniane innym osobom. Jeśli konto zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego naruszenia zabezpieczeń, należy natychmiast powiadomić dział wsparcia PlayStation o takiej sytuacji.

Informacje o użytkowniku możemy przechowywać tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce. Ponadto możemy przechowywać informacje o użytkowniku przez dodatkowy okres, jaki jest dozwolony lub wymagany między innymi do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania postanowień umów. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, usuwamy informacje o użytkowniku, gdy nie są już potrzebne lub gdy otrzymamy takie żądanie. Nawet w przypadku usunięcia informacji użytkownika z aktywnych baz danych informacje mogą pozostawać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych, a także w innych systemach informacyjnych.

Możliwości wyboru i prawa użytkownika

Możliwości wyboru

Użytkownik może mieć wybór sposobu gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i udostępniania informacji.  Dostęp do tych opcji można uzyskać za pośrednictwem ustawień konta lub urządzenia.  Użytkownik powinien upewnić się, że informacje o nim są aktualne. Dostępne są między innymi następujące opcje:

Prawa użytkownika

Oprócz praw opisanych poniżej użytkownik może także uzyskać dostęp do niektórych informacji, poprawić je lub usunąć na stronie Ustawienia konta.

W niektórych przypadkach wybór opcji przekazania, zmiany lub usunięcia danych może mieć wpływ na naszą zdolność do świadczenia usług lub na komfort działania użytkownika. Możemy odmówić przetwarzania żądań, jeśli nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Użytkownik ma prawo nie być bezprawnie dyskryminowany ze względu na skorzystanie z tych praw.

Aby zażądać dostępu do danych lub ich usunięcia, użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem informacji podanych w sekcji „Informacje o nas" niniejszej Polityki Prywatności. Po przesłaniu żądania przez użytkownika weryfikujemy jego tożsamość, żądając podania danych konta, urządzeń, instrumentów płatniczych lub wcześniejszych transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia żądania, jeśli nie będziemy mogli zweryfikować tożsamości użytkownika.

Aby otrzymać Politykę prywatności w pliku PDF ułatwiającym odczyt, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji „Kontakt" niniejszego dokumentu.

Skargi

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi Danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli spróbować rozwiązać problem. Niezbędne informacje podano w sekcji „Kontakt" niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli jednak użytkownik uzna, że nie zajmujemy się jego problemem i że nie wypełniamy naszych zobowiązań prawnych, może to zgłosić lokalnemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych lub w Biurze Komisarza ds. Informacji („ICO") w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat zgłaszania wątpliwości w ICO można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/.

Zmiany w niniejszej Polityce

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie i będzie aktualizowana o wszelkie poprawki. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich po wejściu w życie takich zmian, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poprawioną Polityką prywatności.