Retningslinjer for personvern

Om oss og disse retningslinjene

Hvem vi er og hvordan kontakte oss

Disse retningslinjene for personvern forklarer når vi samler inn informasjon om deg, inkludert personopplysninger («PO»), hva vi samler inn, hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker den, hvem vi deler den med, hvor den behandles, hvordan vi håndterer den og dine valgmuligheter og juridiske rettigheter knyttet til denne informasjonen.

Omfanget av disse retningslinjene

Sony Interactive Entertainment Europe Limited og dets heleide datterselskaper Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, og Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (i land som PlayStation Direct er tilgjengelige i) («SIE», «vi» «vår» og «oss»), kontrollerer informasjonen vi samler inn om deg når du samhandler med PlayStation via nettstedene, produktene og tjenestene våre eller andre nettbaserte aktiviteter («Tjenester»).

Sony Interactive Entertainment Europe Limited er etablert i Den europeiske union («EU») gjennom sine datterselskaper i Frankrike, Tyskland, Polen, Nederland, Italia og Finland. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited har utnevnt Sony Interactive Entertainment Europe Limited som sin representant for opplysningsvern i EU.

Kontakt oss

Hvis du vil ha mer informasjon om våre retningslinjer for personvern eller vår behandling av informasjon om deg, kan du kontakte oss på en av følgende måter:

Post:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
London
United Kingdom
W1F 7LP

Online:
siee.dpo@sony.com

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, og Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited er registrert i England. med følgende organisasjonsnumre: 03277793, 06020283 og 03754597.

Version 9.0 (April, 2022)

Informasjon vi samler inn eller mottar

Hvilke data vi innsamler

Vi samler inn og mottar informasjon fra og om deg på forskjellige måter, som beskrevet nedenfor.

Informasjon du gir oss

Vi samler inn informasjon som du oppgir direkte til oss, for eksempel når du skriver den inn på nettstedet vårt, eller inkluderer den i en e-post som du sender til oss. Denne typen innsamling skjer ofte gjennom våre prosesser for forretningsstøtte, som for eksempel:

I tillegg samler vi informasjonen du oppgir ved å skrive den inn i visse tjenestefunksjoner. Når du for eksempel vil legge inn innlegg i et forum, gir du oss innholdet i innlegget (som kan inneholde PO som vi samler inn og deretter viser for deg på forumet). Hvis du bruker andre funksjoner, for eksempel tale- eller tekstmeldinger, blogger, undersøkelser, brukergenerert innhold, aktivitetsstrømmer eller sosiale medier, kan det hende at vi først samler inn informasjonen du angir i funksjonen.

Forsikre deg om at alle personlige opplysninger du oppgir, er nøyaktige og oppdaterte. Vi vil sende all viktig informasjon om kontoen din til deg ved hjelp av kontaktinformasjonen du oppgir (inkludert merknader om sikkerhet og personvern for kontoen din). Du kan kontrollere og oppdatere informasjonen du har oppgitt til oss når som helst via kontoadministrasjon.

Automatisk informasjonsinnsamling

Vi kan også automatisk eller passivt samle inn informasjon om din bruk av våre tjenester, se underavsnittene nedenfor for en liste over kategorier inndelt etter kilder til slik informasjon.

Konsoller og andre enheter

Hver gang du bruker en PlayStation-konsoll eller en PlayStation-app på en PlayStation-konsoll eller andre enheter (som en mobiltelefon eller PC), kan det være at vi automatisk samler inn informasjon om din bruk av enheten og appen. Hvis du logger på en konto, kan vi kombinere den med annen informasjon vi har for den kontoen.

Informasjonen vi samler inn fra enheter, kan omfatte følgende:

På en enhet eller app, avhengig av din region og for spill som er utgitt etter mars 2018, kan du få valgmuligheter som kontrollerer vår innsamling av informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om disse valgmulighetene, kan du se avsnittet om valgmuligheter nedenfor i disse retningslinjene for personvern.

PlayStation Network og Store

Hver gang du logger på PlayStation Network og får tilgang til tjenestene våre, kan vi automatisk gjøre følgende:

Spill

Hver gang du spiller et spill som er utviklet og/eller publisert av oss eller et annet Sony Interactive Entertainment-selskap, kan vi automatisk gjøre følgende:

Nettsteder, markedsføring og reklame

Hver gang du besøker våre nettsteder eller mottar og samhandler med vår markedsføringskommunikasjon og reklame på våre og tredjeparts nettsteder og tjenester, kan vi automatisk føre logg over din aktivitet på nett, e-post, eller reklame- og markedsføringsservere som vi kontrollerer via informasjonskapsler (små informasjonsfiler plassert på en harddisk), sporingsbilder, bildepunkter, konfigurasjonsdetaljer for nettleseren (for eksempel nettlesertype, liste over installerte plugin-moduler og liste over installerte skriftstyper), og innebygde skript (programmeringskode som midlertidig lastes ned til en enhet) og nettstedets personlige innstillinger.

Informasjon vi mottar fra tredjeparter

Vi kan motta informasjon, inkludert det som følger, fra tredjeparter og kombinere den med informasjon som vi allerede samler inn direkte fra deg. Vi vil håndtere informasjonen i henhold til disse retningslinjene for personvern.

Bruk av informasjon

Hvordan vi bruker dataene vi innsamler

Dette avsnittet forklarer hvordan vi kan bruke informasjonen vi samler inn om deg.

Vi vil bare bruke opplysningene dine av visse bestemte årsaker, og bare der vi har juridisk grunnlag til å gjøre det. Det juridiske grunnlaget vi bygger på, avhenger av hvilken type relasjon vi har med deg og hvordan vi samhandler med deg. Du finner mer informasjon om formålene for behandlingen av dine PO basert på dette juridiske grunnlaget, i avsnittene om informasjon som vi samler inn, informasjonsbruk, informasjonsdeling og -overføringer. Det omfatter følgende:

Vi kan kombinere informasjon fra alle kildene som er beskrevet i avsnittet «Informasjon som vi samler inn eller mottar» i disse retningslinjene for personvern. Vi kan for eksempel behandle informasjon som vi har samlet inn fra deg, dine besøk på nettstedet vårt, historien om spilling på enheten osv., i henhold til disse retningslinjene for personvern.

Tjenester

Vi kan bruke informasjonen din til å drifte tjenestene våre. Vi kan også tilpasse tjenestene vi tilbyr deg, basert på informasjonen vi har samlet inn om deg (vi kan for eksempel bruke IP-adressen din til å vise innhold som er relevant for ditt område). Hvis du vil aktivere funksjoner for tilgjengelighet (for deg eller andre brukere), kan vi konvertere taledata til tekst.

Utvikling

Vi bruker informasjonen vi samler inn, til å forstå og forbedre våre eksisterende tjenester, dine erfaringer med dem og forretningsdriften vår, og til å utvikle nye. Vi kan for eksempel bruke informasjonen til å utvikle og optimalisere brukergrensesnittene eller ytelsen til spill.

Moderering og sikkerhet

Vi kan ikke overvåke hele PlayStation Network, og forplikter oss ikke til å gjøre det. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å overvåke (inkludert gjennom bruk av teknologi som automatisk oppdager bilder, tekst og nettadresser som bryter med våre tjenestevilkår), og registrere aktiviteten og kommunikasjonen din i PlayStation Network, og til å fjerne og/eller slette innhold. Vi kan bruke informasjonen vi samler inn (som beskrevet ovenfor), til å oppdage brudd på og håndheve vilkårene for PlayStation Network, vilkårene for programvarebruk, lisensavtaler for systemprogramvare, alle andre vilkår du har godtatt, og eventuelle bestemmelser eller etiske retningslinjer som gjelder for din bruk av PlayStation Network.

Markedsføring og annonsering

Vi kan målrette og tilpasse markedsføringskommunikasjonen, kjøpsanbefalinger og reklame som vi viser på våre og tredjeparts nettsteder og tjenester basert på informasjonen vi har samlet om deg. Du kan legge merke til denne persontilpasningen på PlayStation Store (enten via konsoll, nettsted eller i spill), i markedsføringskommunikasjon eller når du besøker våre og tredjeparts nettsteder (for eksempel nettsteder for sosiale nettverk) som viser kjøpsanbefalinger eller reklame fra oss. Du har muligheter til å kontrollere vår bruk av informasjonen vi har samlet inn om deg for å tilpasse vår markedsføring til deg, og kan lese mer om dette i avsnittet om valgmuligheter i disse retningslinjene for personvern.

Juridisk og etterlevelse

Vi kan bruke informasjonen vi samler inn til revisjon, etterlevelse og juridiske formål (for eksempel til å beskytte rettighetene og eiendommen til Sony, partnere og kunder).

Sikkerhet

For å beskytte deg og andre kan vi bruke informasjonen vi samler inn og mottar, til å:

Deling og overføring av informasjon

Hvem vi deler data med og hvor

Dette avsnittet forklarer hvordan vi kan dele informasjonen vi samler inn med tredjeparter som leverer tjenester til oss, eller som tilbyr spill og apper på PlayStation Network som du bruker. Vi tar ikke imot, og vil ikke ta imot, penger for å dele PO. Vi kan dele informasjonen din med følgende mottakere og til følgende formål.

Tjenesteleverandører

Vi deler informasjon med tjenesteleverandører til SIE, som er personer eller selskaper som tilbyr tjenester som kan inkludere håndtering av PO til noen av formålene beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Tjenesteleverandører må overholde taushetsplikt og sikkerhetskrav.

Partnere

Vi kan dele informasjon med følgende partnere:

Andre brukere

Når du oppretter en konto, vil noe av informasjonen være en del av den offentlige profilen din, og vi vil gjøre den tilgjengelig for alle kontoene på PlayStation Network, på Internett via playstation.com og noen nettsteder, apper eller tjenester fra tredjeparter. Denne informasjonen omfatter:

Du er ansvarlig for alt innhold du deler på fora, nettsamfunn, chat og meldingsfunksjoner. Dette innholdet vil være tilgjengelig for andre brukere som deretter kan dele denne informasjonen videre. Vi anbefaler at du vurderer nøye hva du deler og hvem du deler informasjon med. Vi kan også indeksere og bruke innhold som du har delt offentlig, som en del av plattformens funksjoner, for eksempel spillhjelp, PlayStation-profiler eller fremtidige PlayStation Network-tjenester.

Myndigheter

Vi kan dele informasjonen din med politiet og andre myndigheter dersom vi mener at det er rimelig nødvendig å overholde en lov, forskrift, eller juridisk prosess, for å oppdage, beskytte og håndheve sikkerheten til en person, deres eiendom eller deres rettigheter, for å håndtere svindel og sikkerhet og rapportere kriminell aktivitet. De fleste tilfellene der vi har delt informasjon med politi- og myndigheter, gjelder etterforskning av stjålne enheter, uautorisert bruk av betalingsmetoder eller modereringsformål og sikkerheten til PlayStation Network og dets brukere. I noen få tilfeller har vi også gitt informasjon som svar på antisvindel eller etterforskning av mer alvorlig kriminalitet.

Informasjonshåndtering og dine valgmuligheter

Hvordan vi lagrer dine data og dine rettigheter

Informasjon om barn

Kontoer for barn mellom 7 og 17 år må opprettes av foresatt («ansvarlig voksen»). Hvis du oppretter en konto for barnet ditt, anbefaler vi at du og barnet ditt leser vår personverninformasjon for unge spillere for å hjelpe dem å forstå hvordan vi håndterer deres PO og deres rettigheter vedrørende PO.

Hvis du er mellom 7 og 17 år, kan du be den ansvarlige voksne om å forklare deg alt det du ikke forstår. Du kan også lese vår informasjon om personvern for unge spillere for å hjelpe deg med å forstå hvordan vi bruker din informasjon og dine rettigheter angående informasjon om deg.

Vi vil samle inn, bruke og dele informasjon som er samlet inn fra eller om barn i henhold til fremgangsmåtene som er beskrevet i dette dokumentet, med følgende unntak.

Informasjon du gir oss

Informasjon du kan velge å dele

Når en ansvarlig voksen tillater barnets konto å delta i spill, chatte eller brukergenererte innholdselementer, gir de også samtykke til at SIE deler informasjon med utgiverne av spillene, programmene, eller tjenestene som bruker disse funksjonene og innsamlingen av informasjon som er lagt inn i slike funksjoner fra barnets konto (f.eks. skriving av tekst i chattefunksjonen).

Hvis du oppdager at barnet ditt under 18 år har opprettet en konto, vil vi så snart vi har bekreftet at du er barnets ansvarlige voksne, gi deg umiddelbart tilgang til og kontroll over barnets konto.

Internasjonale overføringer

Våre tjenester drives i USA, Storbritannia, Japan og andre land/områder/regioner over hele verden. Vær oppmerksom på at informasjon vi samler inn, inkludert PO, vil bli overført til, behandlet og lagret i disse landene/områdene/regionene, og at domstoler, politimyndigheter og andre myndigheter i disse landene under visse omstendigheter vil ha rett til å få tilgang til dine PO. Vi sørger for at det er tilstrekkelige sikkerhetstiltak under overføring av informasjon om deg utenfor landet ditt, ved å inngå kontrakter med mottakerne, Europakommisjonens standardkontraktsbestemmelser, eller på annen måte sørge for at overføringen bare skjer der det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ved å bruke tjenestene våre eller gi oss informasjon gjennom dem, aksepterer du denne overføringen, behandlingen og lagringen av informasjonen i disse landene der personvernlovene kanskje ikke er like omfattende som i landet der du bor eller er statsborger.

Sikkerhet og lagring

Vi ønsker å opprettholde riktige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er i samsvar med bransjestandarder for å beskytte informasjonen mot uautorisert eller utilsiktet utlevering, tilgang, misbruk, tap eller endring. Selv om vi bestreber oss på å beskytte informasjonen din, kan vi ikke garantere sikkerheten til slik informasjon. Perfekt sikkerhet finnes ikke.

Vi anbefaler at du bruker de forbedrede tilgangskontrollene for kontoen som vi gjør tilgjengelig, som for eksempel 2-trinns verifisering. Gå til www.playstation.com og/eller ta kontakt med PlayStation «Hjelp og støtte» hvis du trenger hjelp til å begrense tilgangen til enheter eller kontoer.

Oppbevar alle passord for enhetene og kontoene dine på et trygt sted, og ikke gi dem til andre. Du bør vurdere å sikre at innstillingen for automatisk pålogging til kontoen er deaktivert, og innstillingen som krever at det angis et passord før du fullfører kjøp, er aktivert, spesielt hvis PlayStation-enheten deles med andre. Du må kontakte oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av din konto eller andre brudd på sikkerheten.

Vi kan lagre informasjon om deg så lenge det er nødvendig for oss for å oppfylle de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene. I tillegg kan vi lagre informasjonen din i ytterligere en periode, som tillatt eller nødvendig, for blant annet å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtaler. Der det er påkrevd i henhold til gjeldende lov, skal vi slette din informasjon når informasjonen ikke lenger er nødvendig eller vi blir bedt om å gjøre det. Selv om vi sletter informasjonen din fra aktive databaser, kan informasjonen bli liggende på sikkerhetskopier eller arkiveringsmedier samt i andre informasjonssystemer.

Dine valgmuligheter og rettigheter

Hvordan vi lagrer dine data og dine rettigheter

Dine valgmuligheter

Du kan ha visse valgmuligheter om hvordan informasjonen samles inn, brukes, lagres og deles. Du får tilgang til disse alternativene via innstillingene for konto eller enhet.  Kontroller at informasjonen er oppdatert. Du har blant annet følgende valgmuligheter:

Dine rettigheter

I tillegg til rettighetene som er beskrevet nedenfor, kan du også få tilgang til, endre eller slette noe av informasjonen på siden «Kontoinnstillinger».

I noen tilfeller kan dine valg om å oppgi, endre eller slette informasjon, påvirke vår evne til å levere tjenestene våre eller brukeropplevelsen din. Vi kan avslå å behandle forespørsler som ellers ikke er lovpålagt. Du har rett til ikke å bli ulovlig diskriminert fordi du har utøvd disse rettighetene.

Hvis du gjør en forespørsel om tilgang eller sletting, kan du utøve denne retten ved å kontakte oss via opplysningene som er gitt i avsnittet «Om oss» i denne personvernerklæringen. Etter at du har sendt en forespørsel, og bekrefter identiteten din ved å be om opplysninger om kontoen, enhetene, betalingsmåte eller tidligere transaksjoner. Vi forbeholder oss retten til å avslå dine forespørsler hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din.

For en PDF-fil med disse retningslinjene for personvern med alternativ tilgjengelighet, kontakt oss ved hjelp av informasjonen i avsnittet «Kontakt oss» i disse retningslinjene for personvern.

Klager

Hvis du er bekymret for vår håndtering av dine PO, kan du kontakte oss først, slik at vi kan prøve å løse problemet ditt ved bruk av opplysningene gitt i «Kontakt oss»-avsnittet av denne personvernerklæringen.

Hvis du mener at vi ikke har håndtert bekymringen din, og at vi ikke oppfyller våre juridiske forpliktelser, kan du rapportere dette til ditt lokale datatilsyn eller til Information Commissioner's Office («ICO») i Storbritannia. Du finner mer informasjon om hvordan du melder et problem til ICO, på https://ico.org.uk/.

Endringer i disse retningslinjene

Vi kan når som helst revidere disse retningslinjene for personvern, og vi vil oppdatere disse retningslinjene med alle revisjoner. Hvis du fortsetter tilgangen til eller bruken av tjenestene etter at disse endringene trer i kraft, bekrefter og godtar du at PO vil bli behandlet i henhold til de reviderte retningslinjene for personvern.