Privacybeleid

Over ons en dit beleid

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

In dit Privacybeleid leggen we uit wanneer we informatie over jou verzamelen, inclusief persoonlijke informatie ('PI'), wat we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken, met wie we ze delen, waar ze worden verwerkt, hoe we ermee omgaan en welke keuzes en wettelijke rechten je hebt betreffende deze informatie.

Bereik van dit beleid

Sony Interactive Entertainment Europe Limited en haar dochterondernemingen Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (in landen waar PlayStation Direct beschikbaar is) ('SIE', 'wij' ', 'onze' en ' ons') beheert de informatie die wordt verzameld wanneer je met PlayStation communiceert via onze websites, producten, services of andere online activiteiten (' Diensten').

Sony Interactive Entertainment Europe Limited is gevestigd in de Europese Unie ('EU') dankzij de dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Polen, Nederland, Spanje, Portugal, Italië en Finland. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited hebben Sony Interactive Entertainment Europe Limited aangewezen als vertegenwoordiger van gegevensbescherming in de EU.

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie over ons Privacybeleid of de manier waarop we informatie over jou verwerken, kun je contact met ons opnemen op een van de volgende manieren:

Post:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
Londen
Verenigd Koninkrijk
W1F 7LP

Online:
siee.dpo@sony.com

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited zijn in Engeland geregistreerd onder de ondernemingsnummers: 03277793, 06020283 en 03754597.

Versie 9.0 (april, 2022)

Informatie die we verzamelen of ontvangen

Welke gegevens wij over u verzamelen

We verzamelen en ontvangen informatie van en over jou op verschillende manieren, zoals hieronder beschreven.

Informatie die jij ons geeft

We verzamelen de informatie die jij rechtstreeks aan ons geeft, zoals wanneer je deze invoert op onze website of deze vermeldt in een e-mail die je ons stuurt. Dit soort gegevensverzameling vindt vaak plaats via onze zakelijke ondersteuningsprocessen, zoals:

Bovendien verzamelen we de informatie die jij verstrekt wanneer je deze invoert in bepaalde functies van onze Diensten. Als je bijvoorbeeld een bericht wilt plaatsen in een forum, geef je ons de inhoud voor het bericht (die PI kan bevatten die wij verzamelen en vervolgens voor jou weergeven op het forum). Wanneer je andere functies gebruikt, zoals spraak- of tekstberichten, blogs, enquêtes, door gebruikers gegenereerde content, activiteitenstreams of sociale media, kunnen we eerst de informatie verzamelen die jij in de functie invoert.

Zorg ervoor dat alle persoonlijke informatie die je verstrekt juist en actueel is. We sturen je alle belangrijke informatie met betrekking tot je Account via de contactgegevens die jij hebt opgegeven (inclusief kennisgevingen over de beveiliging van je Account en je privacy). Je kunt sommige van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op elk gewenst moment controleren en bijwerken via Accountbeheer.

Automatisch verzamelde informatie

Wij kunnen ook automatisch of passief informatie verzamelen over jouw gebruik van onze Diensten. Een overzicht van de categorieën met bronnen van deze informatie vind je hieronder.

Consoles en andere apparaten

Elke keer dat je een PlayStation-console gebruikt of een PlayStation-app op een PlayStation-console of een ander apparaat (zoals een mobiele telefoon of pc), kunnen we automatisch informatie verzamelen over jouw gebruik van dat apparaat en die app. Als jij je aanmeldt bij een Account, kunnen we die informatie combineren met andere informatie die we voor dat Account hebben.

De informatie die we van apparaten verzamelen, kan het volgende omvatten:

Afhankelijk van je regio en voor games die na maart 2018 zijn uitgebracht, kun je per apparaat of app keuzes krijgen die bepalen welke informatie we verzamelen. Raadpleeg voor meer informatie over deze opties het gedeelte Keuzes verderop in dit Privacybeleid.

PlayStation Network en Store

Elke keer dat je je aanmeldt bij PlayStation Network en toegang krijgt tot onze diensten, kunnen we automatisch het volgende doen:

Games

Elke keer dat je een game speelt die is ontwikkeld en/of gepubliceerd door ons of een ander bedrijf van Sony Interactive Entertainment, kunnen we automatisch het volgende doen:

Websites, Marketing en Reclame

Elke keer dat je onze websites bezoekt of onze marketingcommunicatie en advertenties op onze websites en diensten van derden ontvangt en erop reageert, kunnen we automatisch je activiteiten op het internet, e-mails of op reclame- en marketingservers die we beheren vastleggen via cookies (kleine informatiebestanden die op een harde schijf worden geplaatst), webbakens, trackingpixels, details van je browserconfiguratie (bijv. browsertype, lijst met geïnstalleerde invoegtoepassingen en lijst met geïnstalleerde lettertypen), ingesloten scripts (programmacode die tijdelijk op een apparaat wordt gedownload) en instellingen voor personalisering van websites.

Informatie die we ontvangen van derden

We kunnen informatie, waaronder de hieronder genoemde gegevens, ontvangen uit bronnen van derden en deze combineren met informatie die we al rechtstreeks van jou krijgen. We behandelen de informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gebruik van informatie

Hoe wij de gegevens gebruiken die wij verzamelen

In dit gedeelte leggen we uit hoe we de informatie kunnen gebruiken die we over jou verzamelen.

We gebruiken jouw informatie alleen voor bepaalde gespecificeerde redenen en alleen als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Welke wettelijke grondslag wij toepassen, is afhankelijk van het type relatie dat we met je hebben en hoe we met je communiceren. Meer informatie over de doeleinden waarvoor we jouw PI verwerken op deze wettelijke grondslag vind je in de paragrafen 'Informatie die we verzamelen of ontvangen', 'Gebruik van informatie' en 'Informatie delen en overdragen'. Deze omvatten onder meer de volgende doeleinden:

Informatie die we krijgen uit elk van de bronnen die worden vermeld in de paragraaf 'Informatie die we verzamelen of ontvangen' van dit Privacybeleid kunnen we combineren. We kunnen bijvoorbeeld informatie die we van jou hebben verzameld, jouw bezoeken aan onze website, de gameplay-geschiedenis van je apparaat, enz., gezamenlijk verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.

Diensten

We kunnen je informatie gebruiken om onze Diensten uit te voeren. We kunnen de diensten die we jou leveren ook personaliseren op basis van de informatie die we over jou hebben verzameld (we kunnen bijvoorbeeld je IP-adres gebruiken om content weer te geven die relevant is voor je omgeving). Om functies voor toegankelijkheidsinstellingen in te schakelen (voor jou of andere gebruikers), kunnen we je spraakgegevens converteren naar tekst.

Ontwikkeling

We gebruiken de verzamelde informatie om onze bestaande diensten, je ervaringen met deze diensten en onze bedrijfsactiviteiten te begrijpen, te verbeteren en uit te breiden en om nieuwe services te ontwikkelen. We kunnen de informatie bijvoorbeeld gebruiken om gebruikersinterfaces of gameprestaties te ontwikkelen en te optimaliseren.

Modereren en veiligheid

We kunnen niet het totale PlayStation Network in de gaten houden en doen ook geen toezegging dat we dat doen. We behouden ons echter het recht voor om naar eigen inzicht (inclusief door het gebruik van technologie die automatisch afbeeldingen, tekst en URL's detecteert die in strijd zijn met onze servicevoorwaarden) je online activiteiten en communicatie op PlayStation Network te bewaken en content te verwijderen en/of te wissen. We kunnen de verzamelde informatie (zoals hierboven beschreven) gebruiken om schendingen op te sporen en naleving af te dwingen van onze servicevoorwaarden voor PlayStation Network, gebruiksvoorwaarden voor software, licentieovereenkomsten voor systeemsoftware, alle andere servicevoorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan en alle regels of gedragscodes die van toepassing zijn op je gebruik van PlayStation Network.

Marketing en reclame

We kunnen onze marketingcommunicatie, aankoopaanbevelingen en advertenties die we op websites en diensten van ons en van derden tonen, afstemmen en personaliseren op basis van de informatie die we over jou hebben verzameld. Je kunt deze personalisering waarnemen in de PlayStation Store (of je die nu bezoekt via de console, website of in-game), in marketingcommunicatie of wanneer je onze websites en websites van derden (zoals sociale media) bezoekt waarop aankoopaanbevelingen of advertenties van ons te zien zijn. Je hebt opties om ons gebruik te beheren van informatie die we over jou hebben verzameld om marketing voor jou te personaliseren. Meer informatie daarover vind je in de paragraaf 'Keuzes' van dit Privacybeleid.

Juridisch en compliance

We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken voor auditing, compliance en juridische doeleinden (bijvoorbeeld het beschermen van de rechten en het eigendom van Sony, haar partners en klanten).

Beveiliging

Om jou en anderen te beschermen, kunnen we de informatie die we verzamelen en ontvangen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Informatie delen en overdragen

Met wie en waar wij gegevens uitwisselen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe we de informatie die we verzamelen kunnen delen met derden die diensten aan ons leveren of die games en apps op PlayStation Network leveren die jij gebruikt. We accepteren geen geld in ruil voor het delen van PI en zullen dat ook in de toekomst niet doen. We kunnen je informatie delen met de volgende ontvangers en voor de volgende doeleinden.

Dienstverleners

We delen informatie met bedrijven die diensten verlenen aan SIE. Dit zijn personen of bedrijven die diensten leveren, die ook het afhandelen van PI voor een van de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kunnen omvatten. Dienstverleners zijn verplicht de vereisten op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging na te leven.

Partners

We kunnen informatie delen met de volgende partners:

Andere gebruikers

Wanneer je een account maakt, gaat bepaalde informatie deel uitmaken van je openbare profiel. Deze maken we toegankelijk voor alle accounts op het PlayStation Network, op internet via playstation.com en via sommige websites, apps of diensten van derden. Deze informatie omvat:

Jij bent verantwoordelijk voor alle content die je deelt op forums en communities en in chat- en berichtfuncties. Deze content is toegankelijk voor andere gebruikers die deze informatie vervolgens verder kunnen delen. We raden je aan om zorgvuldig na te denken over wat je deelt en met wie je die informatie deelt. We kunnen ook content indexeren en gebruiken die je in het openbaar hebt gedeeld, als onderdeel van de functies van ons platform zoals Game Help, PlayStation-profielen of toekomstige PlayStation Network-diensten.

Overheden

We kunnen je informatie delen met politie en andere overheidsinstanties als we van mening zijn dat dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan een wet, verordening of juridisch proces, om de veiligheid van personen, hun eigendommen of hun rechten aan te wijzen, te beschermen en af te dwingen, om fraude en beveiliging aan te pakken en criminele activiteiten te melden. In het merendeel van de gevallen waarin we informatie hebben gedeeld met politie en overheid betrof het onderzoeken van deze instanties naar gestolen apparaten en onbevoegd gebruik van betaalmethoden, of kwesties betreffende de moderatie en de veiligheid van PlayStation Network en de gebruikers daarvan. In een klein aantal gevallen hebben we ook informatie verstrekt in het kader van onderzoeken naar fraude of strafrechtelijk onderzoeken naar ernstigere misdrijven.

Informatieverwerking en jouw keuzes

Informatie over kinderen

Als je een kind bent tussen de 7 en 17 jaar oud, moet je Account worden gemaakt door jouw ouder of wettelijke voogd ('Verantwoordelijke volwassene'). Als je een account maakt voor je kind, raden we jou en je kind aan onze privacyinformatie voor jonge spelers te lezen om hem of haar te helpen begrijpen hoe we omgaan met PI en de rechten van het kind betreffende diens PI.

Als je tussen de 7 en 17 jaar oud bent, kun je je Verantwoordelijke volwassene vragen om zaken uit te leggen die je niet begrijpt. Je kunt ook onze privacyinformatie voor jonge spelers lezen om begrijpen hoe we jouw informatie gebruiken en wat je privacyrechten met betrekking tot jouw informatie zijn.

We verzamelen, gebruiken en delen informatie die is verzameld van of over kinderen in overeenstemming met de procedures die in dit document worden beschreven, met de volgende uitzonderingen.

Informatie die jij ons geeft

Informatie die je kunt delen

Wanneer een Verantwoordelijke volwassene het Account van het kind toestaat deel te nemen aan games, chat of functies met door gebruikers gegenereerde content, staat hij of zij ook toe dat SIE informatie deelt met de uitgevers van de games, toepassingen of diensten waarvan deze functies deel uitmaken en dat informatie wordt verzameld die via het Account van het kind in dergelijke functies is ingevoerd (bijvoorbeeld tekst die wordt getypt in de chatfunctie).

Als je merkt dat jouw kind een Account heeft gemaakt hoewel het nog geen 18 jaar oud is, verlenen we jou onmiddellijk toegang tot en controle over het Account van het kind nadat we hebben geverifieerd dat jij de Verantwoordelijke volwassene van het kind bent.

Internationale gegevensoverdracht

Onze diensten worden uitgevoerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en andere landen/gebieden/regio's over de hele wereld. Houd er rekening mee dat de informatie die we verzamelen, inclusief PI, wordt overgedragen naar, verwerkt en opgeslagen in deze landen/gebieden/regio's, en dat daarom rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten in deze landen in bepaalde situaties recht hebben op toegang tot jouw PI. We zorgen ervoor dat er voor de overdracht van je informatie buiten jouw land voldoende waarborgen zijn. Dit doen we door met de ontvangers contracten aan te gaan die standaardcontractvoorwaarden van de Europese Commissie of andere voorwaarden bevatten, waarin wordt bepaald dat overdracht alleen plaatsvindt wanneer de toepasselijke wetten dit toestaan. Door gebruik te maken van onze Diensten of door ons via deze Diensten informatie te verstrekken, accepteer je dat je informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt en opgeslagen in deze landen waar de privacywetgeving mogelijk niet zo uitgebreid is als die in het land waar je woont of waarvan je staatsburger bent.

Beveiliging en bewaring

We proberen de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe te passen die voldoen aan de industrienormen om je informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde of onbedoelde openbaarmaking, toegang, misbruik, verlies of wijziging. Hoewel we ernaar streven je informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen. Er bestaat niet zoiets als perfecte beveiliging.

We raden je aan gebruik te maken van de uitgebreide toegangsmaatregelen voor accounts die we beschikbaar stellen, zoals 2-stapsverificatie. Ga naar www.playstation.com en/of neem contact op met Hulp en ondersteuning voor PlayStation als je hulp nodig hebt om de toegang tot je apparaten of accounts te beperken.

Je moet alle wachtwoorden en wachtwoordcodes voor je accounts veilig bewaren en ze aan niemand bekend te maken. Je kunt bijvoorbeeld de instelling voor automatisch aanmelden van je account uitschakelen en de instelling voor het invoeren van een wachtwoord voordat je aankopen kunt voltooien inschakelen, vooral als je je PlayStation-apparaat deelt met anderen. Als je merkt dat een onbevoegde gebruik heeft gemaakt van je accounts of dat zich een andere beveiligingsschending heeft voorgedaan, moet je onmiddellijk contact opnemen met PlayStation-ondersteuning.

We kunnen informatie over jou bewaren zolang als deze nodig is voor ons om de doelen te verwezenlijken die in dit beleid worden beschreven. Bovendien kunnen we jouw informatie nog gedurende een extra periode bewaren, zoals toegestaan of vereist om, onder andere, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en overeenkomsten te doen naleven. Waar dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist, verwijderen we jouw informatie wanneer de informatie niet langer nodig is of we worden gevraagd dit te doen. Zelfs als we jouw informatie verwijderen uit actieve databases, kan de informatie bewaard blijven op back-ups of archiefmedia en andere informatiesystemen.

Jouw keuzes en rechten

Jouw keuzes

Je kunt bepaalde keuzes maken over hoe je informatie worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en gedeeld. Je hebt toegang tot deze optie via de instellingen in je Account of op je apparaat. Zorg ervoor dat je informatie up-to-date is. Je hebt onder meer de volgende keuzes:

Jouw rechten

Naast de hieronder beschreven rechten kun je ook bepaalde informatie bekijken, wijzigen of verwijderen via de pagina met instellingen voor je Account.

In sommige gevallen hebben jouw keuzes om informatie te verstrekken, te wijzigen of te verwijderen invloed op ons vermogen om onze diensten te leveren of op je gebruikerservaring. We kunnen weigeren verzoeken te verwerken die niet anderszins door de toepasselijke wetgeving worden vereist. Je hebt het recht om niet onrechtmatig te worden gediscrimineerd omdat je deze rechten hebt uitgeoefend.

Als je een verzoek tot toegang of verwijdering wilt indienen, kun je deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de informatie in de paragraaf 'Over ons' van dit Privacybeleid. Nadat je een verzoek hebt ingediend kunnen we je identiteit verifiëren door gegevens op te vragen over je account, apparaten, betaalinstrumenten of transacties uit het verleden. We behouden ons het recht voor om je verzoek af te wijzen als we je identiteit niet kunnen verifiëren.

Als je een alternatief toegankelijk pdf-versie van het Privacybeleid wilt, kun je contact met ons opnemen via de informatie in de paragraaf 'Contact met ons opnemen' van dit Privacybeleid.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop we met je PI omgaan, neem dan eerst contact met ons op via de gegevens in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' van dit Privacybeleid. We kunnen dan proberen je vraag te beantwoorden.

Als je echter vindt dat we je vraag niet afdoende hebben beantwoord en dat we onze wettelijke verplichtingen niet nakomen, kun je dit melden bij je lokale toezichthouder voor gegevensbescherming of de Information Commissioner's Office ('ICO') in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over hoe je een probleem meldt bij de ICO vind je op https://ico.org.uk/.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment herzien en we werken dit beleid bij met alle eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van de Diensten nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, erken en accepteer je dat je PI worden behandeld in overeenstemming met het herziene Privacybeleid.