Fortrolighedspolitik

Om os og denne politik

Hvem vi er, og hvordan du kan komme i kontakt med os

Denne Fortrolighedspolitik forklarer, hvornår vi indsamler oplysninger om dig, herunder personlige oplysninger ("PO") hvad vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi bruger dem, hvem vi deler dem med, hvor de behandles, hvordan vi håndterer dem samt dine valg og juridiske rettigheder i forbindelse med disse oplysninger.

Omfanget af denne politik

Sony Interactive Entertainment Europe Limited og dets helejede datterselskaber Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (i de lande, hvor PlayStation Direct er tilgængeligt) ("SIE", "vi", "vores" og "os") administrerer de indsamlede oplysninger, når du interagerer med PlayStation via vores websites, produkter, tjenester eller andre onlineaktiviteter ("Tjenester").

Sony Interactive Entertainment Europe Limited er etableret i den Europæiske Union ("EU") gennem sine datterselskaber i Frankrig, Tyskland, Polen, Holland, Spanien, Portugal, Italien og Finland. Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited har udnævnt Sony Interactive Entertainment Europe Limited til repræsentant for EU-databeskyttelse.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores Fortrolighedspolitik eller vores behandling af oplysninger om dig, kan du kontakte os på en af følgende måder:

Post:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
London
Storbritannien
W1F 7LP

Online:
siee.dpo@sony.com

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited er registreret i England under virksomhedsnumrene: 03277793, 06020283 og 03754597.

Version 9.0 (april 2022)

Oplysninger, som vi indsamler eller modtager

Hvilke data vi indsamler om dig

Vi indsamler og modtager oplysninger fra og om dig på forskellige måder som beskrevet nedenfor.

Oplysninger, du giver os

Vi indsamler de oplysninger, du direkte giver os, f.eks. når du indtaster dem på vores website, eller medtager dem i en e-mail, som du sender til os. Den type indsamling sker ofte via vores virksomhedssupportprocesser, f.eks.:

Derudover indsamler vi de oplysninger, du angiver, ved at indtaste dem i visse Tjenesteelementer. Når du f.eks. vil skrive indlæg i et forum, giver du os indholdet til opslaget (der kan indeholde PO, som vi indsamler og derefter viser for dig i forummet). Når du bruger andre funktioner som f.eks. tale- eller tekstmeddelelser, blogs, undersøgelser, brugergenereret indhold, aktivitetsstrømme eller sociale medier, indsamler vi muligvis først de oplysninger, du indtaster i elementet.

Sørg for, at alle personlige oplysninger, som du angiver, er nøjagtige og aktuelle. Vi sender alle vigtige oplysninger vedrørende din Konto til dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, du angiver (herunder meddelelser om Kontosikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger). Du kan når som helst kontrollere og opdatere nogle af de oplysninger, du har givet os, via Kontohåndtering.

Automatisk indsamling af oplysninger

Vi kan også automatisk eller passivt indsamle oplysninger om din brug af vores Tjenester. Se underafsnittene nedenfor for en liste over kategorier efter kilder til sådanne oplysninger.

Konsoller og andre enheder

Hver gang du bruger en PlayStation-konsol eller en PlayStation-app på en PlayStation-konsol eller andre enheder (f.eks. en mobiltelefon eller pc), indsamler vi muligvis automatisk oplysninger om din brug af den pågældende enhed og app. Hvis du logger på en Konto, kan vi kombinere den med andre oplysninger, vi har til den pågældende Konto.

De oplysninger, vi indsamler fra enheder, kan omfatte:

Med udgangspunkt i en enhed eller app kan du afhængigt af din region og for spil, der er udgivet efter marts 2018, få valgmuligheder, der styrer vores indsamling af oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger i afsnittet Valg i denne Fortrolighedspolitik nedenfor.

PlayStation Network og Store

Hver gang du logger på PlayStation Network og får adgang til vores Tjenester, kan vi automatisk:

Spil

Hver gang du spiller et spil, der er udviklet og/eller udgivet af os eller en anden Sony Interactive Entertainment-virksomhed, kan vi automatisk:

Websites, marketing og reklame

Hver gang du besøger vores websites eller modtager og interagerer med vores marketingkommunikation og reklame på vores og tredjeparters websites og tjenester, kan vi automatisk logge din aktivitet på internettet, e-mails eller reklame- og marketingservere, som vi styrer via cookies (små informationsfiler, der placeres på en harddisk), webbeacons, tracking pixels, browserkonfigurationsoplysninger (f.eks. browsertype, liste over installerede plugins og liste over installerede skrifttyper) og integrerede scripts (programkode, der midlertidigt downloades til en enhed) samt personlige indstillinger på websites.

Oplysninger, vi modtager fra tredjeparter

Vi modtager muligvis oplysninger, herunder følgende, fra tredjepartskilder og kombinerer dem med oplysninger, som vi allerede indsamler direkte fra dig. Vi håndterer oplysningerne i overensstemmelse med denne Fortrolighedspolitik.

Brug af oplysninger

Hvordan vi bruger de data, vi indsamler

Dette afsnit forklarer, hvordan vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler om dig.

Vi bruger kun dine oplysninger til bestemte specificerede formål, og kun hvis vi har et lovligt grundlag for at gøre det. Det lovlige grundlag, vi er afhængige af, afhænger af den type relation, vi har til dig, og hvordan vi interagerer med dig. Yderligere oplysninger om de formål, hvortil vi behandler dine PO iht. disse lovlige grundlag, findes i afsnittene Oplysninger, som vi indsamler eller modtager, Brug af oplysninger, Informationsdeling og overførsler. De omfatter følgende:

Vi kombinerer muligvis oplysninger fra en hvilken som helst af de kilder, der er beskrevet i afsnittet "Oplysninger, som vi indsamler eller modtager" i denne Fortrolighedspolitik. Vi kan f.eks. behandle de oplysninger, vi har indsamlet fra dig, dine besøg på vores website, din enheds gameplay-historik osv. til de formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik.

Tjenester

Vi bruger muligvis dine oplysninger til at drive vores Tjenester. Vi kan også tilpasse de tjenester, vi leverer til dig, baseret på de oplysninger, vi har indsamlet om dig (vi kan f.eks. bruge din IP-adresse til at vise indhold, der er relevant for dit område). Og til at aktivere funktioner til indstillinger for tilgængelighed (for dig eller andre brugere) kan vi konvertere dine stemmedata til tekst.

Udvikling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler, til at forstå og forbedre vores eksisterende Tjenester, dine erfaringer med dem og vores forretningsaktiviteter og til at udvikle nye. Vi kan f.eks. bruge oplysningerne til at udvikle og optimere brugergrænseflader eller spils ydeevne.

Moderering og sikkerhed

Vi kan ikke overvåge hele PlayStation Network og forpligter os ikke til at gøre det. Vi forbeholder os dog retten til efter eget skøn at overvåge (herunder ved brug af teknologi, der automatisk registrerer billeder, tekst og URL-adresser, som overtræder vores Vilkår for brug) og registrere din onlineaktivitet og -kommunikation i hele PlayStation Network og til at fjerne og/eller slette alt indhold. Vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler (som beskrevet ovenfor), til at opdage brud på og håndhæve PlayStation Networks Vilkår for brug, vores Betingelser for brug af software, Systemsoftwarelicensaftaler, alle andre vilkår for brug, du har accepteret, og eventuelle regler eller regler for adfærd, der gælder for din brug af PlayStation Network.

Marketing og reklame

Vi kan målrette og tilpasse vores marketingkommunikation, anbefalinger om køb og reklamer, som vi viser på vores og tredjeparters websites og tjenester, baseret på de oplysninger, vi har indsamlet om dig. Du vil muligvis bemærke denne personalisering i PlayStation Store (enten via konsol, website eller i spil), i marketingkommunikation, eller når du besøger vores og tredjeparters websites (f.eks. sociale netværkssider), der viser anbefalinger eller reklamer fra os. Du har mulighed for at styre vores brug af oplysninger, vi har indsamlet om dig for at tilpasse markedsføringen til dig, og du kan få mere at vide om dem i afsnittet Valg i denne Fortrolighedspolitik.

Lovgivning og compliance

Vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler, til revision, compliance og juridiske formål (f.eks. beskyttelse af rettigheder og ejendom tilhørende Sony, dets partnere og kunder).

Sikkerhed

For at beskytte dig og andre kan vi bruge de oplysninger, vi indsamler og modtager, til at:

Informationsdeling og overførsler

Hvem vi deler data med og hvor

Dette afsnit forklarer, hvordan vi kan dele de oplysninger, vi indsamler, med tredjeparter, der leverer tjenester til os eller leverer spil og apps på PlayStation Network, som du bruger. Vi accepterer ikke penge til gengæld for deling af PO. Vi deler muligvis dine oplysninger med følgende modtagere og til følgende formål.

Tjenesteudbydere

Vi deler oplysninger med SIE's tjenesteudbydere, som er personer eller virksomheder, der leverer tjenester, som kan omfatte håndtering af PO til et hvilket som helst af de formål, der er beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Tjenesteudbydere skal overholde fortroligheds- og sikkerhedskrav.

Partnere

Vi deler muligvis oplysninger med følgende partnere:

Andre brugere

Når du opretter en Konto, vil visse oplysninger være en del af din offentlige profil, og vi vil gøre dem tilgængelige for alle konti på PlayStation Network, på internettet via playstation.com og nogle tredjepartswebsites, -apps eller -tjenester. Disse oplysninger omfatter:

Du er ansvarlig for alt indhold, du deler i fora, fællesskaber, chat- og beskedfunktioner. Dette indhold vil være tilgængeligt for andre brugere, som derefter kan dele disse oplysninger yderligere. Vi anbefaler, at du nøje overvejer, hvad du deler, og hvem du deler dine oplysninger med. Vi kan også indeksere og bruge indhold, som du har delt offentligt, som en del af vores platforms funktioner såsom Hjælp til spil, PlayStation-profiler eller fremtidige PlayStation Network-tjenester.

Offentlige myndigheder

Vi kan dele dine oplysninger med politiet og andre offentlige myndigheder, hvis vi mener, at det med rimelighed er nødvendigt for at overholde en lov, forordning eller juridiske processer, for at registrere, beskytte og håndhæve sikkerheden for enhver person, dennes ejendom eller dennes rettigheder, for at håndtere bedrag og sikkerhed og rapportere kriminelle aktiviteter. De fleste af de tilfælde, hvor vi har delt oplysninger med politiet og myndighederne, vedrører deres undersøgelser af stjålne enheder, uautoriseret brug af betalingsmetoder eller moderering og sikkerhed for PlayStation Network og dets brugere. I en række tilfælde har vi også givet oplysninger som svar på bedrageribekæmpelse eller mere alvorlige kriminalefterforskninger.

Informationshåndtering og dine valg

Oplysninger om børn

Konti for børn mellem 7 og 17 år skal oprettes af en forælder eller værge ("Ansvarlig voksen"). Hvis du opretter en konto til dit barn, anbefaler vi, at du og dit barn læser vores Oplysninger om fortrolighed for unge spillere for at hjælpe dem med at forstå, hvordan vi håndterer deres PO og deres rettigheder over deres PO.

Hvis du er 7-17 år, kan du bede din Ansvarlige voksne om at forklare alt, hvad du ikke forstår. Du kan også læse Oplysninger om fortrolighed for unge spillere for at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi bruger dine oplysninger og dine personlige rettigheder i forhold til dine oplysninger.

Vi indsamler, bruger og deler oplysninger, der indsamles fra eller om børn, i overensstemmelse med de fremgangsmåder, der er beskrevet i dette dokument, med følgende undtagelser.

Oplysninger, du giver os

Oplysninger, du kan vælge at dele

Når en Ansvarlig voksen giver sit barns Konto mulighed for at deltage i spil, chat eller brugergenererede indholdsfunktioner, giver de også tilladelse til, at SIE deler oplysninger med udgiverne af spillene, applikationerne eller tjenesterne, der inkorporerer disse funktioner og den indsamling af oplysninger, der indtastes i sådanne funktioner via barnets Konto (f.eks. indtastning af tekst i chatfunktionen).

Hvis du opdager, at dit barn under 18 år har oprettet en Konto, vil vi straks give dig adgang til og kontrol over barnets konto, når vi har bekræftet, at du er barnets forælder/den Ansvarlige voksne.

Internationale overførsler

Vores Tjenester drives i USA, Storbritannien, Japan og andre lande/områder/regioner over hele verden. Vær opmærksom på, at de oplysninger, vi indsamler, herunder PO, vil blive overført til, behandlet og lagret i disse lande/områder/regioner, og som sådan kan domstole, retshåndhævende myndigheder og andre myndigheder i disse lande under visse omstændigheder have ret til at få adgang til dine PO. Vi sikrer, at der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, når du overfører dine oplysninger uden for dit land ved at indgå kontrakter med modtagerne, Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller på anden måde, at overførslen kun finder sted, hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ved at bruge vores Tjenester eller give os oplysninger via dem anerkender du denne overførsel, behandling og lagring af dine oplysninger i disse lande, hvor lovgivningen om beskyttelse af fortrolige oplysninger muligvis ikke er så omfattende som lovgivningen i det land, hvor du bor eller er statsborger.

Sikkerhed og tilbageholdelse

Vi bestræber os på at opretholde passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med branchestandarderne, for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret eller utilsigtet videregivelse, adgang, misbrug, tab eller ændring. Selvom vi bestræber os på at beskytte dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for sådanne oplysninger. Der findes ikke perfekt sikkerhed.

Vi anbefaler, at du gør brug af den udvidede kontoadgangskontrol, som vi stiller til rådighed, f.eks. totrinsbekræftelse. Besøg www.playstation.com og/eller kontakt Hjælp og support til PlayStation, hvis du har brug for hjælp til at begrænse adgangen til dine enheder eller konti.

Hold adgangskoderne til dine enheder og konti sikre, og undgå at afsløre dem for andre. Overvej at sikre, at indstillingen for automatisk login til konto er deaktiveret, og at den indstilling, der kræver, at der indtastes en adgangskode, før du gennemfører køb, er aktiveret, især hvis din PlayStation-enhed deles med andre. Du skal kontakte PlayStation-support med det samme, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af dine konti eller andre sikkerhedsproblemer.

Vi kan opbevare oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for os at opfylde de mål, der er beskrevet i denne politik. Derudover kan vi opbevare dine oplysninger i en yderligere periode, som det er tilladt eller påkrævet for bl.a. at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve aftaler. Hvis det kræves af gældende lovgivning, sletter vi dine oplysninger, når oplysningerne ikke længere er nødvendige, eller hvis vi anmodes om at gøre det. Selvom vi sletter dine oplysninger fra aktive databaser, kan oplysningerne forblive på sikkerhedskopi- eller arkiveringsmedier samt andre informationssystemer.

Dine valg og rettigheder

Dine valg

Du kan have visse valg om, hvordan dine oplysninger indsamles, bruges, gemmes og deles. Du kan få adgang til disse indstillinger via din Konto eller enhedens indstillinger. Sørg for, at dine oplysninger er opdaterede. Du har blandt andet følgende valgmuligheder:

Dine rettigheder

Ud over de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, kan du også få adgang til, ændre eller slette nogle oplysninger via siden Kontoindstillinger.

I nogle tilfælde kan dine valg om at angive, ændre eller slette oplysninger påvirke vores evne til at levere vores Tjenester eller din brugeroplevelse. Vi kan afvise at behandle anmodninger, der ikke på anden måde er påkrævede af gældende lovgivning. Du har ret til ikke at blive diskrimineret ulovligt, fordi du har udøvet disse rettigheder.

Hvis du vil anmode om adgang eller sletning, kan du gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os via oplysningerne i afsnittet Om os i denne Fortrolighedspolitik. Når du har sendt en anmodning og bekræftet din identitet ved at anmode om oplysninger om din konto, enheder, betalingsinstrumenter eller tidligere transaktioner. Vi forbeholder os retten til at afvise dine anmodninger, hvis vi ikke kan bekræfte din identitet.

Hvis du vil have en alternativ tilgængelig PDF-fil med Fortrolighedspolitikken, kan du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet Kontakt os i denne Fortrolighedspolitik.

Klager

Hvis du er bekymret for vores håndtering af dine PO, bedes du kontakte os først, så vi kan forsøge at løse din forespørgsel ved hjælp af oplysningerne i afsnittet Kontakt os i denne Fortrolighedspolitik.

Hvis du imidlertid mener, at vi ikke har håndteret din bekymring, og at vi ikke overholder vores juridiske forpligtelser, kan du rapportere det til din lokale databeskyttelsesmyndighed eller til informationskommissærens kontor ("ICO") i Storbritannien. Yderligere oplysninger om rapportering af en bekymring til ICO findes på https://ico.org.uk/.

Ændringer i denne politik

Vi kan til enhver tid revidere denne Fortrolighedspolitik og opdatere denne Politik med ændringer. Ved fortsat at tilgå eller bruge Tjenesterne, efter at disse ændringer er trådt i kraft, anerkender og accepterer du, at PO vil blive håndteret i overensstemmelse med den reviderede Fortrolighedspolitik.