Viktig hälso- och säkerhetsinformation

LJUSFRAMKALLAD EPILEPSI: OM DU TIDIGARE HAFT PROBLEM MED EPILEPSI ELLER KRAMPANFALL BÖR DU RÅDFRÅGA LÄKARE FÖRE ANVÄNDNING. VISSA MÖNSTER KAN UTLÖSA ANFALL HOS PERSONER SOM INTE TIDIGARE DRABBATS. LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Krampanfall orsakade av ljusstimulans (ljusframkallad epilepsi)

Om du har epilepsi eller har haft krampanfall ska du rådgöra med läkare innan du använder systemet.

En del människor är känsliga för blinkande och flimrande ljus eller geometriska former och mönster. De kan ha epilepsi utan att ha upptäckt det och kan få epileptiska anfall när de spelar tv-spel och tittar på videor.

SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OMEDELBART och rådfråga en läkare om du upplever något av följande hälsoproblem eller symptom till följd av flimrande eller blinkande ljus eller annan ljusstimulans när du spelar tv-spel eller tittar på videomaterial:

Utöver ovanstående SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN om du upplever något av följande symptom:

Om besvären kvarstår ska du söka läkarvård.

Användning och hantering

obehag eller smärta i händerna eller armarna när du använder handkontrollen. Om besvären kvarstår ska du söka läkarvård.

Säkerhetsmeddelande om användning av handkontrollen

Använd inte handkontrollens vibrationsfunktion eller funktion för avtryckareffekt om du har någon åkomma eller skada som rör skelett, leder eller musklerna i händer eller armar. Om du har en sådan åkomma eller skada ska du inte spela spel med de funktionerna med handkontrollen annat än om du stängt av dem.

Säkerhetsinformation om VR-headset

eller andra obehag när de tittar på virtual reality-material. Om du upplever något av dessa symptom ska du omedelbart sluta använda och ta av dig VR-headsetet.

Säkerhetsinformation om PlayStation®Move