Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia

PADACZKA FOTOGENNA: JEŚLI W PRZESZŁOŚCI WYSTĘPOWAŁY U CIEBIE ATAKI PADACZKI, PRZED UŻYCIEM PRODUKTU SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM. NIEKTÓRE WZORY MOGĄ POWODOWAĆ ATAKI PADACZKI, NAWET JEŻELI WCZEŚNIEJ ONE NIE WYSTĘPOWAŁY. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia

Napady padaczkowe wywołane stymulacją świetlną (padaczka fotogenna)

Jeśli występują u Ciebie napady padaczkowe lub masz historię takich napadów, przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy skonsultować się z lekarzem.

Niektóre osoby są wrażliwe na migające światła, geometryczne kształty i wzory, mogą mieć niewykrytą epilepsję, a także doświadczać napadów padaczkowych podczas grania w gry wideo lub oglądania treści wizualnych.

NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA z urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeśli podczas grania w gry wideo lub oglądania materiałów wideo wystąpią następujące problemy zdrowotne albo symptomy spowodowane kontaktem z błyskającym lub migającym światłem albo stymulacją świetlną innego rodzaju:

Oprócz powyższych objawów NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA z urządzenia w przypadku wystąpienia podczas grania któregokolwiek z następujących objawów:

Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

Używanie i obsługa

albo bólu w dłoniach lub ramionach podczas obsługi kontrolera. Jeśli objawy będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

Uwagi dotyczące bezpiecznego korzystania z kontrolera

Z funkcji wibracji albo funkcji efektu „Trigger" kontrolera nie powinny korzystać osoby, u których występują choroby lub urazy kości, stawów bądź mięśni w obrębie dłoni lub ramion. W przypadku schorzeń lub urazów ciała nie należy grać w tytuły wykorzystujące te funkcje kontrolera, chyba że zostały one wyłączone.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa podczas korzystania z gogli wirtualnej rzeczywistości

zaburzenia wzroku lub inne dolegliwości. W przypadku pojawienia się takich symptomów należy natychmiast zaprzestać korzystania z gogli VR i je zdjąć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z PlayStation®Move