Tärkeitä terveys- ja turvallisuustietoja

VALOHERKKÄ EPILEPSIA: JOS SINULLA ON EPILEPSIA TAI OLET SAANUT JOSKUS KOHTAUKSIA, KYSY NEUVOA LÄÄKÄRILTÄ ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. TIETYT KUVIOT VOIVAT AIHEUTTAA KOHTAUKSEN, VAIKKA SELLAISIA EI OLISI OLLUT AIKAISEMMIN. LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

Tärkeitä terveyttä ja turvallisuutta koskevia tietoja

Valoärsykkeiden aiheuttamat kohtaukset (valoherkkä epilepsia)

Jos kärsit epilepsiasta tai sinulla on ollut kohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen tämän järjestelmän käyttämistä.

Jotkut ihmiset ovat herkkiä välkkyville valoille tai geometrisille muodoille ja kuvioille, tai heillä saattaa olla piilevä epilepsia. He voivat saada epilepsiakohtauksia pelatessaan pelejä tai katsoessaan videoita.

LOPETA LAITTEEN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia terveysongelmia tai oireita altistuessasi välkkyville valoille tai muille valoärsykkeille pelejä pelatessasi tai videoita katsellessasi:

LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI, jos yllä mainitun lisäksi havaitset pelaamisen aikana seuraavia oireita:

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lääkäriin.

Käyttö ja käsittely

käsissäsi tai käsivarsissasi epämiellyttävän tunteen tai kipua käyttäessäsi ohjainta. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lääkäriin.

Ohjaimen käyttöön liittyviä turvallisuustietoja

Älä käytä ohjaimen värinätoimintoja, jos kärsit mistään käden tai käsivarren luu-, nivel- tai lihassairaudesta tai -vammasta. Jos sinulla on jokin sairaus tai vamma, älä pelaa näitä toimintoja käyttäviä pelejä, ellet ole ottanut toimintoja pois päältä.

VR-lasien turvallisuustiedot

tai muita epämiellyttäviä tuntemuksia virtuaalitodellisuuskäytön aikana. Oireiden ilmetessä lopeta VR-lasien käyttö välittömästi.

PlayStation®Moven turvallisuustiedot