WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG PLAYSTATION NETWORK

WAŻNE.

PlayStation Network nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Jeśli masz od 7 do 17 lat, Twój rodzic lub opiekun prawny („Odpowiedzialna osoba dorosła") musi przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki. Ty również możesz to zrobić. Poproś Odpowiedzialną osobę dorosłą o wyjaśnienie kwestii, których nie rozumiesz. Regulamin PSN można także przeczytać pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms/. Regulamin jest krótszy od niniejszych Warunków. Pomoże zrozumieć najważniejsze kwestie.

KAŻDEMU KLIENTOWI PRZYSŁUGUJĄ PRAWA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LOKALNYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ, OGRANICZYĆ LUB ZMIENIĆ. MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIMI ZAPISAMI W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z KONTA.

Przeczytaj niniejsze Warunki. Stanowią one podstawę naszej relacji z użytkownikiem. Możemy zawiesić konto użytkownika i konta Nieletnich członków rodziny, jeśli któryś z nich naruszy niniejsze Warunki. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta – patrz sekcja 31.

1. Kiedy mają zastosowanie niniejsze Warunki?

1.1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdego konta w PlayStation Network i wszystkich zastosowań tego konta.

2. Co to jest PlayStation Network?

2.1. PlayStation Network to w skrócie PSN. PSN to usługa dostarczana przez Internet. Łączy użytkownika z innymi graczami i zapewnia dostęp do szeregu usług. Do korzystania z PSN potrzebne jest konto. Utworzenie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami, ale za niektóre usługi dostępne za pośrednictwem PSN pobierana jest opłata.

3. Kim jesteśmy?

3.1. Jesteśmy firmą Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, numer 06020283 („SIENE"). Spółka SIENE została założona w Anglii i Walii.

4. Kto może utworzyć konto na PSN?

4.1 Konto mogą mieć tylko osoby, które skończyły 7 lat.

4.2. Aby założyć konto, użytkownicy w wieku od 7 do 17 lat potrzebują zgody Odpowiedzialnej osoby dorosłej, oraz jej pomocy przy jego zakładaniu.

4.3. Użytkownicy, którzy skończyli 18 lat, mogą utworzyć konto samodzielnie. Najpierw należy założyć konto. Następnie trzeba utworzyć osobne konta dla każdego dziecka, dla którego użytkownik jest Odpowiedzialną osobą dorosłą. Dla każdego konta Nieletniego członka rodziny należy ustawić kontrole rodzicielskie, aby dostosować jego aktywność. Więcej informacji znajdziesz w sekcji 11.

5. Co się stanie w przypadku naruszenia niniejszych Warunków?

5.1. Możemy podjąć różne działania określone w sekcji 25, w tym zawiesić konto. Po zawieszeniu nie będzie można korzystać z PSN. Oznacza to, że nie będzie można korzystać z niektórych Produktów, nawet tych, które zostały opłacone.

6. Nasze zobowiązanie wobec użytkownika.

6.1. Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie użytkownikom jak najlepszych wrażeń i ciągłości korzystania. Podejmując decyzje, bierzemy pod uwagę zainteresowania użytkownika i dostosowujemy je do naszych. Naszym celem jest podejmowanie decyzji, które są rozsądne w danych okolicznościach. Staramy się ulepszać, a nie ograniczać doświadczenia związane z korzystaniem z PSN. Naszym celem jest uczciwe traktowanie naszych klientów.

7. Zobowiązania użytkownika.

7.1. Chcemy, aby każdy użytkownik był wobec nas uczciwy. Poprosimy o podanie nam dokładnych danych osobowych opiekuna i Nieletnich członków rodziny. Informacje te należy aktualizować za pośrednictwem funkcji Zarządzanie kontami.

7.2. Dlaczego to ma znaczenie

7.2.1. Jest to ważne, ponieważ polegamy na dostarczonych przez użytkowników informacjach. Na podane adresy e-mail wysyłamy ważne informacje. Na podstawie daty urodzenia Nieletniego członka rodziny dostosowujemy ofertę do jego potrzeb.

7.2.2. W przypadku podania nam fałszywych informacji możemy zawiesić konta, których dotyczy problem. Na przykład możemy zawiesić konta osób dorosłych, jeśli korzystają z nich dzieci. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do PSN i niektórych Produktów, nawet tych opłaconych. W dziale obsługi klienta można dowiedzieć się, dlaczego zawieszono danego użytkownika lub Nieletniego członka rodziny, i jakie działania można podjąć.

8. Definicje.

„Zatwierdzona metoda płatności": metody płatności, które akceptujemy w PSN.

„Autoryzowane systemy": dowolna z naszych konsol do gier. Wśród nich jest oryginalny system PlayStation, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV, PlayStation®Classic oraz PlayStation®4. Systemy PS3 i PS4 są czasami nazywane konsolami domowymi. PSP, PS Vita i PS TV są czasami nazywane konsolami przenośnymi.

„Konto nieletniego członka rodziny": konto osoby, której data urodzenia wskazuje, że nie ma 18 lat. Konto nieletniego członka rodziny ma kilka funkcji, które zależą od wieku, i obejmuje szereg funkcji kontroli rodzicielskiej, które może skonfigurować menedżer rodziny lub opiekun. Patrz sekcja 11. W systemach PS3 i PS Vita termin konto podrzędne ma takie samo znaczenie jak konto nieletniego członka rodziny.

„Nieletni członek rodziny": osoba z Kontem nieletniego członka rodziny.

„Kodeks postępowania": zasady postępowania w PSN, jak opisano w sekcji 13.

„Menedżer rodziny": właściciel Konta osoby dorosłej, który tworzy Konto nieletniego członka rodziny, nazywany jest Menedżerem rodziny. Właściciel Konta osoby dorosłej, który zaprasza innych dorosłych posiadaczy kont do przyłączenia się do „rodziny", także jest menedżerem rodziny.

„Członek rodziny" to każdy właściciel konta, który należy do „rodziny".

„Opiekun": pełnoletni członek rodziny wskazany przez menedżera rodziny, który może ustawić kontrolę rodzicielską dla Nieletnich członków rodziny.

Nasze wytyczne ": skrót od zobowiązania wobec naszych użytkowników opisanego w sekcji 6.

„Kontrola rodzicielska": ustawienia umożliwiające Menedżerowi rodziny lub Opiekunowi dostosowanie doświadczeń Nieletniego członka rodziny w PSN. Więcej informacji na temat kontroli rodzicielskiej można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

„Produkty": wszystkie materiały cyfrowe i usługi cyfrowe dostępne za pośrednictwem PSN. Produkty mogą być darmowe lub dostępne za opłatą. Wśród Produktów znajdują się gry, muzyka, filmy, subskrypcje, usługa uzupełniania środków w portfelu PSN, wirtualne społeczności (w których można kontaktować się z innymi graczami) i wiele innych. Dostępne Produkty różnią się w zależności od używanego systemu i miejsca zamieszkania. Niektóre Produkty mogą nie być dostępne w wybranym języku.

„Portfel PSN" zawiera środki dodane do konta, które można wydać w PlayStation Store.

Odpowiedzialna osoba dorosła" to rodzic lub prawny opiekun dziecka.

„Warunki" to niniejsze Warunki korzystania z usługi PlayStation Network.

„Treści generowane przez użytkownika", zwane również „UGC", to tekst, wiadomości, komentarze, zdjęcia, dźwięk, muzyka, filmy, zasoby gier, filmy z gier i informacje związane z grami oraz inne materiały (i) utworzone przez użytkownika lub inne osoby w PSN, lub (ii) udostępnione przez użytkownika lub inne osoby za pośrednictwem PSN.

„Środki z portfela" to środki w portfelu PSN.

„Uzupełnienie portfela" oznacza zakup Środków z portfela lub wykorzystanie kuponu na Środki z portfela.

9. Jakie inne warunki obowiązują w przypadku korzystania z PSN?

9.1. Oprócz niniejszych Warunków obowiązują następujące zasady, które stanowią część umowy z nami:

9.1.1. Polityka prywatności PlayStation (wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy).

9.1.2. Licencja oprogramowania systemu (reguluje korzystanie z oprogramowania wbudowanego w Autoryzowany system).

9.1.3. Warunki korzystania z oprogramowania (regulują korzystanie przez użytkownika z gier i aplikacji PlayStation opracowanych do działania z jednym lub kilkoma Autoryzowanymi systemami).

9.2. Dokumenty te można znaleźć na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

9.3. Aby uzyskać dostęp do niektórych Produktów (np. gier i usług), należy zaakceptować określone warunki, o których użytkownik został powiadomiony przez nas lub przez wydawcę takiego Produktu.

9.4. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje naruszenie niniejszych Warunków.

10. Bezpieczeństwo konta.

10.1. Korzystamy z odpowiednich środków technicznych, aby zabezpieczyć PSN i informacje o użytkowniku, które przechowujemy.

10.2. Jednak użytkownik też ma swoje obowiązki. Ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim koncie, chyba że:

10.2.1. ktoś inny użył tego konta, ponieważ nie udało nam się zastosować odpowiednich środków technicznych do zabezpieczenia PSN lub informacji o użytkowniku przechowywanych przez nas; lub

10.2.2. ktoś inny użył tego konta, ale użytkownik podjął uzasadnione kroki, aby temu zapobiec, w tym te opisane w sekcji 10.3.

10.3. Kilka sposobów, które uniemożliwiają innym osobom korzystanie z konta:

10.3.1. Wylogować się z konta po zakończeniu każdej sesji.

10.3.2. Ustawić hasło, aby uniemożliwić logowanie się do konta innym osobom, które mają dostęp do Autoryzowanego systemu.

10.3.3. Użyć mocnego hasła, które różni się od tych używanych w innych usługach online, i włączenie opcji „Wymagaj hasła podczas dokonywania płatności", aby zapobiec wykonywaniu płatności na koncie przez nieupoważnione osoby.

10.3.4. Nigdy nie udostępniać innym swoich danych.

10.3.5. Nigdy nie pozwalać nikomu korzystać z konta, nawet członkowi rodziny lub znajomemu.

10.4. Co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak?

10.4.1. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś inny zna jego hasło, powinien je natychmiast zmienić.

10.4.2. Należy nas natychmiast powiadomić w przypadku podejrzenia, że ktoś inny kontroluje konto.

10.4.3. Należy powiadomić organy ochrony porządku publicznego w przypadku przestępstwa powiązanego z PSN (np. gdy ktoś inny używa danych płatności użytkownika w PSN).

11. Nieletni członkowie rodziny.

11.1. Dla każdego dziecka należy utworzyć osobne konto Nieletniego członka rodziny. Na każdym koncie należy ustawić odpowiednie funkcje Kontroli rodzicielskiej. Patrz sekcja 12.

11.2. Członkowie rodziny dziecka mają dostęp do naszego sklepu PlayStation Store. Patrz sekcja 15. Jedną z form Kontroli rodzicielskiej jest miesięczny limit wydatków. Ustawiamy go na zero. Można go zwiększyć. Nieletnim członkom rodziny można ustawić miesięczny limit wydatków wyższy niż zero, jeśli masz pewność, że rozumieją proces zakupów i potrafią robić zakupy nieprzekraczające limitu.

11.3. Ustawienie wydatków dla Nieletniego członka rodziny (lub wyznaczenie opiekuna, który to robi), oznacza dla nas, że:

11.3.1. dziecko rozumie (i) pojęcie zakupu; (ii) koszt; (iii) proces zakupów przez Internet; oraz

11.3.2. opiekun zgadza się zapłacić za wszystkie zakupy do limitu wydatków.

11.4. W przypadku każdego konta Nieletniego członka rodziny należy:

11.4.1. Podać dokładne informacje (patrz rozdział 7), w tym wiek.

11.4.1.1. Dlaczego? Ma to wpływ na sposób, w jaki postępujemy. Wykorzystamy wiek, aby dostosować to, co dziecko zobaczy, kupi i zrobi w PSN. Jednak nie wszystkie Produkty dostępne za pośrednictwem PSN są oceniane, a niektóre zawierają język i materiały dla dorosłych, które mogą zobaczyć Nieletni członkowie rodziny.

11.4.2. Należy wyjaśnić im, jak powinni zachowywać się w Internecie i jak traktować innych (warto zapoznać się z naszym Kodeksem postępowania w sekcji 13), jak chronić siebie i ich konta.

11.4.3. Ustawić odpowiednie funkcje Kontroli rodzicielskiej – patrz sekcja 12.

11.4.4. Odpowiednio kontrolować korzystanie z PSN.

11.4.4.1. Dlaczego? Nieletni członkowie rodziny mogą otrzymywać od innych użytkowników PSN wiadomości, których nie zobaczy opiekun.

11.4.5. Przyjąć odpowiedzialność za korzystanie z kont przez Nieletnich członków rodziny, w tym za wszelkie zakupy. Nie dotyczy to sytuacji gdy:

11.4.5.1. Ktoś inny użył konta, ponieważ nie udało nam się zastosować odpowiednich środków technicznych, aby zabezpieczyć PSN lub informacje o Nieletnich członkach rodziny; lub

11.4.5.2. Jeśli ktoś inny wykorzystał to konto, ale użytkownik i Nieletni członek rodziny podjęli rozsądne kroki, aby temu zapobiec.

12. Kontrola rodzicielska.

12.1. Oferujemy wiele różnych opcji Kontroli rodzicielskiej. Informacje na ich temat można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

12.2. Ważne informacje dotyczące Kontroli rodzicielskiej:

12.2.1. Opiekunowie mogą ustawiać opcje Kontroli rodzicielskiej i zmieniać ustawienia użytkownika.

12.2.2. Nie powiadamiamy o zmianach dotyczących Kontroli rodzicielskiej wprowadzonych przez Opiekunów.

12.2.3. Opiekunowie powinni być w pełni zaufanymi osobami.

13. Kodeks postępowania.

13.1. Użytkownik i Nieletni członkowie rodziny muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi członkami społeczności PSN.

Nikogo nie wykluczaj.

Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 7 roku życia, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, stanu cywilnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

Nie używaj ani nie promuj wypowiedzi szerzących nienawiść.

Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj.

Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

Zachowuj się rozsądnie. Przestrzegaj prawa.

Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

Nie zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego.

Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na jakiekolwiek nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

Nie podszywaj się pod inne osoby.

Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie zniesławiaj ich.

Nie naruszaj własności intelektualnej innych osób.

Bądź osobą wyrozumiałą i taktowną. Traktuj innych życzliwie.

Każdy kiedyś zaczynał. Możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

Szanuj innych.

Zdajemy sobie sprawę, że nie musisz się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

Graj zespołowo.

Pomagaj innym. Jeśli znajdziesz lukę w PSN lub Produkcie, powiadom nas o tym, abyśmy mogli ją naprawić, zapewniając bezpieczeństwo Tobie, innym i naszej firmie.

Nie przeszkadzaj innym.

Nie oszukuj.

Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę.

Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, nie udzielaj na nie sublicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym, nie próbuj się na nie włamywać, nie zbieraj żadnych informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

Nie spamuj.

Nie wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

Nie używaj PSN ani żadnego z Produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani nie kojarz ich z taką działalnością.

Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji PSN lub PlayStation.

Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.

Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Ciebie lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują numery telefonów, adresy e-mail oraz rzeczywiste adresy, np. domowy, szkolny czy tymczasowy.

Nie udostępniaj wizualnych materiałów erotycznych ani pornograficznych.

Nie udostępniaj zdjęć innych osób bez ich zgody.

Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:

√ Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Jeśli korzystasz z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania zażaleń, przesyłając zgłoszenie, możesz podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia. Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać zażalenia dotyczące Ciebie i Twoich materiałów. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

√ Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień niniejszych Warunków.

Postępuj zgodnie z wszelkimi szczegółowymi Zasadami każdego Produktu.

14. Czy śledzimy działania użytkowników w Internecie?

14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich działań i nie podejmujemy się tego.

14.2. Możemy śledzić i rejestrować działania użytkownika związane z PSN oraz usuwać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Inni użytkownicy mogą zgłaszać rzeczy, które zauważą, i wysyłać je do nas.

14.3. Uzyskiwane przez nas informacje mogą obejmować treści, wiadomości głosowe i tekstowe, filmy z rozgrywek, czas i lokalizację aktywności użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP.

14.4. Informacje te są wykorzystywane przez nas (lub firmy powiązane) w celu egzekwowania niniejszych Warunków, przestrzegania prawa, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników, a także w celu ochrony naszej społeczności. Możemy przekazać te informacje policji lub innym odpowiednim władzom.

14.5. Więcej informacji na temat wykorzystania tych informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms/.

15. PlayStation Store.

15.1. Wszystkie konta mają dostęp do PlayStation Store.

15.2. Wszystkie Produkty dostępne w PlayStation Store kupowane są od naszej firmy. Dotyczy to Środków z portfela oraz wszystkich Produktów zakupionych za ich pomocą.

15.3. Płatności można dokonać, korzystając z portfela PSN lub Zatwierdzonej metody płatności.

15.4. Wyświetlona waluta i cena obejmują wszelkie podatki pośrednie. Użytkownik musi opłacić podatek VAT i cła importowe, koszty wymiany waluty i ewentualne opłaty bankowe lub związane z kartą kredytową.

15.5. Nieletni członkowie rodziny:

15.5.1. Filtrujemy sklasyfikowane treści, które Nieletni członek rodziny może zobaczyć i kupić w PlayStation Store, na podstawie daty urodzenia oraz opcji kontroli rodzicielskiej.

15.5.2. Kwota zakupu Produktów przez Nieletnich członków rodziny jest pobierana z portfela PSN użytkownika. Jeśli ten się na to nie zgadza, nie powinien zmieniać domyślnego limitu wydatków Nieletniego członka rodziny ani wyznaczać opiekuna, który może go zastąpić.

15.5.3. Nieletni członkowie rodziny nie mogą dokonać płatności z karty kredytowej użytkownika. Zrealizują zakup tylko wtedy, gdy w portfelu PSN będzie wystarczająca ilość środków.

16. Zakupy w PlayStation Store

16.1. Należy się upewnić, że Nieletni członkowie rodziny rozumieją, jak działa PlayStation Store. O ile nie wskazano inaczej, poniższe zasady dotyczą ich tak samo, jak innych użytkowników.

16.2. Przeprowadzamy każdego przez proces zakupu, od wyboru Produktu do potwierdzenia zakupu, używając serii ekranów i instrukcji.

16.2.1. Należy dokładnie zapoznać się z informacjami, które przedstawiamy podczas zakupu. Ma to wpływ na zasady anulowania, które mogą dotyczyć użytkownika w inny sposób na mocy obowiązujących przepisów lokalnych – patrz sekcja 17.

16.3. Ostatni przycisk to „Zamów i zapłać". Po naciśnięciu tego przycisku:

16.3.1. Jeśli Środki z portfela są wystarczające do zapłacenia tej ceny, odliczymy Środki z portfela PSN użytkownika;

16.3.2. Jeśli w Portfelu jest pewna, ale niewystarczająca ilość środków, pobieramy je i obciążamy Zatwierdzoną metodę płatności. (Nie dotyczy Nieletnich członków rodziny);

16.3.3. Jeśli w portfelu nie ma żadnych środków, pełną kwotą zakupu obciążamy domyślną Zatwierdzoną metodą płatności zapisaną na koncie użytkownika. (Nie dotyczy Nieletnich członków rodziny); oraz

16.3.4. Użytkownik wysyła nam zamówienie.

16.4. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, zwrócimy użytkownikowi wszelkie kwoty potrącone z:

16.4.1. portfela PSN (do portfela);

16.4.2. Zatwierdzonej metody płatności do systemu tej metody płatności, chyba że jest to jedna z Zatwierdzonych metod płatności, w których przypadku jest to niemożliwe. W takich przypadkach środki zostaną zwrócone do portfela PSN.

16.5. Użytkownik kupuje licencję osobistą umożliwiającą korzystanie z Produktów do celów prywatnych. Licencji nie można przenieść, chyba że jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa.

16.5.1. Oznacza to, że Produktu można używać w sposób opisany w licencji, ale użytkownik nie jest jego właścicielem.

16.5.2. W trakcie procedury zakupu podajemy informacje o tym, gdzie można znaleźć warunki licencji.

16.6. Usunięcie lub zamknięcie konta w sklepie może spowodować utratę dostępu do Produktu i możliwości korzystania z niego. W przypadku zawieszenia konta z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkownik może stracić dostęp do Produktu i nie może korzystać z niego przez okres zawieszenia.

16.7. Jeśli Produkt opublikowała strona trzecia, w celu korzystania z Produktu konieczne może być powiązanie konta PSN z kontem, które użytkownik założył u strony trzeciej. Produkt może zostać powiązany z kontem tej strony trzeciej, jak również z kontem w sklepie. Jeśli użytkownik usunie powiązanie konta strony trzeciej z kontem PSN albo jeśli konto strony trzeciej zostanie zamknięte lub usunięte, użytkownik może utracić dostęp do Produktu.

17. Czy mogę anulować zakupy tylko z powodu zmiany zdania?

17.1. Tak, jest to możliwe w pewnych okolicznościach i po wysłaniu żądania w określonym przedziale czasowym. Nasze Zasady anulowania zakupów dostępne są pod adresem www.playstation.com/store-cancellation-policy.

17.2. Należy dokładnie zapoznać się z informacjami, które przedstawiamy podczas zakupu. Przy zakupie przekazujemy informacje i postępujemy zgodnie z procedurą ograniczającą prawa do anulowania, które mogą dotyczyć użytkownika w inny sposób na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

17.3. Prawo do anulowania zakupu. W niektórych krajach lokalne prawo stanowi, że kupując Produkty przez Internet, można zmienić zdanie, anulować zakup i otrzymać zwrot pieniędzy. Na przykład w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

17.3.1. Kupując materiały cyfrowe (np. grę lub film), można anulować subskrypcję z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od daty transakcji.

17.3.2. Dokonując zakupu usług (takich jak subskrypcja lub Środki z portfela), można anulować zakup z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od transakcji.

17.3.3. Jednak prawo stanowi także, że jeśli użytkownik wyrazi zgodę na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych lub dostarczenie usługi, możemy to zrobić od razu i ograniczyć jego prawo do anulowania tych zamówień, pod warunkiem, że wyjaśnimy, w jaki sposób wpłynie to na prawo do anulowania.

17.3.4. Ponieważ większość naszych klientów chce od razu korzystać z zakupionych materiałów, ustawiamy proces zakupu tak, aby uzyskiwać zgodę na natychmiastowe dostarczanie treści cyfrowych i usług, a także dostarczamy jasnych informacji na temat wpływu, jaki ten fakt ma na prawa do anulowania transakcji.

17.4. Z tego powodu, jeśli Produkt nie jest wadliwy lub użytkownik ma inne prawa do anulowania zamówienia zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa, podczas zakupów u nas:

17.4.1. po rozpoczęciu pobierania zawartości nie będzie można zmienić zdania i anulować zakupu materiałów cyfrowych; oraz

17.4.2. nie będzie można zmienić zdania i anulować zakupu dokonanego z doładowanego portfela, ponieważ wtedy dostarczamy materiały natychmiast; oraz

17.4.3. można zmienić zdanie i anulować zakup usługi subskrypcyjnej w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale kwota zwrotu może być mniejsza niż cena zakupu (aby uwzględnić dotychczasowe wykorzystanie usługi).

18. Portfel PSN.

18.1. Nie jesteśmy bankiem, a portfel PSN nie jest kontem bankowym. Środki z portfela nie są oprocentowane. Środki z portfela nie mają wartości poza PSN. Można korzystać ze Środków z portfela tylko w celu zakupu Produktów sprzedawanych przez nas. Nie można wymienić Środków z portfela na gotówkę ani przekazać ich innym.

18.2. Przy doładowywaniu portfela w PlayStation Store użytkownik prosi nas o natychmiastowe dodanie Środków do portfela PSN, a my to robimy. Należy dokładnie zapoznać się z informacjami, które przedstawiamy podczas zakupu. Ma to wpływ na zasady anulowania, które mogą dotyczyć użytkownika w inny sposób na mocy obowiązujących przepisów lokalnych. Więcej informacji na temat praw do anulowania można znaleźć w sekcji 17.

18.3. Jeśli Środki z portfela PSN nie zostaną wykorzystane w ciągu 36 miesięcy od ich dodania, mogą wygasnąć, jeśli zezwalają na to lokalne przepisy w danym kraju. Powiadomimy użytkownika w wiadomości e-mail przed wygaśnięciem Środków z portfela, aby umożliwić wykorzystanie ich przed ich wygaśnięciem.

19. Metody płatności.

19.1. Podczas dokonywania transakcji przez użytkownika zapisujemy dane dotyczące jego karty kredytowej i debetowej oraz konta PayPal. Korzystamy z tych informacji podczas kolejnych zakupów, chyba że zostaną usunięte w ustawieniach konta.

19.2. Nie przechowujemy 3-cyfrowego numeru bezpieczeństwa karty płatniczej. Nie ma potrzeby ponownego wpisywania danych w celu dokonania kolejnych zakupów.

19.3. W przypadku innych Zatwierdzonych metod płatności konieczne może być wprowadzenie szczegółów przy każdym zakupie.

19.4. W przypadku zakupu Produktu za pośrednictwem usługi płatności przez telefon, operator sieci komórkowej naliczy opłatę za zakup. Może także pobierać opłaty za standardową cenę wiadomości.

20. Obciążenia zwrotne.

20.1. Obciążenie zwrotne występuje wtedy, gdy dostawca usług płatniczych (np. dostawca metody płatności taki jak bank lub PayPal) cofa zrealizowaną płatność. Obciążenie zwrotne z sumy zapłaconej nam za Produkty powoduje zadłużenie równe kwocie obciążenia zwrotnego.

20.2. Jeśli użytkownik podejrzewa, że obciążenie zwrotne to oszustwo lub przejęcie konta, zawiesimy konto lub konsolę, aby chronić je podczas badania tej sprawy. Jeśli zgodnie z prawem nie istnieje powód dokonania obciążenia zwrotnego, konto pozostanie zawieszone do czasu, aż zadłużenie zostanie spłacone. Możemy odliczyć Środki z portfela PSN, aby pokryć należny nam dług.

21. Specjalne warunki dotyczące niektórych Produktów.

Postanowienia ogólne.

21.1. Sprzedawane przez nas Produkty mogą nie działać z Autoryzowanymi systemami i oprogramowaniem z licencją do sprzedaży poza Europą, Bliskim Wschodem, Afryką, Indiami, Rosją i Oceanią.

21.2. O ile nie określono inaczej, wszystkie Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i niekomercyjnego.

Gry.

21.3. Niektóre gry i aplikacje umożliwiają zakup:

21.3.1. Produktów z PlayStation Store; lub

21.3.2. innych materiałów bezpośrednio od wydawcy gry lub aplikacji.

21.3.2.1. Nie można wykorzystywać Środków z portfela do zakupu jakichkolwiek materiałów od wydawcy. W takim przypadku trzeba zarejestrować metodę płatności.

21.3.2.2. Limit wydatków na koncie Nieletniego członka rodziny dotyczy wyłącznie zakupów w PlayStation Store.

21.4. Niektóre Produkty oferują usługi online, takie jak wieloosobowa gra online, tabele liderów i funkcje komunikacyjne.

21.4.1. Aby uzyskać dostęp do trybu wieloosobowego online (lub innego konta, dla którego konsola użytkownika została ustawiona jako „konsola podstawowa"), użytkownik musi posiadać aktywną subskrypcję PlayStation Plus.

21.4.2. Usługi online nie są dostępne na zawsze.

21.4.2.1. Stosujemy Nasze wytyczne, gdy chcemy zamknąć usługę online. Powiadamiamy użytkowników o zamknięciu z wyprzedzeniem.

21.4.2.2. W przypadku gier publikowanych przez strony trzecie prosimy je o przekazanie powiadomienia o zamknięciu systemu z wyprzedzeniem.

Subskrypcje.

21.5. Subskrypcje są dostępne bezterminowo. Będziemy regularnie pobierać opłaty bieżące do momentu anulowania decyzji. Przed dokonaniem zakupu wyjaśniamy użytkownikowi zasady dotyczące bieżących opłat, częstotliwości rozliczeń oraz sposobu anulowania. Wysyłamy wiadomość e-mail przed każdą należną płatnością.

21.6. Okresy próbne zmieniają się po wygaśnięciu w płatne subskrypcje. Opłaty za subskrypcję zaczną być pobierane, o ile użytkownik nie anuluje subskrypcji przed zakończeniem okresu próbnego. Przed skorzystaniem z wersji próbnej wyjaśniamy użytkownikowi zasady dotyczące bieżących opłat, częstotliwości rozliczeń oraz sposobu anulowania.

21.7. Za każdym razem, gdy użytkownik kupuje subskrypcję, wykorzystuje kupon na subskrypcję lub decyduje się skorzystać z wersji próbnej subskrypcji w PlayStation Store, włączamy funkcję Automatyczne finansowanie w ustawieniach konta (nawet jeśli wcześniej została wyłączona).

21.7.1. Uwaga: nie jest to automatyczne ustawienie dla każdej subskrypcji. Jeśli opcja Automatyczne finansowanie jest włączona, dotyczy każdej posiadanej subskrypcji.

21.7.2. Oznacza to, że jeśli użytkownik nie ma wystarczającej ilości środków w portfelu, aby uiścić cykliczną opłatę subskrypcyjną, obciążymy domyślną metodę płatności (jeśli została ustawiona).

21.7.3. Nie dotyczy to zakupów dokonanych przez Nieletnich członków rodziny.

21.7.4. W dowolnym momencie można wyłączyć funkcję Automatyczne finansowanie w zakładce Zarządzanie kontami.

21.8. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego i pod koniec okresu próbnego pobieramy opłaty za subskrypcję w następnym okresie. Nie nastąpi to, jeśli:

21.8.1. subskrypcja zostanie anulowana przed zakończeniem okresu próbnego lub bieżącego okresu rozliczeniowego;

21.8.2. w portfelu PSN nie ma wystarczającej ilości Środków i (i) Automatyczne finansowanie jest wyłączone; lub (ii) użytkownik nie ma zarejestrowanej metody płatności;

21.8.3. z jakiegokolwiek powodu anulujemy subskrypcję.

21.9. Jeśli płatność za subskrypcję nie powiedzie się, możemy kontynuować próbę pobrania płatności w ciągu najbliższych dni.

21.9.1. W tym czasie będzie można uzyskać dostęp do usługi subskrypcyjnej.

21.9.2. Okres rozliczeniowy nie ulegnie zmianie. Jeśli ponowienie płatności zakończy się pomyślnie, następna data płatności będzie taka sama jak w przypadku, gdy płatność początkowa się nie powiodła.

21.10. Cena subskrypcji nie zostanie zwiększona, o ile nie powiadomimy użytkownika wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

21.10.1. Subskrypcję można anulować, zanim zacznie obowiązywać nowa cena.

21.11. Jeśli użytkownik ma już subskrypcję (płatną lub w ramach bezpłatnej wersji próbnej) i zakupi inną subskrypcję na tę samą usługę, aktualna subskrypcja wygaśnie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego i wtedy rozpocznie się okres nowej subskrypcji.

21.12. Pakiet Produktów w ramach subskrypcji może się różnić w zależności od okresu subskrypcji. Wiek, region geograficzny i inne ograniczenia mogą uniemożliwić dostęp do wszystkich Produktów w pakiecie. Niektóre Produkty mogą być dostępne oddzielnie dla osób niebędących subskrybentami.

Zamówienia przedpremierowe.

21.13. Za zamówienia przedpremierowe należy zapłacić w dniu złożenia zamówienia.

21.14. Zamówienie przedpremierowe można anulować i otrzymać zwrot pieniędzy zgodnie ze wskazówkami dostępnymi w punkcie zakupu i zapisami sekcji 17. W przypadku anulowania zamówienia przedpremierowego użytkownik nie będzie już mieć praw do żadnych Produktów promocyjnych oferowanych w ramach takich zamówień.

Waluta wirtualna.

21.15. W niektórych grach obowiązują wirtualne waluty („WW"). W zależności od gry można je zdobyć poprzez określone działania lub kupić w PlayStation Store. WW są przeznaczone wyłącznie do użytku w grach. Można je wymienić w grze na inne elementy, funkcje lub dodatkowe działania.

21.16. Niedozwolone jest:

21.16.1. sprzedawanie, kupowanie, przelewanie lub korzystanie z WW poza grą;

21.16.2. obstawianie zakładów w Walucie wirtualnej lub na nią (np. zakłady typu „skin betting"), chyba że gra oferuje taką funkcję;

21.16.3. wymienianie WW na pieniądze lub ekwiwalenty pieniężne.

21.17. Data ważności WW:

21.17.1. WW może wygasnąć po określonym czasie (patrz warunki wydawcy gry).

21.17.2. WW nie będzie działać po wyłączeniu serwerów online gry.

21.17.3. Wymagamy od wydawców gier, aby powiadamiali użytkowników, zanim WW przestanie obowiązywać, aby zdążyli ją wykorzystać. Powiadomienia mogą być wysyłane za pośrednictwem wiadomości w grze, powiadomień PSN lub wiadomości e-mail.

22. Treści tworzone i udostępniane przez użytkowników.

22.1. Niektóre Produkty umożliwiają udostępnianie własnych treści użytkownikom i innym graczom.

22.2. Użytkownik jest właścicielem materiałów, które tworzy. Nie może ich jednak wykorzystywać do celów komercyjnych bez zgody. Będzie potrzebować zgody naszej firmy oraz wydawcy Produktu. Wynika to z faktu, że sposób tworzenia i udostępniania treści oznacza, że treści tworzone przez użytkowników mogą być powiązane z oprogramowaniem lub własnością intelektualną należącą do nas i wydawcy Produktu.

22.3. Podczas udostępniania treści generowanych przez użytkownika:

22.3.1. trzeba mieć świadomość, że będą widoczne w PSN;

22.3.2. możemy je prezentować w innych miejscach, takich jak nasze strony internetowe i strony spółek powiązanych.

22.3.3. Wraz z naszymi spółkami powiązanymi możemy zmieniać treści użytkowników z różnych powodów, w tym dodawać identyfikator internetowy (lub prawdziwe imię i nazwisko, jeśli użytkownik zdecyduje się na ich użycie), aby inni użytkownicy wiedzieli, że są one jego własnością, aby zapewnić, że będą prawidłowo się wyświetlać itd.

22.3.4. Inne osoby mogą wchodzić w interakcję z tymi treściami i wykonywać czynności takie jak komentowanie, zmienianie, usuwanie lub ponowne udostępnianie.

22.3.5. Nasza firma i jej spółki powiązane mogą:

22.3.5.1. udzielać licencji, sprzedawać i w inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych treści generowane przez użytkowników (np. sprzedaż subskrypcji w celu uzyskania dostępu do danych treści lub treści w połączeniu z innymi);

22.3.5.2. otrzymywać przychody z reklam w związku z treściami generowanymi przez użytkowników;

22.3.5.3. wykorzystywać te treści do promowania Produktów i usług PlayStation®;

22.3.5.4. w razie potrzeby zmieniać albo usuwać treści generowane przez użytkowników w celu zachowania zgodności z prawem lub skorzystania z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków.

22.4. Nie płacimy użytkownikowi za wykorzystanie utworzonych przez niego treści w sposób opisany w sekcji 22.3.

22.5. Udostępnianie treści generowanych przez użytkownika oznacza, że posiada on wszelkie niezbędne prawa do tego rodzaju treści i przyznaje prawa określone w tej sekcji.

22.6. Licencja na Produkt może zawierać więcej informacji na temat sposobu, w jaki można udostępniać treści generowane przez użytkowników w związku z tym Produktem.

23. Czy kiedykolwiek zmieniamy PSN lub Produkty po ich zakupie?

23.1. Czasami tak, ale stosujemy Nasze wytyczne.

23.2. Od czasu do czasu zmieniamy PSN na podstawie opinii użytkowników i naszych obserwacji. Wprowadzamy zmiany w celu usunięcia błędów i zakłóceń, zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa itd. Zmiany dotyczą również Produktów dostępnych za pośrednictwem PSN. Mogą one spowodować dodanie lub usunięcie funkcji.

23.3. Zmiany można wprowadzać na różne sposoby, w tym:

23.3.1. możemy automatycznie przesyłać ważne aktualizacje do Autoryzowanego systemu po podłączeniu go do Internetu lub zalogowaniu się na konto.

23.3.2. aktualizacje można pobierać ręcznie lub poprzez ustawienie automatycznego wykonywania tych czynności przez Autoryzowane systemy. Zawsze zapewniamy wyjaśnienie do aktualizacji.

23.3.3. W obu przypadkach aktualizacje mogą spowodować utratę danych. Aby mieć pewność, że taka utrata nie będzie trwała, należy utworzyć kopię zapasową wszystkich osobistych zdjęć, muzyki, filmów lub innych danych przechowywanych w Autoryzowanym systemie.

23.4. Konieczne może być usunięcie PSN lub wszelkich dostępnych Produktów z przyczyn takich jak badanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz przeprowadzenie konserwacji i aktualizacji systemu. Będziemy stosować Nasze wytyczne. W sekcji 26 opisano nasze obowiązki w takim przypadku.

24. Zamykanie konta.

24.1. Można zamknąć swoje konto, kontaktując się z nami za pomocą informacji podanych w sekcji 33.

24.2. Konto może zostać zamknięte, jeśli użytkownik nie będzie z niego korzystał przez 36 miesięcy. Dzieje się to tylko wtedy, gdy zezwalają na to lokalne przepisy obowiązujące w danym kraju.

24.3. Po zamknięciu konta nie będzie można uzyskać dostępu do PSN ani korzystać z Produktów zakupionych przy użyciu tego konta. Zamknięcie konta jest nieodwracalne.

25. Co robimy w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub gdy podejrzewamy, że naruszone zostały zabezpieczenia konta?

25.1. Jeśli istnieją uzasadnione podstawy, na podstawie których można stwierdzić,

25.1.1. że:

25.1.1.1. użytkownik;

25.1.1.2. jeden z Nieletnich członków rodziny; lub

25.1.1.3. posiadacz konta, któremu użytkownik zezwolił na korzystanie z Autoryzowanego systemu;

naruszył niniejsze Warunki świadczenia usług; lub

25.1.2. zabezpieczenia konta zostały naruszone (np. w przypadku oszustwa związanego z obciążenie zwrotnym);

możemy podjąć wszelkie działania, które są uzasadnione w celu ochrony użytkownika, naszych interesów i innych użytkowników.

25.2. Nasze działania mogą dotyczyć:

25.2.1. dowolnego Autoryzowanego systemu, z którego korzysta użytkownik;

25.2.2. kont użytkownika;

25.2.3. kont Nieletnich członków rodziny; oraz

25.2.4. wszelkich innych kont w Autoryzowanym systemie, z których korzysta użytkownik.

25.3. Nasze działania obejmują:

25.3.1. resetowanie hasła;

25.3.2. zatrzymanie lub zawieszanie subskrypcji;

25.3.3. zawieszenie dostępu do niektórych lub wszystkich Produktów;

25.3.4. zawieszanie kont;

25.3.5. przesyłanie aktualizacji Autoryzowanych systemów, których celem jest zatrzymanie nieuprawnionego użycia;

25.3.6. zapobieganie łączeniu się Autoryzowanych systemów z PSN; oraz

25.3.7. występowanie z roszczeniem, inicjowanie postępowania z urzędu, karnego lub cywilnego przeciwko użytkownikowi albo uczestnictwo w takim postępowaniu.

25.4. Decydując o podjęciu odpowiednich działań, kierujemy się Naszymi wytycznymi.

25.5. Opóźnienie działań lub niepodjęcie ich w odpowiedzi na jakiekolwiek naruszenie nie oznacza zrezygnowania przez nas z podjęcia ich w późniejszym terminie.

26. Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika w przypadku problemów.

26.1. Klientowi mogą przysługiwać prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, które nie podlegają wyłączeniu, ograniczeniu ani zmianie. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszej sekcji Warunków.

26.2. Niniejsze Warunki:

26.2.1. nie mają wpływu na gwarancje lub rękojmie, które przysługują klientowi zgodnie z lokalnymi przepisami prawa; lub

26.2.2. nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, o ile nie zezwala nam na to obowiązujące prawo lokalne.

26.3. Ograniczamy naszą odpowiedzialność w stosunku do każdego użytkownika będącego klientem w rozumieniu sekcji 26.1 i 26.2 w następujący sposób:

26.3.1. Przyczyna: Jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców.

Nasza odpowiedzialność: Bez ograniczeń.

26.3.2. Przyczyna: Jeśli popełnimy oszustwo, podamy fałszywe informacje lub dopuścimy się poważnego zaniedbania.

Nasza odpowiedzialność: Bez ograniczeń.

26.3.3. Przyczyna: Jeśli spowodujemy straty u klienta, które nie mogą zostać ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa.

Nasza odpowiedzialność: Bez ograniczeń.

26.3.4. Przyczyna: Jeśli nie dostarczymy opłaconego Produktu.

Nasza odpowiedzialność: Zwrócimy kwotę zapłaconą za Produkt.

26.3.5. Przyczyna: Jeśli dostarczymy opłacony Produkt, ale jest on wadliwy.

Nasza odpowiedzialność: Odpowiedzialność względem klienta za wadliwy Produkt zależy od tego, na czym polega wada.

Jeśli Produkt jest wadliwy, zawsze postaramy się go naprawić lub wymienić.

Jeśli jednak wada sprawia, że zgodnie z obowiązującym prawem klient ma prawo nie przyjąć Produktu i zdecyduje się go odrzucić, otrzyma zwrot pełnej kwoty za ten Produkt. Jeśli zdecyduje się do zatrzymać, zapewnimy częściowy zwrot. Można też zamówić Produkt zamienny.

Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do odmowy przyjęcia Produktu, ale nie możemy go naprawić ani wymienić w rozsądnym czasie lub bez znacznych niedogodności, otrzyma pełen lub częściowy zwrot środków za Produkt.

Częściowy zwrot to różnica pomiędzy ceną Produktu a jego wartością w momencie dostarczenia.

Użytkownik ma również prawo dochodzenia odszkodowania za uzasadnione, przewidywalne straty lub szkody spowodowane przez wadliwy Produkt.

Sposób naprawiania Produktów.

Jeśli Produkt jest wadliwy, można go zwykle naprawić za pomocą łatek. Łatka aktualizuje kod przez Internet. Sprzedajemy Produkty, których nie Produkujemy, dlatego łatki musi przygotować ktoś inny. Zawsze staramy się o to zadbać w rozsądnym czasie.

26.3.6. Przyczyna: Jeśli nie dostarczymy darmowego Produktu lub darmowy Produkt jest wadliwy.

Nasza odpowiedzialność: Zastosujemy Nasze wytyczne i podejmiemy uzasadnione próby ponownego dostarczenia lub naprawienia Produktu.

26.3.7. Przyczyna: Złośliwe lub nieuprawnione użycie PSN, konta użytkownika, kont nieletnich członków rodziny lub Produktów, w tym aktywność hakerów.

Nasza odpowiedzialność: O ile nie jest to spowodowane zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za takie zdarzenia.

26.3.8. Przyczyna: Brak możliwości korzystania z jakiegokolwiek Produktu.

Nasza odpowiedzialność: Jeśli jest to efekt usterki, patrz sekcje 26.3.5 i 26.3.6 powyżej.

Jeśli Produkt uległ zmianie, należy zapoznać się z sekcją 26.3.10 poniżej.

Jeśli wynika to z faktu, że PSN jest niedostępne, o ile nie jest to spowodowane zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za takie zdarzenia.

26.3.9. Przyczyna: Tymczasowy brak możliwości korzystania z PSN.

Nasza odpowiedzialność: O ile nie jest to spowodowane zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za takie zdarzenia.

26.3.10. Przyczyna: W przypadku zmiany albo usunięcia funkcji PSN lub któregokolwiek z Produktów.

Nasza odpowiedzialność: Jeśli zastosowaliśmy Nasze wytyczne, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika.

26.3.11. Przyczyna: W przypadku zamknięcia konta, ponieważ użytkownik nie akceptuje istotnych zmian w niniejszych Warunkach korzystania, Warunkach korzystania z oprogramowania, Zasadach ochrony prywatności lub w przypadku trwałego zamknięcia PSN.

Nasza odpowiedzialność: Zwrócimy niewykorzystane Środki z portfela PSN oraz proporcjonalnie naliczony zwrot za wszystkie okresy subskrypcji, które jeszcze nie wygasły.

26.3.12. Przyczyna: Każde zdarzenie poza naszą uzasadnioną kontrolą (zwane również „siłą wyższą" lub „zdarzeniem losowym").

Nasza odpowiedzialność: Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika.

26.3.13. Przyczyna: Szkody, których można było uniknąć, gdyby:

– użytkownik postępował zgodnie z naszymi poradami, aby bezpłatnie zainstalować oferowaną przez nas aktualizację; lub

– użytkownik postępował zgodnie z instrukcjami instalacji; lub

– spełnione zostały minimalne wymagania systemowe.

Nasza odpowiedzialność: Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika.

26.3.14. Przyczyna: Straty ekonomiczne, w tym utrata zysków, utrata udziałów w rynku, przerwa w działalności lub utrata możliwości biznesowych.

Nasza odpowiedzialność: Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika.

26.3.15. Przyczyna: Wszelkie straty, które nie były spowodowane naruszeniem przez nas niniejszych Warunków, a nie zostały w żaden inny sposób opisane powyżej.

Nasza odpowiedzialność: Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika.

26.3.16. Przyczyna: W każdej sytuacji, która nie została opisana powyżej.

Nasza odpowiedzialność: Nasza odpowiedzialność nie będzie przekraczała 100 GBP (lub równowartości w lokalnej walucie) lub, jeśli jest wyższa, kwoty niewykorzystanych Środków z portfela.

26.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z PSN w celach innych niż konsumenckie:

26.4.1 Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności (i) jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; (ii) oszustwa lub podania przez nas fałszywych informacji; (iii) wszelkiej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy obowiązujących przepisów prawa lokalnego.

26.4.2 Z zastrzeżeniem sekcji 26.4.1, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za (i) utratę zysków; (ii) utratę sprzedaży lub udziału w rynku; (ii) utratę umów; (iii) utratę oczekiwanych oszczędności; (IV) utratę lub uszkodzenie oprogramowania; (v) utratę danych lub informacji; (vi) utratę lub zmniejszenie wartości firmy; (vii) wszelkie szkody pośrednie lub wynikowe.

26.4.3 Z zastrzeżeniem sekcji 26.4.1, całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, niezależnie od tego, czy wynika z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nie będzie przekraczała kwoty 100 GBP (lub równowartości w lokalnej walucie), lub, jeśli jest wyższa, kwoty niewykorzystanych Środków z portfela.

27. Prawo własności intelektualnej (PWI) i korzystanie z niego

27.1. Jesteśmy właścicielami lub mamy wszystkie Prawa własności intelektualnej w Autoryzowanych systemach, PSN i naszych Produktach.

27.2. Inne osoby są właścicielami lub mają wszystkie Prawa własności do swoich Produktów.

27.3. Korzystać z Autoryzowanych systemów, PSN i Produktów można WYŁĄCZNIE:

27.3.1. w sposób określony w niniejszych Warunkach lub w licencji Produktu; chyba że

27.3.2. jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo lokalne.

27.4. Poważnie traktujemy ochronę własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa naszych Autoryzowanych systemów, PSN i Produktów oraz staramy się identyfikować osoby, które im zagrażają.

27.5. Zabronione jest używanie skradzionych albo nielegalnie zakupionych Autoryzowanych systemów lub Produktów.

27.6. W odniesieniu do Autoryzowanych systemów, PSN lub Produktów zabronione jest wykonywanie następujących czynności:

27.6.1. kopiowanie ich;

27.6.2. zakłócanie ich działania;

27.6.3. korzystanie z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania;

27.6.4. unikanie uwierzytelniania, szyfrowania i zabezpieczeń;

27.6.5. uzyskiwanie dostępu do informacji, które nie należą do użytkownika ani Nieletniego członka rodziny;

27.6.6. udostępnianie, kupowanie, sprzedawanie, wypożyczanie, udzielanie podlicencji, wprowadzanie do obrotu, przekazywanie, wyłudzanie informacji o jakichkolwiek kontach ani danych logowania; lub

27.6.7. pomaganie innym w wykonaniu tych czynności.

27.7. Nie można tworzyć utworów pochodnych na podstawie Autoryzowanych systemów, PSN ani Produktów.

27.8. Nie można hakować, włamywać się, odszyfrowywać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani deasemblować Autoryzowanych systemów, PSN ani żadnego Produktu, ani pomagać innym osobom w wykonywaniu takich działań. To ograniczenie ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo lokalne.

27.9. Nie można korzystać z Autoryzowanych systemów, PSN i Produktów w celach komercyjnych, pobierać opłat za ich użycie ani wykorzystywać ich do celów publicznych bez zgody właściciela PWI.

27.10. W przypadku korzystania z reklamowanych funkcji Autoryzowanego systemu, PSN lub Produktu zgodnie z licencją, użytkownik nie naruszy punktów 27.7, 27.8 i 27.9.

27.11. Przed podjęciem jakichkolwiek działań niezgodnych z niniejszymi Warunkami zalecamy zasięgnięcie porady prawnej w celu potwierdzenia, że jest to wyraźnie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

28. Czy zmieniamy niniejsze Warunki? Co się wtedy stanie?

28.1. Tak, możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach.

28.2. Jeśli zmiany są istotne lub szkodliwe dla użytkownika, przed ponownym zalogowaniem się do PSN zostanie wyświetlony monit z prośbą o zaakceptowanie nowych Warunków. Jeśli głównym użytkownikiem jest Nieletni członek rodziny, może być konieczne zaakceptowanie warunków przez opiekuna, zanim Nieletni użytkownik będzie mógł zalogować się ponownie.

28.3. Jeśli zmiany są niewielkie, powiadomimy o nich użytkownika w rozsądny sposób, na przykład poprzez opublikowanie wpisu widocznego po zalogowaniu się do PSN, za pośrednictwem wiadomości PSN lub poczty e-mail. Jeśli użytkownik lub Nieletni członek rodziny nadal będą korzystać z PSN po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zostanie to uznane za ich akceptację.

28.4. Korzystanie z PSN będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu wszystkich zmian.

28.5. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmian w niniejszych Warunkach, prosimy o kontakt w celu zamknięcia konta.

29. W jaki sposób egzekwowane są niniejsze Warunki?

29.1. W przypadku korzystania z PSN jako konsument:

29.1.1. niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

29.1.2. Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik.

29.1.3. Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma.

29.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z PSN w celach innych niż konsumenckie:

29.2.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

29.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

30. Czy inne osoby mogą egzekwować niniejsze Warunki?

30.1. Nie. Niniejsze Warunki nie tworzą żadnych praw, które mają być egzekwowane przez osoby trzecie.

30.2. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków oraz wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami na podstawie niniejszych Warunków bez zgody użytkownika. Jeśli użytkownik nie akceptuje takiej zmiany, może zamknąć konto zgodnie z zapisami sekcji 24. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków ani umów z nami objętych niniejszymi Warunkami.

31. Pytania?

31.1. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

DANE KONTAKTOWE

31.2. Aby uzyskać pomoc online (strony pomocy i formularz kontaktowy online): www.playstation.com/get-help/contact-us/.

31.3. Aby wysłać nam wiadomość e-mail, należy skorzystać z adresu e-mail odpowiedniego dla kraju, w którym zarejestrowano konto:

KRAJ

Polska: pomoc@pl.playstation.com

31.4. Nasz tradycyjny adres pocztowy: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Great Britain.

31.2. Gdy kontaktujesz się z nami, nasz personel zachowuje się wobec Ciebie uprzejmie i z szacunkiem. Oczekujemy tego samego od Ciebie. Jeśli użytkownik będzie się zachowywał nieodpowiednio, będzie obrażać naszych pracowników lub im grozić, możemy ograniczyć możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub odmówić dalszego wsparcia. Jeśli zachowanie użytkownika wskazuje na zagrożenie dla naszego personelu, naszej społeczności lub naszej firmy, możemy zawiesić konto i przekazać sprawę organom ścigania.

Warunki korzystania z oprogramowania

1. Kim jesteśmy?
1.1. Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited (nr rej. 03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

2. Zdefiniowane terminy
2.1. „Oprogramowanie" oznacza grę PlayStation oraz oprogramowanie użytkowe, opracowane z myślą o ich działaniu w jednym lub większej liczbie Systemów Autoryzowanych.

2.2. „PSN" oznacza PlayStation®Network.

2.3. „System Autoryzowany" oznacza dowolny z systemów: PS1, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV i PlayStation®4.

2.4. „Treści generowane przez użytkownika", zwane również „UGC", to tekst, wiadomości, komentarze, zdjęcia, dźwięk, muzyka, filmy, zasoby gier, filmy z gier i informacje związane z grami oraz inne materiały (i) utworzone przez użytkownika lub inne osoby w PSN, lub (ii) udostępnione przez użytkownika lub inne osoby za pośrednictwem PSN.

3. Do czego odnoszą się Warunki korzystania z oprogramowania?
3.1. Nasze Warunki korzystania z oprogramowania („Warunki") odnoszą się do korzystania ze wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach Autoryzowanych. Obejmuje to korzystanie z usługi PlayStation™Now, umożliwiającej uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania za pośrednictwem takich urządzeń, jak komputery i telewizory Smart TV.

4. Licencjonowanie Oprogramowania
4.1. Przy zakupie Oprogramowania użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, jednak użytkownik nie nabywa prawa własności do Oprogramowania. W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać Licencję na Oprogramowanie udzieloną na mocy niniejszych Warunków, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

5. Kto udziela Licencji na Oprogramowanie?
5.1. Istnieją dwa typy Oprogramowania:
5.1.1. oprogramowanie wydawane przez nas, na które to my udzielamy licencji; oraz
5.1.2. oprogramowanie wydawane przez inne firmy, na które licencji udzielają te firmy.

5.2. Wydawca podany jest albo:
5.2.1. na opakowaniu — w przypadku Oprogramowania na fizycznym nośniku, takim jak płyta DVD czy Blu-ray lub karta pamięci PS Vita („Oprogramowanie na nośniku"); albo
5.2.2. w opisie produktu — w przypadku Oprogramowania udostępnianego przez PlayStation®Store lub inne tego rodzaju placówki dystrybucji cyfrowej przez nas zatwierdzane („Oprogramowanie w postaci cyfrowej").

5.3. Jeśli to my jesteśmy wydawcą Oprogramowania, udzielamy licencji na jego użytkowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz ewentualnie innymi szczegółowymi warunkami przekazanymi przez nas w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania.

5.4. Jeśli Oprogramowanie jest publikowane przez innego wydawcę, udziela on licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach, które obejmują niniejsze Warunki, ale nie muszą się do nich ograniczać. Wydawca ten może także narzucać inne warunki korzystania z Oprogramowania, w którym to przypadku takie warunki obowiązywać będą łącznie z niniejszymi Warunkami, a nie zamiast nich. W przypadku konfliktu pomiędzy dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami moc obowiązującą będą miały niniejsze Warunki.

6. Ograniczenia użytkowania Oprogramowania
6.1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja osobista na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych (jak podano na opakowaniu Oprogramowania na nośniku, w opisie produktu w przypadku Oprogramowania w postaci cyfrowej lub w inny sposób przez nas podawany) oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii.

6.2. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody oraz, jeśli zostało ono wydane przez inną firmę, bez zgody zarówno naszej, jak i tej firmy.

6.3. Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania.

6.4. Nie wolno emulować Oprogramowania.

6.5. W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo, nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozkładu ani kopiować żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy z kodu źródłowego Oprogramowania.

6.6. Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania lub uwierzytelniania w Systemach Autoryzowanych i w dowolnym Oprogramowaniu ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci związanej z PSN, lub ingerowania w powyższe.

6.7. Nie wolno używać kradzionych ani uzyskanych niezgodnie z prawem Systemów Autoryzowanych i Oprogramowania.

6.8. Korzystanie z funkcji społecznościowych zainstalowanych w naszych Systemach Autoryzowanych oraz autoryzowanym Oprogramowaniu wydawanym w celu używania go w tych Systemach zgodnie z obowiązującymi umowami określonymi w punkcie 10.1 nie stanowią naruszenia postanowień punktów 6.2 i 6.5 niniejszych Warunków.

7. Odsprzedaż
7.1. Nie wolno odsprzedawać ani Oprogramowania na nośniku ani Oprogramowania w postaci cyfrowej, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie, a w przypadku publikowania tego Oprogramowania przez inną firmę, wymagane jest dodatkowo upoważnienie tej firmy.

8. Klasyfikacja wiekowa
8.1. Jeśli Oprogramowanie opatrzone jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji. Rodziców lub opiekunów prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.playstation.com/safety, gdzie podajemy instrukcje, jak zablokować odtwarzanie gier powyżej określonej kategorii wiekowej w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

8.2. Jeśli zarejestrowany wiek użytkownika lub właściciela konta, za którego użytkownik jest odpowiedzialny, jest niższy niż kategoria wiekowa wskazana na konkretnym Oprogramowaniu, możemy zablokować użytkownikowi lub właścicielowi konta możliwość przeglądania, zakupu lub użytkowania Oprogramowania. W odniesieniu do Oprogramowania z grami, możemy zablokować dostęp użytkownika lub właściciela konta do korzystania z gry w trybie online, nawet jeśli wersje offline działają w systemie PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita lub PlayStation®4.

9. Prywatność i korzystanie z Oprogramowania w sieci
9.1. Sieć PSN (Playstation Network) pozwala na korzystanie z Oprogramowania w Internecie. Podczas korzystania z PSN:
9.1.1. Warunki świadczenia usługi PSN oraz Umowa użytkownika („Warunki świadczenia usługi") zawarte z Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited podczas zakładania konta w sieci PSN (dalej: „Konto") obowiązują łącznie z niniejszymi Warunkami. Aktualne Warunki świadczenia usługi można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. Zarówno my, jak i Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited możemy gromadzić informacje na temat użytkowników. Wyjaśnienie sposobów korzystania z danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności PlayStation. Warunki świadczenia usługi oraz Politykę prywatności PlayStation Privacy można znaleźć pod adresem www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.3. Jeśli licencję na Oprogramowanie wydała inna firma, ona także może gromadzić informacje na temat użytkownika zgodnie z własną polityką prywatności.

10. Zachowanie wobec nas oraz innych użytkowników
10.1. W Systemach Autoryzowanych oraz Oprogramowaniu mogą być dostępne funkcje społecznościowe, umożliwiające komunikację i interakcję z innymi osobami poprzez PSN oraz inne serwisy społecznościowe. Funkcje społecznościowe podlegają kilku umowom z różnymi firmami:
10.1.1. niniejszym Warunkom; oraz
10.1.2. Warunkom świadczenia usługi;
10.1.3. Polityce prywatności PlayStation; oraz
10.1.4. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez wydawcę Oprogramowania; oraz
10.1.5. ewentualnym dodatkowym warunkom narzuconym przez firmę prowadzącą serwis społecznościowy, z którego użytkownik korzysta (w którym użytkownik może być zobowiązany do założenia konta).

10.2. Użytkownik i Nieletni członkowie rodziny muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi użytkownikami.

Nikogo nie wykluczaj.

Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 7 roku życia, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

Nie używaj ani nie promuj wypowiedzi szerzących nienawiść.

Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj.

Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

Zachowuj się rozsądnie. Przestrzegaj prawa.

Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

Nie zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego.

Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na jakiekolwiek nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

Nie podszywaj się pod inne osoby.

Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie zniesławiaj ich.

Nie naruszaj własności intelektualnej innych osób.

Bądź osobą wyrozumiałą i taktowną. Traktuj innych życzliwie.

Każdy kiedyś zaczynał. Możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

Szanuj innych.

Zdajemy sobie sprawę, że nie musisz się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

Graj zespołowo.

Pomagaj innym. Jeśli znajdziesz lukę w PSN lub Produkcie, powiadom nas o tym, abyśmy mogli ją naprawić, zapewniając bezpieczeństwo Tobie, innym i naszej firmie.

Nie przeszkadzaj innym.

Nie oszukuj.

Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę nad innymi graczami.

Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, nie udzielaj na nie sublicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym, nie próbuj się na nie włamywać, nie zbieraj żadnych informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

Nie spamuj.

Nie wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

Nie używaj PSN ani żadnego z Produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani nie kojarz ich z taką działalnością.

Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji PSN lub PlayStation.

Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.

Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Ciebie lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują numery telefonów, adresy e-mail oraz rzeczywiste adresy, np. domowy, szkolny czy tymczasowy.

Nie udostępniaj wizualnych materiałów erotycznych ani pornograficznych.

Nie udostępniaj zdjęć innych osób bez ich zgody.

Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:

√ Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Jeśli korzystasz z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania zażaleń, przesyłając zgłoszenie, możesz podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia. Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać zażalenia dotyczące Ciebie i Twoich materiałów. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie www.playstation.com/safety.

√ Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień niniejszych Warunków.

Postępuj zgodnie z wszelkimi szczegółowymi Zasadami każdego Produktu.

11. Tworzenie i udostępnianie w sieci
11.1. UGC utworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my (a także w stosownych przypadkach wydawca Oprogramowania) nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do UGC użytkownika, tym samym nie wolno mu wykorzystywać UGC do celów komercyjnych bez zgody zarówno naszej, jak i wydawcy Oprogramowania.

11.2. Każdy użytkownik udziela upoważnienia zarówno nam i powiązanym z nami podmiotom, jak i innym użytkownikom PSN do używania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania jego UGC, jego identyfikatora internetowego (oraz imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać) poprzez sieć PSN i inne powiązane serwisy, takie jak strony internetowe powiązane z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik upoważnia nas także, bez opłat na swoją rzecz, do licencjonowania, sprzedaży i innego wykorzystywania dla celów komercyjnych jego UGC (np. sprzedaży subskrypcji dostępu do jego UGC (osobno lub w połączeniu z innymi UGC) i/lub uzyskiwania przychodów z reklam w związku z UGC), oraz do wykorzystywania jego UGC w promowaniu produktów, Oprogramowania i usług PlayStation®. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zarówno my, jak i inni użytkownicy PSN mogą dokonywać zmian w jego UGC oraz usuwać je. Zamieszczenie UGC będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich UGC i do udzielania praw określonych w tym punkcie.

12. Co robić w razie doznania nieprzyjemności w sieci?
12.1. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali radość z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz UGC innych użytkowników sieci PSN, ani wobec innych użytkowników za działania i UGC któregokolwiek użytkownika.

12.2. Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie o tym odpowiedniego wydawcy (którym możemy być my).

12.3. Choć możemy umożliwiać wszystkim użytkownikom łączenie się z serwisami społecznościowymi oraz innymi witrynami internetowymi stron trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy. Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej, należy zgłosić to w serwisie społecznościowym lub witrynie internetowej strony trzeciej poprzez ich własny system składania zażaleń.

13. Składanie skarg poprzez wydawane przez nas gry
13.1. W publikowanych przez nas grach oraz w ramach funkcji realizowanych poprzez nasze Systemy Autoryzowane (np. komunikatory PSN) udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie. Opcja ta będzie na przykład dostępna przy komunikatach otrzymywanych w sieci PSN oraz w narzędziach znajdujących się w grach, w każdej spośród wydawanych przez nas gier, jeśli taka gra oferuje możliwość udostępniania UGC. Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie. Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i na jego UGC.

13.2. Więcej informacji na temat składania zażaleń można znaleźć pod adresem www.playstation.com/safety.

14. Czy śledzimy działania użytkowników w Internecie?

14.1. Tak, ale nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich działań i nie podejmujemy się tego.

14.2. Możemy śledzić i rejestrować działania użytkownika związane z Oprogramowaniem oraz usuwać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Inni użytkownicy mogą zgłaszać rzeczy, które zauważą, i wysyłać je do nas.

14.3. Uzyskiwane przez nas informacje mogą obejmować treści, wiadomości głosowe i tekstowe, filmy z rozgrywek, czas i lokalizację aktywności użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, identyfikator internetowy PSN oraz adres IP.

14.4. Informacje te są wykorzystywane przez nas (lub firmy powiązane) w celu egzekwowania niniejszych Warunków, przestrzegania prawa, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników, a także w celu ochrony naszej społeczności. Możemy przekazać te informacje policji lub innym odpowiednim władzom.

15. Sklepy internetowe
15.1. Podczas korzystania z Oprogramowania w trybie online istnieje możliwość zakupu produktów w sklepie internetowym przy użyciu portfela PSN. Wszystkie zakupy dokonywane są w firmie Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited i podlegają Warunkom świadczenia usługi.

16. Przekazywanie uwag oraz próbne wersje beta
16.1. Jesteśmy otwarci na pomysły oraz uwagi dotyczące naszych usług oraz produktów, jednak użytkownicy mogą przekazywać nam wyłącznie swoje własne pomysły oraz uwagi. Przekazując nam swoje pomysły oraz uwagi, użytkownik przenosi na nas prawo własności do nich, jednak decyzja o zastosowaniu się do nich pozostaje w naszej gestii. Użytkownik nie otrzyma zapłaty ani żadnego innego wynagrodzenia za przekazane pomysły lub uwagi.

16.2. Jeśli użytkownik decyduje się uczestniczyć w testowaniu bezpłatnych wersji beta lub jeśli wykorzysta kupon na taką wersję, wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:
16.2.1. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo oprogramowania w wersji beta i utrzymywać je w dobrym stanie, nie może kopiować, przekazywać ani sprzedawać oprogramowania w wersji beta żadnym innym osobom oraz nie może próbować dokonywać inżynierii odwrotnej ani wykorzystywać oprogramowania w wersji beta do tworzenia dzieł pochodnych.
16.2.2. Udzielana użytkownikowi licencja na korzystanie z oprogramowania dotyczy wyłącznie wersji beta tego oprogramowania.
16.2.3. Nie udzielamy gwarancji, że oprogramowanie w wersji beta będzie działać prawidłowo (ani że w ogóle będzie działać).
16.2.4. Podczas testowania wersji beta możemy modyfikować oprogramowanie w wersji beta bez powiadamiania, co może wiązać się z dodawaniem lub usuwaniem danych, zawartości oraz funkcji, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności w związku z utratą wszelkich tego rodzaju danych, zawartości i funkcji.
16.2.5. W dowolnym momencie możemy zakończyć testowanie wersji beta lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niej.

17. Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi
17.1. Czasami możemy aktualizować Oprogramowanie, w ramach czego możemy dodawać lub usuwać istniejące funkcje. Jeśli to zrobimy, zawsze będziemy brać pod uwagę interesy użytkownika i rozważać je w porównaniu z naszymi własnymi. Naszym celem jest podejmowanie decyzji, które są rozsądne w danych okolicznościach. Staramy się raczej wzbogacać niż ograniczać wrażenia użytkownika płynące z korzystania z Oprogramowania. Naszym celem jest traktowanie naszych klientów w uczciwy sposób („Nasze wytyczne").

17.2 Część Oprogramowania obejmuje usługi online, takie jak tryb online dla wielu graczy, tabele wyników czy komunikatory. Te usługi online nie są zapewniane na czas nieokreślony. Stosujemy Nasze wytyczne, gdy chcemy zamknąć usługę internetową. Powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu.

17.3 W przypadku Oprogramowania publikowanego przez osoby trzecie prosimy te osoby o przesłanie uprzedniego powiadomienia o zamknięciu.

18. Prawa autorskie
18.1. Całe Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, do których prawa autorskie posiada Sony Interactive Entertainment Inc i do których posiadamy wyłączną licencję w regionie geograficznym, na którym prowadzimy działalność. Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

19. Egzekwowanie Warunków korzystania z oprogramowania
19.1. Użytkownik wyraża zgodę na egzekwowanie od niego przez nas niniejszych Warunków korzystania z oprogramowania w odniesieniu do wszelkiego Oprogramowania, bez względu na to, czy jesteśmy jego wydawcą, czy nie.

20. Prawa użytkownika i zakres naszej odpowiedzialności
20.1. Nie wykluczamy ani w żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:
20.1.1 śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;
20.1.2 oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
20.1.3 wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

20.2. W świetle warunków przedstawionych w punkcie 20.1 nasza odpowiedzialność ogranicza się do kwoty 50 GBP (lub jej równowartości w walucie lokalnej) i jest to jedyne zadośćuczynienie, jakiego może dochodzić użytkownik.

21. Zmiany w niniejszych Warunkach i nasze prawo do przeniesienia umów zawartych z użytkownikiem
20.1. Jako konsument, użytkownik może mieć prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszystkim, co jest zawarte w niniejszych Warunkach, w tym w niniejszej klauzuli 20.

20.2. Niniejsze Warunki:

20.2.1. Nie mają wpływu na żadne gwarancje ustawowe lub gwarancje przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego Oprogramowania);

20.2.2. Nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; 20.1.3. Nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności w przypadku oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd; lub

20.2.2. Nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

20.3. Jeśli użytkownik jest konsumentem, z zastrzeżeniem punktów 20.1 i 20.2, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika jest ograniczona do 100 GBP (lub równowartości w walucie lokalnej) lub – jeśli jest ona wyższa – do ceny Oprogramowania, które spowodowało powstanie takiej odpowiedzialności, w PS Store.

20.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

20.4.1 Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; (ii) nasze oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

20.4.2 Z zastrzeżeniem punktu 20.4.1, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) utratę zysków; (ii) utratę sprzedaży lub działalności gospodarczej; (ii) utratę umów lub kontraktów; (iii) utratę przewidywanych oszczędności; (iv) utratę lub uszkodzenie oprogramowania; (v) utratę danych lub informacji; (vi) utratę lub uszkodzenie wartości firmy; oraz (vii) wszelkie straty pośrednie lub wynikowe.

20.4.3 Z zastrzeżeniem punktu 20.4.1, nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie będzie większa niż 100 GBP (lub równowartość w walucie lokalnej).

22 Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich
22.1. Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania jako konsument:

22.1.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

22.1.2. Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie kraju, w którym mieszka użytkownik.

22.1.3. Użytkownik może wyegzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie w kraju, w którym mieszka lub w którym zarejestrowana jest nasza firma.

22.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

22.2.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

22.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2019