PSN SERVICEVOORWAARDEN

Het PlayStation Network ("PSN") wordt aan u ter beschikking gesteld door Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (bedrijfsnummer 06020283 ("SIENE")). Deze Servicevoorwaarden reguleren uw gebruik van het PSN. U mag het PSN gebruiken zolang:

(i) U een Sony Entertainment Network-account ("Account") hebt
Om een account te hebben dient u 7 jaar of ouder te zijn. Indien u 7 jaar of ouder maar jonger dan 18 bent, is het alleen toegestaan een Account met toegang tot het PSN te hebben indien uw ouder of voogd geholpen heeft bij en ingestemd heeft met het aanmaken van het Account. Indien u een ouder of voogd bent, worden uw verantwoordelijkheden inzake uw Gezinsleden (kinderen) hieronder uitgelegd. Let op: Op de PS3, PS Vita en PSP zult u referenties zien naar Master-accounts (accounts uitsluitend bestemd voor gebruikers van 18 jaar en ouder) en Sub-accounts (bedoeld voor gebruikers van 7 tot en met 17 jaar en beheerd door het Master-account). Voor het doel van deze Servicevoorwaarden betekenen referenties naar Gezinsleden (kinderen) ook Sub-accounts.

(ii) U aan alle toepasselijke voorwaarden voldoet
Indien u zich niet houdt aan deze Servicevoorwaarden, inclusief enigerlei extra voorwaarden (zie hierna), dan kunnen wij mogelijk actie ondernemen zoals hierna beschreven, inclusief het verbieden van toegang tot het PSN. Indien u de toegang verboden is, kunt u de services en/of Producten waar u voor betaald hebt niet gebruiken noch vindt er restitutie plaats.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u ze aanvaardt. Indien er iets is dat u niet begrijpt, bespreek dit dan met onze klantenservice voordat u deze Servicevoorwaarden aanvaardt (ga voor onze contactgegevens naar: www.playstation.com/get-help/contact-us/).

Voor het laatst bijgewerkt: oktober 2017 (versie 9.0)

Inhoudsopgave
1. PSN-accounts
2. Extra voorwaarden die van toepassing zijn
3. Uw verantwoordelijkheden voor uw Account
4. Uw verantwoordelijkheden voor uw Gezinsleden (kinderen)
5. Gedragscode
6. PSN-portemonnee en geld toevoegen
7. Producten aanschaffen
8. Vooruitbestellingen
9. Vouchercodes
10. Abonnementen
11. Gebruiksbeperkingen (oftewel DRM)
12. Gebruiksbeperkingen PlayStation Video
13. Intellectuele eigendomsrechten (inclusief illegale software)
14. Het gebruik van uw persoonlijke informatie
15. Software-updates en de gevolgen daarvan voor u
16. Onderhoud of het sluiten van het PSN
17. Uw Account sluiten
18. Bescherming van het PSN (inclusief het niet naleven van deze Servicevoorwaarden)
19. Uw rechten en onze aansprakelijkheid
20. Wijzigingen aan onze contracten en ons recht om onze contracten met u over te dragen
21. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden
22. Ons bedrijf en contactgegevens

1. PSN-accounts

Een Account geeft u toegang tot een gevarieerd aanbod aan online services en digitale content, zowel gratis als betaald, waaronder het PSN, de PlayStation®Store, een online portemonnee (zie hierna), virtuele community's (waar u andere gebruikers kunt ontmoeten, met ze kunt communiceren of met ze kunt spelen), software, updates, firmware, probleemoplossingen, nieuwe releases, games en online spelen, muziek, films, abonnementen en dergelijke meer, hierna als geheel te noemen de "Producten".

Welke Producten voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van het door u gebruikte apparaat en het is mogelijk dat bepaalde Producten niet in elk land of elke door u gewenste taal beschikbaar zijn of ondersteund worden.

2. Extra voorwaarden die van toepassing zijn

Naast deze Servicevoorwaarden dient u akkoord te gaan met en zich te houden aan:
(i) Het PlayStation Privacybeleid;
(ii) De Systeemsoftwarelicentie voor het PlayStation®-systeem dat u gebruikt (indien van toepassing);
(iii) De Gebruiksvoorwaarden voor software (indien u software op PlayStation®-systeem gebruikt);
(iv) Video-gebruiksbeperkingen (indien u PlayStation Video gebruikt);
(v) Gebruiksvoorwaarden voor Cross-Buy (indien u gebruik maakt van Cross-Buy-content).
(vi) Gebruiksvoorwaarden voor vouchercodes (indien u vouchercodes gebruikt); en
(vii) Gebruiksvoorwaarden website (indien u www.playstation.com gebruikt)

U kunt deze documenten vinden op www.playstation.com/legal/PSNTerms/, www.playstation.com/legal/cross-buy-content-terms-and-conditions en https://www.playstation.com/en-gb/legal/website-terms-of-use/.

De toegang tot sommige Producten kan mogelijk eveneens afhankelijk zijn van uw instemming met additionele voorwaarden waarvan wij of derden u verwittigd hebben. Het niet naleven door u van enigerlei van deze in deze clausule genoemde additionele voorwaarden zal een inbreuk zijn op deze Servicevoorwaarden.

3. Uw verantwoordelijkheden voor uw Account

Alle informatie die u ons bij de Accountregistratie verstrekt, dient juist en naar waarheid te zijn. U dient deze informatie up-to-date te houden met behulp van uw Accountbeheer.

Gebruik een sterk wachtwoord, dat verschilt van enigerlei ander wachtwoord dat u voor uw andere online services gebruikt. Indien u zich bij uw Account aanmeldt vanaf een systeem waartoe ook anderen toegang hebben, zorg er dan voor dat u zich aan het eind van elke sessie afmeldt bij uw Account. Stel indien u een PS4 gebruikt een wachtwoord in zodat anderen zich niet op uw PS4 kunnen aanmelden onder uw naam. Ga hiervoor naar [Instellingen] > [Inloginstellingen].

U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Account en wachtwoord en het beperken van de toegang tot uw systeem en uw Account. Dit betekent tevens het geheimhouden van uw Accountgegevens, zoals uw Account-id en wachtwoord (en de PS4-toegangscode indien van toepassing) en het niet toestaan dat andere gebruikers uw Account gebruiken. U stemt ermee in ons onmiddellijk te verwittigen indien u vermoedt dat de veiligheid van uw Account in gevaar is gebracht, bijvoorbeeld indien u denkt dat iemand anders uw wachtwoord kent of als uw wachtwoord op een niet-geautoriseerde wijze gebruikt wordt of mogelijk gebruikt zal worden.

U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw Account, inclusief alle aankopen en online gedrag (behalve indien een dergelijk gebruik een gevolg is van een fout onzerzijds). U kunt met name aansprakelijk gehouden worden voor onbevoegd gebruik van uw Account als gevolg van het niet veilig houden van uw informatie.

Indien u denkt dat u het slachtoffer bent van een misdrijf met betrekking tot het PSN (inclusief eventuele frauduleuze activiteiten op uw Account), dient u onmiddellijk contact op te nemen met de politie en onze klantenservice.

4. Uw verantwoordelijkheden voor uw Gezinsleden (kinderen)

U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om een Account aan te kunnen maken. Indien u ouder dan 18 jaar en een ouder of wettelijke voogd bent, dan kunt u Accounts met toegang tot het PSN aanmaken voor maximaal 6 Gezinsleden, inclusief kinderen van 7 t/m 17 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen geen gebruik van het PSN maken. Elk kind moet zijn eigen Account hebben. Klik hier voor meer informatie over Gezinsaccounts: https://www.playstation.com/get-help/help-library/my-account/parental-controls/family-accounts.html.

Voor al uw Gezinsleden (kinderen) geldt het volgende:
(i) U dient ervoor te zorgen dat de Gezinsleden (kinderen) zich houden aan deze Servicevoorwaarden en dat ze hun Accountinformatie voor iedereen geheimhouden (inclusief hun vrienden en vriendinnen). Dit geldt ook voor hun Accountwachtwoord (en de PS4-toegangscode indien van toepassing).
(ii) U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw Gezinsleden (kinderen), inclusief alle aankopen en online gedrag.
(iii) Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei ongeautoriseerd gebruik of het delen van de Accounts van uw Gezinsleden (kinderen).
(iv) U stemt ermee in dat we aankopen door uw Gezinsleden (kinderen) betalen met geld uit uw PSN-portemonnee.
(v) U of enig volwassen Gezinslid dat u in uw Accountinstellingen als Voogd aanstelt, kan het ouderlijk toezicht instellen om activiteiten en content voor uw Gezinsleden (kinderen) te beperken, waaronder het verhinderen van het doen van aankopen of het instellen van een bestedingslimiet. Wanneer u een volwassen Gezinslid aanstelt als de Voogd van een Gezinslid (kind), dan stemt u ermee in dat het volwassen Gezinslid het ouderlijk toezicht dat u ingesteld hebt voor het desbetreffende Gezinslid (kind) kan aanpassen (waaronder het instellen van het bedrag dat het Gezinslid (kind) kan uitgeven van uw PSN-portemonnee). Let op: U zult niet op de hoogte gebracht worden van enigerlei wijzigingen die een aangestelde Voogd maakt met betrekking tot het ouderlijk toezicht van uw Gezinsleden (kinderen). Meer informatie over ouderlijk toezicht vindt u hier: www.playstation.com/safety.
(vi) Indien er onvoldoende geld in uw portemonnee zit wanneer een Gezinslid (kind) een aankoop wil doen, dan dient u zelf bij te storten, aangezien uw portemonnee niet automatisch wordt aangevuld voor aankopen door Gezinsleden (kinderen).
(vii) Gezinsleden (kinderen) kunnen mogelijk geen aankopen doen van of toegang krijgen tot Producten met een hogere leeftijdsclassificatie dan hun geregistreerde leeftijd. Dit geldt zelfs wanneer het Gezinslid (kind) een PlayStation Plus-abonnement heeft of dat kan gebruiken.
(viii) Niet alle via het PSN beschikbare Producten hebben een leeftijdsclassificatie en kunnen derhalve voor minderjarigen ongeschikt taalgebruik en materiaal bevatten. Wij hebben geen invloed op het gedrag van andere gebruikers en uw Gezinsleden (kinderen) kunnen berichten ontvangen van andere PSN-gebruikers die niet naar u gecc'ed worden.

We raden u aan toezicht te houden op het gebruik van het PSN door uw kinderen.

5. Gedragscode

Wanneer u interageert met ons of andere gebruikers (waaronder mogelijk kinderen), dienen u en uw Gezinsleden (kinderen) zich conform de wet, fatsoenlijk, respectvol en met consideratie te gedragen. Dit geldt ook als u deel- of communityfuncties gebruikt die via het PSN beschikbaar zijn en die het mogelijk maken berichten, reacties, afbeeldingen, foto's, video's, gamematerialen, gamevideo's en andere materialen of informatie te delen en ook voor uw communicatie met onze klantenservice en andere personeelsleden en agenten via e-mail, telefoon of anderszins.

Bijvoorbeeld:
U mag niets delen dat beledigend of vulgair is of communityfuncties gebruiken om andere mensen kwaad te doen of te verontrusten;
U mag niet iets delen dat lasterlijk of beledigend is (inclusief racistische, etnische, religieuze of seksueel aanstootgevende uitingen);
U mag niet haatdragende taal, gewelddadig gedrag of verboden stoffen (zoals drugs) gebruiken of propageren;
U mag niet met geweld dreigen of geweld stimuleren, met inbegrip van het dreigen met of het bevorderen van terrorisme;
U mag niet zich op storende, bedreigende of pesterige wijze gedragen noch zich voor iemand anders uitgeven of iemand stalken;
U mag niet iemand spammen of aanbevelingen / aanbiedingen aan uw contacten doorsturen zonder hun toestemming;
U mag niet valsspelen of enigerlei fout, storing, kwetsbaarheid of onbedoelde gametechnieken in de Software, het PSN of enigerlei Product daarvan benutten om oneerlijk voordeel te behalen;
U mag niet de aanmeldgegevens van Accounts delen, verhandelen, phishing ernaar bedrijven of ze via webdata-extractie verkrijgen;
U mag niet het PSN of een van haar Producten gebruiken voor of associëren met enigerlei commerciële activiteit;
U mag niet zich gedragen op een manier die inbreuk maakt op de privacy of intellectuele eigendomsrechten schendt;
U mag niet enigerlei activiteit uitvoeren, pogen of dreigen uit te voeren die inbreuk maakt op deze Servicevoorwaarden of toepasselijke wetgeving; en
U dient te allen tijde uw gezond verstand te gebruiken en goede manieren te tonen.

6. PSN-portemonnee en geld toevoegen

Uw Account heeft een bijbehorende PSN-portemonnee indien u in een land woont dat een PlayStation®Store heeft. Ga naar https://status.playstation.com om te zien of er in uw land een PlayStation®Store is. Denk eraan dat:

(i) Goedgekeurde betalingsmethoden om geld toe te voegen aan uw PSN-portemonnee per land verschillend zijn en dat wij te allen tijde de beschikbare betalingsmethoden kunnen wijzigen. Indien u ons vraagt het tegoed in uw portemonnee aan te vullen, koopt u een dienst welke onmiddellijk aan u geleverd wordt. U kunt zich dan ook niet bedenken en restitutie krijgen.
(ii) Wij mogelijk uw verzoek om een betaalmethode (zoals een creditcard of bankpas) registreren en/of enig verzoek om een tegoed toe te voegen aan uw PSN-portemonnee kunnen weigeren indien wij fraude vermoeden, uw betalingsprovider de transactie niet goedkeurt of om enigerlei andere reden.
(iii) Uw betalingsgegevens (met uitzondering van het 3-cijferige beveiligingsgetal van een betaalkaart/creditcard) bewaard zullen worden voor toekomstig gebruik door u, tenzij u deze verwijdert in uw Accountinstellingen.
(iv) Wij mogelijk een minimumbedrag kunnen vaststellen dat aan de PSN-portemonnee toegevoegd moet worden. Tevens kan uw betalingsprovider het maximale bedrag beperken dat u per keer aan uw PSN-portemonnee kunt toevoegen.
(v) U slechts een bepaald maximum tegoedbedrag in uw PSN-portemonnee kunt hebben, hetgeen tot uiting komt in het bedrag dat u kunt toevoegen.
(vi) Zodra we uw verzoek ontvangen en aanvaard hebben om geld toe te voegen aan uw PSN-portemonnee (dit geldt ook indien we uw geregistreerde betalingsmethode gebruiken om automatisch aan uw portemonnee het minimumbedrag vereist voor uw aankoop of het minimum aanvullingsbedrag toe te voegen) er een contract tussen u en ons ontstaat op basis van deze Servicevoorwaarden.
(vii) Uw opdracht om geld toe te voegen afgerond is zodra het geld door ons beschikbaar is gesteld in uw PSN-portemonnee.
(viii) U er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat wij alle toegevoegde gelden mogelijk beschikbaar stellen direct nadat wij uw betaling geaccepteerd hebben en dat, zodra deze beschikbaar gesteld zijn, voor zover wettelijk toegestaan u niet meer kunt annuleren of geen recht hebt op een "bedenktijd".
(ix) U de gelden binnen 24 maanden na toevoeging aan de PSN-portemonnee dient te gebruiken.
(x) PSN niet als bank fungeert en de PSN-portemonnee geen bankrekening is.
(xi) De tegoeden in de PSN-portemonnee buiten het PSN geen waarde hebben, alleen gebruikt kunnen worden om door ons verkochte Producten te kopen en niet ingewisseld kunnen worden voor contant geld.
De tegoeden in de PSN-portemonnee zijn niet uw persoonlijke eigendom en kunnen niet aan anderen overgedragen worden.
(xii) U geen recht hebt op terugbetaling van het tegoed dat u hebt toegevoegd aan uw PSN-portemonnee, behalve (i) indien wij het PSN voorgoed sluiten (conform clausule 16); (ii) indien uw Account gesloten wordt ten gevolge van een wijziging in deze Servicevoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden voor software (conform clausule 20); of (iii) indien wettelijk vereist.

Storneringen
Indien een toevoeging aan uw portemonnee teruggedraaid wordt door uw betalingsprovider (bijvoorbeeld uw bank, creditcardprovider of PayPal), een zogenaamde "stornering", dan bent u ons dat bedrag schuldig. We zullen de toegang van uw Account of uw systeem tot het PSN opschorten totdat die schuld betaald is. We behouden ons het recht voor uw portemonnee te belasten om een schuld van u aan ons te betalen.

Mobiel toevoegen
Indien u ervoor kiest om geld aan uw portemonnee toe te voegen met gebruik van een mobiele betaalmethode, wordt u hiervoor belast door uw mobiele telefoonprovider en standaard berichttarieven kunnen tevens door uw mobiele netwerkprovider in rekening gebracht worden. Let op: uw instemming om ons te betalen voor de toevoeging aan uw portemonnee staat los van en is gescheiden van uw verplichting om uw mobiele telefoonprovider te betalen. Indien u uw mobiele provider niet betaalt, kunnen wij uw Account opschorten en hetzij zelf hetzij via derden actie ondernemen om betaling af te dwingen. Indien u in Duitsland woonachtig bent en u voegt geld aan uw portemonnee toe met behulp van de mobiele betalingsoptie, dan zal uw schuld aan ons eerst overgedragen worden aan een derde partij en vervolgens aan uw mobiele provider die u hiervoor zal factureren.

7. Producten aanschaffen

Wanneer u of uw Gezinsleden (kinderen), gebruikmakend van de gelden in uw PSN-portemonnee, Producten kopen of vooruitbestellen, inclusief abonnementen, dan plaatst u een bestelling bij ons. Dit geldt ook wanneer u toegang krijgt tot de PlayStation®Store via derden of website van derden.

U stemt ermee in dat we alle aankopen door uw Account (inclusief aankopen door uw Gezinsleden (kinderen)) kunnen betalen met het tegoed in uw PSN-portemonnee. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en promoties kunnen te allen tijde worden ingetrokken. U dient ervoor te zorgen dat voordat u een bestelling plaatst, u of uw Gezinsleden (kinderen) de prijs, leeftijdsclassificatie, compatibiliteit en productinformatie welke voor de Producten getoond worden, begrijpen en aanvaarden. Deze informatie is mogelijk niet beschikbaar in de taal van uw voorkeur. Indien u graag uitleg wilt hebben omtrent deze informatie, met inbegrip van informatie die niet beschikbaar is in de taal van uw voorkeur, neem dan contact op met onze klantenservice.

Indien u een bestelling plaatst:
(i) Alle aankopen worden gedaan voor de bij de bestelling getoonde prijs en valuta en zijn inclusief indirecte belastingen. U dient zelf eventuele invoerrechten, BTW en bank- of kaartkosten (indien van toepassing) te betalen.
(ii) Wij behouden ons het recht voor om om wat voor reden dan ook uw bestelling te weigeren of te annuleren (inclusief fouten in de prijsstelling).
(iii) Uw bestelling is alleen door ons geaccepteerd: (a) wanneer we een e-mail met een bevestiging sturen aan het e-mailadres dat bij uw Account geregistreerd staat (en het Account van uw Gezinslid (kind) indien dat de bestelling geplaatst heeft); en (b) als we het Product (of enigerlei deel van het Product) beschikbaar aan u stellen om te gebruiken, downloaden of te streamen.
(iv) Zodra we een bestelling die gedaan is via uw Account of het account van uw Gezinslid (kind), geaccepteerd hebben, bestaat er voor deze bestelling een contract tussen u en ons dat onderhevig is aan deze Servicevoorwaarden.
(v) Indien we uw bestelling niet accepteren, zal het bedrag dat uit uw PSN-portemonnee betaald is, teruggestort worden.
(vi) Voor alle bestellingen geldt dat indien u niet voldoende geld in uw PSN-portemonnee hebt, we de door u geregistreerde betaalmethode (indien aanwezig) zullen gebruiken om minimaal het bedrag dat benodigd is om de aankoop af te ronden (of het minimum toe te voegen bedrag, indien hoger) toe te voegen aan uw portemonnee. Dit is niet van toepassing op aankopen gedaan door Gezinsleden (kinderen).
(vii) Conform clausule 12 zullen de Producten die u aangeschaft hebt, gedurende een redelijke tijd beschikbaar voor u zijn om te downloaden of te streamen (indien van toepassing).
(viii) U koopt een licentie om de Producten te gebruiken (zie clausule 13). Afgezien van deze licentie hebt u geen eigendom, eigendomsrecht, economische of geldelijke belangen in de Producten die u koopt.

Annuleringsrechten
Aankopen worden niet gerestitueerd, behalve zoals vermeld in deze Servicevoorwaarden, het op dat moment geldende Annuleringsbeleid van de PlayStation®Store op www.playstation.com/store-cancellation-policy of zoals wettelijk vereist.

Aankopen vanuit de app
Denk eraan dat indien u of uw Gezinsleden (kinderen) een Product kopen of downloaden, inclusief een kosteloos te gebruiken Product, dit opties kan bevatten voor aankopen vanuit de app om additionele Producten te verkrijgen met gebruik van de PSN-portemonnee. U stemt ermee in dat u alle gedane aankopen zult betalen.

PSN-functies
Wij kunnen mogelijk besluiten op enig moment een functie van het PSN te beëindigen. Indien wij dit doen, zullen wij u op redelijke termijn hierover verwittigen. Daarnaast, indien wij Producten verkopen met een online modus, kan de uitgever van dat Product besluiten een server die een online modus host of ondersteunt permanent af te sluiten of een bepaalde functie van de online modus te beëindigen. Indien wij of een aan ons gelieerd bedrijf de uitgever is, zullen wij ons best doen u op redelijke termijn hierover te verwittigen. Indien de uitgever een derde partij is, zullen wij deze verzoeken hetzelfde te doen. Producten voor gebruik in online modi kunnen mogelijk niet bruikbaar zijn nadat PSN-functies beëindigd zijn of servers afgesloten zijn. Restitutie is niet mogelijk. Toegang tot multiplayer online gaming op PS4 is uitsluitend beschikbaar indien u een PlayStation®Plus-abonnement hebt, met uitzondering van multiplayer online gaming zoals deze beschikbaar is in PlayStation™Now en bepaalde kosteloos te spelen games.

Virtueel geld
Tot de Producten die u in de PlayStation®Store kunt aanschaffen of via gameplay kunt verdienen, behoren ook hoeveelheden fictieve valuta die u in bepaalde games en apps kunt gebruiken ("Virtueel geld"). U stemt ermee in niet betrokken te zijn bij de verkoop, koop, overdracht of het gebruik van Virtueel geld buiten de game of app waarvoor het gekocht is en u zult Virtueel geld niet ruilen of inlossen voor geld of een geldelijke waarde. Als gevolg hiervan erkent u dat Virtueel geld geen waarde in de echte wereld heeft. Virtueel geld kan verlopen en kan niet gebruikt worden nadat PSN-functies opgeheven zijn. Er zal geen restitutie plaatsvinden.

8. Vooruitbestellingen

U stemt ermee in dat voor vooruitbestellingen van digitale content we op de datum van de vooruitbestelling (indien wij deze accepteren) de prijs hiervan aan uw portemonnee zullen belasten.

Wij kunnen uw vooruitbestelling annuleren tot de releasedatum. U kunt uw vooruitbestelling annuleren conform het PlayStation®Store Annuleringsbeleid dat u kunt vinden op: www.playstation.com/store-cancellation-policy. Indien u een vooruitbestelling annuleert, kunt u niet langer aanspraak kunt maken op enigerlei promotionele producten die bij de vooruitbestelling aangeboden werden.

9. Vouchercodes

Tenzij anders vermeld, kan een vouchercode slechts éénmalig door één bepaald PSN-account gebruikt worden en, onderhevig de geldende wetgeving, is er geen terugbetaling, inlossing of overdracht mogelijk noch ruiling tegen contanten of kredieten. Uiteraard kunt een aangeschafte vouchercode wel cadeau doen aan iemand anders. Het gebruik van vouchercodes is onderhevig aan deze Servicevoorwaarden, enigerlei specifieke beperkingen zoals vermeld op de vouchercode en de voorwaarden op: www.playstation.com/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions.

10. Abonnementen

Indien u via het PSN een betaald abonnement aanschaft, een voucher inlost voor een abonnement of een gratis proefabonnement afsluit voor services:
(i) Betaalde en proefabonnementen worden u aangeboden op doorlopende basis met specifieke periodieke facturering, zoals uitgelegd voor de aanschaf of het gebruik.
(ii) Wanneer u een abonnement koopt, zullen wij in uw accountinstellingen "Automatisch toevoegen" op "Aan" zetten. Dit betekent dat indien u onvoldoende geld in uw portemonnee hebt om een terugkerend abonnementsgeld te betalen, het vereiste saldo belast zal worden aan de in uw Account geregistreerde betalingsmethode (indien van toepassing) tenzij u Automatisch toevoegen uitzet. Dit is niet van toepassing op aankopen gedaan door Gezinsleden (kinderen). U kunt te allen tijde via de pagina Accountbeheer de optie "Automatisch geld toevoegen" weer op "Uit" zetten.
(iii) Aan het eind van elke abonnementsperiode incasseren we de abonnementskosten bij uw PSN-portemonnee voor de volgende periode, tenzij:
a. u het abonnement geannuleerd hebt voor het aflopen van de huidige factureringsperiode door [Automatische verlenging] uit te schakelen (zie voor meer informatie: www.playstation.com/store-cancellation-policy);
b. u onvoldoende geld in uw portemonnee hebt en "Automatisch geld toevoegen" op "Uit" staat of als u geen geregistreerde betalingsmethode hebt; of
c. we om enigerlei reden het abonnement stopzetten.
Dit geldt ook voor kosteloze proefabonnementen die aflopen. Deze worden omgezet in een betaald abonnement behalve als u het abonnement voor het eind van de proefperiode opgezegd hebt of we u anderszins informeren.
(iv) Indien uw betaling voor een abonnement mislukt, zullen wij mogelijk in de daaropvolgende dagen proberen uw betaling wederom te incasseren. Gedurende deze periode kunt u mogelijk gebruik blijven maken van de abonnementsservice. De abonnementsperiode zal niet gewijzigd worden en, indien een hernieuwde incasso slaagt, zullen de daaropvolgende betaaldata voor de abonnementsperiodes gelijk blijven als wanneer de oorspronkelijke betaling niet mislukt was.
(v) De prijs van uw abonnement blijft gelijk behalve indien wij u van te voren een kennisgeving sturen over de wijziging naar het bij uw Account geregistreerde e-mailadres. In dat geval kunt u het abonnement opzeggen voordat de prijsverhoging ingaat.
(vi) Indien u reeds een betaald abonnement of kosteloos proefabonnement hebt en een ander abonnement aanschaft voor dezelfde service, dan wordt uw huidige abonnement aan het eind van de huidige abonnementsperiode niet verlengd en vangt het nieuwe abonnement aan.
(vii) Zodra uw abonnement afgelopen is, hebt u niet langer toegang tot of kunt u geen gebruikmaken van alle of enig deel van de Producten die u gedownload hebt via het abonnement.

Het pakket aan Producten in een abonnement kan variëren tijdens uw abonnement en sommige van deze Producten zijn mogelijk voor niet-abonnees beschikbaar. Het is mogelijk dat u geen toegang kunt krijgen tot alle Producten die deel uitmaken van het pakket vanwege leeftijd en/of geografische of andere beperkingen.

11. Gebruiksbeperkingen

Sommige Producten die via het PSN beschikbaar zijn, kunnen specifieke voorwaarden voor het gebruik hebben. Zo kan, wanneer u een Product koopt (waaronder ook een abonnementsservice) het downloaden, streamen en/of het gebruik van het Product:
(i) uitsluitend beperkt zijn tot het land waarin u woonachtig bent;
(ii) beperkt zijn tot het Account dat de aankoop deed;
(iii) slechts tijdelijk beschikbaar zijn;
(iv) beperkt zijn tot bepaalde compatibele Sony-systemen en/of andere apparaten; en/of
(v) beperkt zijn tot een bepaald aantal compatibele apparaten (waaronder Sony-systemen) dat gekoppeld is aan het Account dat de aankoop deed.

Indien u een streamingservice wilt gebruiken in een ander land dan het land waarin uw Account geregistreerd is, kan de kwaliteit van de streamingservice mogelijk verschillen van de kwaliteit zoals deze ervaren wordt in het land waarin uw Account geregistreerd is.

Enigerlei beperkingen worden ten tijde van de aankoop uiteengezet. Zorg ervoor dat u deze beperkingen begrijpt voordat u tot aanschaf overgaat. Indien u graag verdere uitleg wilt hebben, met inbegrip over informatie die niet beschikbaar is in de taal van uw voorkeur, neem dan contact op met onze klantenservice. In die beperkingen wordt onder een THUISSYSTEEM een PS3 of PS4 verstaan en onder DRAAGBAAR SYSTEEM een PSP, PS Vita of PS TV.

Mogelijkerwijs is de activatie voor een Product van een compatibel Sony-systeem en/of andere apparaten vereist door het Account dat de aankoop doet, om het Product te kunnen gebruiken. Indien u het Account verwijdert dat het Product aanschafte of het desbetreffende compatibele apparaat (waaronder Sony-systemen) deactiveert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot en kunt u geen gebruik meer maken van het Product. Wij behouden ons het recht voor het aantal keren te beperken dat een compatibel apparaat (waaronder Sony-systemen) geactiveerd en gedeactiveerd kan worden.

12. Gebruiksbeperkingen PlayStation Video

Vanwege met name de beperkingen die onze licentiegevers ons opleggen, kunnen wij te allen tijde de mogelijkheid om te streamen, downloaden en opnieuw downloaden van via PlayStation Video gehuurde en/of aangeschafte video's beperken of verwijderen. Probeer-, demo- en trailerversies van PlayStation Video-video's zijn mogelijk niet geheel representatief voor de uiteindelijke video's. Gedigitaliseerde versies van bepaalde video's zijn mogelijk niet identiek aan de originele versie of het formaat ervan of eerder uitgebrachte versies van dezelfde titel.

Bepaalde beperkingen zijn van toepassing op hoe u de video's kunt gebruiken die voor u beschikbaar zijn via PlayStation Video en deze beperkingen variëren afhankelijk van of u een video huurt of koopt en of deze HD of SD is. Met name:
(i) Zodra een gehuurde video gedownload is op een compatibel apparaat, is deze niet langer toegankelijk vanaf een ander compatibel apparaat.
(ii) Bepaalde gehuurde of gekochte video's zijn mogelijk niet toegankelijk via Remote-play en kunnen uitsluitend beschikbaar zijn voor download of streamen afhankelijk van het door u gebruikte compatibele apparaat.
(iii) Bepaalde compatibele apparaten kunnen mogelijk uitsluitend van PlayStation Video downloaden of streamen.
(iv) De mogelijkheid voor u om een gehuurde en gekochte video te downloaden of te streamen kan tevens beperkt zijn tot:
a. uitsluitend bepaalde compatibele apparaten;
b. uitsluitend een aangegeven aantal keren;
c. uitsluitend een aangegeven aantal compatibele apparaten;
d. het per keer streamen naar één compatibel apparaat;
e. een aangegeven tijdsperiode indien de video gehuurd werd; en/of
f. specifieke gespecificeerde software op een compatibel apparaat.
Deze beperkingen worden nader uitgelegd op www.playstation.com/legal/playstation-video-usage-restrictions maar zijn mogelijk niet opgesteld in de taal van uw voorkeur. Zorg ervoor dat u deze beperkingen begrijpt voordat u tot aanschaf overgaat. Indien u graag verdere uitleg wilt hebben, met inbegrip over informatie die niet beschikbaar is in de taal van uw voorkeur, neem dan contact op met onze klantenservice.

13. Intellectuele eigendomsrechten (inclusief illegale software)

Alle intellectuele eigendomsrechten op het PSN en haar Producten zijn ons eigendom en/of dat van onze licentiegevers. Alle bedrijfs-, Product- en servicenamen op het PSN zijn handelsnamen, handelsmerken of geregistreerde handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars.

Wanneer u een Product koopt, stemt u ermee in dat u een licentie koopt om het Product te gebruiken en u geen eigendomsrechten verwerft op het Product. Indien het Product dat u van ons koopt Software is (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden voor software), dan wordt u een licentie verleend om die Software te gebruiken conform de Gebruiksvoorwaarden voor software. Voor alle andere Producten die u van ons koopt, wordt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare persoonlijke licentie verleend om dergelijke Producten te gebruiken. Afgezien van deze licentie, behouden wij en/of onze licentiegevers ons alle rechten, belangen en rechtsmiddelen voor.

U krijgt mogelijk de gelegenheid om via het PSN uw teksten, berichten, reacties, afbeeldingen, foto's, stemopnames, muziek, video's, gamematerialen, gamevideo's en gamegerelateerde informatie en andere materialen te delen met ons en andere gebruikers ("Door gebruiker gegenereerde media" of "DGGM"). DGGM welke u gecreëerd en gedeeld hebt, zijn uw eigendom maar wij, en waar van toepassing, de relevante uitgever van het Product, hebben het intellectuele eigendomsrecht van uw DGGM, dus u mag de DGGM niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming en die van de uitgever van het Product.

U geeft tevens toestemming dat zonder vergoeding aan u:
(i) wij, aan ons gelieerde bedrijven en andere PSN-gebruikers, uw DGGM en PSN Online-id en, indien u ervoor kiest deze te tonen, uw echte naam mogen gebruiken, distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven via het PSN en andere gerelateerde PlayStation®-producten en -services zoals aan het Product gerelateerde websites; en
(ii) wij en aan ons gelieerde bedrijven uw DGGM in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot uw DGGM (alleen of in combinatie met andere DGGM) en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten in relatie tot uw DGGM) en dat wij uw DGGM mogen gebruiken voor de promotie van Producten en enigerlei andere PlayStation®-producten en services.

U erkent dat wij en andere PSN-gebruikers uw DGGM mogen wijzigen of verwijderen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw DGGM. Door uw DGGM te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke DGGM te publiceren en dat u de rechten zoals uiteengezet in deze clausule 13 kunt verlenen.

Bovendien is het u niet toegestaan:
(i) het geheel of enig deel van een Account (inclusief Accounts van Gezinsleden (kinderen), een Online-id of enige Accountgegevens te delen, kopen, verkopen, over te dragen of in sublicentie te geven; of
(ii) om enigerlei reden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijke wetgeving, een Product of een deel van een Product (of enigerlei apparatuur, systeem of infrastructuur gebruikt met betrekking tot het PSN) te verstoren, misbruiken, modificeren, aan te passen, vertalen, hacken, open te breken, reverse-engineeren, decompileren of disassembleren; of
(iii) eventuele afgeleide werken te maken, te trachten om uit de objectcode een broncode te vormen, of een Product of een deel van een Product te downloaden voor enigerlei niet door ons goedgekeurd doel; of
(iv) enig Product of een deel van een Product inclusief enigerlei informatie toegankelijk via of met betrekking tot het PSN te kopiëren, reproduceren, aan het publiek te communiceren of verzenden, voor openbare uitvoering gebruiken of te exploiteren of webdata-extractie erop toe te passen; of
(v) niet-goedgekeurde hardware of software te gebruiken of beschikbaar te maken om toegang te verkrijgen tot of te interageren met het PSN en haar Producten (inclusief enigerlei cheatcode of apparaten welke veiligheidsbeperkingen of beveiligingsfuncties omzeilen); of
(vi) gebruikersverificatiesystemen of beveiligingsfuncties te omzeilen of proberen te omzeilen tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de wet; of
(vii) programmacode, content of communicatie te introduceren zoals een virus, worm, spyware of tijdbom, die schadelijk zouden kunnen zijn voor ons, onze licentiegevers of onze gebruikers; of
(viii) gestolen of illegaal verkregen hardware, software, Accounts, Accountinformatie, Virtuele valuta of Producten te gebruiken.

14. Het gebruik van uw persoonlijke informatie

Indien u gebruikmaakt van het PSN en haar Producten, kunnen wij, andere gebruikers en derden mogelijk informatie met betrekking tot u (of uw Gezinsleden (kinderen)) verzamelen, gebruiken en delen met anderen. Het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie met betrekking tot u, wordt toegelicht in het PlayStation Privacybeleid, hetgeen te vinden is op www.playstationnetwork.com/privacy-policy. Door het PSN en haar Producten te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke informatie zoals uitgeleid in gezegd beleid.
We behouden ons echter het recht voor naar eigen goeddunken uw activiteiten - deels of in zijn geheel - zonder enige beperking te controleren of op te nemen (of een derde in dienst te nemen om dit te controleren of op te nemen) en enigerlei materiaal dat u deelt naar eigen goeddunken te verwijderen zonder nadere kennisgeving aan u. Dit kan onder meer informatie bevatten zoals de inhoud van uw stem- en tekstcommunicatie, video's van uw gameplay, de tijd en locatie van uw activiteiten en uw naam, uw PSN Online-id en IP-adres. Tevens kunnen wij informatie over uw activiteiten op het PSN ontvangen van andere gebruikers. Elke informatie welke op deze wijze verzameld is, kan door ons en aan ons gelieerde bedrijven gebruikt worden om deze Servicevoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan de wetgeving, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers, onderaannemers en gebruikers te beschermen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Let op: wij kunnen niet alle activiteiten op het PSN controleren noch verplichten wij ons daartoe.

Verstrek geen persoonlijke informatie op het PSN, inclusief maar niet beperkt tot: telefoonnummers, e-mailadressen, adres en woonplaats, enz.

15. Software-updates en de gevolgen daarvan voor u

U stemt ermee in dat wij automatisch updates uploaden naar uw Sony-systeem zodra u met het systeem verbinding maakt met het Internet en/of zich aanmeldt bij uw Account, om ervoor te zorgen dat uw systeem naar behoren functioneert conform deze Servicevoorwaarden en/of om functies of functionaliteit te verbeteren. Daarnaast kan uw Sony-systeem updates downloaden indien u ingesteld hebt dat dit automatisch gebeurt of indien u uw systeem handmatig verzoekt updates te downloaden.

U stemt ermee in dat deze updates:
(i) het besturingssysteem van uw Sony-systeem en andere software kunnen updaten en mogelijk bepaalde functies of functionaliteit kunnen wijzigen of verwijderen;
(ii) verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben en dat u om te voorkomen dat dit verlies blijvend is, persoonlijke foto's, muziek, video's of andere gegevens op uw Sony-systeem dient te archiveren; en
(iii) door u gebruikt worden conform deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat u geen recht hebt op restitutie met betrekking tot enigerlei eventueel gewijzigde of verwijderde functies of functionaliteit of enigerlei verlies aan gegevens met betrekking tot een software-update.

16. Onderhoud of het sluiten van het PSN

Wij kunnen mogelijk op elk gegeven moment het PSN en/of een of meerdere van haar Producten voor welke duur en om wat voor reden dan ook stilleggen, waaronder om een veiligheidsincident te onderzoeken of om systeemonderhoud en updates uit te voeren. Indien het gehele PSN definitief gesloten wordt, kunt u op verzoek een restitutie verkrijgen van de ongebruikte gelden in uw portemonnee en het resterende tijdsdeel van lopende abonnementen. U kunt geen aanspraak maken op restitutie voor enigerlei niet-gebruikt Virtueel geld of andere Producten.

17. Uw Account sluiten

U kunt uw Account sluiten door contact met ons op te nemen (zie hierna). We kunnen uw Account sluiten indien het 24 maanden of langer niet gebruikt is. In beide gevallen restitueren wij niet-gebruikte gelden in uw portemonnee of resterende tijdsdelen van lopende abonnementen niet, tenzij wetgeving ons hiertoe verplicht. Nadat uw Account gesloten is, zult u niet in staat zijn om het PSN of de met dat Account gekochte Producten te gebruiken.

18. Bescherming van het PSN (inclusief het niet naleven van deze Servicevoorwaarden)

Indien u, één van uw Gezinsleden (kinderen) of enig Account dat u toestaat gebruik te maken van uw systeem deze Servicevoorwaarden schendt, het PSN in diskrediet brengt, betrokken is bij frauduleuze activiteiten of indien wij denken dat uw Account gehackt is, dan is het ons toegestaan elke actie te ondernemen waarvan wij denken dat deze gezien de omstandigheden redelijk is om onze belangen en die van andere gebruikers te beschermen. Met name kunnen wij:
(i) het wachtwoord van uw Accounts resetten (inclusief de Accounts van uw Gezinsleden (kinderen));
(ii) updates naar uw Sony-systeem uploaden met de bedoeling het ongeautoriseerde gebruik te staken;
(iii) enigerlei abonnement dat gekoppeld is aan uw Accounts (inclusief de Accounts van uw Gezinsleden (kinderen)) beëindigen of opschorten;
(iv) toegang tot een deel van of alle Producten via het PSN beëindigen of opschorten;
(v) uw Accounts tijdelijk of voorgoed schorsen (inclusief alle Accounts van Gezinsleden (kinderen));
(vi) tijdelijk of voorgoed toegang tot het PSN vanaf enig Sony-systeem dat u gebruikt verhinderen; en/of
(vii) aangifte jegens u doen inzake of deelnemen aan juridische en/of privaatrechtelijke stappen van overheidswege jegens u.

Wanneer uw Account(s) en/of uw Sony-systeem geschorst is, kunt u de Producten waarvoor u betaald heeft, niet gebruiken. Wij zullen niet-gebruikte gelden in uw portemonnee of resterende tijdsdelen van lopende abonnementen niet restitueren, tenzij wetgeving ons hiertoe verplicht. Indien uw Account geschorst is, dient u nog steeds contact op te nemen met de klantenservice als u uw abonnementen niet wenst te vernieuwen.

Het niet-nemen van maatregelen of een vertraging daarin naar aanleiding van een schending of schendingen, is onzerzijds geen verklaring van afstand met betrekking tot onze rechten of belangen en wij kunnen op een later tijdstip nog steeds actie ondernemen naar aanleiding van een dergelijke schending, of enige andere schending.

19. Uw rechten en onze aansprakelijkheid

Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor:
(i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
(ii) fraude of bedrog;
en
(iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Onder voorbehoud van deze clausule 19 zijn wij niet verantwoordelijk noch aansprakelijk in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins voor, noch garanderen of doen wij uitspraken over:
(i) de kwaliteit, functionaliteit, beschikbaarheid, volledigheid, betrouwbaarheid of prestaties van het PSN en haar Producten;
(ii) enigerlei fouten, bugs of virussen in of kwaadwillig gebruik van het PSN en haar Producten;
(iii) het niet kunnen aanschaffen of gebruiken van enigerlei Producten of het PSN;
(iv) de activiteiten en gedeelde materialen van andere PSN-gebruikers of hackers;
(v) niet door ons verkochte Producten;
(vi) incompatibiliteit van Producten met Sony-systemen en software met een licentie voor verkoop buiten Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië;
(vii) verlies van gegevens, verlies van of schade aan software of hardware als gevolg van het gebruik of de toegang tot het PSN;
(viii) enigerlei verlies van vermaak;
(ix) uw Internetverbinding, waaronder verbindings-, data-en roamingkosten en het niet beschikken over voldoende bandbreedte om Producten van het PSN te downloaden of te streamen;
(x) mogelijk verlies dat niet veroorzaakt werd omdat wij deze Servicevoorwaarden schonden;
(xi) het gebruik van de Producten voor enigerlei commercieel of zakelijk doel (wij leveren de Producten uitsluitend voor thuis- en privégebruik) en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enigerlei verlies van winst, verlies van omzet, onderbreking van bedrijfsvoering of het verlies van zakelijke mogelijkheden;
(xii) kwaadwillige handelingen van derden, waaronder maar niet beperkt tot handelingen zoals 'hacken', het verspreiden van virussen, denial of service-aanvallen, het introduceren van kwaadaardige code, Trojaanse paarden of onbevoegde toegang tot uw Account;
(xiii) verlies dat u kunt lijden als gevolg van enigerlei ongeoorloofd gebruik van uw Account of de Accounts van uw Gezinsleden (kinderen) (tenzij het gebruik rechtstreeks te wijten was aan een fout onzerzijds); en
(xiv) enigerlei aansprakelijkheid als gevolg van een gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op hadden kunnen hebben (bijvoorbeeld bij overmacht).

We kunnen de toegang tot kosteloze Producten of proefabonnementen te allen tijde intrekken.

Conform de voorwaarden zoals uiteengezet in clausule 19:

(a) indien we niet in staat zijn een betaald Product te leveren, gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan en is uw enige redres (naar onze keuze) hetzij het Product opnieuw te leveren hetzij het bedrag dat u betaald hebt voor het Product terug te betalen aan uw PSN-portemonnee;
(b) indien wij een defect betaald Product leveren, zullen wij (naar ons goeddunken) het Product repareren of vervangen. Indien wij ervoor kiezen het Product te repareren, maar dit niet binnen een redelijke termijn doen, of zonder u aanzienlijke overlast te bezorgen, zullen wij u volledig of gedeeltelijk restitueren (gebaseerd op de waarde van de content die u hebt ontvangen); en
(c) in elk ander geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot en is uw enige redres £ 50 (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) of, indien hoger, de ongebruikte gelden in uw PSN-portemonnee.

20. Wijzigen van deze Voorwaarden en ons recht om onze contracten met u over te dragen

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Servicevoorwaarden. Indien de wijzigingen van essentiële aard zijn, zullen wij u vragen een nieuwe versie van deze Servicevoorwaarden te accepteren. Indien de wijzigingen niet van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie te accepteren of verwittigen wij u op redelijke termijn over deze wijzigingen, bijvoorbeeld door een bericht als u inlogt op het PSN, per PSN-bericht of per e-mail naar het geregistreerde e-mailadres in uw Account. Indien u of Gezinsleden (kinderen) na een dergelijke kennisgeving doorgaan de Software te gebruiken, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen. U kunt het PSN of de eerder aangeschafte Software niet blijven gebruiken indien u niet alle wijzigingen accepteert. Indien u een wijziging van deze Servicevoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden voor software niet accepteert, neem dan contact met ons op om uw Account te sluiten. In dit geval worden de ongebruikte gelden in uw portemonnee gerestitueerd.

Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en elk contract tussen u en ons onderhevig aan deze Servicevoorwaarden te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. We zullen u echter op de hoogte stellen indien wij van plan zijn dit te doen. Indien u niet instemt met de overdracht, kunt u uw Account sluiten conform clausule 17. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden of uw contracten tussen u en ons aangaande deze Servicevoorwaarden over te dragen.

21. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij en u het erover eens dat deze Servicevoorwaarden, het onderwerp en de opstelling ervan en enig geschil dienaangaande onderworpen zullen zijn en uitgelegd en geïnterpreteerd zullen worden conform het Engelse recht en dat de Engelse rechtbanken een exclusieve jurisdictie hebben.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited heeft onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 het recht enigerlei voorwaarden in deze Servicevoorwaarden die bevorderlijk zijn voor Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, af te dwingen. Overigens heeft niemand anders dan één van de partijen met betrekking tot deze Servicevoorwaarden, hun opvolgers of toegewezen gevolmachtigden het recht enigerlei van deze voorwaarden af te dwingen. Het recht van de partijen om enige variant, verklaring van afstand of overeenkomst onder deze Servicevoorwaarden te beëindigen, te herroepen of in te stemmen met is niet onderhevig aan toestemming van enigerlei andere persoon.

22. Ons bedrijf en contactgegevens

Wij zijn Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (bedrijfsnummer 06020283), 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (vóór 29 juli 2016 gekend als Sony Network Entertainment Europe Limited). U kunt op dit adres contact met ons opnemen of via:

Nederland:support@nl.playstation.com
België: support@be.playstation.com

Ga voor andere manieren om contact met ons op te nemen, waaronder via telefoon, naar: www.playstation.com/get-help/contact-us/.

Als u opmerkingen of vragen heeft over services en/of Producten van derden die beschikbaar zijn via het PSN, dient u contact op te nemen met de desbetreffende derde partij.

 

Gebruiksvoorwaarden voor software

1. Wie zijn wij?
1.1. Wij zijn Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (bedrijfsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

2. Definitie termen
2.1. Onder "Geautoriseerde systemen" wordt verstaan PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- en PlayStation®4-systemen.

2.2. Onder "PSN" wordt verstaan het PlayStation®Network.

2.3. Onder "Software" wordt verstaan PlayStation game- en applicatiesoftware ontwikkeld voor gebruik op een of meerdere van de geautoriseerde systemen.

3. Wanneer zijn deze Gebruiksvoorwaarden voor software van toepassing?
3.1. Deze Gebruiksvoorwaarden voor software ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van alle software op geautoriseerde systemen. Deze gelden ook voor uw gebruik van PlayStation™Now, waarmee u toegang hebt tot Software via apparaten zoals pc's en smart-tv's.

4. Software wordt in licentie gegeven
4.1. Wanneer u Software koopt, wordt u een licentie verleend om die Software te gebruiken, zoals beschreven in deze Voorwaarden, maar verwerft u niet het eigendom van de Software. Indien u niet handelt overeenkomstig deze Voorwaarden, kunnen wij de aan u onder deze Voorwaarden verleende Softwarelicentie beëindigen, wat betekent dat u niet langer het recht hebt de Software te gebruiken.

5. Wie verleent mij de licentie voor de Software?
5.1. We onderscheiden twee soorten Software:
5.1.1. software door ons uitgegeven en door ons aan u in licentie gegeven; en
5.1.2. software uitgegeven en aan u in licentie gegeven door andere bedrijven.

5.2. De uitgever wordt geïdentificeerd hetzij:
5.2.1. op de verpakking - voor Software die op een fysieke disc staat, bijvoorbeeld DVD, Blu-ray Disc of PS Vita-kaart ("op disc geleverde software"); hetzij
5.2.2. in de beschrijving van het product - voor software die beschikbaar gemaakt wordt via de PlayStation®Store of van een andere digitale retailer zoals wij die van tijd tot tijd goedkeuren ("Digitale Software").

5.3. Indien wij de uitgever van de Software zijn, verlenen wij u de licentie om deze te gebruiken conform deze Voorwaarden en enigerlei andere specifieke voorwaarden waarvan wij u inzake specifieke Software op de hoogte brengen.

5.4. Indien een ander bedrijf de uitgever van de Software is, verlenen zij u de licentie om de Software te gebruiken onder deze, maar mogelijk niet uitsluitend beperkt tot deze, Voorwaarden. Dat bedrijf kan u mogelijkerwijs informeren dat er andere voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van haar Software, hetgeen betekent dat die voorwaarden van toepassing zijn naast deze Voorwaarden en niet in plaats van. In het geval van een conflict tussen de additionele voorwaarden en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

6. Beperkingen inzake uw gebruik van de Software
6.1. Uw licentie om de Software te gebruiken is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare persoonlijke licentie uitsluitend voor privégebruik van de Software op de desbetreffende geautoriseerde systemen (zoals aangegeven op de verpakking van op disc geleverde software, in de productbeschrijving van de Digitale Software of zoals door ons van tijd tot tijd te kennen gegeven is) en geldt uitsluitend voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië.

6.2. U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog van de uitgever zelf, de Software niet commercieel gebruiken, deze uitzenden, kosten voor het gebruik ervan in rekening brengen of deze op enigerlei andere wijze openbaar maken.

6.3. U mag geen enkel deel van de Software in lease geven, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, modificeren, adapteren of vertalen.

6.4. U mag de Software niet emuleren.

6.5. Voor zover dit rechtens is toegestaan mag u geen enkel deel van de Software nabouwen, decompileren, demonteren of kopiëren, eventuele daarvan afgeleide werken maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode van de Software een broncode te vormen.

6.6. U mag op geen enkele manier proberen van de geautoriseerde systemen of enigerlei software eventuele encryptie, beveiliging of mechanisme ter garantie van de echtheid uit te schakelen of te omzeilen noch is het toegestaan ongeautoriseerd toegang proberen te verkrijgen tot of proberen enigerlei account, hardware, software, service of netwerk verbonden met het PSN.

6.7. Het is niet toegestaan gestolen of illegaal verkregen Geautoriseerde systemen of Software te gebruiken.

6.8. Het gebruik van communityfuncties, mogelijk gemaakt door uw Geautoriseerde systeem en geautoriseerde Software die uitgebracht werd voor gebruik erop conform de toepasselijke overeenkomsten zoals beschreven in clausule 10.1 zal geen inbreuk maken op clausules 6.2 en 6.5 van deze Voorwaarden.

7. Doorverkoop
7.1. U mag de Software (hetzij op disc uitgebracht hetzij als Digitale Software) niet doorverkopen tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog door de uitgever zelf.

8. Leeftijdsclassificatie
8.1. Indien Software een leeftijdsclassificatie bevat, betekent dit dat de software content bevat die niet geschikt is voor personen onder die leeftijd. Indien u een ouder of voogd bent, kunt u op www.playstation.com/safety nadere informatie vinden over hoe u voorkomt dat games boven een bepaalde leeftijd op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem uitgevoerd kunnen worden.

8.2. Indien u, of de eigenaar van een account voor wie u verantwoordelijk bent, een geregistreerde leeftijd hebt die lager is dan de leeftijdsclassificatie aangegeven op specifieke Software, dan kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de desbetreffende accounteigenaar die Software bekijkt, aanschaft of gebruikt. Met betrekking tot spelsoftware kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de accounteigenaar online modi van die game gebruikt, zelfs als de offline modi speelbaar zijn op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem.

9. Privacy en Software online gebruiken
9.1. Het PSN geeft u de mogelijkheid uw Software online te gebruiken. Wanneer u PSN gebruikt:
9.1.1. gelden de PSN Gebruikersvoorwaarden en PSN Servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden") die u aanging met Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited bij het aanmaken van uw PSN-account ("Account") als aanvulling op deze Voorwaarden. De huidige Servicevoorwaarden kunt u vinden op: www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. mogen wij en Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited informatie over u verzamelen. Een verklaring over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u vinden in het PlayStation Privacybeleid. De Servicevoorwaarden en het PlayStation Privacybeleid kunt u hier vinden: www.playstation.com/legal/PSNTerms; en
9.1.3. indien de Software door een ander bedrijf aan u in licentie gegeven is, kunnen zij mogelijkerwijs ook informatie over u verzamelen en zij zullen dit in hun privacybeleid toelichten.

10. Gedrag jegens ons en andere gebruikers
10.1. De Geautoriseerde systemen en Software kunnen communityfuncties bevatten waarmee u kunt communiceren en interageren met andere mensen via het PSN en andere sociale netwerken. Uw gebruik van de communityfuncties is onderhevig aan diverse overeenkomsten met verschillende bedrijven:
10.1.1. deze Gebruiksvoorwaarden; en
10.1.2. de Servicevoorwaarden; en
10.1.3. het PlayStation Privacybeleid; plus
10.1.4. enigerlei andere extra voorwaarden van de uitgever van de Software; en
10.1.5. enigerlei andere extra voorwaarden van het bedrijf dat het sociale netwerk waar u gebruik van maakt exploiteert (en waarvoor u mogelijkerwijs een account moet hebben).

10.2. Wanneer u interageert met ons of andere gebruikers (waaronder mogelijk kinderen), dient u zich conform de wet, fatsoenlijk, respectvol en met consideratie te gedragen. Hieronder valt uw gebruik van enigerlei deel- of communicatiefunctie beschikbaar via het PSN waarmee u berichten, reacties, afbeeldingen, foto's, video's, game-assets en andere materialen en informatie ("Door gebruiker gegenereerde media" of "DGGM") kunt delen evenals uw communicatie met onze klantenservice en andere werknemers en agenten via e-mail, telefoon of anderszins.

10.3. Bijvoorbeeld:
10.3.1. u mag niets delen, dat beledigend of vulgair is of communityfuncties gebruikt om andere mensen kwaad te doen of te verontrusten;
10.3.2. u mag niets delen, dat lasterlijk of beledigend is (inclusief racistische, etnische, religieuze of seksueel aanstootgevende uitingen);
10.3.3. u mag geen haatdragende taal, gewelddadig gedrag of verboden stoffen gebruiken of propageren;
10.3.4. u mag niet met geweld dreigen of geweld stimuleren, met inbegrip van het dreigen met of het bevorderen van terrorisme;
10.3.5. u mag zich niet op storende, bedreigende of pesterige wijze gedragen noch zich voor iemand anders uitgeven of iemand stalken;
10.3.6. u mag niet iemand spammen of aanbevelingen / aanbiedingen aan uw contacten doorsturen zonder hun toestemming;
10.3.7. u mag niet valsspelen of enigerlei fout, storing, kwetsbaarheid of onbedoelde gametechnieken in de Software, het PSN of enigerlei product daarvan benutten om oneerlijk voordeel te behalen;
10.3.8. u mag niet de aanmeldgegevens van accounts delen, verhandelen, phishing ernaar bedrijven of ze via webdata-extractie verkrijgen;
10.3.9. u mag niet de Software, het PSN of een van haar producten gebruiken voor of associëren met enigerlei commerciële activiteit;
10.3.10. u mag zich niet gedragen op een manier die inbreuk maakt op de privacy of intellectuele eigendomsrechten schendt;
10.3.11. u mag niet enigerlei activiteit uitvoeren, pogen of dreigen uit te voeren die inbreuk maakt op deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving; en
10.3.12. u dient te allen tijde uw gezonde verstand te gebruiken en goede manieren te tonen.

11. Online creëren en delen
11.1. DGGM welke u gecreëerd en gedeeld hebt, zijn uw eigendom maar wij, en waar van toepassing de relevante Softwareuitgever, hebben het intellectuele eigendomsrecht van uw DGGM, dus u mag de DGGM niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming en die van de Softwareuitgever.

11.2. U geeft toestemming dat wij, aan ons gelieerde bedrijven en andere PSN-gebruikers uw DGGM, uw PSN Online-id (en uw naam, indien u ervoor kiest deze te gebruiken) via het PSN en elke andere gelieerde services zoals aan de Software gerelateerde websites, mogen gebruiken, distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven. U geeft tevens toestemming dat wij, zonder vergoeding aan u, uw DGGM in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot uw DGGM (alleen of in combinatie met andere DGGM) en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten in relatie tot uw DGGM) en dat wij uw DGGM mogen gebruiken voor de promotie van PlayStation®-producten, Software en services. U erkent dat wij en andere PSN-gebruikers uw DGGM mogen wijzigen of verwijderen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw DGGM. Door uw DGGM te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke DGGM te publiceren en om de rechten zoals uiteengezet in deze clausule te verlenen.

12. Wat moet ik doen als ik een slechte online-ervaring heb?
12.1. We willen dat u allemaal geniet van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren gedraagt. Als zodanig accepteren wij geen aansprakelijkheid jegens u voor de activiteiten en DGGM van andere PSN-gebruikers noch jegens anderen voor uw activiteiten en DGGM.

12.2. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken in een game, dan verzoeken wij u dit aan de desbetreffende uitgever (welke wij zouden kunnen zijn) te laten weten.

12.3. Alhoewel wij het mogelijk maken dat u en andere gebruikers berichten kunnen plaatsen op sociale netwerkservices en andere sites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor die services. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken op een sociale netwerkservice of site van derden, meld dit dan bij de sociale netwerkservice of site van derden via hun meldsysteem voor ongepast of kwetsend gedrag.

13. Melding maken vanuit games die wij uitgeven
13.1. In de door ons uitgegeven games en de functionaliteit die wij leveren via onze Geautoriseerde systemen (bijv. PSN-berichten) hebben we daar waar wij dit het meest relevant achten, meldmechanismen ingebouwd om problemen zoals hiervoor beschreven te melden. Zo ziet u bijvoorbeeld een meldoptie naast berichten die u op PSN ontvangt en in elke game die wij uitgeven vindt u hulpmiddelen om meldingen te doen, indien de desbetreffende game de mogelijkheid biedt DGGM te delen. Indien u het meest relevante meldingshulpmiddel gebruikt bij het indienen van de melding, dan kunt u ons mogelijk ook relevant bewijsmateriaal sturen dat ons kan helpen uw melding te beoordelen. Uiteraard betekent dit ook dat andere mensen u en uw DGGM kunnen melden.

13.2. Ga voor meer informatie over problemen melden naar www.playstation.com/safety.

14. Controleren wij online gedrag?
14.1. Ja, maar we kunnen niet alle Software-activiteiten controleren noch verplichten wij ons daartoe. We behouden ons echter het recht voor naar eigen goeddunken uw Software-activiteit zonder enige beperking te controleren en uw DGGM naar eigen goeddunken te verwijderen zonder nadere kennisgeving aan u. Uw gebruik van de Software kan opgenomen worden en door ons verzameld worden of door andere gebruikers aan ons gestuurd worden zoals omschreven in clausule 13.1. Elke informatie welke op deze wijze verzameld is - bijvoorbeeld uw DGGM, de inhoud van stemopnames en van tekstberichten, video's van uw gameplay, de tijd en locatie van uw activiteiten, en uw echte naam, uw PSN Online-id en IP-adres - kunnen door ons en aan ons gelieerde bedrijven gebruikt worden om deze Gebruiksvoorwaarden en de Servicevoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan de wetgeving, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gebruikers te beschermen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Door deze Gebruiksvoorwaarden voor software te aanvaarden, gaat u uitdrukkelijk hiermede akkoord.

15. Webwinkels
15.1. Tijdens het online gebruik van de Software, krijgt u wellicht de mogelijkheid items in een webwinkel te kopen met gebruik van uw SEN-portemonnee. Alle aankopen worden gedaan bij Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited en zijn onderhevig aan de Servicevoorwaarden.

16. Feedback en Bètaversies
16.1. We zijn blij met uw ideeën en feedback over onze services en producten, doch u dient ons alleen uw eigen ideeën en feedback toe te sturen. Door uw ideeën en feedback aan ons te sturen, draagt u het eigendomsrecht ervan op ons over, ongeacht of wij deze wel of niet implementeren. U zult niet betaald worden of enigerlei compensatie ontvangen voor uw ideeën of feedback.

16.2. Indien u deelneemt aan of een voucher inlost voor een gratis bètaversie, stemt u in met de volgende aanvullende voorwaarden:
16.2.1. u dient de bètasoftware veilig en in goede conditie bewaren en mag de bètasoftware niet kopiëren, weggeven of verkopen, reverse-engineeren noch gebruiken om er afgeleide werken van te maken;
16.2.2. de u verleende licentie dient uitsluitend om de bètasoftware voor de bèta te gebruiken;
16.2.3. wij garanderen niet dat de bètasoftware correct zal functioneren (of helemaal niet);
16.2.4. tijdens de bèta mogen we zonder kennisgeving de bètasoftware wijzigen, waardoor gegevens, content en functionaliteit toegevoegd of verwijderd kan worden en u stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor een dergelijk verlies van gegevens, content of functionaliteit; en
16.2.5. we kunnen op elk moment de bèta beëindigen of u de toegang ontzeggen.

17. Software-updates en Einde van de service
17.1. Software kan op gezette tijden geüpdatet worden, wat mogelijk het toevoegen of verwijderen van functionaliteit kan inhouden.

17.2. Zowel wij als andere uitgevers vinden het soms noodzakelijk om online ondersteuning voor Software te beëindigen. Dit betekent dat functies zoals online multiplayer en klassementen niet langer beschikbaar zullen zijn. Indien het om een game gaat die uitsluitend online te spelen is, betekent dit dat u deze niet langer kunt spelen.

17.3. Indien wij besluiten de online ondersteuning voor een bepaalde game te beëindigen, dan zullen wij onze best doen u op een redelijke termijn van dit besluit te verwittigen op onze gameforums en op eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Andere uitgevers kunnen online ondersteuning voor hun games beëindigen en kunnen u informeren over forums of websites waar u terechtkunt voor informatie.

18. Eigendom van auteursrecht
18.1. Alle software bevat bibliotheekprogramma's waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Interactive Entertainment Inc. en die exclusief aan ons in licentie gegeven zijn voor ons geografisch werkgebied. Andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bestaan in de Software en deze kunnen op gezette tijden aan u gemeld worden.

19. Handhaving van de Gebruiksvoorwaarden voor software
19.1. U stemt ermee in dat wij deze Voorwaarden kunnen afdwingen met betrekking tot alle Software, ongeacht of we wel of niet de uitgever ervan zijn.

20. Uw rechten en onze aansprakelijkheid
20.1. Wij beperken of sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor:
20.1.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
20.1.2. fraude of bedrog; en
20.1.3. enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

20.2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.1 is onze aansprakelijkheid en uw enige verhaal beperkt tot £ 50 (of het equivalent in plaatselijke valuta).

21. Wijzigen van deze Voorwaarden en ons recht om onze contracten met u over te dragen
21.1. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in onze Voorwaarden. Indien de wijzigingen van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie van deze Voorwaarden te accepteren. Indien de wijzigingen niet van essentiële aard zijn, zullen we u vragen een nieuwe versie te accepteren of verwittigen wij u op redelijke termijn over deze wijzigingen. Indien u of Gezinsleden (kinderen) na een dergelijke kennisgeving doorgaan de Software te gebruiken, betekent dit dat u instemt met de wijzigingen. U kunt de eerder aangeschafte Software niet blijven gebruiken indien u niet alle wijzigingen accepteert.

21.2. Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en elk contract tussen u en ons onderhevig aan deze Voorwaarden te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. We zullen u echter op de hoogte stellen indien wij van plan zijn dit te doen. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen.

22. Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden
22.1 Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij en u het erover eens dat deze Voorwaarden, het onderwerp en de opstelling ervan en enig geschil dienaangaande, onderworpen zullen zijn en uitgelegd en geïnterpreteerd zullen worden conform het Engelse recht en dat de Engelse rechtbanken een exclusieve jurisdictie hebben.

Voor het laatst bijgewerkt: oktober 2017