TJÄNSTEVILLKOR FÖR PSN

PlayStation Network ("PSN") tillhandahålls av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, organisationsnummer 06020283 ("SIENE"). Dessa tjänstevillkor reglerar din användning av PSN. Du får använda PSN förutsatt att:

(i) du har ett Sony Entertainment Network-konto ("Konto")
Du måste vara minst 7 år för att ha ett Konto. Om du är minst 7 år men under 18 år får du endast ha ett Konto med åtkomst till PSN om en förälder eller målsman har hjälpt dig att skapa ett och ger dig tillstånd att ha det. Ditt ansvar för Familjemedlemmar i egenskap av förälder eller målsman förklaras nedan. Observera: På PS3, PS Vita och PSP kommer du att stöta på referenser till Huvudkonton (konton enbart för användare över 18 år) och Underkonton (för användare mellan 7 och 17 år, som kontrolleras av Huvudkontoinnehavaren). När vi i dessa tjänstevillkor hänvisar till "Familjemedlemmar som är barn" omfattas även Underkonton.

(ii) Du rättar dig efter alla tillämpliga villkor
Om du inte rättar dig efter dessa tjänstevillkor och alla eventuella ytterligare villkor (se nedan), kan vi tvingas vidta åtgärder mot dig enligt nedan och spärra dig från att använda PSN. Om du spärras kan du inte använda tjänsterna och/eller produkterna du har betalat för och kommer inte att få pengarna tillbaka.

Läs igenom dessa tjänstevillkor noggrant innan du godkänner dem. Om det är någon del av villkoren som du inte förstår ber vi dig att prata med vår kundtjänst om saken innan du godkänner tjänstevillkoren. (Kontaktuppgifter finns på www.playstation.com/get-help/contact-us/.)

Senast uppdaterad: oktober 2017 (version 9.0)

Innehåll
1. PSN-konton
2. Ytterligare villkor
3. Ditt ansvar för ditt Konto
4. Ditt ansvar för Familjemedlemmar som är barn
5. Uppförandekod
6. PSN-plånbok och att lägga till pengar
7. Köp av Produkter
8. Förbeställningar
9. Kupongkoder
10. Prenumerationer
11. Användningsrestriktioner (även kallat DRM)
12. PlayStation Video och dess användningsrestriktioner
13. Immateriella egendomsrättigheter (innefattar piratkopierad programvara)
14. Användning av dina personuppgifter
15. Programvaruuppdateringar och hur dessa kan påverka dig
16. Underhåll eller stängning av PSN
17. Avslutande av ditt Konto
18. Skydd av PSN (innefattar brott mot dessa villkor)
19. Dina rättigheter och våra skyldigheter
20. Ändringar av våra avtal med dig och vår rätt att justera dessa
21. Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter
22. Vårt bolag och kontaktuppgifter

1. PSN-konton

Ett Konto ger till tillgång till ett brett utbud av onlinetjänster och digitalt innehåll, både kostnadsfria och avgiftsbelagda, såsom PSN, PlayStation®Store, onlineplånbok (beskrivs nedan), virtuella gemenskaper (där du kan träffa, umgås med och spela mot andra användare), programvara, uppdateringar, systemprogramvara, fixar, nya lanseringar, spel, onlinespel, musik, filmer, prenumerationer, med mera, vilket här sammanfattas som "Produkter".

Vilka Produkter som är tillgängliga varierar beroende på vilket system du använder. Tillgänglighet och stöd för vissa Produkter kan också begränsas utifrån ditt land eller val av språk.

2. Ytterligare villkor

Utöver dessa tjänstevillkor måste du godkänna och följa:
(i) Integritetspolicyn för PlayStation;
(ii) Licensavtalet för systemprogramvaran för det PlayStation-system du använder (om något);
(iii) Användningsvillkoren för programvara (när du använder programvara på ett PlayStation®-system);
(iv) Begränsningar av videoanvändning (om du använder PlayStation Video);
(v) Regler och villkor för Cross-Buy-innehåll (om du använder Cross-Buy-innehåll).
(vi) Villkor för kupongkoder (om du använder kupongkoder); och
(vii) Användarvillkor för webbplatsen (om du använder www.playstation.com)

Dessa dokument finns tillgängliga på www.playstation.com/legal/PSNTerms/,www.playstation.com/legal/cross-buy-content-terms-and-conditions och https://www.playstation.com/en-gb/legal/website-terms-of-use/.

Din åtkomst till vissa Produkter kan också vara avhängig av ditt godkännande av ytterligare villkor från oss eller från tredje part. Brott mot något av de ytterligare villkoren nämnda i detta avsnitt innebär därför ett brott mot dessa tjänstevillkor.

3. Ditt ansvar för ditt Konto

Du måste tillhandahålla sanningsenlig och riktig information vid registrering av Kontot och se till att hålla uppgifterna aktuella i kontohanteringen.

Använd ett säkert lösenord när du skapar ditt Konto, som skiljer sig från de lösenord du använder för andra onlinetjänster. Om du loggar in på ditt Konto på ett system som kan användas av andra ska du se till att logga ut från ditt Konto efter varje användningstillfälle, eller om du använder ett PS4 ange en säkerhetskod genom att gå till [Inställningar] > [Inloggningsinställningar], så att andra inte kan logga in på detta PS4 med ditt Konto.

Du har ansvar för att hålla ditt Konto säkert och ditt lösenord hemligt för att förhindra obehörig åtkomst till ditt system och ditt Konto. Detta innefattar att hålla kontouppgifter som Konto-ID och lösenord (och eventuell säkerhetskod för PS4) hemliga, samt att inte låta andra använda ditt Konto. Du förbinder dig att meddela oss omedelbart om du har anledning att misstänka att säkerheten för ditt Konto är hotad, vilket innefattar om du tror att någon annan känner till ditt lösenord eller om ditt lösenord används, eller riskerar att användas, på ett otillbörligt sätt.

Du ansvarar för all användning av ditt Konto, inklusive alla köp och onlineuppförande (frånsett användning som är ett direkt resultat av fel från vår sida). I synnerhet kan du hållas ansvarig för otillbörlig användning av ditt Konto som följd av att du inte har lyckats hålla din information säker.

Om du tror att du har utsatts för brott i samband med PSN (inklusive bedräglig verksamhet på ditt Konto) ska du omedelbart kontakta polisen och vår kundtjänst.

4. Ditt ansvar för Familjemedlemmar som är barn

Du måste vara minst 18 år för att skapa ett Konto. Om du är över 18 år och förälder eller målsman, kan du skapa Konton med åtkomst till PSN för upp till 6 Familjemedlemmar, däribland barn mellan 7 och 17 år (barn under 7 år får inte använda PSN). Vart och ett av dina barn måste ha ett eget konto. Klocka här för mer information om Familjekonton: https://www.playstation.com/get-help/help-library/my-account/parental-controls/family-accounts.html.

För samtliga Familjemedlemmar som är barn gäller:
(i) Du måste se till att Familjemedlemmarna som är barn följer dessa tjänstevillkor och att deras kontouppgifter hålls hemliga för alla andra (även deras vänner). Detta innefattar lösenordet till deras Konto (och eventuell säkerhetskod för PS4).
(ii) Du ansvarar för all användning av dina Familjemedlemmar som är barns konton, inklusive alla köp och onlineuppförande.
(iii) Vi tar inget ansvar för otillbörlig användning eller delning av dina Familjemedlemmar som är barn.
(iv) Du ger ditt medgivande till att vi kan dra pengar från din PSN-plånbok för köp som görs av dina Familjemedlemmar som är barn.
(v) Du, eller en annan vuxen Familjemedlem som du i dina Kontoinställningar anger som Målsman, kan genom inställningarna för föräldrakontroll begränsa åtkomst till särskilda aktiviteter och innehåll för dina Familjemedlemmar som är barn, som att hindra dem från att genomföra köp eller sätta en maxgräns för utgifter. När du utnämner en vuxen Familjemedlem som Målsman för en Familjemedlem som är barn, ger du ditt medgivande till att den vuxna Familjemedlemmen kan ändra inställningar för föräldrakontroll som du har gjort för barnet (även begränsningar för utgifter från PSN-plånboken som Familjemedlemmen som är barn kan göra). Observera: du meddelas inte när en utnämnd Målsman gör ändringar i inställningar för föräldrakontroll för dina Familjemedlemmar som är barn. Mer information om föräldrakontroll finns på: www.playstation.com/safety.
(vi) Om det saknas pengar i din plånbok för att en Familjemedlem som är barn ska kunna genomföra ett köp är det upp till dig att lägga till pengar manuellt eftersom din plånbok inte kommer att fyllas på automatiskt för att täcka köp genomförda med dina Familjemedlemmar som är barn.
(vii) Familjemedlemmar som är barn kan nekas åtkomst till köp och Produkter med en åldersgräns som de inte når upp till. Detta gäller även om Familjemedlemmen som är barn har eller har tillgång till en PlayStation Plus-prenumeration.
(viii) Inte alla produkter som görs tillgängliga via PSN har åldersbedömts och vissa av dessa kan innehålla språk och material som endast är lämpat för vuxna. Vi kan inte råda över andra användares uppförande. Dina Familjemedlemmar som är barn kan få meddelanden från andra PSN-användare utan att du får en kopia av dessa.

Vi rekommenderar att du övervakar dina barns användning av PSN.

5. Uppförandekod

När du interagerar med oss och andra användare (som kan vara barn) måste du och dina Familjemedlemmar som är barn bete er laglydigt, anständigt, respektfullt och med hänsyn. Detta gäller även användning av delnings- eller kommunikationsfunktioner som görs tillgängliga via PSN som ger dig möjlighet att dela med dig av meddelanden, kommentarer, bilder, foton, filmer, speltillbehör, spelvideor och annat material och annan information, vilket innefattar din kommunikation med vår kundtjänst och andra medarbetare via e-post, telefon eller på annat sätt.

Till exempel ska du:
Inte dela med dig av någonting som är vulgärt eller använda gemenskapsfunktioner för att skada eller uppröra någon;
Inte dela med dig av något som är ärekränkande eller stötande (detta omfattar material som är stötande utifrån etnicitet, religion eller sexuell läggning);
Inte ägna dig åt hets mot folkgrupp, våldsamheter eller illegala preparat;
Inte ägna dig åt uppvigling, hot eller mobbning och inte heller imitera eller förfölja någon;
Inte hota med våld eller uppmuntra våld, vilket innefattar hot om eller uppmuntran till terrorism;
Inte ägna dig åt spam eller skicka vidare rekommendationer eller erbjudanden till dina kontakter utan deras tillåtelse;
Inte fuska, utnyttja eller använda buggar, funktionsfel, sårbarheter eller oavsiktlig spelmekanik i programvaran, i PSN eller i någon av dess Produkter för att få fördelar framför andra;
Inte dela med dig av, byta, fiska efter eller försöka komma över inloggningsuppgifter för Konton;
Inte använda PSN eller någon av dess Produkter i kommersiellt syfte, eller i samband med kommersiella aktiviteter;
Inte uppföra dig på något sätt som inkräktar på annans privatliv eller immateriella rättigheter;
Inte ägna dig åt eller hota med någon aktivitet som strider mot dessa tjänstevillkor eller gällande lagar; och
Alltid iaktta sunt förnuft och gott uppförande.

6. PSN-plånbok och att lägga till pengar

Ditt konto har en PSN-plånbok knuten till sig om du är i ett land som har PlayStation®Store. För att ta reda på om PlayStation®Store finns i ditt land, gå till: https://status.playstation.com. Var medveten om följande:

(i) Godkända metoder för att lägga till pengar i din PSN-plånbok kan variera från land till land och vi kan när som helst ändra tillgängliga betalningsmetoder. När en förfrågan görs om att lägga till pengar i din PSN-plånbok innebär det ett köp av en tjänst som tillhandahålls dig på en gång, vilket innebär att du inte har möjlighet att ändra dig eller begära en återbetalning.
(ii) Vi kan neka dig att registrera en betalningsmetod (ett kredit-/betalkort) för ditt Konto och/eller att lägga till pengar i din PSN-plånbok om vi misstänker bedrägeri, om din betalningsleverantör inte godkänner transaktionen eller av andra anledningar.
(iii) Uppgifterna för din betalningsmetod (inklusive den tresiffriga säkerhetskoden om du betalar med kort) sparas för framtida bruk av dig, såtillvida du inte raderar dem via kontoninställningarna.
(iv) Vi kan kräva att påfyllning av PSN-plånbok görs med ett minimibelopp. Din betalningsleverantör kan också begränsa hur stora belopp du kan lägga till i din PSN-plånbok vid ett enskilt tillfälle.
(v) Du kan endast ha ett visst maxbelopp i din PSN-plånbok, vilket påverkar beloppet med vilket du kan fylla på plånboken.
(vi) När vi har godkänt din begäran om att lägga till pengar i din PSN-plånbok (detta gäller även vid användning av en registrerad betalningsmetod för att automatiskt fylla på din plånbok med det minimibelopp som krävs för att genomföra köpet, eller minimibeloppet för påfyllning om detta är större) så innebär detta ett kontrakt mellan dig och oss i enlighet med dessa tjänstevillkor.
(vii) Din beställning om att lägga till pengar betraktas som genomförd så snart vi har gjort dem tillgängliga i din PSN-plånbok.
(viii) Du ger oss ditt uttryckliga medgivande att göra alla de tillagda pengarna tillgängliga för dig omedelbart efter att betalningen är genomförd och att när de gjorts tillgängliga frånsäger du dig, i den mån lagen tillåter, all rätt att ångra överföringen.
(ix) Du måste använda pengar inom 24 månader efter att de lagts till i din PSN-plånbok.
(x) PSN bedriver ingen bankverksamhet och PSN-plånboken är inget bankkonto.
(xi) Pengarna i PSN-plånboken har inget värde utanför PSN, kan enbart användas till att köpa Produkter av oss, kan inte växlas in mot kontanter
, är inte din personliga egendom och kan inte överlåtas åt andra.
(xii) Vi återbetalar pengar i din PSN-plånbok, om (i) vi stänger PSN permanent (i enlighet med paragraf 16), (ii) ditt Konto stängs som följd av ändring av dessa villkor eller villkoren för användning av programvara (i enlighet med paragraf 20), eller (iii) lagen säger annat.

Chargeback
Om påfyllning av din plånbok nekas och därmed återförs av leverantören av din betalningsmetod (bank, kreditkortsutfärdare eller PayPal), så kallad "chargeback", blir du skyldig oss motsvarande belopp. Vi kommer att spärra åtkomst till PSN med ditt Konto och ditt system tills skulden är betalad. Vi förbehåller oss rätten att belasta din plånbok för att justera din skuld till oss.

Påfyllning med mobiltelefon
Om du väljer att fylla på din plånbok med en mobil betalningsmetod ska kostnaden för detta betalas till din mobiltelefonileverantör, som också kan ta ut avgifter för meddelandetjänster. Tänk på att din förbindelse att betala oss för påfyllning av plånboken är helt skild från din förbindelse att betala din mobiltelefonileverantör. Om du inte betalar din mobiltelefonleverantör kan vi frysa ditt Konto, och antingen vi eller tredje part kan vidta åtgärder för att få dig att betala. För er som befinner er i Tyskland gäller särskilt att efter att du fyllt på plånboken med hjälp av mobiltelefon överlåts skulden till tredje part och därefter till din mobiltelefonleverantör, som justerar skulden på nästa mobiltelefonifaktura.

7. Köp av Produkter

När du eller dina Familjemedlemmar som är barn köper eller förbeställer Produkter från PlayStation®Store för pengar i din PSN-plånbok räknas det som en order hos oss, även när du når PlayStation®Store via tredje parts spel eller webbplats.

Du ger oss medgivande att debitera din PSN-plånbok för att betala för alla ordrar som lagts med ditt Konto (inklusive beställningar gjorda av dina Familjemedlemmar som är barn). Priser kan förändras och kampanjer kan när som helst avbrytas. Det åligger dig att se till att du och dina Familjemedlemmar som är barn förstår och accepterar prissättning, åldersgränser, kompatibilitet och produktinformation för Produkter innan order läggs. Det kan hända att denna information inte finns tillgänglig på ditt valda språk. Om du önskar ytterligare förklaringar om denna information och om information som inte finns tillgänglig på ditt språk, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst.

Vid order gäller följande:
(i) Alla köp görs i den valuta och till det pris som visas när ordern läggs och innefattar eventuella indirekta skatter. Du måste betala eventuell moms och tullkostnader, samt eventuella bank- och kortavgifter.
(ii) Vi kan välja att avbryta eller neka order av vilka skäl som helst (även felaktig prissättning).
(iii) Din order accepteras först när vi (a) har skickat en orderbekräftelse till den e-postadress som finns angiven för ditt Konto (och för Kontot som hör till din Familjemedlem som är barn, om en sådan har lagt ordern); eller (b) när vi gör Produkten (eller någon del av Produkten) tillgänglig för användning, nedladdning eller strömning.
(iv) När vi har accepterat en order gjord via ditt Konto eller ett ett konto tillhörande din Familjemedlem som är barn, utgör detta ett avtal mellan dig och oss gällande denna order enligt dessa tjänstevillkor.
(v) Om vi väljer att inte acceptera din order kommer eventuella belopp som debiterats din PSN-plånbok att återföras till din PSN-plånbok.
(vi) För alla order gäller att om du inte har täckning i din PSN-plånbok kommer vi att använda din registrerade betalningsmetod (om sådan finns) för att fylla på din plånbok med det minimibelopp som behövs för att ditt köp ska genomföras (eller minimibeloppet för påfyllning, om det är högre). Detta gäller inte köp gjorda av Familjemedlemmar som är barn.
(vii) I enlighet med paragraf 12 kommer Produkterna som du har köpt kommer att finnas tillgängliga för nedladdning eller strömning (om det är tillämpbart) under en rimlig period.
(viii) Du köper en licens att använda Produkterna – se paragraf 13. Utöver denna licens har du inget ägande i, äganderätt till eller ekonomiska eller monetära rättigheter i Produkterna du köper.

Ångerrätt
Köp kan inte hävas, annat än enligt dessa tjänstevillkor, vid köpet gällande Policy för att ångra köp på PlayStation®Store eller då annat gäller enligt lag.

Köp i appar
Tänk på att om du eller dina Familjemedlemmar som är barn köper eller laddar ned en Produkt, även om detta är en kostnadsfri Produkt, så kan denna Produkt innehålla möjligheter för köp av ytterligare Produkt med PSN-plånboken. Du förbinder dig att betala för alla köp som görs inuti produkter.

PSN-funktioner
Vi kan besluta att dra in funktioner i PSN när som helst. Om vi gör det strävar vi efter att ge dig en rimlig avisering. När vi säljer Produkter som har ett onlineläge kan utgivaren av Produkten bestämma sig av att stänga servrar, sluta ge stöd för onlineläge, eller att dra in vissa funktioner i onlineläget. När utgivaren är vi eller oss närstående bolag, strävar vi att ge dig en rimlig avisering om detta. När utgivaren är tredje part ber vi dem att göra detsamma. Produkter ämnade för användning i onlineläge kanske inte går att använda efter att PSN-funktioner har upphört, vilket inte berättigar till återbetalning. Du har endast tillgång till multiplayerspel via ditt Konto på PS4™ om du har ett PlayStation®Plus-abonnemang, förutom multiplayeronlinespel tillgängligt via PlayStation™Now och i vissa gratisspel.

Virtuell valuta
Produkter du köper i PlayStation®Store eller får i spel kan innehålla olika mängder av fiktiva valutor som kan användas i vissa spel och appar ("virtuell valuta"). Du förbinder dig till att inte vara inblandad i försäljning, köp, överföring eller användning av virtuell valuta utanför de spel eller appar där den köpts, och till att inte byta ut eller lösa in virtuell valuta mot pengar eller använda den som ersättning för pengar. Du är därmed medveten om att virtuell valuta inte har något värde i verkliga världen. Virtuell valuta kan vara tidsbegränsad och kan inte gå att använda efter att PSN-funktioner har upphört, vilket inte berättigar till återbetalning.

8. Förbeställningar

Vid förbeställning av digitalt innehåll godkänner du att vi kan dra kostnaden för förbeställningen från din plånbok vid betalningsdatumet som anges när du lägger din förbeställning (förutsatt att ordern godkänns).

Vi kan annullera din förbeställning före lanseringsdatumet. Du kan annullera din förbeställning och få en återbetalning enligt Policyn för ångra köp på PlayStation®Store på www.playstation.com/store-cancellation-policy. När du annullerar en förbeställning har du inte längre rätt till eventuella kampanjprodukter som erbjuds i samband med förbeställningen.

9. Kupongkoder

Om inte annat anges kan kupongkoder endast användas en gång och av ett enda Konto, i enlighet med gällande lag, och kan inte återbetalas, återinlösas, överlåtas eller utbytas mot kontanter eller krediter. (Du får dock ge bort en kupongkod som du köpt åt en annan person som gåva.) Vid användning av kupongkoder gäller dessa tjänstevillkor, eventuella begränsningar för den specifika kupongkoden och villkoren på www.playstation.com/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions.

10. Prenumerationer

När du betalar för en prenumeration, löser in en kupongkod för en prenumeration, eller använder en kostnadsfri prenumeration för tjänster via PSN gäller följande:
(i) Betal- och provprenumerationer erbjuds dig som en fortlöpande prenumeration med specifika betalningsperioder som du informeras om före köp eller påbörjande av prenumerationen.
(ii) När du köper en prenumeration aktiveras automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har täckning i plånboken för att betala en återkommande prenumerationsavgift, kommer din registrerade betalningsmetod (om du har en sådan) att belastas med beloppet, såvida du inte inaktiverar automatisk överföring av pengar. Detta gäller inte köp gjorda av Familjemedlemmar som är barn. Du kan stänga av automatisk överföring av pengar när som helst via kontohanteringssidan för ditt Konto.
(iii) Vid betalningsperiodens slut kommer prenumerationsavgiften för nästa period att dras från din PSN-plånbok, om inte:
a. du avslutar prenumerationen före pågående betalningsperiods utgång genom att stänga av [Automatisk förnyelse] (mer information finns på www.playstation.com/store-cancellation-policy);
b. du saknar täckning i din plånbok, automatisk överföring av pengar är inaktiverad eller registrerad betalningsmetod saknas; eller
c. om vi av någon anledning avbryter prenumerationen.
Detta sker när en kostnadsfri provprenumerationstid tar slut, då prenumerationen övergår till en betalprenumeration om du inte säger upp den före den kostnadsfria periodens slut, eller om vi meddelar dig något annat.
(iv) Om betalningen för en prenumeration misslyckas vi kan vi inom de närmaste dagarna göra fler försök att dra beloppet, och du kan ha åtkomst till tjänsten i fråga under denna period. Faktureringsperioden för din prenumeration ändras inte i och med detta, utan om ett senare försök att dra beloppet lyckas kommer kommande betalningsdatum att vara desamma som om betalningen hade lyckats vid första försöket.
(v) Priset för din prenumeration kommer att vara detsamma såvida vi inte meddelar dig i förväg via e-post till den e-postadress som är registrerad för ditt Konto, i vilket fall du ges möjlighet att avsluta prenumerationen innan prishöjningen verkställs.
(vi) Om du redan har en betalprenumeration och köper ytterligare en prenumeration av samma tjänst kommer din nuvarande prenumeration att avslutas vid debiteringsperiodens slut, och den nya prenumerationen kommer då att ta vid och förnyas enligt ovan.
(vii) När prenumerationen har avslutats kan Produkterna som har laddats ned med prenumerationen helt eller delvis sluta fungera.

Produkterna som ingår i prenumerationen kan variera under prenumerationen, och vissa av Produkterna kan vara tillgängliga för icke-prenumeranter separat. Det kan hända att du inte har tillgång till alla Produkter som ingår i paketet på grund av åldersgränser samt regionala eller andra begränsningar.

11. Användningsrestriktioner

Vissa Produkter som tillhandahålls via PSN kan ha särskilda regler för hur de får användas. När du köper en Produkt (innefattar även prenumerationer) kan till exempel nedladdning, strömning och/eller nyttjande av Produkten begränsas till:
(i) ditt land;
(ii) det Konto som stod för köpet;
(iii) en eller flera begränsade tidsperioder;
(iv) ett särskilt kompatibelt Sony-system och/eller andra enheter; och/eller
(v) ett begränsat antal kompatibla enheter (omfattar Sony-system) associerade med det Konto som stod för köpet.

Om du nyttjar en streamingtjänst i ett annat land än där ditt Konto är registrerat, kan kvaliteten på streamingtjänsten skilja sig från motsvarande tjänst i det land där ditt Konto är registrerat.

Eventuella betydanderestriktioner får du ta del av i samband med köpet. Se till att du är införstådd med dessa restriktioner innan du genomför köpet. (Om du vill få något förtydligat, även texter som inte finns tillgänglig på ditt språk, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst.) I dessa restriktioner betyder "HOME CONSOLE" ("hemkonsol") PS3 eller PS4 och "PORTABLE CONSOLE" ("portabel konsol") PSP, PS Vita eller PS TV.

Ett kompatibelt Sony-system och/eller annan enhet kan behöva aktiveras för en viss Produkt med det Konto med vilket köpet genomförs innan användning. Om Kontot som stod för köpet av Produkten raderas eller den kompatibla enheten i fråga (omfattar Sony-system) inaktiveras kan du förlora tillgång Produkten. Vi förbehåller oss rätten att begränsa det antal gånger en kompatibel enhet (omfattar Sony-system) kan aktiveras och inaktiveras.

12. PlayStation Video och dess användningsrestriktioner

På grund av särskilda restriktioner från våra licensgivare kan vi när som helst komma att behöva begränsa eller inskränka möjligheten till strömning, nedladdning eller nedladdning på nytt av filmer som hyrts och/eller köpts via PlayStation Video. Försöks-, prov- och trailerversioner av PlayStation Video-filmer garanteras inte ge en rättvisande bild av den slutgiltiga filmen. Digitaliserade versioner av vissa filmer kanske inte är identiska med filmen i originalformat eller med tidigare versioner av filmen under samma namn.

Din användning av filmer som tillhandahålls dig via PlayStation Video begränsas av särskilda villkor som varierar beroende på om du hyr eller köper filmen och om det är HD- eller SD-format. I synnerhet gäller följande:
(i) När en hyrd film laddas ned till en kompatibel enhet kan den inte nås från en annan kompatibel enhet.
(ii) Vissa köpta och hyrda filmer är inte tillgängliga via fjärrspel och kan vara tillgängliga endast för nedladdning eller endast för strömning, beroende på vilken kompatibel enhet som används.
(iii) Vissa kompatibla enheter kan vara begränsade till enbart strömning eller enbart nedladdning från PlayStation Video.
(iv) Din möjlighet att ladda ned eller strömma en hyrd eller köpt video kan också begränsas till:
a. särskilda kompatibla enheter;
b. ett visst antal tillfällen;
c. ett visst antal kompatibla enheter;
d. strömning via en kompatibel enhet åt gången;
e. en specifik hyrperiod; och/eller
f. specifik programvara på en kompatibel enhet.
Dessa restriktioner förklaras på www.playstation.com/legal/playstation-video-usage-restrictions, men det är inte säkert att informationen finns tillgänglig på ditt språk. Se till att du är införstådd med dessa restriktioner innan du genomför köpet. Om du vill få något förtydligat, även information som inte finns tillgänglig på ditt språk, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst.

13. Immateriella egendomsrättigheter (innefattar piratkopierad programvara)

Alla immateriella rättigheter till PSN och dess Produkter tillhör oss och/eller våra licensgivare. Alla namn på företag, Produkter och tjänster på PSN är firmanamn, varumärken, registrerade varumärken eller tjänstnamn som tillhör sina respektive ägare.

När du köper en Produkt godkänner du att du köper en licens att använda Produkten, och att du inte blir ägare till Produkten. I det fall en Produkt du köper från oss är programvara (enligt användningsvillkoren för programvara), beviljas du en licens att använda denna programvara i enlighet med användningsvillkoren för programvara. För alla andra produkter du köper från oss beviljas du en begränsad, icke-exklusiv, ej överlåtbar, personlig licens att använda dessa Produkter. Utöver denna licens tillhör rätten till samtliga rättigheter, intressen och åtgärder oss och/eller våra licensgivare.

Du kan ges möjlighet att dela med dig till oss och andra användare av text, meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, röstinspelningar, musik, filminnehåll, spelinnehåll, spelfilmer, spelrelaterat innehåll och annat innehåll via PSN ("UGM"). UGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi – och, där så är tillämpbart, Produktens utgivare – har ändå immateriell egendomsrätt till ditt UGM, så du får inte använda ditt UGM i kommersiellt syfte utan medgivande från oss och från Produktens utgivare.

Du går utan anspråk på ersättning med på att:
(i) vi, våra våra närstående bolag, och andra PSN-användare harrätt att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt UGM, ditt PSN-online-ID, och om du valt att visa det, även ditt riktiga namn inom PSN och i andra relaterade PlayStation®-produkter och -tjänster, som webbplatser som har med Produkten att göra,
(ii) samt att vi och våra närstående bolag har rätt att sälja eller på annat sätt utnyttja ditt UGM i kommersiellt syfte (som exempelvis försäljning av prenumerationer för åtkomst till ditt UGM (ensamt eller tillsammans med annat UGM) och/eller reklamintäkter i samband med UGM), ochatt använda ditt UGM i marknadsföring för Produkter och eventuella andra PlayStation®-produkter och –tjänster.

Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan komma att modifiera eller radera ditt AGM och du frånsäger dig alla ideella rättigheter du kan tänkas ha till ditt AGM. Genom att dela med dig av UGM försäkrar du oss att du har alla erforderliga rättigheter att göra detta och att bevilja de rättigheter som redogörs för i denna paragraf 13.

Du får dessutom inte:
(i) dela med dig av, sälja, köpa, överlåta, hyra ut eller underlicensiera ett Konto (omfattar även Konton som tillhör Familjemedlemmar som är barn), ett online-ID eller några som helst kontouppgifter, helt eller delvis; eller
(ii) störa, missbruka, modifiera, justera, översätta, hacka, cracka, dekompilera, demontera eller ägna dig åt omvänd ingenjörskonst på Produkter (eller utrustning, system eller infrastruktur som används i samband med PSN), varken i sin helhet eller delvis, av någon anledning om inte gällande lagstiftning uttryckligen ger dig rätt därtill; eller
(iii) skapa derivat av, försöka skapa källkod från objektkod eller ladda ned Produkter, varken i sin helhet eller delvis, i syften som ej godkänts av oss; eller
(iv) utvinna, kopiera, reproducera, sprida till allmänheten eller sända, använda vid publika framträdanden eller utnyttja Produkter, varken i sin helhet eller delvis, inklusive information du tagit del av via eller i samband med PSN; eller
(v) använda eller sprida icke-auktoriserad hård- eller mjukvara för att få tillgång till eller använda PSN eller dess Produkter (detta innefattar fuskkoder och utrustning för att kringgå säkerhetsfunktioner och -begränsningar); eller
(vi) kringgå eller försöka kringgå användarverifieringssystem eller säkerhetsfunktioner om inte gällande lagstiftning uttryckligen ger dig rätt därtill; eller
(vii) introducera programkod, innehåll eller kommunikation som kan skada oss, våra licensgivare eller andra användare, såsom virus, maskar, spionprogramvara eller tidsinställda bomber; eller
(viii) använda hårdvara, programvara, Konton, Kontouppgifter, Virtuella valutor eller Produkter som har stulits eller på annat sätt anskaffats på illegal väg.

14. Användning av dina personuppgifter

När du använder PSN och dess Produkter, kan vi, andra användare och tredje part samla in, använda och dela med sig till andra av information som berör dig (och dina Familjemedlemmar som är barn). Insamling, användning och spridning av information om dig förklaras i Integritetspolicyn för PlayStation som finns på www.playstationnetwork.com/privacy-policy. Genom att använda PSN och dess Produkter godkänner du insamling, användning och spridning av din personliga information i enlighet med den policyn.
Vi förbehåller oss rätten att som vi vill övervaka och spela in (eller be tredje part att övervaka eller spela in) dina aktiviteter, i helhet eller delvis, och ta bort innehåll som du delar med dig av utan att meddela dig. Denna information kan omfatta innehåll som röst- och textkommunikation, filmer av ditt spelande, tid och plats för dina aktiviteter, ditt namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress. Vi kan också få information om din aktivitet på PSN från andra användare. All information som samlas in på detta sätt kan användas av oss eller våra närstående företag för att kontrollera att dessa tjänstevillkor och lagar efterföljs, för att försvara våra, våra licensgivares och våra användares rättigheter, och för att värna våra anställdas, underleverantörers och användares personliga säkerhet. Informationen kan lämnas ut till polis eller berörda myndigheter. Observera att vi inte kan övervaka all aktivitet på PSN, och att vi inte heller åtar oss att göra det.

Lämna inte ut personlig information som telefonnummer, e-postadress, fysisk adress eller liknande på PSN.

15. Programvaruuppdateringar och hur dessa kan påverka dig

Du går med på att vi automatiskt kan ladda upp uppdateringar till ditt Sony-system när du ansluter det till internet och/eller loggar in på ditt Konto för att säkerställa att ditt system fungerar som det ska i enlighet med dessa tjänstevillkor och/eller för att förbättra funktionalitet och funktioner. Ditt Sony-system kan dessutom ladda ned uppdateringar om du har ställt in att sådana ska laddas ned automatiskt eller om du manuellt begär att uppdateringar ska laddas ned.

Du godkänner att dessa uppdateringar kan:
(i) uppdatera ditt Sony-systems operativsystem och annan programvara, och ändra eller ta bort vissa funktioner och funktionalitet;
(ii) orsaka dataförlust, och för att säkerställa att sådan förlust inte är permanent bör du arkivera personliga bilder, musik, filmer och andra data lagrade på ditt Sony-system; och
(iii) användas av dig i enlighet med dessa tjänstevillkor.

Du godkänner att du inte har rätt till återbetalning vid förändring eller borttagning av funktioner eller funktionalitet, eller vid dataförlust i sambans med programvaruuppdateringar.

16. Underhåll eller stängning av PSN

Vi kan göra PSN och/eller dess Produkter otillgängliga när som helst, hur länge som helst och av vilken anledning som helst, som för säkerhetsmässig utredning eller för systemunderhåll och uppgraderingar. Om hela PSN stängs permanent kommer du att kunna få ersättning för oanvänt kapital i din PSN-plånbok och för eventuella återstående prenumerationstider. Du har inte rätt till någon återbetalning för oanvänd virtuell valuta eller andra Produkter.

17. Avslutande av ditt Konto

Du kan avsluta ditt Konto genom att kontakta oss enligt nedan. Vi kan avsluta ditt Konto om det inte har använts på mer än 24 månader. I inget av fallen ersätts du för återstående kapital i din PSN-plånbok och återstående prenumerationstid, om vi inte är skyldiga till det enligt lag. När ditt Konto har avslutats kommer du inte längre att kunna komma åt PSN eller använda de Produkter som har köpts med Kontot.

18. Skydd av PSN (innefattar brott mot dessa villkor)

Om det finns rimliga skäl att anta att du, en av dina Familjemedlemmar som är barn, eller något Konto som du låter använda ditt system, har brutit mot dessa tjänstevillkor, framställer PSN i dålig dager, ägnar dig åt bedrägeri, eller om vi misstänker att ditt Konto har blivit hackat eller på annat sätt utsatt för intrång, kan vi vidta de åtgärder vi under omständigheterna finner nödvändiga för att skydda våra och våra användares intressen. Vi kan i synnerhet:
(i) ändra lösenordet till dina Konton (och Konton som hör till dina Familjemedlemmar som är barn);
(ii) ladda upp uppdateringar till ditt Sony-system med avsikt att förhindra vidare otillbörlig användning;
(iii) avsluta eller tillfälligt avbryta eventuella prenumerationer för dina Konton (och Konton som hör till dina Familjemedlemmar som är barn);
(iv) avsluta eller tillfälligt avbryta tillgång till produkter som tillhandahålls via PSN, helt eller delvis;
(v) spärra dina Konton (och alla konton som hör till dina Familjemedlemmar som är barn) tillfälligt eller permanent;
(vi) spärra tillträde till PSN från de Sony-system du använder, tillfälligt eller permanent; och/eller
(vii) väcka, ta initiativ till och/eller delta i myndigheters rättsprocesser mot dig i brotts- eller tvistemål.

När ditt/dina Konto(n) och/eller Sony-system är spärrat har du inte tillgång till Produkter du har betalat för. Du ersätts inte för återstående kapital i din PSN-plånbok och återstående prenumerationstid, om vi inte är skyldiga till det enligt lag. Om ditt Konto spärras kan du fortfarande behöva kontakta kundtjänst om du inte vill förnya eventuella prenumerationer.

Försenade eller uteblivna åtgärder mot eventuella kontraktsbrott innebär inte att vi frånsäger oss några som helst rättigheter eller rätten att vidta åtgärder. Vi kan fortfarande komma att vidta åtgärder mot dessa, eller andra, kontraktsbrott vid ett senare tillfälle.

19. Dina rättigheter och våra skyldigheter

Vi gör inga undantag eller begränsningar i våra skyldigheter för:
(i) död eller personskada orsakad av vår, våra anställdas, våra agenters och våra underleverantörers försumlighet;
(ii) bedrägeri eller bedräglig representation;
och
(iii) ansvar som inte kan avsägas eller inskränkas enligt gällande lagstiftning.

Utöver det som anges i denna paragraf 19 är vi inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för förluster, oavsett om de grundar sig i kontrakt, otillåten civilrättslig handling, inklusive bedrägeri, eller annat, och ger inga garantier för:
(i) kvalitet, funktionalitet, tillgänglighet, fullständighet, riktighet eller prestanda för PSN eller dess Produkter;
(ii) eventuella fel, buggar eller virus i, eller uppsåtlig användning av, PSN eller dess Produkter;
(iii) oförmåga att köpa eller använda Produkter som tillhandahålls via PSN;
(iv) andra PSN-användares eller hackares aktiviteter och delade innehåll;
(v) Produkter som inte säljs av oss;
(vi) kompatibilitetsbrist för Produkter med Sony-system som licensierats för försäljning utanför Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien;
(vii) dataförluster, förlust av eller skador på programvara eller hårdvara som resultat av användande av eller åtkomst till PSN;
(viii) otillfredsställande upplevelse;
(ix) din internetanslutning och eventuella kostnader för anslutning, datatrafik och roaming, och eventuellt bristande bandbredd för att ladda ned eller strömma Produkter från PSN;
(x) eventuella förluster som inte är en följd av brott mot dessa tjänstevillkor från vår sida;
(xi) användning av Produkterna i kommersiellt syfte (vi tillhandahåller endast produkter för privat bruk), och vi har inga skyldigheter att ersätta dig för eventuella förlorade intäkter, förlorade affärstillfällen, avbrott i affärsverksamhet eller förlorade affärsavtal;
(xii) angrepp från tredje part, inklusive men inte uteslutande handlingar såsom "hackning", spridning av virus, DoS-attacker, skadlig programkod, trojaner eller otillbörlig åtkomst till ditt Konto;
(xiii) förluster som är en följd av otillbörlig användning av ditt Konto eller Konton som hör till dina Familjemedlemmar som är barn (om det inte är en direkt följd av fel begått av oss); och
(xiv) ersättningsskyldigheter för händelser som vi inte kan rå över (s.k. force majeure).

Vi kan häva åtkomst till kostnadsfria Produkter eller provprenumerationer när som helst.

I enlighet med villkoren i denna paragraf 19:

(a) om vi misslyckas med att leverera betald Produkt begränsas vår ersättningsskyldighet och din rätt till ersättning till att du antingen (enligt vårt val) får åtkomst till Produkten eller att kostnaden för Produkten återförs till din PSN-plånbok;
(b) om vi levererar en bristfällig betald Produkt kommer vi (efter eget skön) att erbjuda oss att laga eller byta ut Produkten. Om vi väljer att laga produkten, men inte kan laga den inom rimlig tid eller utan att orsaka dig för stort besvär, kommer vi att erbjuda dig återbetalning av hela eller en del av köpesumman (beroende på värdet av det innehåll du fått ta del av); och
(c) vår ersättningsskyldighet och din rätt till ersättning begränsas i annat fall till 50 brittiska pund (eller motsvarande belopp i lokal valuta) eller, om det är högre, ett belopp motsvarande ditt outnyttjade kapital i PSN-plånboken.

20. Ändringar av våra avtal med dig och vår rätt att justera dessa

Vi kan komma att göra ändringar i dessa villkor med jämna mellanrum. Om ändringarna är betydande kommer vi att be dig att godkänna en ny version av dessa tjänstevillkor. Om ändringarna är små kommer vi antingen att be dig att godkänna en ny version, eller ge dig en rimlig avisering om dessa ändringar, till exempel genom att visa ett meddelande när du loggar in på PSN, via ett PSN-meddelande eller via e-post till e-postadressen som är knuten till ditt Konto. Din eller dina Familjemedlemmar som är barns fortsatta användning av PSN efter sådant varsel utgör ditt godkännande av ändringarna. Du kommer inte att kunna fortsätta använda PSN eller Programvara som du tidigare har köpt om du inte godkänner ändringarna. Om du inte godkänner någon ändring i dessa tjänstevillkor eller i användningsvillkoren för programvara ber vi dig kontakta oss så att vi kan avsluta ditt Konto. I sådant fall kommer du att bli ersatt för återstående kapital i din PSN-plånbok.

Vi kan när som helst överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa tjänstevillkor och eventuella kontrakt mellan dig och oss som bygger på dessa tjänstevillkor utan ditt samtycke. Vi kommer dock att varsko dig om vi överväger att göra så. Om du inte samtycker till överlåtelsen kan du avsluta ditt konto i enlighet med paragraf 17. Du kan inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa tjänstevillkor eller kontrakt med oss som bygger på dessa tjänstevillkor.

21. Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter

I den utsträckning som lagen tillåter är du och vi överens om dessa tjänstevillkor, deras innehåll och utformning samt att eventuella tvister kring dessa ska tydas av och tolkas i enlighet med engelsk lag och att engelska domstolar har exklusiv domsrätt därvid.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited har rätt att säkerställa att villkoren i detta avtalefterlevs i enlighet med Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, för Sony Interactive Entertainment Network Europe Limiteds räkning. Utöver detta har endast de som omfattas av dessa tjänstevillkor, samt deras efterlevande eller gode män, rätt att tillämpa villkoren. Parternas rätt att avsluta, häva eller komma överens om ändringar, undantag eller överenskommelser under dessa tjänstevillkor inskränks ej av någon annan persons sam- eller misstycke.

22. Vårt bolag och kontaktuppgifter

Vi är Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (med organisationsnummer 06020283) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien (före 29 juli 2016 Sony Network Entertainment Europe Limited). Du kan kontakta oss på denna adress eller på:

Sverige: support@se.playstation.com

Andra sätt att kontakta oss (bland annat via telefon) finner du på www.playstation.com/get-help/contact-us/.

Om du har kommentarer på eller frågor om tredjepartstjänster och/eller -produkter som tillhandahålls via PSN bör du kontakta den tredje parten i fråga.

 

Användningsvillkor för programvara

1. Vilka är vi?
1.1 Vi är Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisationsnummer 03277793) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

2. Begreppsdefinitioner
2.1. "Auktoriserade system" innefattar PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV och PlayStation®4.

2.2. "PSN" innebär PlayStation®Network.

2.3. "Programvara" innebär PlayStation-spel och applikationsprogramvara som utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3. När gäller dessa användningsvillkor för programvara?
3.1. Dessa användningsvillkor för programvara ("Villkor") gäller för all användning av Programvara på auktoriserade system. Det här omfattar användning av PlayStation™Now, vilket låter dig komma åt Programvara via enheter som PC och smart-tv.

4. Programvara gäller under licens
4.1. När du köper Programvara tilldelas du en licens att använda den Programvaran enligt dessa Villkor, men du inte äger själva Programvaran. Om du inte följer dessa Villkor kan vi avsluta Programvarulicensen som du tilldelats under dessa Villkor, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda Programvaran.

5. Vem ger mig licens att använda Programvaran?
5.1. Det finns två slags Programvara:
5.1.1. programvara som är utgiven av oss, och används med vårt tillstånd; och
5.1.2. programvara som är utgiven av andra, och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:
5.2.1. på förpackningen, när det gäller Programvara på fysiska media som dvd, Blu-ray Disc eller PS Vita-kort ("Skivprogramvara"); eller
5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som gjorts tillgänglig via PlayStation®Store eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss ("Digital programvara").

5.3. Om det är vi som är Programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika Villkor som meddelas dig i samband med Programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är Programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt Villkor som innefattar, men inte behöver vara begränsade till, dessa Villkor. Företaget i fråga kan meddela dig om andra Villkor för användning av deras Programvara. I så fall gäller de utöver dessa Villkor och ersätter dem alltså inte. Om tilläggsvillkor och dessa Villkor skulle motsäga varandra är det dessa Villkor som gäller.

6. Begränsningar av användning av Programvaran
6.1. Din personliga licens är icke-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av Programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller Skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller Digital programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

6.2. Du får inte använda Programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av Programvaran.

6.4. Du får inte emulera programvaran.

6.5. I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera, montera ner eller kopiera någon del av Programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från Programvarans objektkod.

6.6. Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för Auktoriserade system eller någon Programvara, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till PSN.

6.7. Du får inte använda Auktoriserade system eller Programvara som stulits eller kommits över på olagligt sätt.

6.8. Användning av communityfunktioner tillhandahållna av ditt auktoriserade system och din auktoriserade Programvara utgiven för användning enligt gällande överenskommelser beskrivna i klausul 10.1 överskrider inte 6.2 och 6.5 i dessa Villkor.

7. Vidareförsäljning
7.1. Du får inte sälja varken Skivprogramvara eller Digital programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

8. Åldersgränser
8.1. Om Programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Om du är förälder eller målsman ska du besöka www.playstation.com/safety för att få mer information om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss Programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna Programvara. När det gäller spelprogramvara kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att använda onlinelägen, även om offlinelägen är spelbara på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

9. Sekretess och användning av Programvara online
9.1. PSN tillåter dig att använda Programvara online. När du använder PSN:
gäller Tjänstevillkoren och Användaravtalet för PSN ("Tjänstevillkoren") mellan dig och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited som du godkände när du skapade ditt konto för PSN ("Konto"), utöver dessa Villkor. De senaste Tjänstevillkoren återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
vi och Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samla in information om dig. En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för PlayStation. Tjänstevillkoren för SEN och sektretesspolicyn för PlayStation återfinns på www.playstation.com/legal/PSNTerms; och
9.1.3. om du använder Programvara med licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

10. Ditt beteende mot oss och andra användare
10.1. De auktoriserade systemen och Programvaran kan innefatta communityfunktioner som låter dig kommunicera och interagera med andra personer via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner gäller under flera olika avtal med olika företag:
10.1.1. dessa Villkor; och
10.1.2. Tjänstevillkoren; och
10.1.3. sekretesspolicyn för PlayStation; samt
10.1.4. eventuella ytterligare villkor från Programvarans utgivare; och
10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. När du interagerar med oss och andra användare (som kan vara barn) måste du bete dig laglydigt, anständigt, respektfullt och med hänsyn. Det här inkluderar din användning av delnings- eller communityfunktioner via PSN som låter dig dela med dig av meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, spelinnehåll, spelvideor och annat material och information ("Användargenererade media" eller "AGM"), och din kommunikation med vår kundsupport och andra anställda och agenter via e-post, telefon och andra kommunikationsvägar.

10.3. Till exempel:
10.3.1. dela inte något vulgärt och använd inte communityfunktioner för att skada eller uppröra någon,
10.3.2. dela inte med dig av material som är rasistiskt eller kränkande mot personer med viss etnicitet, religion eller sexualitet;
10.3.3. använd eller uppmuntra inte till hets mot folkgrupp, våldsamt beteende eller illegala substanser;
10.3.4. hota ingen med våld eller förespråka våld, inklusive hot eller förespråkande av terrorism;
10.3.5. bete dig inte hotfullt eller nedlåtande, och föreställ dig inte eller förfölj andra;
10.3.6. spamma eller skicka inte vidare rekommendationer/erbjudanden till dina kontakter utan deras godkännande;
10.3.7. fuska, utnyttja eller använd inte buggar, svagheter eller omedveten mekanik i Programvaran, PSN eller någon av dess produkter för att skaffa ett orättvist övertag;
10.3.8. dela, byt eller nätfiska inte efter inloggningsuppgifter;
10.3.9. använd eller associera inte Programvaran, PSN eller någon av dess produkter för eller med någon kommersiell aktivitet;
10.3.10. bete dig inte på ett sätt som inkräktar på andras privatliv eller immateriella rättigheter;
10.3.11. genomför, försök eller hota inte om att genomföra aktiviteter som bryter mot dessa Villkor eller lagen på något sätt; och
10.3.12. använd dig alltid av sunt förnuft och gott uppförande.

11. Att skapa och dela med sig online
11.1. AGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och, där det är applicerbart, den relevanta Programvaruutgivaren, har fortfarande immateriella rättigheter till ditt AGM, så du får inte utnyttja AGM i kommersiellt syfte utan vårt medgivande och medgivande från Programvaruutgivaren.

11.2. Du ger oss, våra dotterbolag och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt AGM, ditt online-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN och andra associerade tjänster såsom webbplatser för Programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt AGM (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt AGM (enskilt eller i kombination med annat AGM) och/eller mottagna reklamintäkter i samband med AGM), och att använda ditt AGM i marknadsföring av PlayStation®-produkter, Programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN-användare kan komma att modifiera eller radera ditt AGM och du frånsäger dig alla ideella rättigheter du kan tänkas ha till ditt AGM. Genom att publicera AGM försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera materialet och att överlåta rättigheter åt oss enligt denna klausul.

12. Vad händer om jag vantrivs online?
12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl. Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra PSN-användares beteende och AGM, och ej heller för ditt beteende och AGM.

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk och andra webbplatser från tredje part så har vi inget ansvar för dessa tjänster. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk eller webbplats från tredje part ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket eller webbplatsen från tredje part enligt deras klagomålsrutiner.

13. Anmälning i spel utgivna av oss
13.1. För att underlätta för dig i spelen vi publicerar och i de funktioner vi erbjuder via våra auktoriserade system (t ex PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas. Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av AGM. Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan. Det betyder förstås att andra kan anmäla dig och ditt AGM också.

13.2. För mer information om anmälningar, besök www.playstation.com/safety.

14. Övervakar vi onlinebeteende?
14.1. Ja, men vi kan inte övervaka all Programvaruaktivitet och det är inte heller vårt åtagande att göra det. Däremot förbehåller vi oss rätten att på eget bevåg övervaka och registrera din PSN-aktivitet delvis eller i sin helhet och att ta bort ditt AGM om vi anser det vara lämpligt, utan att meddela dig. Din användning av Programvaran kan registreras och samlas in av oss eller skickas till oss av andra användare enligt klausul 13.1. All information som samlas in på detta sätt, exempelvis AGM, röst- och textbaserad kommunikation, videoupptagningar av ditt spelande, tid och plats för dina aktiviteter, ditt riktiga namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress, kan användas av oss eller av våra närstående bolag för att se till att dessa Villkor och Tjänstevillkoren följs, att lagar följs, för att skydda våra, våra licensgivares och användares rättigheter, och för att skydda våra anställdas och våra användares privata säkerhet. Denna information kan vidarebefordras till polis eller andra berörda myndigheter. Genom att acceptera dessa användningsvillkor för Programvara, ger du ditt fulla medgivande till detta.

15. Onlinebutiker
15.1. När du använder Programvara online kan du få möjlighet att köpa saker i onlinebutiker med hjälp av din SEN-plånbok. Alla köp görs från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited och gäller under Tjänstevillkoren.

16. Feedback och betaversioner
16.1. Vi välkomnar tankar och kommentarer om våra tjänster och produkter, men du får endast sända dina egna tankar och kommentarer. När du skickar dina tankar och kommentarer till oss för du även över äganderätten för dem till oss, och vi förbehåller oss rätten att implementera dem eller inte. Du får ingen betalning eller annan kompensation för dina tankar eller kommentarer.

16.2. Om du deltar i, eller löser in en kupong för, en kostnadsfri betaversion godkänner du dessutom följande villkor:
16.2.1. du måste hålla betaprogramvaran säker och i got skick, och får inte kopiera betaprogramvaran, ge eller sälja den till någon annan, försöka bakåtkompilera den, eller använda den för att framställa derivata verk;
16.2.2. du har endast tillåtelse att använda betaprogramvaran till betan;
16.2.3. vi garanterar inte att betaprogramvaran kommer att fungera korrekt (eller över huvud taget);
16.2.4. under betan kan vi modifiera betaprogramvaran utan förvarning, vilket kan lägga till eller ta bort data, innehåll och funktionalitet, och du godkänner att vi inte ansvarar för någon förlust av data, innehåll eller funktionalitet som kommer därav; och
16.2.5. vi kan avsluta betan eller förhindra dig att komma åt den när som helst.

17. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande
17.1. Programvara kan komma att uppdateras emellanåt, vilket kan innebära att nya funktioner tillkommer och att gamla funktioner försvinner.

17.2. Vi och andra utgivare finner det ibland nödvändigt att dra in onlinestöd för Programvara. Detta innebär att funktioner för flera spelare online och resultattavlor ej längre är tillgängliga. Om ett spel uteslutande kan användas online kommer detta då alltså inte längre att kunna användas.

17.3. Om vi bestämmer oss för att dra in onlinestöd för ett specifikt spel är det vår strävan att ge dig rimligt varsel i förväg via våra spelforum och på eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Andra utgivare kan dra in onlinestöd för sina spel och kan ge dig information om vilka forum och webbplatser du kan få information om uppdateringar från.

18. Copyrightinnehav
18.1. All Programvara innehåller programbibliotek och för dessa äger Sony Interactive Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt inom vårt geografiska verksamhetsområde. Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

19. Tillämpning av villkor för programvara
19.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa Villkor gentemot dig för all Programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.

20. Dina rättigheter och våra skyldigheter
20.1. Vi gör inga undantag eller begränsningar i våra skyldigheter för:
20.1.1. dödsfall eller personskador som orsakats av vår vårdslöshet eller våra anställdas, representanters eller underleverantörers vårdslöshet;
20.1.2. bedrägeri eller bedräglig framställning; och
20.1.3. alla skyldigheter som inte kan exkluderas eller begränsas under gällande lag.

20.2. Enligt villkoren som ställts upp i klausul 20.1 är vår skyldighet och din enda kompensation begränsad till 50 £ (eller motsvarande i lokal valuta).

21. Ändringar av dessa Villkor och våra rättigheter att överföra våra kontrakt med dig
21.1. Vi kan göra ändringar i dessa Villkor emellanåt. Om ändringarna är substantiella kommer vi be dig att godkänna en ny version av dessa Villkor. Om ändringarna är mindre kommer vi antingen be dig att godkänna en ny version eller ge dig rimligt varsel innan ändringarna börjar gälla. Din eller dina familjemedlemmars fortsatta användning av Programvaran efter sådant varsel utgör ditt godkännande av ändringarna. Du kommer inte att kunna fortsätta använda Programvara som du tidigare har köpt om du inte godkänner ändringarna.

21.2. Vi kan föra över våra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor och alla avtal mellan dig och oss under dessa Villkor utan ditt medgivande när som helst. Men vi kommer att meddela dig om vi planerar att göra detta. Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor.

22. Gällande lag, jurisdiktion och tredjeparts rättigheter
22.1. Så långt lagen tillåter godkänner du och vi att dessa Villkor, deras innehåll och formation samt eventuella dispyter som rör dem ska gälla under, och tydas och tolkas i enlighet med, engelsk lag, och att Englands domstolar har exklusiv jurisdiktion.

Senast uppdaterad: oktober 2017