TJENESTEVILKÅR FOR PSN

PlayStation Network («PSN») leveres av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med selskapsnummer 06020283 («SIENE»). Disse vilkårene gjelder for din bruk av PSN. Du kan bruke PSN så fremt:

(i) Du har en Sony Entertainment Network-konto («konto»).
Du må være 7 år eller eldre for å ha konto. Hvis du er 7 år eller eldre, men under 18 år, har du bare lov til å ha en konto med tilgang til PSN hvis foreldre eller foresatte har assistert med og samtykket i at kontoen ble opprettet. Hvis du er forelder eller foresatt – dine forpliktelser overfor barn i din familie forklares nedenfor. Obs! På PS3, PS Vita og PSP henvises det til hovedkonto (kontoer som kun er beregnet på brukere i alderen 18 og over) og underkontoer (beregnet for brukere i alderen 7 til 17 år og styrt av hovedkontoen). I disse vilkårene betyr henvisninger til «barn i din familie» også «underkontoer».

(ii) Du overholder alle gjeldende vilkår
Hvis du ikke overholder disse tjenestevilkårene, deriblant eventuelle tilleggsvilkår (se nedenfor), kan vi treffe tiltak mot deg som forklart nedenfor, blant annet å nekte deg tilgang til PSN. Hvis du nektes tilgang, vil du ikke kunne bruke tjenestene og/eller produktene som du har betalt for, og du vil ikke få refundert det du har betalt.

Les disse tjenestevilkårene nøye før du godtar dem. Hvis det er begreper du ikke forstår, kan du ta dette opp med kundestøtte før du godtar avtalen (kontaktinfo finner du på www.playstation.com/get-help/contact-us/).

Sist oppdatert: Oktober 2017 (versjonsnummer 9.0)

Innhold
1. PSN-kontoer
2. Tilleggsvilkår
3. Ditt ansvar for kontoen
4. Ditt ansvar for barn i din familie
5. Oppførselsregler
6. PSN-lommebok og å legge til midler
7. Kjøp av produkter
8. Forhåndsbestillinger
9. Kupongkoder
10. Abonnementer
11. Bruksbegrensninger (kjent som DRM)
12. PlayStation Video og bruksbegrensninger for dette
13. Åndsverksrettigheter (inkludert piratkopiert programvare)
14. Bruk av din personlige informasjon
15. Programvareoppdateringer og hva dette betyr for deg
16. Vedlikehold eller deaktivering av PSN
17. Slette en konto
18. Beskyttelse av PSN (inkludert hvis disse tjenestevilkårene ikke overholdes)
19. Dine rettigheter og vårt ansvar
20. Endringer i kontrakter med deg og vår rett til å gjøre kontraktene våre gjeldende for deg
21. Gjeldende lovgivning, jurisdiksjon og tredjeparters rettigheter
22. Selskapet vårt og kontaktinformasjon

1. PSN-kontoer

En konto gir deg tilgang til en lang rekke online-tjenester og digitalt innhold, både gratis og i betalingsform, inkludert «PSN», PlayStation®Store, en online-lommebok (beskrives nedenfor), virtuelle nettsamfunn (der du kan kommunisere og spille med andre), programvare, oppdateringer, fastvare, feilretting, nye utgivelser, spill og online-spillfunksjoner, musikk, filmer, abonnementer og annet; alt omtales i fellesskap som «produkter».

Hvilke produkter du kan få tilgang til, varierer avhengig av hva slags system du bruker, og er kanskje ikke tilgjengelig eller støttes ikke i ditt land eller på ditt språk

2. Tilleggsvilkår

I tillegg til disse tjenestevilkårene må du godta og overholde:
(i) Personvernerklæringen for PlayStation
(ii) Lisensavtalen for systemprogramvaren til det PlayStation®-systemet du bruker (hvis gjeldende)
(iii) Vilkårene for programvarebruk (hvis du bruker programvare på et PlayStation®-system)
(iv) Bruksbegrensninger for video (hvis du bruker PlayStation Video)
(v) Vilkår og betingelser for Cross-Buy-innhold (hvis du bruker Cross-Buy-innhold)
(vi) Vilkår og betingelser for kupongkoder (hvis du bruker kupongkoder)
(vii) Bruksvilkår for nettsted (hvis du bruker www.playstation.com)

Disse tilleggsdokumentene er tilgjengelige på www.playstation.com/legal/cross-buy-content-terms-and-conditions og https://www.playstation.com/en-gb/legal/website-terms-of-use/.

Tilgang til enkelte produkter kan også være avhengig av at du godtar tilleggsvilkår vi eller tredjepart forteller deg om. Hvis ikke du overholder tilleggsvilkårene i dette avsnittet, regnes dette som at du ikke overholder tjenestevilkårene.

3. Ditt ansvar for kontoen

Informasjonen du oppgir når du registrerer kontoen, må være sann og nøyaktig. Du må også sørge for at informasjonen er oppdatert via administrasjonssiden for kontoen din.

Du bør finne et sikkert passord til kontoen, et passord som du ikke bruker til andre nettjenester. Hvis du logger deg inn på kontoen din med et system som kan brukes av andre, bør du huske å logge ut av kontoen din ved slutten av hver økt, eller hvis du bruker en PS4, velge en passkode ved å gå til [Innstillinger] > [Innloggingsinnstillinger] slik at andre ikke kan logge inn på dette PS4-systemet som deg.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet og for å begrense tilgangen til systemet og kontoen. Dette inkluderer å hemmeligholde kontoinformasjon som konto-ID og passord (PS4-passkode, hvis du bruker dette) og ikke tillate andre brukere å bruke kontoen din. Du sier deg enig i at du skal melde fra til oss umiddelbart hvis du har grunn til å mistenke at sikkerheten rundt kontoen din er brutt, som for eksempel hvis du tror at passordet ditt har blitt kjent for andre eller at det brukes på uautorisert måte.

Du er ansvarlig for all bruk av kontoen din, inkludert kjøp og oppførsel på nett (bortsett fra i tilfeller der slik bruk har inntruffet som et resultat av at vi har gjort en feil). Nærmere bestemt kan det hende at du er erstatningspliktig for uautorisert bruk av kontoen din som et resultat av at du ikke har greid å beskytte kontoinformasjonen.

Hvis du tror at du har blitt offer for en forbrytelse i forbindelse med PSN (inkludert svindel i forbindelse med kontoen din), bør du kontakte politiet og kundestøtte umiddelbart.

4. Ditt ansvar for barn i din familie

Du må være minst 18 år gammel for å opprette en konto. Hvis du er over 18 år og forelder eller foresatt, kan du opprette kontoer med tilgang til PSN for opptil 6 familiemedlemmer, inkludert barn i alderen 7 til 17 år (barn under 7 år har ikke tillatelse til å bruke PSN). Hvert av barna dine må ha sin egen konto. Klikk her for å få mer informasjon om familiekontoer: https://www.playstation.com/get-help/help-library/my-account/parental-controls/family-accounts.html.

Dette gjelder for alle barn i din familie:
(i) Du må sørge for at barn i din familie overholder disse tjenestevilkårene og holder kontoinformasjonen hemmelig fra andre personer (også vennene sine). Dette inkluderer passordet til kontoen (og PS4-passkoden hvis de har angitt en).
(ii) Du står ansvarlig for all bruken til barn i din familie, deriblant alle kjøp og adferd på nett.
(iii) Vi kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert bruk eller deling av kontoene dine som gjøres av barn i din familie.
(iv) Du sier deg enig i at vi kan debitere PSN-lommeboken din for kjøp som er foretatt av barn i din familie.
(v) Du eller ethvert voksent familiemedlem som du utnevner i kontoinnstillingene til verge, kan angi foreldrekontroller for å begrense en rekke aktiviteter og innhold for barn i din familie, inkludert å forhindre at barn i din familie foretar kjøp, eller angi en maksimal utgiftsgrense. Når du utnevner et voksent familiemedlem som verge for et barn i familien, godtar du at det voksne familiemedlemmet kan justere foreldrekontrollene du har angitt for det barnet i familien (deriblant eventuelt maksbeløp barnet kan bruket fra PSN-lommeboken din). Obs! Du blir varslet om eventuelle endringer som en utnevnt verge foretar i foreldrekontrollene til barn i din familie. Du finner mer informasjon om foreldrekontrollinnstillinger på: www.playstation.com/safety.
(vi) Hvis du ikke har nok penger i lommeboken til at et barn i din familie skal kunne fullføre et kjøp, må du legge til penger manuelt siden lommeboken din ikke automatisk vil bli fylt opp for at kjøp fra barn i familien skal kunne fullføres.
(vii) Barn i din familie kan være forhindret fra å kjøpe eller få tilgang til produkter som har høyere aldersgrense enn brukerens registrerte alder. Dette gjelder også når barn i din familie har eller kan bruke et PlayStation®Plus-abonnement.
(viii) Vær oppmerksom på at ikke alle produkter som er tilgjengelige via PSN, er underlagt aldersgrenser, og at noen av disse kan inneholde språk og materiale som er beregnet på voksne. Vi kan heller ikke styre adferden til andre brukere, og barn i din familie kan motta kommunikasjon fra andre PSN-brukere uten at dette vil bli kopiert og sendt til deg.

Vi anbefaler at du har overoppsyn med barnas bruk av PSN til enhver tid.

5. Oppførselsregler

Når du eller barn i din familie samhandler med oss eller andre brukere (som kan være barn), må du/dere oppføre deg/dere anstendig, vise hensyn og respekt og ikke bryte noen lover. Dette innbefatter bruk av delings- eller kommunikasjonsfunksjoner som er tilgjengelige via PSN, og som lar deg dele meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, videoer, spillinnhold, spillvideoer og andre materialer eller annen informasjon, og inkluderer kommunikasjon med kundetjeneste og andre ansatte og agenter via e-post, telefon eller andre kanaler.

For eksempel:
Ikke del noe som er vulgært eller bruk nettfellesskapsfunksjoner for å skade eller skremme noen
Ikke del noe som er krenkende eller støtende (inkludert alt som er støtende med hensyn til etnisk opphav, religion eller seksualitet);
Ikke fremme hatefulle ytringer, voldelig adferd eller ulovlige stoffer.
Ikke fremsett trusler om vold eller argumenter for vold, inkludert trusler eller anbefaling av terror.
Ikke oppfør deg forstyrrende, truende eller trakasserende, og ikke gi deg ut for å være andre eller forfølg andre;
Ikke send søppelpost eller videresend anbefalinger/tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse;
Ikke juks ved å utnytte programfeil, glitcher eller utilsiktede programfunksjoner i PSN eller tilhørende produkter til å få urettferdige fordeler;
Ikke del, bytt, forsøk å tilegne deg (phishing) eller på noen måte skaffe deg innloggingsdetaljene til kontoer;
Ikke bruk eller knytt PSN eller PSN-produktene til noen kommersiell aktivitet;
Ikke opptre på måter som bryter med personvern eller opphavsretter;
Ikke utfør, eller forsøk eller tru med å utføre, aktiviteter som bryter mot disse tjenestevilkårene eller gjeldende lov; og
Bruk sunn fornuft og vær høflig til enhver tid.

6. PSN-lommebok og å legge til midler

Kontoen din har en tilknyttet PSN-lommebok hvis du befinner deg i et land som har PlayStation®Store. Hvis du vil undersøke om det finnes en PlayStation®Store i landet der du bor, kan du gå til https://status.playstation.com. Vær oppmerksom på at:

(i) Hvilke betalingsmetoder som kan brukes for å legge til midler i PSN-lommeboken, varierer fra land til land, og vi kan til enhver tid endre de tilgjengelige betalingsmetodene. Når du ber oss om å fylle opp lommeboken din, kjøper du en tjeneste som leveres umiddelbart. Du kan derfor ikke angre slike overføringer.
(ii) Vi kan avslå en forespørsel om å registrerte et betalingskort og/eller forespørsel om å legge til penger i PSN-lommeboken hvis vi mistenker svindel, hvis betalingstilbyderen din ikke godkjenner transaksjonen, eller av en hvilken som helst annen årsak.
(iii) Betalingsmetodeinformasjonen din (hvis dette er et betalingskort, gjelder ikke dette den tresifrede sikkerhetskoden) blir lagret for fremtidig bruk, hvis ikke du sletter informasjonen i kontoinnstillingene.
(iv) Vi kan kreve at du legger til et minstebeløp i PSN-lommeboken. Betalingstilbyderen din kan også sette begrensninger på maksimumsbeløpet du kan legge til i PSN-lommeboken i én transaksjon.
(v) Du kan bare ha en viss mengde midler på PSN-lommeboken til enhver tid. Dette reflekteres i hvor mye du kan fylle opp med.
(vi) Når vi har godtatt en forespørsel fra deg om å legge til midler i PSN-lommeboken (inkludert der vi bruker den registrerte betalingsmetoden til automatisk å fylle opp lommeboken med minstebeløpet som er nødvendig for å kunne foreta kjøpe, eller det minste oppfyllingsbeløpet, hvis dette er høyere), inngås en kontrakt mellom deg og oss der disse tjenestevilkårene gjelder.
(vii) Bestillingen din om å legge til penger er fullført så fort pengene er tilgjengelig i PSN-lommeboken.
(viii) Du godtar uttrykkelig at vi kan gjøre alle midlene som er lagt til, tilgjengelige for deg umiddelbart etter at vi har godkjent betalingen din og at, når de er tilgjengelige – i den utstrekning det er tillatt i henhold til loven – du ikke har rett til å avbryte transaksjonen eller ha en «venteperiode».
(ix) Du må bruke midlene innen 24 måneder fra du setter dem inn i PSN-lommeboken.
(x) PSN fungerer ikke som en bank, og PSN-lommeboken er ikke en bankkonto.
(xi) Midlene i PSN-lommeboken har ingen verdi utenfor PSN, kan bare brukes til å kjøpe produkter som selges av oss, kan ikke innløses mot penger,
er ikke din personlige eiendom og kan ikke overdras til andre.
(xii) Vi refunderer midler til i PSN-lommeboken din dersom (i) vi stenger PSN på permanent basis (i henhold til avsnitt 16), (ii) kontoen din stenges etter endringer i disse vilkårene eller vilkårene for bruk av programvare (i henhold til avsnitt 20) eller (iii) det er påkrevd ved lov.

Tilbakeføringer
Hvis en oppfylling av lommeboken din reverseres av betalingstjenesteleverandøren du bruker (for eksempel banken, kredittkortselskapet eller PayPal) – dette kalles «chargeback» – skylder du oss beløpet som tilsvarer denne «chargeback». Vi stenger tilgangen din til PSN fra kontoen din til gjelden er betalt. Vi forbeholder oss retten til å trekke midler fra lommeboken din som betaling for gjeld du har hos oss.

Oppfylling via mobil
Hvis du har valgt å fylle opp lommeboken ved å betale via mobilfaktura, vil du bli belastet via mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren din for mer informasjon. Standard SMS-kostnader kan bli tillagt av mobiloperatøren. Vær oppmerksom på at avtalen med å betale oss for oppfylling av lommeboken din er uavhengig fra forpliktelsen du har til å betale mobiloperatøren din. Hvis du ikke betaler mobiloperatøren din, kan vi komme til å utestenge kontoen din, og vi kan direkte eller via en tredjepart gå til skritt for å få betalt det du skylder oss. Merknad spesielt for personer i Tyskland: Når du har fylt opp lommeboken gjennom belastning via telefonregningen, vil gjelden din til oss blir overført til en tredjepart og deretter til mobiloperatøren din, som belaster deg kjøpet på neste telefonregning.

7. Kjøp av produkter

Når du eller barn i din familie kjøper eller forhåndsbestiller produkter fra PlayStation®Store ved å bruke midler i PSN-lommeboken, inkludert abonnementer, legger du inn en bestilling hos oss, selv når du kjøper produkter via PlayStation®Store via en tredjeparts spill eller en tredjeparts nettsted.

Du godtar å betale for alle bestillinger som foretas med kontoen din fra PSN-lommeboken din (inkludert bestillinger som gjøres av barn i din familie). Priser kan endres, og tilbud kan trekkes tilbake når som helst. Du må forsikre deg om at du og barn i din familie forstår og aksepterer prisen, rangeringen, kompatibiliteten og produktinformasjonen som vises for produktene, før varen bestilles. Det kan hende at denne informasjonen ikke er tilgjengelig på ditt språk. Hvis du trenger en forklaring av denne informasjonen, inkludert informasjon som kan være utilgjengelig på språket du foretrekker, kan du kontakte kundestøtte.

Når man bestiller:
(i) Alle kjøp foretas i valutaen og til den prisen som vises når du bestiller, og inkluderer eventuelle indirekte skatter. Du må betale eventuell toll, moms, importskatt og bank- og kortkostnader som måtte påløpe.
(ii) Vi kan av hvilken som helst årsak velge (inkludert ved feil prising) å avbryte eller ikke ta imot bestillingen.
(iii) Bestillingen din er kun akseptert når vi enten: (a) sender en e-postbekreftelse til e-postadressen som er registrert på kontoen din (og kontoen til et barn i din familie, hvis det er barnet som har foretatt bestillingen); eller (b) gjør produktet (eller en hvilken som helst del av produktet) tilgjengelig for deg for bruk, nedlasting eller strømming.
(iv) Når vi har akseptert en bestilling som er gjort via kontoen din eller kontoen til et barn i din familie, blir en kontrakt som bygger på disse tjenestevilkårene, inngått mellom deg og oss angående bestillingen.
(v) Hvis vi ikke aksepterer bestillingen din, vil alle summer som er belastet PSN-lommeboken din, bli refundert til PSN-lommeboken.
(vi) For alle bestillinger gjelder at hvis du ikke har nok midler i PSN-lommeboken, vil ikke bestillingen bli akseptert med mindre du har registrert en godkjent betalingsmetode på PSN-kontoen din. I så fall vil vi bruke betalingsmetoden du har registrert, til automatisk å fylle opp lommeboken med det minste beløpet som er nødvendig for å fullføre kjøpet (eller det minste påkrevde påfyllingsbeløpet, hvis dette er større). Dette gjelder ikke for kjøp som er gjort av barn i din familie.
(vii) I henhold til avsnitt 12 vil produktene du har kjøpt, være tilgjengelige for deg via nedlasting eller strømming (alt etter som) i en rimelig lang periode.
(viii) Du kjøper en lisens til å bruke produktene. Se avsnitt 13. Med unntak for denne lisensen har du ingen eierskap, merkebeskyttede eierskap, økonomiske eller monetære interesser i produktene du kjøper.

Rettigheter ved avbestilling
Ingen kjøp refunderes, bortsett fra i tilfeller hvor det er beskrevet i disse tjenestevilkårene eller i gjeldende kanselleringsvilkår for PlayStation®Store på www.playstation.com/store-cancellation-policy, eller hvis det er påkrevd ved lov.

Kjøp i apper
Vær oppmerksom på at dersom du eller barn i din familie kjøper eller laster ned et produkt via PSN, inkludert et produkt som er gratis å bruke, kan det være muligheter for å foreta kjøp i appen av tilleggsprodukter ved å bruke PSN-lommeboken. Du godtar å betale for alle kjøp som gjøres.

PSN-funksjoner
Vi kan til enhver tid bestemme oss for å legge ned bestemte PSN-funksjoner. Hvis vi gjør dette, gjør vi vårt beste for å si fra til deg i rimelig tid. I tillegg, når det gjelder salg av produkter med en nettkomponent, kan vi bestemme oss for å stenge serveren som driver nettmodusen eller legge ned bestemte deler av nettmodusen. Der utgiveren er oss eller et tilknyttet selskap, gjør vi vårt beste for å gi deg varsel innen rimelig tid. Der utgiver er en tredjepart, ber vi dem om å gjøre det samme. Produkter som har nettkomponenter kan bli ubrukelige etter PSN-funksjoner legges ned eller serverne stenges. Du vil ikke få noen refusjon for dette. Tilgang til flerspiller på nett via kontoen din på et PS4-system er kun tilgjengelig hvis du er PlayStation®Plus-abonnent, med unntak for flerspillerspill på nett som er tilgjengelige i PlayStation™Now, og enkelte spill som det er gratis å spille.

Virtuell valuta
Produkter man kan kjøpe i PlayStation®Store eller tjene gjennom å spille, er blant annet fiktiv valuta til bruk i bestemte spill og apper («virtuell valuta»). Du godtar å ikke delta i salg, kjøp eller overføring av virtuelle valutaer utenfor spillet eller appen som de er kjøpt til, og du skal ikke bytte eller innløse virtuell valuta mot penger eller noe med pengeverdi. Som konsekvens av dette godtar du at virtuell valuta ikke har en reell verdi. Virtuell valuta kan ha en utløpsdato, og de vil ikke kunne brukes dersom nettverksfunksjoner trekkes tilbake, og den vil ikke bli refundert.

8. Forhåndsbestillinger

Du sier deg enig i at ved forhåndsbestilling av digitalt innhold kan vi trekke prisen for forhåndsbestillingen fra lommeboken din på datoen når du legger inn forhåndsbestillingen (hvis vi godtar den).

Vi kan komme til å kansellere en forhåndsbestilling helt frem til lanseringsdatoen. Du kan kansellere forhåndsbestillinger og få refundert midler i henhold til kanselleringsregelverket til PlayStation®Store, som du finner på www.playstation.com/store-cancellation-policy. Når du kansellerer en forhåndsbestilling, får du ikke lenger rett til promoprodukter som følger med forhåndsbestillingen.

9. Kupongkoder

Med mindre annet er oppgitt, kan kupongkoder kun brukes én gang, av en enkelt konto, og de er underlagt gjeldende lover, kan ikke refunderes, innløses, overføres eller byttes mot penger eller kreditt (unntaket er at du kan gi bort en kupongkode som du har kjøpt til andre i gave). Bruken av kupongkoder er underlagt disse tjenestevilkårene, eventuelle spesifikke begrensninger som vises i forbindelse med kupongkoden og vilkårene som er tilgjengelige på www.playstation.com/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions.

10. Abonnementer

Når du kjøper et betalt abonnement, løser inn en kupongkode for et abonnement eller bruker et gratis prøveabonnement for tjenester via PSN:
(i) Betalte abonnementer og prøveabonnementer tilbys deg på løpende basis med bestemte gjentagende abonnementsperioder som blir beskrevet før kjøp eller bruk.
(ii) Når du kjøper et abonnement, skrur vi på automatisk påfylling i kontoinnstillingene dine. Dette betyr at hvis du ikke har nok midler i lommeboken til å betale en gjentagende abonnementsavgift, blir det nødvendige beløpet belastet betalingsmetoden som er registrert på kontoen din (om noen), med mindre du skrur av automatisk påfylling. Dette gjelder ikke for kjøp som er gjort av barn i din familie. Du kan skru av automatisert oppfylling når som helst i kontoinnstillingene.
(iii) Abonnementene dine blir automatisk fornyet ved slutten av hver abonnementsperiode, gitt at vi kan trekke abonnementsavgiften fra PSN-lommeboken din, med mindre:
a. du avbryter abonnementet før utløpet av den gjeldende faktureringsperioden ved å skru av [Auto-renew] (du finner mer info her: www.playstation.com/store-cancellation-policy);
b. du ikke har nok midler i lommeboken og automatisk påfylling er skrudd av eller du ikke har en registrert betalingsmåte; eller
c. vi av en eller annen årsak avslutter abonnementet.
Dette gjelder også gratis prøveabonnementer, som vil gjøres om til betalte abonnementer med mindre du avbryter abonnementet før prøveperioden er over, eller vi informerer deg om at noe annet gjelder.
(iv) Hvis betalingen din for et abonnement mislykkes, kan vi prøve å trekke betalingen fra deg igjen i løpet av de påfølgende dagene, og det kan hende du har tilgang til abonnementstjenesten i mellomtiden. Faktureringsperioden for abonnementet forandres ikke og, hvis betalingen lykkes ved et nytt forsøk, de påfølgende gjentagende betalingsdatoene for abonnementet blir de samme som de ville ha vært om den opprinnelige betalingen hadde gått gjennom.
(v) Prisen på abonnementet vil være den samme, med mindre vi varsler deg på forhånd på kontoen din. Du vil da ha mulighet til å avbryte abonnementet før prisendringen trer i kraft.
(vi) Hvis du allerede har et betalt abonnement og kjøper et annet abonnement for samme tjeneste, vil det gjeldende abonnementet avsluttes ved slutten av den nåværende faktureringsperioden, og det nye abonnementet vil starte og bli fornyet som beskrevet ovenfor.
(vii) Når abonnementet er avsluttet, kan det hende at du ikke får tilgang til eller mulighet til å bruke enkelte av eller noen av produktene du har lastet ned via abonnementet.

Pakken med produkter i et abonnement kan variere gjennom abonnementsperioden, og enkelte av produktene kan være tilgjengelige separat for ikke-abonnenter. Det kan være at du på grunn av aldersbegrensninger, geografiske begrensninger eller andre begrensninger ikke vil ha tilgang til alle produktene som er en del av pakken.

11. Bruksbegrensninger (kjent som DRM)

Enkelte produkter som er tilgjengelige via PSN, kan være underlagt bestemte regler for bruk. For eksempel kan det være at du er begrenset til å laste ned, strømme og/eller bruke produktet:
(i) kun i landet der du er bosatt;
(ii) kun med kontoen som ble brukt til å gjennomføre kjøpet;
(iii) kun i en bestemt periode eller bestemte perioder;
(iv) kun med bestemte kompatible Sony-systemer og/eller andre enheter; og/eller
(v) kun med et begrenset antall kompatible enheter (inkludert Sony-systemer) som er knyttet til kontoen som ble brukt til å gjennomføre kjøpet.

Hvis du bruker en strømmetjeneste i et annet land enn landet der kontoen din er registrert, kan kvaliteten på strømmetjenesten være annerledes enn den er i landet der kontoen er registrert.

Viktige restriksjoner vil bli oppgitt ved kjøpstidspunktet. Vær sikker på at du forstår disse restriksjonene før du kjøper noe. (Hvis du trenger mer informasjon, som i tilfeller der informasjonen ikke er tilgjengelig på språket du foretrekker, kan du kontakte kundestøtte). I disse restriksjonene henviser HJEMMEKONSOLL til PS3 eller PS4 og PORTABEL KONSOLL til PSP, PS Vita eller en PS TV.

Det kan kreves at kontoen som brukes til kjøpet, må aktivere et gjeldende kompatibelt Sony-system og/eller en annen enhet før du kan bruke enhetene til et produkt. Hvis du sletter kontoen som kjøpte produktet, eller deaktiverer den relevante kompatible enheten (inkludert Sony-system), kan du miste tilgangen til og muligheten til å bruke produktet. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet ganger som en kompatibel enhet (inkludert Sony-system) kan aktiveres eller deaktiveres.

12. PlayStation Video og bruksbegrensninger for dette

På grunn av restriksjoner som vi er pålagt av lisensgiverne, kan vi til enhver tid begrense eller fjerne muligheten til å strømme, laste ned eller laste ned på nytt videoer som leies og/eller kjøpes via PlayStation Video. Det kan være at forhåndsvisninger, utdrag og trailere av videoer på PlayStation Video ikke er fullt representative for de fulle videoene. Det kan være at digitaliserte versjoner av enkelte videoer ikke er identiske med de opprinnelig formaterte videoene eller tidligere utgitte versjoner av samme tittel.

Enkelte begrensninger kan gjelde vedrørende bruk av videoer som blir gjort tilgjengelig for deg via PlayStation Video, og disse restriksjonene varierer avhengig av hvorvidt du eler eller kjøper videoen og hvorvidt den er i HD eller SD. Mer spesifikt:
(i) Når en leid video er lastet ned til en kompatibel enhet, kan du ikke få tilgang til den på en annen kompatibel enhet.
(ii) Det kan være at enkelte kjøpte og leide videoer ikke er tilgjengelige via Remote Play og bare er tilgjengelige via nedlasting eller for strømming, avhengig av den kompatible enheten som du bruker.
(iii) Visse kompatible enheter kan bare strømme eller laste ned fra PlayStation Video.
(iv) Muligheten til å laste ned eller strømme en leid eller kjøpt video kan også være begrenset til:
a. kun bestemte kompatible enheter;
b. kun et bestemt antall ganger;
c. kun på et bestemt antall kompatible enheter;
d. strømming via én kompatibel enhet av gangen;
e. en bestemt tidsperiode hvis du leier videoen; og/eller
f. bestemt, spesifisert programvare på en kompatibel enhet.
Disse restriksjonene beskrives nærmere på www.playstation.com/legal/playstation-video-usage-restrictions, men det kan hende de ikke vises på språket du foretrekker. Sørg for at du forstår restriksjonene før du kjøper. Hvis du vil ha mer info, som for eksempel i tilfeller der informasjon ikke vises på språket du foretrekker, bør du kontakte kundestøtte.

13. Åndsverksrettigheter (inkludert piratkopiert programvare)

Alle åndsverksrettigheter i PSN og PSN-produktene tilhører oss og/eller lisensgiverne. Alle navn på selskap, produkter og tjenester i PSN er varemerkenavn, varemerker eller registrerte varemerker eller tjenestevaremerker som tilhører sine respektive eiere.

Når du kjøper et produkt, godtar du at du kjøper en lisens til å bruke dette produktet og at du ikke har noe eierskap i produktet. Når produktet du kjøper av oss er programvare (som definert i vilkårene for bruk av programvare), får du en lisens til å bruke dette programmet i henhold til vilkårene for bruk av programvare. For alle andre produkter du kjøper av oss, får du en begrenset, ikke eksklusiv, ikke-overførbar personlig lisens til å bruke produktene. Bortsett fra denne lisensen forbeholder vi og våre lisensgivere oss alle rettigheter og interesser.

Gjennom PSN kan du ha mulighet til å dele tekst, meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, stemme, musikk, videoer, spillinnhold, spillvideoer, spillrelatert informasjon og annet materiale med oss og andre brukere. Brukergenerert innhold (BGI) du lager og deler tilhører deg, men vi eller andre utgivere av produktet har fremdeles immateriell eiendomsrett i BGI du har laget, så du kan ikke utnytte BGI kommersielt uten tillatelse fra oss og/eller utgiver.

Du godkjenner følgende, uten at du skal har rett til betaling:
(i) vi, våre tilknyttede selskaper og andre PSN-brukere kan bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise frem og publisere ditt BGI, din PSN-Online-ID (og hvis du velger det, det virkelige navnet ditt) på PSN og i andre tilknyttede PlayStation®-produkter og -tjenester, som nettsider forbundet med produktet
(ii) vi og våre tilknyttede selskaper kan lisensiere, selge og på andre måter utnytte BGI du har laget, kommersielt, for eksempel ved å selge abonnementer som gir tilgang til ditt BGI (for seg selv eller kombinert med annet BGI), og å bruke BGI du har laget, i forbindelse med markedsføring av produktet og andre PlayStation®-produkter og -tjenester.

Du anerkjenner at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette dine UGM, og du frasier deg alle immaterielle rettigheter du måtte ha til dine UGM. Når du poster BGI, godkjenner du at du har alle rettighetene som kreves for å poste aktuelt BGI og til å gi rettighetene som beskrives i avsnitt 13.

I tillegg kan du ikke:
(i) dele, selge, kjøpe, overføre, leie ut eller viderelisensiere hele eller deler av en konto (inkludert kontoene til barn i din familie), en Online-ID eller annen kontoinformasjon; eller
(ii) forstyrre, misbruke, endre, tilpasse, oversette, hacke, cracke, drive omvendt konstruksjon av, dekonstruere eller ta fra hverandre noen produkter eller deler av noen produkter (eller utstyr, systemer eller infrastruktur som brukes i tilknytning til PSN) av noen som helst årsak, med mindre dette er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lovverk; eller
(iii) lage avledede arbeider, forsøke å gjenskape kildekoden med utgangspunkt i objektkoden, eller laste ned en tjeneste eller noen del av et produkt, uavhengig av formål hvis ikke dette er godkjent av oss; eller
(iv) høste data fra, kopiere, reprodusere, kommunisere til allmennheten eller overføre, bruke til offentlige fremføringer eller utnytte noen tjenester eller deler av noen produkter, inkludert informasjon som du måtte ha fått tilgang til via eller i tilknytning til PSN; eller
(v) bruke eller gjøre tilgjengelig uautorisert maskinvare eller programvare som kan anvendes til å få tilgang til PSN eller dettes produkter (deriblant juksekoder eller mekanismer som forbigår sikkerhetsfunksjoner eller begrensninger); eller
(vi) forbigå eller prøve å forbigå brukerautentiseringssystemer eller sikkerhetsfunksjoner, med mindre dette er uttrykkelig tillatt i henhold til loven; eller
(vii) innlemme kode, innhold eller kommunikasjon som kan være skadelig for oss, lisensgiverne eller andre brukere, som virus, ormer, spionprogrammer eller tidsinnstilt deaktivering; eller
(viii) bruke stjålet eller ulovlig tilegnet maskinvare, programvare, kontoer, kontoinformasjon, virtuell valuta eller produkter.

14. Bruk av din personlige informasjon

Når du bruker PSN og PSN-produkter, kan vi, andre brukere og tredjeparter samle inn, bruke og dele med andre informasjon som er knyttet til deg (eller barn i din familie). Innsamling, bruk og deling av personlig informasjon som har med deg å gjøre forklares i personvernerklæringen til PlayStation, som du finner på www.playstationnetwork.com/privacy-policy. Når du bruker PSN og PSN-produkter, godtar du innsamlingen, bruken og delingen av de personlige opplysningene om deg som forklares i dette regelverket.
Vi forbeholder oss retten til, etter eget forgodtbefinnende, å overvåke og spille inn (eller bruke tredjeparter til å overvåke eller spille inn) noe av eller all aktiviteten din og til å fjerne alt materiale som du deler, uten å varsle deg om dette. Dette kan innbefatte informasjon som innholdet i stemme- eller tekstkommunikasjon fra deg, videoer av at du spiller, tid og sted for aktivitetene din, navnet ditt, online-ID-en din til PSN og IP-adressen din. Det kan også være at vi mottar informasjon om aktivitetene dine fra andre spillere. All informasjon som samles inn på denne måten, kan brukes av oss eller selskaper som er tilknyttet oss, til å håndheve disse tjenestevilkårene, til å sørge for at loven ikke brytes, til å beskytte våre og våre lisensgiveres og brukeres rettigheter, og til å sørge for sikkerheten til våre ansatte og brukere. Denne informasjonen kan bli oversendt til politiet eller de rette myndigheter. Vær oppmerksom på at vi ikke kan overvåke all aktivitet på PSN, og vi forplikter oss ikke til å gjøre dette.

Ikke gi fra deg personlig informasjon som telefonnummer, e-postadresse og bostedsadresse på PSN.

15. Programvareoppdateringer og hva dette betyr for deg

Du godtar at vi automatisk kan laste opp oppdateringer til Sony-systemet ditt når du kobler systemet til Internett og/eller logger på kontoen din, for å sikre at systemet fungerer slik det skal i henhold til disse tjenestevilkårene og/eller for å forbedre funksjonalitet. I tillegg kan Sony-systemet ditt automatisk laste ned oppdateringer hvis du har stilt inn systemet til å gjøre dette, eller sende en forespørsel til systemet ditt om å laste ned oppdateringer manuelt.

Du godtar at disse oppdateringene kan:
(i) oppdatere Sony-systemets operativsystem og andre programmer og endre eller fjerne innhold og funksjoner.
(ii) forårsake tap av data; for å hindre slike tap bør du arkivere personlige bilder, musikk, videoer og andre data som er lagret på Sony-systemet.
(iii) brukes av deg underlagt disse tjenestevilkårene.

Du godtar at du ikke vil være berettiget noen refusjon i forbindelse med endret funksjonalitet, at funksjoner fjernes eller datatap som resultat av programvareoppdateringer.

16. Vedlikehold eller deaktivering av PSN

Vi kan når som helst og av hvilken som helst grunn fjerne PSN og/eller alle PSN-produkter, inkludert for å etterforske sikkerhetsbrudd og for å utføre vedlikehold og oppgraderinger av systemet. Hvis hele PSN blir stengt på permanent basis, vil du kunne få refundert det du har stående på lommeboken, eller det du har betalt for ikke-utløpte abonnementsperioder. Du vil ikke har rett til refundering for ubrukt virtuell valuta eller andre ubrukte produkter.

17. Slette en konto

Du kan slette PSN-kontoen din ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Vi kan stenge kontoen hvis den ikke har vært brukt på minst 24 måneder. Ikke i noen av disse tilfellene vil vi refundere eventuelt ubrukte penger i lommeboken eller ubrukte abonnementsperioder, med mindre vi er påbudt å gjøre dette i henhold til loven. Når kontoen er stengt, vil du ikke kunne få tilgang til PSN eller bruke produktene som er kjøpt med denne kontoen.

18. Beskyttelse av PSN (inkludert hvis disse tjenestevilkårene ikke overholdes)

Hvis det finnes rimelig grunn til å konkludere med at du eller et barn i din familie dine eller en annen konto som du tillater at blir brukt på systemet, bryter disse tjenestevilkårene, bringer PSN i vanry, er involvert i bedragerske aktiviteter eller hvis vi tror at kontoen er blitt hacket eller kompromittert på annen måte, kan vi treffe tiltak som vi mener er rimelige forholdene tatt i betraktning, for å beskytte våre egne og andre brukeres interesser. Mer konkret kan vi:
(i) nullstille passordet til kontoene dine (inkludert kontoene til barn i din familie);
(ii) laste opp oppdateringer til Sony-systemet ditt, med det i øyemed å avbryte uautorisert bruk;
(iii) annullere eller avbryte abonnementer som er knyttet til kontoene dine (inkludert kontoene til barn i din familie);
(iv) hindre eller avbryte tilgang til alle eller noen deler av produktene som er tilgjengelige via PSN;
(v) stenge kontoene dine (dette vil innbefatte alle barn i din familie) på midlertidig eller permanent basis;
(vi) nekte tilgang til PSN fra noe Sony-system som du bruker, midlertidig eller permanent; og/eller
(vii) initiere og/eller delta i søksmål mot deg, det være av sivilrettslig, privatrettslig eller strafferettslig art.

Mens kontoen og/eller Sony-systemet ditt er utestengt, vil du ikke kunne bruke produkter som du har betalt for. Vi vil ikke refundere ubrukte midler i lommeboken eller ubrukte abonnementsperioder med mindre vi er påkrevd å gjøre dette i henhold til loven. Hvis kontoen din blir stengt, kan du likevel kontakte kundeservice hvis du ikke ønsker å fornye abonnementene dine.

Hvis vi ikke skulle reagere på, eller reagere forsinket på, brudd på vilkårene, har vi ikke frasagt oss rettigheter eller rettsmidler, og vi kan fortsatt treffe tiltak som en reaksjon på slike brudd, eller andre brudd, ved et senere tidspunkt.

19. Dine rettigheter og vårt ansvar

Vi unntar oss ikke fra eller begrenser vårt ansvar for:
(i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet utført av våre ansatte, agenter eller underleverandører;
(ii) bedrageri eller falsk fremstilling;
eller
(iii) erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes på grunn av gjeldende lovverk.

Bortsett fra som beskrevet i dette avsnittet (19), er vi ikke ansvarlige eller erstatningspliktige eller gir garantier når det gjelder:
(i) kvaliteten, funksjonaliteten, tilgjengeligheten, fullkommenheten, nøyaktigheten eller ytelsen til PSN eller PSN-produkter;
(ii) feil, programfeil eller virus i, eller ondsinnet bruk av PSN eller PSN-produktene;
(iii) manglende mulighet for å kjøpe eller bruke produkter eller PSN;
(iv) aktiviteten eller de delte materialene til andre PSN-brukere eller hackere;
(v) produkter som ikke selges av oss;
(vi) at produkter som er beregnet på Sony-systemer og -programvare som er lisensiert for salg utenfor Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania, ikke er kompatible;
(vii) tap av data, tap av eller skade på programvare eller maskinvare eller uautorisert bruk av PSN;
(viii) tap av underholdningsverdi og glede;
(ix) Internett-forbindelsen din, deriblant forbindelse, kostnader for datatrafikk og roaming og for lav Internett-hastighet til å laste ned eller strømme produkter fra PSN.
(x) tap du kan komme til å bli utsatt for som ikke inntreffer som et resultat av at vi har brutt denne avtalen;
(xi) kommersiell bruk av produkter (vi støtter bare produkter for hjemmebruk), og vi har ikke erstatningsansvar for tap av inntekt, tap av forretningsforbindelser, avbrudd av forretningsdrift eller tapt arbeidsfortjeneste;
(xii) ondsinnede handlinger utført av tredjepart, inkludert men ikke begrenset til hacking, spredning av virus, utestengelser, tilførsel av skadelig kode, bruk av trojanere eller uautorisert tilgang til kontoen din;
(xiii) tap du kan bli utsatt for som et resultat av uautorisert bruk av kontoen din eller kontoene til barn i din familie (hvis ikke denne bruken er et direkte resultat av en feil gjort av oss); eller
(xiv) ansvar som inntreffer som resultat av hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel ting som regnes som force majeure).

Vi kan til enhver tid trekke tilbake tilgang til gratis produkter eller prøveabonnementer.

Underlagt vilkårene i dette avsnittet (19):

(a) hvis vi ikke leverer produkter som allerede er betalt for, er vårt ansvar og ditt eneste rettsmiddel enten (etter vårt valg) å tilby deg produktet på nytt eller å tilbakeføre beløpet du har betalt for produktet, til PSN-lommeboken;
(b) hvis vi leverer et betalt produkt som har feil, vil vi (etter eget skjønn) tilby å reparere eller erstatte produktet. Hvis vi velger å reparere produktet, men ikke klarer å reparere det innen rimelig tid eller uten å forårsake større ulemper for deg, vil vi gi deg en hel eller delvis refusjon (basert på verdien på innholdet du har mottatt) og
(c) vårt ansvar og ditt eneste rettsmiddel i andre tilfeller er begrenset til GBP 50 (eller tilsvarende i lokal valuta) eller, hvis høyere, mengden ubrukte midler i PSN-lommeboken din.

20. Endringer i disse kontraktsvilkårene og vår rett til å overføre kontraktene våre med deg

Vi kan fra tid til annen endre disse tjenestevilkårene. Hvis endringene er betydelige, ber vi deg om å godta en ny versjon av disse tjenestevilkårene. Hvis endringene er mindre, ber vi deg enten om å godta en ny versjon eller gir deg en merknad om endringene, for eksempel med en posting når du logger inn på PSN, med en PSN-melding eller en e-post til e-postadressen du har registrert på kontoen din. Din eller barn i din families fortsatte bruk av PSN etter slike varsler betyr at du godtar endringene. Du vil ikke kunne fortsette å bruke PSN eller programvaren du tidligere har kjøpt, med mindre du godtar alle endringene. Hvis ikke du godtar en endring i disse tjenestevilkårene eller i bruksvilkårene for programvaren, må du kontakte oss for å få slettet kontoen. I slike tilfeller vil du få tilbakeført alle ubrukte midler i lommeboken.

Vi kan til enhver tid og uten ditt samtykke overdra våre rettigheter og plikter i henhold til disse tjenestevilkårene og alle kontrakter mellom deg og oss angående disse tjenestevilkårene. Vi vil si fra hvis vi planlegger å gjøre dette. Hvis ikke du er fornøyd med overdragelsen, kan du slette kontoen i henhold til avsnitt 17. Du kan ikke overdra dine rettigheter og plikter i henhold til disse tjenestevilkårene eller dine kontrakter med oss når det gjelder disse tjenestevilkårene.

21. Gjeldende lovgivning, jurisdiksjon og tredjeparters rettigheter

I den grad det er tillatt i henhold til loven, er du og vi enige om disse tjenestevilkårene, det de omhandler og hvordan de er utformet, og alle tvister som er tilknyttet det samme, skal være underlagt og fortolket i henhold til engelsk lovgivning, og at engelske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon.

Sony Interactive Computer Entertainment Europe Limited har rett til, i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til å håndheve alle avsnittene i disse tjenestevilkårene til fordel for Sony Interactive Computer Entertainment Europe Limited. Med unntak fra det har ingen andre enn partene som avtalen om disse tjenestevilkårene er inngått mellom, etterfølgerne deres eller den som overdragelsen skjer til på lovlig måte, rett til å håndheve disse vilkårene. Rettighetene partene har til å avbryte, reversere eller bli enige om variasjoner i henhold til disse vilkårene er ikke avhengig av tilsagn fra andre personer.

22. Selskapet vårt og kontaktinformasjon

Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (med selskapsnummer 06020283) i 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannia (før 29. juli 2016 kjent som Sony Network Entertainment Europe Limited). Du kan kontakte oss på denne adressen eller på:
Norge: support@no.playstation.com

Hvis du vil ha en liste over andre metoder for å kontakte oss (som telefon) kan du gå til www.playstation.com/get-help/contact-us/.

Hvis du har kommentarer til eller spørsmål om tredjeparters tjenester og/eller produkter som er tilgjengelige via PSN, må du kontakte tredjeparten.

 

Bruksvilkår for programvare

1. Hvem er vi?
1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med organisasjonsnummer 03277793) i 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

2. Definerte begreper
2.1. «Autoriserte systemer» betyr et hvilket som helst av PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- og PlayStation®4-systemene.

2.2. «PSN» betyr PlayStation®Network.

2.3. «Programvare» betyr PlayStation-spill- og applikasjonsprogramvare som er utviklet for bruk på ett eller flere av de Autoriserte systemene.

3. Når gjelder disse bruksvilkårene for programvare?
3.1. Disse bruksvilkårene for programvare («Vilkår») gjelder for din bruk av all programvare på Autoriserte systemer. Dette inkluderer bruken av PlayStation™Now, som gir deg tilgang til programvare via enheter som PC-er og Smart-TV-er.

4. Programvare lisensieres
4.1. Når du kjøper Programvare, får du en lisens til å bruke den Programvaren som beskrevet i disse Vilkårene, men du blir ikke eier av Programvaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkårene, kan vi avslutte Programvarelisensen som er gitt deg i henhold til disse vilkårene, noe som betyr at du ikke lenger vil ha rett til å bruke Programvaren.

5. Hvem lisensierer Programvaren til meg?
5.1. Det finnes to typer Programvare:
5.1.1. programvare som utgis og lisensieres til deg av oss, og
5.1.2. programvare som utgis og lisensieres til deg av andre selskaper.

5.2. Utgiveren er identifiser enten:
5.2.1. på esken – for programvare på en fysisk disk som en DVD, Blu-ray Disc eller et PS Vita-kort («Diskbasert programvare»), eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for programvare gjort tilgjengelig på PlayStation®Store eller fra andre digitale butikker som vi godkjenner fra tid til annen («Digital programvare»).

5.3. Hvis vi er utgiverne av Programvaren, gir vi deg lisens til å bruke den i henhold til disse Vilkårene og eventuelle andre, spesifikke vilkår vi forteller deg om angående bestemt Programvare.

5.4. Hvis et annet selskap er utgiveren av Programvaren, gir de deg lisens til å bruke den i henhold til vilkår som inkluderer, men ikke nødvendigvis er begrenset til, disse Vilkårene. Det er mulig at det aktuelle selskapet forteller deg om andre vilkår du må overholde angående bruk av selskapets Programvare, og i slike tilfeller gjelder de aktuelle vilkårene i tillegg til disse Vilkårene, ikke i stedet for dem. Dersom det skulle finnes konflikt mellom ekstravilkårene og disse Vilkårene, gjelder disse Vilkårene.

6. Begrensninger for din bruk av Programvare
6.1. Din lisens til å bruke Programvaren er en ikke-eksklusiv personlig lisens som ikke kan overføres, til bruk av Programvaren bare til privat bruk på de relevante Autoriserte systemene (som angitt på esken for Diskbasert programvare, i produktbeskrivelsen for Digital programvare eller på annen måte meldt fra til deg fra oss fra tid til annen) og bare i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania.

6.2. Du må ikke bruke Programvaren kommersielt, kringkaste den, ta penger for bruk av den eller utføre noen annen offentlig opptreden av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

6.3. Du må ikke leie ut, lease, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette noen del av Programvaren.

6.4. Du må ikke emulere Programvaren.

6.5. Så langt det er tillatt ved lov, må du ikke tilbakevikle, dekompilere eller demontere eller kopiere noen del av Programvaren, eller skape deriverte verk, eller på annen måte forsøke å opprette kildekode fra Programvarens objektkode.

6.6. Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer for de Autoriserte systemene eller for noen programvare eller til å få tilgang til eller forstyrre kontoer, systemer, maskinvare, programvare, tjenester eller nettverk tilknyttet PSN.

6.7. Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig anskaffede Autoriserte systemer eller Programvare.

6.8. Bruk av nettsamfunnsfunksjonene man får gjennom det godkjente Systemet og den godkjente Programvaren som utgis for bruk på den i henhold til gjeldende avtaler som beskrevet i paragraf 10.1 ugyldiggjør ikke paragraf 6.2 og 6.5 i disse Vilkårene.

7. Gjensalg
7.1. Du må ikke selge videre enten Diskbasert programvare eller Digital programvare, med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, av utgiveren også.

8. Aldersgrenser
8.1. Hvis Programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den inneholder innhold som ikke er passende for noen som er yngre enn den angitte alderen. Hvis du er forelder eller foresatt, kan du se www.playstation.com/safety, der du finner informasjon om hvordan du kan forhindre spill som har en viss aldersgrense fra å spille på ditt PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

8.2. Hvis du, eller en kontoinnehaver som du er ansvarlig for, har registrert alder som er under aldersgrensen som er angitt på bestemt Programvare, kan det være at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å se, kjøpe eller bruke den aktuelle Programvaren. Når det gjelder spill-programvare er det mulig at vi forhindrer deg eller den aktuelle kontoinnehaveren fra å bruke nettmodi for spillet, selv hvis modier som ikke er på nett kan spilles på ditt PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

9. Personvern og bruk av Programvare på nett
9.1. PSN gjør det mulig for deg å bruke Programvaren på nett. Når du bruker PSN:
9.1.1. gjelder PSNs tjenestevilkår og brukeravtale («Tjenestevilkår»), som du inngikk med Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited da du opprettet kontoen din for PSN («Konto»), i tillegg til disse Bruksvilkårene for programvare. De gjeldende Tjenestevilkårene ligger på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kan samle inn informasjon om deg. Du finner en forklaring av hvordan dine personlige opplysninger brukes i PlayStations personvernerklæring. Du finner Tjenestevilkårene og PlayStations personvernerklæring på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.2. hvis Programvare er lisensiert til deg fra et annet selskap, er det også mulig at de samler inn informasjon om deg, og det vil de forklare i sin personvernerklæring.

10. Atferd overfor oss og andre brukere
10.1. Det er mulig at dine Autoriserte systemer og din autoriserte Programvare som er utgitt for bruk på systemet tilbyr samholdsfunksjoner som lar deg kommunisere og samhandle med andre personer via PSN og via andre sosiale nettverk. Din bruk av samholdsfunksjoner er underlagt flere avtaler med forskjellige selskaper:
10.1.1. disse vilkårene, og
10.1.2. tjenestevilkårene, og
10.1.3. PlayStations personvernerklæring, pluss
10.1.4. eventuelle ekstra vilkår fra Programvarens utgiver, og
10.1.5. eventuelle ekstra vilkår fra selskapet som driver det sosiale nettverket du bruker (som det kan hende du må ha en konto for).

10.2. Når du samhandler med oss eller andre brukere (som kan være barn), må du følge loven og oppføre deg anstendig, med respekt og med omtanke for andre. Dette inkluderer bruk av delings- eller kommunikasjonsfunksjoner via PSN som gjøre det mulig å dele meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, videoer, spillobjekter, spillvideoer og annet materiell og andre opplysninger («Brukergenererte medier» eller «UGM»), og kommunikasjonen din med kundeserviceteamet og andre ansatte og agenter via e-post, telefon eller på andre måter.

10.3. For eksempel:
10.3.1. Du må ikke dele noe som er vulgært, eller bruke fellesskapsfunksjoner til å skade eller skremme andre.
10.3.2. Du må ikke dele noe som er ærekrenkende eller som krenker med henhold til rase, etnisitet, religion eller sex.
10.3.3. Du må ikke bruke eller fremme hatefulle ytringer, voldelig adferd eller ulovlige stoffer.
10.3.4. Du må ikke komme med voldelige trusler eller fremme bruk av vold, inkludert true med eller fremme terrorisme.
10.3.5. Du må ikke oppføre deg forstyrrende, truende eller trakasserende, og du må ikke utgi deg for å være andre personer eller forfølge noen.
10.3.6. Du må ikke sende søppelpost eller videresende anbefalinger/tilbud til kontaktene dine uten at de har gitt tillatelse til det.
10.3.7. Du må ikke jukse, eller utnytte eller bruke feil i spillet, sårbarheter eller utilsiktede spillmekanikker i programvaren, PSN eller noen av dettes produkter for å få en urettferdig fordel.
10.3.8. Du må ikke bytte til deg, drive phishing etter eller samle innloggingsdetaljer for andres kontoer.
10.3.9. Du må ikke bruke eller knytte Programvaren, PSN eller noen av dettes produkter til eller med noen form for kommersiell aktivitet.
10.3.10. Du må ikke oppføre deg på en måte som krenker andres personvern eller immaterielle rettigheter.
10.3.11. Du må ikke utføre eller forsøke å utføre aktiviteter som strider mot disse Vilkårene eller gjeldende lover.
10.3.12. Du må alltid bruke sunt folkevett og være høflig.

11. Skape og dele på nett
11.1. UGM som opprettes og deles av deg tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den aktuelle Programvareutgiveren har allikevel immaterielle rettigheter i dine UGM, så du må ikke utnytte UGM kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra Programvareutgiveren.

11.2. Du autoriserer oss, våre samarbeidspartnere og andre PSN-brukere til å bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise og publisere dine UGM, din PSN Online-ID (og, hvis du velger å bruke det, ditt navn) i hele PSN og andre tilknyttede tjenester som nettsteder tilknyttet Programvaren. Du autoriserer oss også til, uten betaling til deg, å lisensiere, selge og på andre måter utnytte kommersielt dine UGM (for eksempel ved å selge abonnementer på tilgang til dine UGM (alene eller kombinert med andre UGM) og/eller motta reklameinntekter i forbindelse med UGM), og å bruke dine UGM til promotering av PlayStation®-produkter, -programvare og -tjenester. Du anerkjenner at vi og andre PSN-brukere kan endre eller slette dine UGM, og du frasier deg alle immaterielle rettigheter du måtte ha til dine UGM. Ved å publisere UGM, forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å kunne publisere disse, og til å innvilge rettighetene som er beskrevet i denne paragrafen.

12. Hva om jeg har en ubehagelig opplevelse på nett?
12.1. Vi vil at alle skal trives i vårt samhold på nett, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg slik de skal. Derfor godtar vi ikke erstatningsansvar til deg for andre PSN-brukeres aktiviteter og UGM, og ikke ansvar overfor andre for dine aktiviteter og UGM.

12.2. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spill, vil vi at du melder fra til den aktuelle utgiveren (som kan være oss).

12.3. Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å publisere til sosiale nettverkstjenester og andre tredjeparts nettsteder, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd på en sosial nettverkstjeneste eller en tredjeparts nettsted, må du rapportere det til den aktuelle sosiale nettverkstjenesten eller det aktuelle tredjeparts nettstedet gjennom tjenestens prosess for rapportering av problemer.

13. Rapportere fra spill vi er utgiver for
13.1. I spillene vi utgir og i funksjoner vi tilbyr via våre Autoriserte systemer (f.eks. PSN-meldinger) inkluderer vi mekanismer for rapportering av problemer der vi tror at de vil være mest relevante. Du ser for eksempel et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar på PSN og rapporteringsverktøy i spillet for alle spill vi utgir, hvis det aktuelle spillet har muligheter for å dele UGM. Hvis du bruker det nærmeste verktøyet for rapportering av problemer, kan det også være at du kan sende oss relevante bevis som hjelper oss med å evaluere rapporten. Dette betyr selvfølgelig at andre kan rapportere deg og dine UGM også.

13.2. Hvis du vil vite mer om rapporter, kan du gå til www.playstation.com/safety.

14. Overvåker vi adferd på nett?
14.1. Ja, men vi kan ikke holde øye med all aktivitet på ulik Programvare, og vi forplikter oss ikke til å gjøre det. Men vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, overvåke og registrere all din aktivitet på Programvare og til å fjerne dine UGM etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel til deg. Din bruk av Programvaren og samholdsfunksjoner kan registreres og samles inn av oss eller sendes til oss av andre brukere som beskrevet i paragraf 13.1. All informasjon som samles inn på denne måten, for eksempel dine UGM, innholdet i stemme- og tekstkommunikasjon, video av din spilling, tidspunkt og sted for dine aktiviteter og ditt virkelige navn, din PSN Online-ID og IP-adresse, kan brukes av oss eller våre tilknyttede selskaper til å håndheve disse vilkårene og SEN tjenestevilkår, til å overholde loven, til å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre lisensgivere og brukere og til å beskytte våre ansattes og brukeres personlige sikkerhet. Denne informasjonen kan gis videre til politiet eller andre relevante myndigheter. Ved å godta disse vilkårene for bruk av programvare gir du uttrykkelig samtykke i dette.

15. Nettbutikker
15.1. Mens du bruker Programvare på nett kan det være at du får mulighet til å kjøpe ting fra en nettbutikk ved å bruke din SEN-lommebok. Alle kjøp utføres fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og er underlagt Tjenestevilkårene.

16. Tilbakemeldinger og betatesting
16.1. Vi tar gjerne imot ideer og tilbakemelding på tjenester og produkter, må du må kun gi oss dine egne ideer og egen tilbakemelding. Ved å sende ideer og tilbakemeldinger til oss overdrar du eierskapet av dem til oss, men vi kan velge hvorvidt vi implementerer dem eller ikke. Du mottar ikke betaling eller annen form for kompensasjon for ideer eller tilbakemeldinger.

16.2. Hvis du deltar i eller innløser en kupong for en gratis betaprøve, godtar du følgende ekstra vilkår:
16.2.1. Du må oppbevare betaprogramvaren trygt og i god skikk og må ikke kopiere betaprogramvaren, gi bort eller selge den til noen, tilbakeutvikle den eller bruke den til å lage avledede arbeider;
16.2.2. Du har lisens til å bruke betaprogramvaren kun til betatestingen;
16.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren fungerer riktig (eller i det hele tatt);
16.2.4. Under betaperioden kan vi modifisere betaprogramvaren uten forvarsel, og dette kan føre til at data, innhold og funksjonalitet blir lagt til eller fjernet, og du godtar at vi ikke står ansvarlig for et slikt tap av data, innhold eller funksjonalitet; og
16.2.5. Vi kan når som helst stoppe betaen eller inndra din tilgang til den.

17. Programvareoppdateringer og avslutning av tjeneste
17.1. Programvare kan oppdateres fra tid til annen, noe som kan innebære at eksisterende funksjoner blir fjernet eller nye blir lagt til.

17.2. Av og til vil vi og andre utgivere anse det som nødvendig å avslutte støtte på nett for et Programvare. Dette betyr at funksjoner som flerspillermodi på nett og ledertavler ikke lenger vil være tilgjengelige. Hvis et spill er bare på nett, er det mulig at du ikke kan bruke det lenger.

17.3. Hvis vi bestemmer oss for å avslutte støtte på nett for et bestemt spill, vil vi prøve å gi et forvarsel rimelig lang tid i forveien via våre spillfora og på eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Det er mulig at andre utgivere avslutter støtte på nett for sine spill og det kan være at disse forteller deg om fora eller nettsteder du bør sjekke etter oppdateringer.

18. Eiere av opphavsrett
18.1. All Programvare inneholder biblioteksprogrammer, opphavsretten til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er eksklusivt lisensiert til oss for vårt geografiske markedsområde. Andre opphavsretter og immaterielle rettigheter finnes i programvaren og kan meldes fra om til deg fra tid til annen.

19. Håndheving av Bruksvilkår for programvare
19.1. Du gir samtykke i at vi kan håndheve disse vilkårene mot deg med hensyn til all programvare, enten vi er utgiveren eller ikke.

20. Dine rettigheter og vårt ansvar
20.1. Vi unntar oss ikke fra eller begrenser vårt ansvar for:
20.1.1 død eller personskader som forårsakes av vår uaktsomhet, eller våre ansattes, agenters eller leverandørers uaktsomhet;
20.1.2. bedrageri eller falsk fremstilling; eller
20.1.3 alt ansvar som vi ikke kan fraskrive oss eller påta oss begrenset ansvar for i henhold til gjeldende lov.

20.2. I henhold til vilkårene som er fremsatt i paragraf 20.1, er vårt ansvar og din godtgjørelse begrenset til GBP50 (eller det tilsvarende i lokal valuta).

21. Endringer i disse vilkårene og vår rett til å overføre kontraktene vi har med deg
21.1 Vi kan foreta endringer i disse vilkårene fra tid til annen. Hvis endringene er betydelige, ber vi deg om å godta en ny versjon av disse vilkårene. Hvis endringene er mindre, ber vi deg enten godta en ny versjon, eller gi deg et varsel om endringene i rimelig tid. Din eller barn i din families fortsatte bruk av Programvaren eller slike varsler betyr at du godtar endringene. Du vil ikke kunne fortsette å bruke Programvaren du tidligere har kjøpt, med mindre du godtar alle endringene.

21.2 Vi kan overdra våre retter og plikter under disse vilkårene, og alle kontrakter mellom deg og oss basert på disse vilkårene, uten ditt samtykke til enhver tid. Vi kommer imidlertid til å varsle deg dersom vi akter å gjøre dette. Du har ikke anledning til å overdra dine rettigheter og plikter under disse vilkårene.

22 Gjeldene lov, jurisdiksjon og tredjeparters rettigheter
22.1 I den utstrekning det er tillatt i henhold til loven, er du og vi enig i disse vilkårene, det de handler om og hvordan de er utformet, og alle uenigheter som måtte oppstå i tilknytning til dette, skal være underlagt og tolket i henhold til engelsk lov, og engelske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon.

Sist oppdatert: Oktober 2017