Polityka Prywatności

O nas i niniejszej Polityce

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Sony Interactive Entertainment Europe Limited oraz będąca jej całkowitą własnością spółka zależna Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited kontrolują dane gromadzone podczas twoich interakcji na PlayStation.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, kiedy zbieramy o tobie dane, co gromadzimy i dlaczego oraz z kim te dane dzielimy, gdzie są one przetwarzane oraz jak je obsługujemy oraz jakie są twoje opcje i prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności lub przetwarzania przez nas danych, prosimy o kontakt przy użyciu jednej z następujących metod:

Pocztą:
Data Protection Officer
Sony Interactive Entertainment Europe Limited
10 Great Marlborough Street
London W1F 7LP
Zjednoczone Królestwo

Online:
dpo@scee.net

Sony Interactive Entertainment Europe Limited and Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited są zarejestrowane w Anglii pod numerami spółek: 03277793 i 06020283.

Wersja 7.3 (kwiecień 2018 r.)

Gromadzenie danych

Jakie dane zbieramy o tobie

W tej części wyjaśniamy, jakie dane zbieramy na twój temat i podajemy źródła pochodzenia tych informacji. Możemy łączyć dane, które otrzymujemy z każdego z tych źródeł. Na przykład możemy przetwarzać razem informacje uzyskane od ciebie, na podstawie twoich wizyt na naszej witryny internetowej, historii rozgrywanych przez ciebie gier w systemie PS4 itp. do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane dostarczane przez ciebie

Możesz bezpośrednio podać nam pewne informacje. Są to między innymi:

Upewnij się, że wszystkie dostarczane przez ciebie dane osobowe są dokładne i aktualne. Będziemy wysyłali do ciebie wszystkie ważne informacje dotyczące twojego konta przy użyciu danych kontaktowych, które nam dostarczyłeś (w tym bezpieczeństwa konta i powiadomień o ochronie danych). Daj nam znać, jeśli nastąpiły jakieś zmiany. W każdej chwili możesz sprawdzić i zaktualizować dostarczone nam informacje za pośrednictwem obszaru zarządzania kontem PlayStation Network Account Management. Zawsze uzyskaj zgodę, zanim podasz nam dane osobowe innej osoby.

Konsole i inne urządzenia

Za każdym razem, gdy używasz konsoli PlayStation lub aplikacji PlayStation w konsoli Playstation, lub innym urządzeniu (takim jak telefon komórkowy lub komputer PC), możemy automatycznie uzyskać dostęp i przechowywać informacje na temat korzystania z tego urządzenia i aplikacji. Jeśli zalogujesz się na konto PlayStation Network, możemy połączyć je z innymi danymi, które mamy do tego konta.

Dane uzyskiwane przez nas i przechowywane na twoich urządzeniach mogą obejmować:

Możesz wybrać czy ograniczyć zbieranie przez nas danych z twojego PlayStation 4 lub aplikacji PlayStation tylko do Danych Usługowych, które są niezbędne dla świadczenia usług online, z których korzytasz, lub pozwolić nam również na zbieranie Dodatkowych Danych o tym, jak ustawiasz lub używasz urządzenia lub aplikacji. Możesz zmienić ustawienie Zbierania Danych w dowolnym momencie za pomocą menu ustawień w twoim urządzeniu lub aplikacji. Będzie to dotyczyć przyszłego zbierania danych z tego urządzenia lub aplikacji.

W razie awarii urządzenia lub aplikacji możesz zostać poproszony o podanie szczegółowych informacji o awarii, w tym zrzutów ekranu i wideo zarejestrowanych przed awarią (informacje te mogą zostać wysłane automatycznie, jeśli masz włączone ustawienie „Automatycznie zgłaszaj błędy oprogramowania").

Sieć PlayStation Network i Store

Za każdym razem, gdy logujesz się do PlayStation Network i korzystasz z naszych usług online (w tym PlayStation Store), możemy automatycznie:

Na przykład, możemy otrzymywać identyfikatory urządzeń i kont, takie jak: twój identyfikator internetowy PlayStation Network i identyfikator konta. Możemy również otrzymać szczegółowe informacje na temat zawartości, reklam i innych danych żądanych i otrzymywanych przez twoje urządzenia od naszych serwerów (takie jak zawartość sklepu, trofea i listy znajomych) oraz kiedy od nich otrzymujesz i masz z nimi interakcje, jaką dodajesz zawartość i aplikacje do swojego „koszyka" w naszym sklepie (Store) i co kupujesz.

Gry

Każdym razem, gdy grasz w grę opracowaną i/lub opublikowaną przez nas, lub inną spółkę Sony Interactive Entertainment możemy automatycznie:

Na przykład możemy otrzymywać identyfikatory urządzeń i kont, takie jak identyfikatory kont, takie jak identyfikator internetowy PlayStation Network i identyfikator konta oraz informacje na temat korzystania z naszych gier online, graczy, z którymi grasz, kiedy pokonujesz przeszkodę lub wykonasz zadanie, kiedy poruszasz się między obszarami na mapie i ile czasu spędzasz w danym obszarze.

Witryny internetowe, marketing i reklama

Każdorazowo podczas odwiedzania naszych witryn internetowych lub otrzymywania i interakcji z naszymi komunikatami marketingowymi i reklamami na witrynach naszych lub stron trzecich, możemy automatycznie:

Na przykład, możemy otrzymywać:

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie oraz sposobu ich kontrolowania podczas korzystania z naszych witryn internetowych prosimy zapoznać się z Polityką ce PlayStation w zakresie Plików Cookie pod adresem: www.playstation.com/legal/cookies.

Partnerzy będący stroną trzecią

Możemy otrzymywać ograniczone informacje o tobie od partnerów będących stroną trzecią, w tym:

Używanie danych

Jak wykorzystujemy zgromadzone przez nas dane

W niniejszej części wyjaśniamy, w jaki sposób możemy wykorzystywać dane, które zbieramy na twój temat. Możemy używać danych połączonych z dowolnych źródeł opisanych w części niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej „Gromadzenia danych". Na przykład możemy przetwarzać razem informacje uzyskane od ciebie, na podstawie twoich wizyt na naszej witrynie internetowej, historii rozgrywanych przez ciebie gier w systemie PS4 itp. do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługi

My (oraz spółki stowarzyszone i strony trzecie działające w naszym imieniu zgodnie z naszymi instrukcjami) możemy wykorzystywać twoje dane do obsługi PlayStation Network i świadczenia żądanych przez ciebie usług - na przykład w celu utrzymania twojego konta, obsługi zakupów i przeprowadzania kontroli kredytowej oraz/lub przeciwdziałania nadużyciom.

Możemy personalizować usługi na podstawie połączonych danych, które uzyskaliśmy na twój temat (np. możemy użyć adresu internetowego IP do wyświetlania treści istotnych dla twojego obszaru lub możemy polecić ci nowych graczy, lub pomóc ci odkryć nowe gry, lub media społecznościowe, w które możesz grać lub które możesz oglądać, za pomocą informacji o twojej działalności w przeszłości).

Opracowania

Wykorzystujemy zgromadzone dane w celu zrozumienia, poprawienia i udoskonalenia naszych istniejących produktów i usług oraz korzystania z nich przez użytkowników, a także do opracowywania nowych. Na przykład możemy wykorzystywać te dane, aby zoptymalizować interfejsy użytkownika, odpluskiwać i naprawiać błędy, poprawiać równowagę między różnymi postaciami, drużynami lub frakcjami w grze, dostosowując postępy gry i mechanikę gospodarki oraz do projektowania zupełnie nowego sprzętu, gier, aplikacji i witryn internetowych.

Możemy również wykorzystać dane w celach planowania i udoskonalania naszej działalności biznesowej oraz do sporządzania zanonimizowanych raportów statystycznych.

Moderacja i bezpieczeństwo

Nie możemy monitorować całego PlayStation Network i nie zobowiązujemy się do tego. Zastrzegamy sobie jednak prawo według naszego wyłącznego uznania do monitorowania i rejestrowania twojej aktywności i komunikacji online w całym serwisie PlayStation Network oraz do usuwania i/lub kasowania wszelkiej zawartości.

Możemy wykorzystywać połączone dane, które zgromadziliśmy (w tym informacje takie jak zawartość twoich komunikacji głosowych i tekstowych, czas i lokalizację twojej działalności oraz identyfikator konta PlayStation Network, dane dotyczące konta i adres internetowy IP) w celu wykrywania naruszeń i egzekwowania naszych Warunków korzystania z usługi PlayStation Network, Warunków korzystania z oprogramowania, Umów Licencyjnych dotyczących Oprogramowania Systemu, wszelkich innych warunków świadczenia usług, na które wyraziłeś zgodę oraz wszelkich regulaminów lub kodeksów postępowania dotyczących korzystania z PlayStation Network. Działania egzekucyjne, jakie możemy podjąć obejmują zawieszanie lub banowanie kont i/lub urządzeń.

Sprawy prawne i zapewnienie zgodności

Możemy wykorzystywać połączone dane przez nas zgromadzone do celów kontroli, zapewnienia zgodności i prawnych (na przykład w celu wystosowania lub obrony roszczeń, lub czynności wymaganych przez przepisy prawa).

Marketing i reklama

Możemy indywidualnie kierować i personalizować nasze komunikaty marketingowe, rekomendacje zakupów i reklamy, które wyświetlamy na naszych lub partnerów będących stroną trzecią witrynach internetowych i usługach na podstawie zgromadzonych przez nas danych o tobie.

Możesz zauważyć tę personalizację podczas odwiedzania PlayStation Store (czy to poprzez konsolę, witrynę lub grę), kiedy wysyłamy ci komunikaty marketingowe lub kiedy odwiedzasz nasze i stron trzecich (takie jak na przykład witryny społecznościowe) witryny internetowe, zawierające zakupy, zalecenia lub reklamy (np. możesz zobaczyć reklamy gry podobnej do ostatnio przez ciebie granej lub produktu, który ostatnio oglądałeś na jednej z naszych witryn internetowych lub PlayStation Store).

Możesz zdecydować, czy pozwalasz nam na wykorzystywanie połączonych danych, aby spersonalizować i ukierunkować nasze reklamy i/lub nasz Store i rekomendacje zakupu produktów i usług za pośrednictwem Spersonalizowanych Ustawień Konta [Account Personalisation Settings] w sposób następujący:

Do pewnego stopnia zawsze będziemy dostosowywać to, co widzisz (np. aby uniknąć wyświetlania zawartości kupionej już przez ciebie w naszym Store). Komunikaty marketingowe – w tym rekomendacje – mogą nadal być spersonalizowane, jeśli zdecydujesz się je otrzymywać (patrz poniżej). Niektóre starsze urządzenia (np. PS3/Vita), aplikacje i gry mogą nadal wykazywać pewien stopień komercyjnego spersonalizowania.

Możesz również zadecydować, czy chcesz otrzymywać od nas spersonalizowane i ukierunkowane e-maile marketingowe dotyczące PlayStation i Sony. Jeśli później zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas spersonalizowanych e-maili, możesz wyłączyć komunikaty marketingowe:

Będziemy dążyć do realizacji twojego żądania tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe i w każdym przypadku podczas 28 dni. Zwracamy uwagę, że nadal będziemy przysyłali ci ważne e-maile dotyczące twojego konta, nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania e-maili marketingowych.

Jeśli zdecydujesz się nie pozwalać nam na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne w celu świadczenia naszych serwisów internetowych, również ograniczy to rozpoznawanie twoich wizyt na naszych witrynach, a także ukierunkowywanie i personalizowanie reklam i komercyjnych rekomendacji wyświetlanych na owych witrynach. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies i sposobu ich kontrolowania podczas korzystania z naszych witryn internetowych, można znaleźć na witrynie PlayStation dotyczącej plików cookies pod adresem: www.playstation.com/legal/cookies.

Dzielenie się i przekazywanie danych

Z kim i gdzie dzielimy się danymi

W niniejszej części wyjaśniamy, w jaki sposób możemy dzielić się zgromadzonymi przez nas połączonymi danymi z będącymi stroną trzecią sprzedawcami i partnerami, którzy świadczą usługi lub dostarczają gry i aplikacje używane przez ciebie w PlayStation Network.

Usługi

Możemy dzielić się zgromadzonymi przez nas połączonymi danymi z będącymi stroną trzecią sprzedawcami i partnerami, świadczącymi dla nas usługi lub dostarczającymi gry i aplikacje w PlayStation Network, z których korzystasz. Na przykład możemy dzielić się twoimi danymi płatniczymi z bankami, i innymi organizacjami finansowymi oraz przeciwdziałającymi oszustwom w celu zakończenia zakupu, otrzymania płatności, przeprowadzania kontroli kredytowej oraz przeciwdziałania oszustwom.

Jeśli korzystasz z gier lub aplikacji stron trzecich za pośrednictwem PlayStation Network, lub logowania się do aplikacji i witryn internetowych stron trzecich za pomocą konta PlayStation Network, takich jak wydawców gier będących stronami trzecimi, serwisów społecznościowych i witryn konsolidacji gier, możemy udostępnić tym stronom trzecim dostęp do niektórych twoich danych konta PlayStation Network (takich jakidentyfikator konta, identyfikator internetowy PlayStation Network, kraj, płeć, wiek oraz listy znajomych i listy zablokowanych), dzięki czemu mogą działać oraz poprawiać swoje usługi i witryny internetowe.

Po zalogowaniu się na swoje konto PlayStation Network w celu uzyskania dostępu do usługi strony trzeciej podajesz nam swoje dane, a my potwierdzamy stronie trzeciej twoją tożsamość, ale nigdy nie dzielimy się twoim hasłem dostępu lub kodem dostępu.

Gdy te strony trzecie uzyskują dostęp do twoich informacji lub po połączeniu twojego konta PlayStation Network z kontem strony trzeciej, powinni cię poinformować o wykorzystaniu przez nich twoich danych do jakichkolwiek innych celów oraz tam, gdzie wymagają tego przepisy uzyskać twoją uprzednią zgodę. Takie przetwarzanie informacji przez strony trzecie będzie objęte ich zawiadomieniami, polityką i zgodami, a nie ninejszą Polityką Prywtaności.

Inni użytkownicy

Podczas tworzenia konta PlayStation Network, pewne informacje będą stanowiły część twojego profilu publicznego, a my udostępnimy go wszystkim kontom na PlayStation Network oraz w internecie za pośrednictwem PlayStation.com i witryn do gier prowadzonych przez strony trzecie. Będzie to obejmowało:

Możesz również zadecydować, czy dzielić się innymi informacjami za pośrednictwem ustawienia konta społecznościowego [Account Social Settings], takimi jak:

Pamiętaj, że każdy, kto widzi twoje informacje, będzie mógł się podzielić nimi z innymi, na przykład udostępniając wideo z rozgrywania gry, w której uczestniczysz. Niektóre urządzenia umożliwiają użytkownikom nagrywanie, przesyłanie strumieniowe i załadowywanie działalności online takich, jak rozgrywki gier, co oznacza, że mogą one być rozpowszechniane poza PlayStation Network bez twojej wiedzy, co oznacza, że ty i my nie mamy nad tym kontroli.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie zawartości dzielone przez ciebie na forach, w społecznościach, na czatach i systemach przekazywania komunikatów, a ta zawartość będzie dostępna dla innych.

Zalecamy uważnie przyjrzeć się, z kim dzielisz swoje informacje. Unikaj dzielenia się informacjami kontaktowymi z innymi osobami.

Bezpieczeństwo i oszustwa

Możemy dzielić się ograniczonymi informacjami na twój temat z partnerami będącymi stroną trzecią, do których należą m.in.:

Sprawy prawne i korporacyjne

Możemy dzielić się połączonymi danymi zgromadzonymi przez nas:

Władze rządowe

Możemy dzielić się informacjami na twój temat z policją i innymi władzami rządowymi, jeśli uważamy, że jest to w uzasadniony sposób niezbędne do przestrzegania prawa, regulaminu lub procedury prawnej, w celu wykrycia, ochrony o zapewnienia bezpieczeństwa każdej osoby, jej mienia lub jej praw oraz przeciwdziałania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa i zgłaszania działalności przestępczej. Większość przypadków, w których dzieliliśmy się informacjami z policją i władzami rządowymi dotyczy ich dochodzeń w sprawach kradzieży urządzeń lub nieuprawnionego korzystania z metod płatności. W niewielkiej liczbie przypadków dostarczyliśmy również informacji w odniesieniu do śledztw dotyczących zwalczania korupcji lub bardziej poważnych śledztw w sprawach karnych.

Transfery międzynarodowe

Twoje informacje mogą być przetwarzane, przechowywane i przekazywane do celów przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności poza kraj twojego pobytu i poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w którym się znajdujemy, takich jak Stany Zjednoczone lub Japonia. Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w w twoim kraju lub EOG i możesz mieć mniej praw ustawowych w odniesieniu do swoich informacji. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia przy przekazywaniu twoich danych poza terytorium twojego kraju i EOG, w tym za pomocą instrumentu Privacy Shield lub Klauzuli Wzorcowych, lub innych zgodnych z prawem mechanizmów, lub w inny sposób zapewniając, że przekazanie następuje tylko wtedy, gdy jest dozwolone przez odpowiednie ustawodawstwo.

Obsługa danych i twoje opcje

Jak przechowujemy twoje dane oraz twoje prawa

Przechowywanie

Przechowujemy dane zgromadzone przez nas o tobie tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, zachowamy informacje związane z twoim kontem lub urządzeniem do czasu zamknięcia przez ciebie konta. Pamiętaj jednak, że nawet po zamknięciu konta dane, zebrane o tobie nadal mogą być przechowywane ze względów prawnych, księgowych, ciągłości biznesowej (kopie zapasowe), przeciwdziałania oszustwom czy społecznościowych.

Bezpieczeństwo

Dostęp do twojego urządzenia PlayStation może być zwykle ograniczony przez ustanowienie kodu dostępu. Dostęp do twojego konta w PlayStation Network jest ograniczony przez ustawione przez ciebie hasło. Zalecamy korzystanie z ulepszonych mechanizmów kontroli dostępu do konta, takich jak dostarczona przez nas weryfikacja dwuetapowa.

Prosimy o odwiedzenie strony: www.playstation.com i/lub skontaktowanie się z działem obsługi PlayStation Help and Support w razie potrzeby pomocy w ograniczeniu dostępu do swoich urządzeń, lub kont.

Prosimy bezpiecznie przechowywać hasła i kody dostępu do swoich urządzeń i kont i nie ujawniać ich nikomu innemu. Należy rozważyć automatyczne wyłączanie ustawień automatycznego logowania do konta i włączenie ustawienia wymagającego wprowadzenia hasła przed dokonaniem zakupu, szczególnie jeśli urządzenie PlayStation jest udostępniane innym osobom. Należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi PlayStation Help and Support (lub innym zespołem ds. obsługi klienta), jeśli dowiesz się o nieupoważnionym użyciu twojego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Dane osobowe dzieci

Aby utworzyć konto PlayStation Network do PlayStation, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jednak jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, możesz tworzyć konta (lub potwierdzać utworzenie konta zainicjowanego przez dziecko) na swoim koncie PlayStation Network, aby twoje dzieci w wieku od 7 do 17 lat miały dostęp do PlayStation Network i niektórych usług. Jeśli to zrobisz, będziemy przetwarzali dane twojego dziecka zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Możesz mieć dostęp do pewnych informacji dotyczących kont utworzonych dla twoich dzieci, w tym szczegółów transakcji i komunikatów na koncie, i powinieneś uświadomić dzieciom, że możesz zobaczyć te informacje o ich aktywności.

Możesz użyć funkcji kontroli rodzicielskiej, aby dostosować korzystanie dziecka z konta w PlayStation Network (np. uniemożliwić rozmawianie przez internet). Więcej informacji można uzyskać w części dla rodziców („Parents") na PlayStation.com.

Twoje opcje i prawa

Jeśli jesteś użytkownikiem naszych usług możesz uzyskać dostęp, poprawiać i zmieniać niektóre z danych osobowych, które nam podałeś za pośrednictwem obszaru zarządzania kontem PlayStation Network Account Management.

Możesz wybrać:

Możesz wybrać czy ograniczyć zbieranie przez nas danych z twojego PlayStation 4 lub aplikacji PlayStation tylko do Danych Usługowych, które są niezbędne dla świadczenia usług online, z których korzytasz, lub pozwolić nam również na zbieranie Dodatkowych Danych o tym, jak ustawiasz lub używasz urządzenia lub aplikacji. Podobne ustawienia dla naszych witryn można znaleźć poprzez linki dotyczące prywatności lub plików cookies na dole każdej strony.

Masz również prawo poprosić o kopię, poprawkę, usunięcie lub zablokowanie danych osobowych oraz do wniesienia zażalenia w sprawie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach. Możesz skorzystać z tych uprawnień poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem informacji zawartych w części „O nas oraz o skargach i zażaleniach" niniejszej Polityki Prywatności.

Możesz zamknąć swoje konto PlayStation Network, kontaktując się z działem obsługi PlayStation Help & Support. Pamiętaj, żeto nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek konta na inne usługi Sony, nawet jeśli korzystałeś z usługi za pomocą konta utworzonego w PlayStation Network (trzeba będzie zamknąć te konta oddzielnie) – aby uzyskać więcej informacji, patrz: https://www.sony.co.uk/mysony# lub https://account.sonymobile.com#/signup/learnmore.

Skargi i zażalenia

Jeśli masz obawy dotyczące obsługiwania przez nas twoich danych osobowych, w pierwszej kolejności prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy postarali się rozwiązać problem, korzystając z informacji zawartych w części „O nas i o tej polityce" niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli jednak uważasz, że nie rozwiązaliśmy twojej kwestii i że nie spełniamy naszych prawnych obowiązków, możesz zgłosić sprawę do lokalnego organu regulacyjnego w zakresie ochrony danych lub Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioners Office – „ICO") w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na temat zgłaszania obaw do ICO znajduje się na stronie: https://ico.org.uk.