SERVICEBETINGELSER FOR PSN

PlayStation Network ("PSN") leveres af Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med firmaregistreringsnr. 06020283 ("SIENE"). Disse servicebetingelser regulerer din brug af PSN. Du kan bruge PSN, så længe:

(i) Du have en Sony Entertainment Network-konto ("Konto")
Du skal være mindst 7 år gammel for at have en konto. Hvis du er 7 år eller mere, men under 18 år gammel, må du kun have en konto med adgang til PSN, hvis din forælder eller værge har hjulpet dig med og givet sit samtykke til at lave kontoen. Hvis du er forælder eller værge, er dit ansvar for dine umyndige familiemedlemmer forklaret herunder. Bemærk: På PS3, PS Vita og PSP vil du se henvisninger til en hovedkonto (det vil sige konti, der kun kan benyttes af brugere, som er 18 år eller ældre) og til underkonti (beregnet til brugere, som er 7 til 17 år gamle og styret af hovedkontoholderen). Når der i disse servicebetingelser henvises til "umyndige familiemedlemmer", betyder det også "underkonti".

(ii) Du overholder alle gældende betingelser
Hvis du ikke overholder disse servicebetingelser, deriblandt eventuelle ekstra betingelser (se herunder), kan vi træffe foranstaltninger som forklaret herunder, deriblandt at blokere dig fra PSN. Hvis du bliver blokeret, vil du ikke kunne bruge de tjenester og/eller produkter, du har betalt for, og du vil ikke modtage refusion.

Læs venligst disse ydelsesbetingelser grundigt, inden du accepterer dem. Hvis der er betingelser, som du ikke forstår, bedes du tale med kundeservice, inden du accepterer disse ydelsesbetingelser (find vores kontaktoplysninger https://www.playstation.com/da-dk/get-help/contact-us/).

Senest opdateret: Oktober 2017 (versionsnummer 9.0)

Indhold
1. PSN-konti
2. Ekstra gældende betingelser
3. Dit ansvar for din konto
4. Dit ansvar for dine umyndige familiemedlemmer
5. Retningslinjer for opførsel
6. PSN-wallet og tilføjelse af beløb
7. Køb af produkter
8. Forudbestillinger
9. Værdikuponkoder
10. Abonnementer
11. Brugsbegrænsninger (kendt som DRM)
12. PlayStation Video og dets brugsbegrænsninger
13. Intellektuel ejendomsret (deriblandt piratkopieret software)
14. Brug af dine personlige oplysninger
15. Software-opdateringer og hvordan de kan påvirke dig
16. Vedligeholdelse eller lukning af PSN
17. Lukning af din konto
18. Beskyttelse af PSN (deriblandt manglende overholdelse af disse servicebetingelser)
19. Dine rettigheder og vores ansvarsbegrænsninger
20. Ændringer i vores kontrakter med dig og vores ret til at tildele vores kontrakter med dig til andre
21. Gældende lovgivning, retskredse og tredjepartsrettigheder
22. Vores selskab og kontaktoplysninger

1. PSN-konti

En konto giver dig adgang til et bredt udvalg af onlinetjenester og digitalt indhold, både uden ekstra omkostninger og mod betaling, deriblandt PSN, PlayStation®Store, en online-wallet (beskrevet herunder), virtuelle fællesskaber (hvor du kan møde, kommunikere med og spille mod og med andre brugere), software, opdateringer, firmware, fejlrettelser, nye udgivelser, spil og onlinespil, musik, film, abonnementer og meget mere, der til sammen beskrives som "produkter".

Produkter varierer i forhold til den enhed, du benytter, og visse produkter vil muligvis ikke være tilgængelige eller understøttede i dit land eller på dit foretrukne sprog.

2. Ekstra gældende betingelser

Ud over disse servicebetingelser skal du acceptere og overholde:
(i) Fortrolighedspolitikken for PlayStation
(ii) Systemsoftware-licensen til det PlayStation-system, du benytter (hvis tilgængelig)
(iii) Brugsbetingelserne for softwaren (hvis du bruger software på et PlayStation®-system)
(iv) Brugsbegrænsninger for video (hvis du benytter PlayStaion Video)
(v) Betingelser og vilkår for Cross-Buy-indhold (hvis du benytter Cross-Buy-indhold)
(vi) Betingelser og vilkår for kuponkoder (hvis du benytter kuponkoder); og
(vii) Betingelser for brug af hjemmesiden (hvis du bruger www.playstation.com)

Du kan til hver en tid finde disse dokumenter på www.playstation.com/da-dk/legal/PSNTerms/, www.playstation.com/da-dk/legal/cross-buy-content-terms-and-conditions og https://www.playstation.com/en-gb/legal/website-terms-of-use/.

Din adgang til visse produkter kan også være afhængig af din accept af yderligere betingelser fra os eller tredjeparter. Manglende overholdelse af de ekstra betingelser, der omtales i disse afsnit, vil en overtrædelse af disse servicebetingelser.

3. Dit ansvar for din konto

Du skal give os sandfærdige og præcise oplysninger under oprettelsen af din konto og holde dem opdateret under Kontohåndtering.

Find på en "stærk" adgangskode til din konto, som ikke er magen til de adgangskoder, du bruger til dine andre onlinetjenester. Hvis du logger ind på din konto fra et andet system, der kan tilgås af andre, skal du sikre dig, at du er logget ud af din konto efter hver session, eller hvis du bruger et PS4-system, skal du vælge et kodeord ved at gå ind i [Settings] > [Login Settings] ([Indstillinger] > [Indstillinger for login]), så andre ikke kan logge ind på samme PS4-system med din profil.

Du er ansvarlig for at beskytte din konto og dit kodeord samt for at begrænse adgangen til dit system og din konto. Som følge heraf skal du sørge for at holde dine kontooplysninger hemmelige, såsom dit konto-id og kodeord (og kodeordet til dit PS4-system, hvis der er et), og ikke lade andre brugere benytte sig af din konto. Du forpligter dig til at kontakte os øjeblikkeligt, hvis du har grund til at tro, at din kontosikkerhed er i fare, fx hvis du tror, at andre har fået kendskab til dit kodeord, eller hvis dit kodeord bliver, eller sandsynligvis vil blive, anvendt uden din tilladelse.

Du er ansvarlig for al brug af din konto, inklusive alle køb og al online adfærd (undtagen hvor sådan brug skyldes vores fejl). I særdeleshed er du ansvarlig for uautoriseret brug af din konto som følge af ikke at kunne sikre dine oplysninger.

Hvis du mener, at du har været udsat for en forbrydelse i forbindelse med PSN (heriblandt aktiviteter på din konto, der er fundet sted uden din tilladelse), skal du kontakte ordensmagten og kundeservice med det samme.

4. Dit ansvar for dine umyndige familiemedlemmer

Du skal være mindst 18 år gammel for at oprette en konto. Hvis du mere end 18 år gammel og er forælder eller værge, kan du oprette konti med adgang til PSN for op til 6 familiemedlemmer, herunder børn i alderen 7 til 17 (det er ikke tilladt for børn under 7 år at bruge PSN). Hver af dine børn skal have deres egen konto. Klik her for mere information om familiekonti: https://www.playstation.com/get-help/help-library/my-account/parental-controls/family-accounts.html.

For alle dine umyndige familiemedlemmer:
(i) Du skal sikre dig, at de umyndige familiemedlemmer overholder disse servicebetingelser og holder deres kontooplysninger hemmelige for alle (deriblandt deres venner). Dette omfatter adgangskoden til deres underkonto (samt adgangskoden til dit PlayStation®4-system, hvis tilgængelig)-.
(ii) Du er ansvarlig for al dine familiemedlemmers brug, heriblandt alle køb og opførsel online.
(iii) Vi er ikke ansvarlige for uautoriseret brug eller deling af dine underkonti.
(iv) Du accepterer, at vi kan fratrække beløb fra din PSN-wallet for køb foretaget af dine familiemedlemmer.
(v) Du, eller et andet familiemedlem, som du udnævner som værge i dine kontoindstillinger, kan benytte forældrekontrol til at begrænse en række aktiviteter og indhold for dine umyndige familiemedlemmer, herunder forhindre dine umyndige familiemedlemmer i at foretage købe eller angive en maksimal forbrugsgrænse. Når du udnævner et voksent familiemedlem til at være værge for et umyndigt familiemedlem, så giver du dit samtykke til, at det voksne familiemedlem kan justere de indstillinger for forældrekontrol, du har lavet for det umyndige familiemedlem (herunder indstillinger for, hvor højt et beløb det umyndige familiemedlem kan bruge fra din PSN-wallet). Bemærk: Du bliver ikke underrettet om eventuelle ændringer i forældrekontrollen for det umyndige familiemedlem, som en udnævnt værge foretager. Du kan finde yderligere oplysninger om forældrekontrol på: www.playstation.com/safety.
(vi) Hvis der ikke er et tilstrækkeligt beløb i din wallet til, at et umyndigt familiemedlem kan foretage et køb, skal du tilføje beløbet manuelt, eftersom din wallet ikke bliver fyldt op automatisk for at gennemføre køb, der foretages af dine umyndige familiemedlemmer
(vii) Umyndige familiemedlemmer kan ikke købe eller tilgå produkter, der er mærket højere end den registrerede alder. Dette gælder også, hvis det umyndige familiemedlem har eller kan bruge et PlayStation®Plus-abonnement.
(viii) Ikke alle produkter, der er tilgængelige via PSN, er aldersmærket, og at visse af dem indeholder voksent sprog og indhold. Vi kan ikke kontrollere andre brugeres opførsel, og dine umyndige familiemedlemmer kan modtage kommunikation fra andre PSN-brugere, som du ikke modtager.

Vi anbefaler, at du overvåger dit barns brug af PSN.

5. Retningslinjer for opførsel

Du og dine umyndige familiemedlemmer skal opføre jer ordentligt og respektfuldt og udvise hensyn samt overholde loven, når I interagerer med os og andre brugere (som kan være børn). Dette omfatter din brug af alle delings- og kommunikationsfunktioner, der er tilgængelige via PSN, og som lader dig dele beskeder, kommentarer, billeder, fotografier, film, spilindhold, spilfilm og andre former for materialer og information, heriblandt i din kommunikation med vores kundeservice og andre ansatte og repræsentanter via e-mail, telefon og andre former for kommunikation.

For eksempel:
Du må ikke dele noget, der er vulgært, og du må ikke bruge fællesskabsfunktioner med henblik på at skade eller gøre andre kede af det
Du må ikke dele noget, der er nedsættende eller anstødeligt (deriblandt alt, der er racemæssigt, etnisk, religiøst eller seksuelt anstødeligt);
Du må ikke bruge eller opfordre til hadsk tale, voldelig adfærd eller ulovlige stoffer;
Du må ikke true med vold eller promovere vold, heriblandt at true med eller promovere terrorisme
Du må ikke forstyrre, true eller chikanere samt foregive at være eller forfølge andre;
Du må ikke spamme eller videresende anbefalinger / tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse;
Du må ikke snyde, udnytte fejl, svagheder eller uforsætlige mekanikker i spilsoftwaren eller PSN eller nogen af dets produkter for at opnå unfair fordele;
Du må ikke dele, bytte, phishe efter eller høste kontooplysninger;
Du må ikke bruge eller tilknytte PSN eller nogen af dets produkter til nogen former for kommercielle aktiviteter;
Du må ikke opføre dig på en måde, der krænker privatlivets fred eller intellektuel ejendomsret;
Du må ikke udføre, eller foresøge at eller true med at udføre, nogen aktiviteter, der er i uoverensstemmelse med disse servicebetingelser eller gældende lovgivning; og
Du skal altid bruge fornuft og udvise gode manerer.

6. PSN-wallet og tilføjelse af beløb

Din konto er tilknyttet din PSN-wallet, hvis du befinder dig i et land, der har PlayStation®Store. For at se om der er PlayStation®Store i dit land, skal du gå ind på https://status.playstation.com. Vær opmærksom på, at:

(i) De godkendte metoder for tilføjelse af betalingsmidler til din PSN-wallet kan variere fra land til land, og vi kan ændre de tilgængelige betalingsmetoder når som helst. Når du beder os om at tilføje betalingsmidler til din wallet, køber du en tjeneste, der leveres til dig direkte, og du har derfor ingen fortrydelsesret eller ret til refusion.
(ii) Vi kan afslå din anmodning om at registrere en betalingsmetode (fx et kredit- eller betalingskort) for din konto og/eller anmodninger om at tilføje beløb til din PSN-wallet, hvis vi har mistanke om svindel, at din betalingsudbyder ikke godkender transaktionen eller af andre årsager.
(iii) Dine betalingsoplysninger (eksklusive dit korts trecifrede sikkerhedsnummer, hvis du bruger et betalingskort) bliver opbevaret til din fremtidige brug, med mindre du sletter dem via dine kontoindstillinger.
(iv) Vi kan angive et minimal genopfyldningsbeløb for din PSN-wallet. Din betalingsudbyder kan også begrænse det maksimal beløb, du kan tilføje til din PSN-wallet på ad gangen.
(v) Du kan kun have et vist maksimalbeløb på din Konto ad gangen, hvilket afspejles af det beløb, du er i stand til at tilføje.
(vi) Når vi har modtaget din anmodning om at overføre betalingsmidler til din PSN-wallet (heriblandt når vi bruger din registrerede betalingsmetode til automatisk at tilføje midler til din wallet med minimumsbeløbet for at foretage dit køb eller minimumsbeløbet for påfyldning, hvis dette er større) er der indgået en kontrakt mellem dig i overensstemmelse med disse servicebetingelser.
(vii) Din bestilling af beløb er gennemført, så snart vi gør dem tilgængelige i din PSN-wallet.
(viii) Du indvilger udtrykkeligt i, at vi kan gøre alle de tilføjede beløb tilgængelige for dig øjeblikkeligt efter, at vi har modtaget din betaling, samt at du, når de bliver tilgængelige, ikke vil have ret til at annullere eller til fortrydelsesret, såfremt lovgivningen tillader det.
(ix) Du skal bruge beløb inden for 24 måneder, efter at de er blevet tilføjet til din PSN-wallet.
(x) PSN fungerer ikke som en bank, og din PSN-wallet er ikke en bankkonto.
(xi) Beløb i din PSN-wallet har ingen værdi uden for PSN, kan kun bruges til at købe vores produkter, kan ikke indløses for kontanter, er ikke din personlige ejendom og kan ikke overføres til andre.
(xii) Vi refunderer beløb, du har tiføjet til din PSN-wallet, hvis (i) vi permanent lukker PSN (i henhold til afsnit 16); (ii) din konto lukkes som følge af en ændring af disse ydelsesbetingelser eller betingelser for brug af software (i henhold til afsnit 20); eller (iii) hvis loven kræver det.

Charge back
Hvis overførsel af betalingsmidler til din wallet annulleres af din betalingsudbyder (fx din bank, kreditinstitut eller PayPal), også kaldet "charge back", skylder du os et beløb, som er lig størrelsen på overførslen. Vi suspenderer din adgang til PSN via din konto eller dit system, indtil gælden er tilbagebetalt. Vi forbeholder os retten til at trække beløb fra din PSN-wallet til at dække beløb, du skylder os.

Mobile genopfyldninger
Hvis du har valgt at overføre beløb til din wallet via en mobil betalingsmetode, vil du blive opkrævet via din mobiltelefon-udbyder. Standardtakster for beskeder kan også ændres af din mobilnetværksudbyder. Bemærk, at din aftale om at betale os for at fylde din wallet op er forskellig fra og uafhængig af din forpligtelse til at betale din mobiltelefonudbyder. Hvis du ikke betaler din mobiludbyder, kan vi suspendere din konto og enten selv eller via tredjepart tage skridt til at opkræve betaling fra dig. Særligt for jer i Tyskland: Når I har fyldt jeres wallet med den mobile mulighed, vil jeres gæld til os blive overdraget til tredjepart og derfra til jeres mobiludbyder, som vil trække beløbet via jeres næste mobilregning.

7. Køb af produkter

Når du eller dine umyndige familiemedlemmer køber eller forudbestiller produkter fra PlayStation®Store via beløb i din PSN-wallet, deriblandt abonnementer, lægger du en bestilling hos os. Dette gælder også, når du tilgår PlayStation®Store via en tredjeparts spil eller webside.

Du indvilger i, at vi kan opkræve betalingsmidler fra din PSN-wallet for at betale for alle bestillinger, der bliver lagt via din konto (herunder ordrer placeret af dine umyndige familiemedlemmer). Priser kan ændres, og kampagnetilbud kan trækkes tilbage når som helst. Du skal sikre dig, at både du og dine umyndige familiemedlemmer forstår og accepterer pris, aldersmærkning, kompatibilitet og produktoplysninger, der bliver vist for produkter, før der lægges en bestilling. Disse oplysninger vil muligvis ikke være tilgængelige på dit foretrukne sprog. Hvis du har opklarende spørgsmål til disse oplysninger, heriblandt i forbindelse med oplysninger, der ikke er tilgængelige på dit sprog, bedes du kontakte vores kundeservice.

Når du lægger en bestilling:
(i) Alle køb foretages i den valuta og til den pris, der vises, når du lægger din bestilling, og indeholder alle indirekte skatter. Du skal selv betale eventuelle importafgifter og –skatter og bank- og kortgebyrer, som måtte være gældende.
(ii) Vi kan vælge ikke at acceptere din bestilling af en hvilken som helst årsag (deriblandt prisfejl).
(iii) Din bestilling er først accepteret, når vi enten: (a) sender en e-mail-bekræftelse til den e-mail, der er registreret til din konto (og dit umyndige familiemedlems konto, hvis det er via den, bestillingen er lagt), eller (b) når vi gør det muligt for dig at tage produktet (eller dele af produktet) i brug gennem download eller streaming.
(iv) Når vi har accepteret en bestilling foretaget via din konto eller dit umyndige familiemedlems konto, indgås der en kontrakt mellem dig og os for din bestilling i henhold til disse servicebetingelser.
(v) Hvis vi ikke accepterer din bestilling, vil eventuelle beløb fratrukket fra din PSN-wallet blive refunderet til din PSN-wallet.
(vi) For alle ordrer undtagen fornyelser af abonnementer og forudbestillinger via en betal senere-model (se flere oplysninger i afsnit 8): Hvis ikke du har et tilstrækkeligt beløb i din PSN-wallet, vil vi bruge din registrerede betalingsmetode (hvis der er en) for automatisk at tilføje beløb til din wallet med det minimumsbeløb, der er påkrævet for at gennemføre dit køb (eller det minimale genopfyldningsbeløb, hvis der kræves mere). Dette gælder ikke for køb foretaget af umyndige familiemedlemmer.
(vii) I henhold til afsnit 12 vil produkterne, du har købt, være tilgængelige for dig til download eller stream (hvis gældende) i en rimelig periode.
(viii) Du køber en licens til brug af produkterne i henhold til afsnit 13. Ud over denne licens, har du ingen ejendomsret eller proprietært ejerskab over og ingen økonomiske eller monetære interesser i de produkter, du køber.

Annulleringsrettigheder
(ix) Køb kan ikke refunderes, undtagen som anført i disse servicebetingelser for de på skrivende tidspunkt aktuelle annulleringsrettigheder i PlayStation®Store på www.playstation.com/store-cancellation-policy, eller hvis loven påbyder det.

Køb i appen
Vær venligst opmærksom på, at hvis du eller dine umyndige familiemedlemmer køber eller downloader produkter, deriblandt produkter, der kan bruges uden ekstra omkostninger, kan det omfatte muligheder for køb af yderligere produkter i apperne ved hjælp af din PSN-wallet. Du indvilger i at betale for alle køb, der foretages.

PSN-funktioner
Vi kan til hver en tid vælge at fjerne en funktion fra PSN. Hvis vi gør dette, vil vi bestræbe os på at give dig rimeligt varsel. Dertil kommer, at udgiverne af produkter med online-funktioner, som vi sælger, kan vælge at permanent lukke for servere og support af online-spil eller at fjerne funktioner fra online-spil. Hvis udgiveren er en virksomhed, der er tilknyttet os, så vil vi bestræbe os på at give rimeligt varsel om dette. Hvis udgiveren er en tredjepart, beder vi dem om at gøre det samme. Produkter, der bruges online, kan muligvis ikke anvendes, når PSN-funktionerne er væk, eller serverne er lukkede. Der gives ikke tilbagebetaling for dette. Adgang til multiplayer-onlinespil på PS4 er kun tilgængelig, hvis du er PlayStation®Plus-abonnent, med mindre det er multiplayer-onlinespil gennem PlayStation™Now eller visse free-to-play-spil.

Virtuel valuta
De produkter, du kan købe i PlayStation®Store eller optjene i spillet, omfatter fiktive valutaer til brug i specifikke spil og apper ("Virtuelle valutaer"). Du accepterer ikke at være involveret i salg, køb, overførsel eller brug af virtuelle valutaer uden for spillet eller appen, som de er købt i, og du vil ikke bytte eller indløse virtuelle valutaer for penge eller penge af tilsvarende værdi. Som resultat heraf anerkender du, at virtuel valuta ikke har nogen værdi i den virkelige verden. Virtuelle valutaer kan udløbe og vil ikke kunne bruges, når PSN-funktioner trækkes tilbage, og vil ikke blive refunderet.

8. Forudbestillinger

Du accepterer, at vi kan trække prisen på forudbestillinger af digitalt indhold via Betal nu-modellen fra din wallet på den betalingsdato, der vises, når du foretager din forudbestilling (såfremt vi accepterer denne).

Vi kan annullere din forudbestilling frem til udgivelsestidspunktet. Du kan annullere din forudbestilling og få en refundering i overensstemmelse med annulleringsrettighederne i PlayStation®Store, som findes på www.playstation.com/store-cancellation-policy. Hvis du annullerer din forudbestilling, er du ikke længere berettiget til evt. kampagneprodukter for den givne forudbestilling.

9. Værdikuponkoder

Medmindre andet er angivet, kan du kun bruge værdikuponkoder én gang via en enkelt Konto, og de kan i henhold til gældende lovgivning ikke refunderes eller indløses, overføres eller ombyttes til penge eller kredit (omend du gerne må give en værdikuponkode, du har købt, til en anden i gave). Brugen af værdikuponkoder er underlagt ydelsesbetingelser begrænsninger der oplyses på værdikuponkoden, samt betingelser på www.playstation.com/da-dk/legal/sen-voucher-code-terms-and-conditions..

10. Abonnementer

Når du køber et betalingsabonnement, indløser en værdikuponkode eller bruger en prøve-abonnementsperiode på tjenester via PSN:
(i) Du bliver løbende tilbudt betalte abonnementer og prøveabonnementer med specifikke, faste faktureringsperioder, som forklares før dit køb eller brug.
(ii) Når du køber et abonnement, slår vi "Automatisk pengetilføjelse" i dine kontoindstillinger til. Det betyder, at hvis du ikke har nok midler i din PSN-wallet til at betale for dit faste abonnement, så vil det skyldige beløb blive betalt med den betalingsmetode, som er knyttet til din konto (hvis der er tilknyttet en betalingsmetode), med mindre du slår "Automatisk pengetilføjelse" fra. Det gælder ikke køb foretaget af umyndige familiemedlemmer. Du kan til enhver tid slå "Automatisk pengetilføjelse" fra ved at gå ind på din side med kontoindstillinger.
(iii) Ved afslutningen af hver faktureringsperiode trækkes abonnementsbeløbet fra din PSN-wallet for den næste periode medmindre:
a. du annullerer abonnementet før den aktive faktureringsperiodes afslutning ved at slå [Auto-renew] ([Automatisk fornyelse] "Fra" (læs mere på: www.playstation.com/da-dk/store-cancellation-policy);
b. du ikke har et tilstrækkeligt beløb i din wallet, og "Automatisk pengetilføjelse" er indstillet til "Fra", eller du ikke har en registreret betalingsmetode; eller
c. vi ophæver dit abonnement af en hvilken som helst årsag. for eksempel hvis vi hæver abonnementsbeløbet.
Dette sker ved afslutningen af alle prøveversioner uden ekstra omkostninger, der bliver til betalingsabonnementer, medmindre du opsiger dem før prøveperiodens afslutning.
(iv) Hvis din betaling for et abonnement ikke lykkes, kan vi forsøge at gennemføre betalingen for dig i de følgende dage, og du vil i den periode have mulighed for at tilgå abonnementstjenesten. Faktureringsperioden for dit abonnement vil ikke blive ændret, og hvis et nyt forsøg på at gennemføre betalingen lykkes, vil dine efterfølgende, faste betalingsdatoer forblive de samme, som hvis dit første forsøg på at gennemføre betalingen var lykkedes.
(v) Prisen forbliver den samme for dit abonnement, med mindre vi giver dig besked på forhånd via den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto, hvor du får mulighed for at annullere dit abonnement, inden prisstigningen træder i kraft.
(vi) Hvis du allerede har et betalings- eller prøveabonnement og køber et andet abonnement på den samme tjeneste, vil dit nuværende abonnement ikke blive fornyet ved den aktive abonnementsperiodes slutning, og det nye abonnement vil gå i gang.
(vii) Når dit abonnement er ophørt, vil du muligvis ikke længere have adgang til eller mulighed for at bruge alle produkterne, du har downloadet via dit abonnement.

Udvalget af produkter i et abonnementet kan variere under dit abonnement, og nogle af produkterne vil måske blive separat tilgængelige for ikke-abonnenter. Du vil muligvis ikke have adgang til alle produkterne i pakken på grund af geografiske og aldersbegrænsninger.

11. Brugsbegrænsninger

Visse af de produkter, der er tilgængelige via PSN, kan have specifikke regler for, hvordan de må bruges. For eksempel kan du ved køb af et produkt (heriblandt en abonnementstjeneste) være begrænset til at downloade, streame og/eller produktet:
(i) kun i det land, hvor du bor;
(ii) kun med den Konto, der køber dem;
(iii) kun i løbet af en begrænset periode eller perioder;
(iv) kun med visse kompatible Sony-system og/eller andre enheder; og/eller
(v) kun med et vist antal kompatible enheder (inklusive Sony-systemer), der er tilknyttet den konto, der køber dem.

Hvis du tilgår en streamingtjeneste fra et andet land end det land, din konto er registreret i, kan streamingtjenestens kvalitet være anderledes end den, du oplever i det land, som dit abonnement er registreret i.

Alle materielle begrænsninger angives på købstidspunktet. Sørg venligst for, at du forstår disse begrænsninger, før du køber. (Hvis du ønsker at få emnet uddybet yderligere, inklusive formuleringer der ikke findes på dit foretrukne sprog, bedes du kontakte vores kundeservice). I disse begrænsninger betyder HJEMMEKONSOL et PlayStation®3-system, og en TRANSPORTABEL KONSOL betyder en PSP® (PlayStation®Portable), en PlayStation®Vita eller en PlayStation®Mobile -enhed.

Aktivering af det kompatible Sony-system og/eller andre enheder til produkterne på den Konto, der køber, kan være påkrævet. Hvis du sletter den konto, der købte produktet, eller deaktiverer den kompatible enhed (inklusive Sony-systemet), kan du miste adgang til og brug af produktet. Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af gange, en kompatibel enhed (inklusive Sony-systemet) kan aktiveres eller deaktiveres.

12. PlayStation Video og dets brugsbegrænsninger

På grund af begrænsninger, der er pålagt os af vores licenshavere, kan vi når som helst begrænse eller fjerne muligheden for at streame, downloade eller gen-downloade lejede og/eller købte film via PlayStation Video. Prøve- og trailer-versioner af PlayStation Video-film vil muligvis ikke afspejle de fulde film helt korrekt. Digitaliserede versioner af visse film vil muligvis ikke være identiske med den originale formatering eller tidligere udgivne versioner af filmen med samme titel.

Der gælder visse begrænsninger for, hvordan du kan bruge de film, der bliver gjort tilgængelige for dig via PlayStation Video, og de kan variere i forhold til, om du lejer eller køber en film, og om den er i HD- eller SD-format. Der gælder særligt følgende:

(i) Når en lejet film bliver downloadet til en kompatibel enhed, kan den ikke tilgås fra en anden kompatibel enhed.
(ii) Visse købte eller lejede film vil muligvis ikke være tilgængelige via Remote Play of vil muligvis kun være tilgængelige til enten download eller streaming, afhængigt af den kompatible enhed, du bruger.
(iii) Visse kompatible enheder kan kun streame eller downloade fra PlayStation Video.
(iv) Din mulighed for at downloade eller streame en lejet eller købt film kan også være begrænset til:
a. kun visse kompatible Sony-systemer;
b. kun et udspecificeret antal gange;
c. kun et udspecificeret antal kompatible enheder;
d. streaming via én kompatibel enhed ad gangen;
e. en udspecificeret tidsperiode, hvis filmen lejes; og/eller
f. kun til udspecificeret software på en kompatibel enhed.
Disse begrænsninger er forklaret på: www.playstation.com/legal/playstation-video-usage-restrictions, men muligvis ikke tilgængelige på dit foretrukne sprog. Sørg venligst for, at du forstår disse begrænsninger, før du køber. Hvis du ønsker at få noget uddybet yderligere, inklusiv information der ikke findes på dit foretrukne sprog, bedes du kontakte vores kundeservice

13. Intellektuel ejendomsret (deriblandt piratkopieret software)

Al intellektuel ejendomsret til PSN og dets produkter tilhører os og/eller vores licenshavere. Alle selskabs-, produkt- og tjenestenavne på PSN er varenavne, varemærker eller registrerede varemærker eller tjenestemærker tilhørende deres respektive ejere.

Når du køber et produkt, accepterer du, at du køber licensen til brugen af produktet – du får ikke ejerskab over produktet. Hvis produktet, du køber fra os, er software (som defineret i betingelserne for brug af software), får du en licens til at anvende softwaren i overensstemmelse med betingelserne for brug af software. I forbindelse med alle andre produkter, du køber fra os, får du en begrænset, ikke-eksklusiv, personlig licens, der ikke kan overføres, til brug af produkter. Udover disse licenser forbeholder vi og/eller vores licenshavere os alle rettigheder, interesser og retsmidler.

Du kan få mulighed for at dele tekst, beskeder, kommentarer, billeder, fotografier, stemmeoptagelser, musik, film, spilindhold, spilvideoer og spiloplysninger samt andet materiale med os og andre brugere via PSN (brugerskabt indhold ("BI")). BI, der skabes og deles af dig, tilhører dig, men vi og, hvor det er gældende, produktets relevante udgivere beholder stadig de intellektuelle rettigheder til dit BI, og derfor må du ikke udnytte BI kommercielt uden vores eller den udgivne producents tilladelse.

Du giver tilladelse til følgende uden at modtage betaling:
(i) vi og vores tilknyttede selskaber kan bruge, distribuere, kopiere, modificere, fremvise og udgive dit BI og dit PSN-online-ID samt, hvis du vælger at bruge det, dit rigtige navn, via PSN og andre tilknyttede PlayStation®-produkter og tjenester, såsom websider i forbindelse med produktet; og
(ii) vi og vores tilknyttede selskaber må desuden udlicensere, sælge eller på anden vis udnytte dit BI handelsmæssigt (for eksempel til salg af abonnementer for at tilgå dit BI (alene eller i kombination med andet BI) og/eller for reklameindtægter og i forbindelse med BI), endvidere tillader du os at bruge dit BI til promovering af produkter og andre PlayStation®-produkter og -tjenester.

Du accepterer, at vi og andre PSN-brugere må ændre eller slette dit BI, og du frasiger dig alle moralske rettigheder til dit BI. Når du deler BI, tilkendegiver du over for os, at du har alle nødvendige rettigheder til at dele sådant BI og til at overdrage rettighederne i henhold til dette afsnit 13.

Derudover må du ikke:
(i) dele, sælge, købe, overføre, udleje eller udlicensere hele eller dele af en konto (herunder konti tilhørende umyndige familiemedlemmer), et online-ID eller andre konto-oplysninger; eller
(ii) forstyrre, misbruge, modificere, tilpasse, oversætte, hacke, cracke, foretage reverse engineering af, dekompilere eller adskille nogen produkter eller dele af tjenester og/eller produkter (eller nogen former for udstyr, systemer eller infrastrukturer, der anvendes i forbindelse med PSN) af nogen som helst grund, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af gældende lovgivning; eller
(iii) producere nogen afledte værker, forsøge at genskabe kildekoden ud fra objektkoden eller downloade produkter eller en del af et produkt med formål, der ikke er godkendt af os; eller
(iv) "høste", kopiere, reproducere, kommunikere til offentligheden eller transmittere produkter eller bruge produkter til offentlige fremvisninger eller udnytte produkter eller dele af produkter, deriblandt alle oplysninger, der tilgås via eller i forbindelse med PSN; eller
(v) bruge eller gøre uautoriseret hardware eller software tilgænglig for at tilgå eller interagere med PSN eller dets produkter (deriblandt snydekoder eller enheder, der tilsidesætter sikkerhedsfunktioner eller begrænsninger); eller
(vi) tilsidesætte eller forsøge at tilsidesætte brugergodkendelsessystemer eller sikkerhedsfunktioner, medmindre det er udtrykkeligt tilladt ved lov; eller
(vii) introducere kode, indhold eller kommunikation, der kan være skadelig for os, vores licenshavere eller andre brugere, såsom virusser, orme, spyware eller tidsbomber.
(viii) bruge stjålet eller ulovligt anskaffet hardware, software, konti, kontooplysninger, virtuelle valutaer eller produkter.

14. Brug af dine personlige oplysninger

Når du bruger PSN og dets produkter, kan vi, andre brugere og tredjeparter indsamle, bruge og dele oplysninger med relation til dig (og dine umyndige familiemedlemmer) med andre. Indsamling, brug og deling af personlige oplysninger, der relaterer til dig, forklares i PlayStations fortrolighedspolitik, der kan læses på www.playstationnetwork.com/da-dk/privacy-policy. Når du anvender PSN samt dets produkter, giver du samtykke til indsamling, brug og deling af dine personlige oplysninger i henhold til denne politik.
Vi forbeholder os retten til efter vores helt eget skøn at overvåge og optage (eller bede en tredjepart om at overvåge eller optage) al aktivitet samt fjerne alt materiale, som du deler, efter vores eget skøn og uden yderligere varsel til dig. Dette kan omfatte oplysninger, såsom indholdet af din stemme- og tekstkommunikation, filmoptagelser af dit spil, tid og sted for dine aktiviteter samt dit navn, dit online-ID til PlayStation®Network og din IP-adresse. Vi kan også modtage oplysninger om din aktivitet på PSN fra andre brugere. Alle oplysninger, der bliver indsamlet på denne måde, kan blive anvendt af os eller vores tilknyttede selskaber til håndhævelse af disse servicebetingelser, overholdelse af loven, beskyttelse af vores og vores licenshaverens rettigheder samt beskyttelse af vores medarbejdere, leverandører og brugeres personlige sikkerhed. Disse oplysninger kan videregives til politiet eller andre passende myndigheder. Bemærk venligst, at vi ikke kan overvåge al PSN-aktivitet, og at vi ikke binder os til at gøre dette.

Du må ikke dele dine personlige oplysninger via PSN, heriblandt, men ikke begrænset til: telefonnummer, e-mailadresse, fysisk adresse, etc.

15. Software-opdateringer og hvordan de kan påvirke dig

Du accepterer, at vi automatisk kan uploade opdateringer til dit Sony-system, når du tilslutter det til internettet og/eller logger på din konto for at sikre, at dit system fungerer korrekt og i henhold til disse ydelsesbetingelser og/eller for at forbedre funktionalitet og funktioner. Derudover kan dit Sony-system downloade opdateringer, hvis du har indstillet det til at gøre dette automatisk, eller du kan manuelt bede dit system om at downloade opdateringer.

Du accepterer, at disse opdateringer kan:
(i) opdatere dit Sony-systems operativsystem og anden software og kan ændre eller fjerne visse funktioner eller funktionaliteter;
(ii) forårsage tab af data, og for at sikre, at sådanne tab ikke er permanente, bør du arkivere alle personlige billeder, musik, film eller andre data, der er gemt på dit Sony-system; og
(iii) bruges af dig i overensstemmelse med disse servicebetingelser.

Du accepterer, at du ikke er berettiget til refusion son følge af ændrede eller fjernede funktioner eller tab af data i forbindelse med softwareopdateringer.

16. Vedligeholdelse eller lukning af PSN

Vi kan lukke for PSN og/eller alle dets produkter når som helst, i en uspecificeret tidsperiode og af en hvilken som helst grund, blandt andet for at undersøge sikkerhedsproblemer og udføre systemvedligeholdelse og –opgraderinger. Hvis hele PSN bliver lukket permanent, vil du ved henvendelse kunne modtage refusion for dine ubenyttede wallet-beløb samt ikke-udløbet abonnementstid. Du vil ikke være berettiget til en refusion for eventuel ubenyttet virtuel valuta eller andre produkter.

17. Lukning af din konto

Du kan lukke din konto ved at kontakte os via oplysningerne herunder. Vi kan lukke din konto, hvis den ikke har været brugt i mindst 24 måneder. Vi vil i ingen af tilfældene give dig en refusion for dine ubenyttede wallet-beløb og eller ikke-udløbet abonnementstid, medmindre lovgivningen kræver det. Når din konto er blevet lukket, vil du ikke kunne få adgang til PSN eller anvende de produkter, der er købt med denne konto.

18. Beskyttelse af PSN (deriblandt manglende overholdelse af disse servicebetingelser)

Hvis vi på et rimeligt grundlag kan konkludere, at du, en af dine umyndige familiemedlemmer eller en konto, som du har tilladt at bruge din konsol, overtræder disse servicebetingelser, kaster vanry over PSN, deltager i bedrageri, eller vi mener, at din konto er blevet hacket eller på anden vis kompromitteret, kan vi træffe foranstaltninger, som vi mene er rimelige i forhold til situationen for at beskytte vores egne og andre brugeres interesser. Vi kan blandt andet:
(i) nulstille kodeordet til din Konto (inklusiv konti tilhørende dine umyndige familiemedlemmer);
(ii) uploade opdateringer af vores Sony-system for at forhindre uautoriseret brug;
(iii) stoppe eller suspendere alle abonnementer, der er tilknyttet din konto (inklusiv konti tilhørende dine umyndige familiemedlemmer);
(iv) stoppe eller suspendere adgang til alle eller dele af de produkter, der er tilgængelige via PSN;
(v) blokere din konto (hvilket vil omfatte alle dine umyndige familiemedlemmer) midlertidigt eller permanent;
(vi) blokere midlertidigt eller permanent for adgang til PSN fra et Sony-system, du bruger; og/eller
(vii) iværksætte og/eller deltage i juridiske handlinger rettet mod dig i form af enten regeringsrelaterede, strafferetlige eller private retssager.

Mens din konto/konti og/eller dit Sony-system er blokeret, kan du ikke bruge de PSN-produkter, du har betalt for. Vi vil ikke refundere ubenyttede wallet-beløb eller ikke-udløbne abonnementsperioder, medmindre loven kræver det. Hvis din konto bliver blokeret, kan det stadig være nødvendigt for dig at kontakte kundeservice, hvis du ikke ønsker at forny dine abonnementer.

Manglende eller forsinket handling i forhold til eventuelle sikkerhedsbrud udgør ikke en fralæggelse af vores rettigheder eller midler, og vi kan stadig handle som reaktion på sådanne sikkerhedsbrud, eller andre sikkerhedsbrud, på et senere tidspunkt.

19. Dine rettigheder og vores ansvar

Vi udelukker ikke eller begrænser vores ansvar for:
(i) dødsfald og personskader som følge af forsømmelse fra vores side eller fra vores ansatte, repræsentanter eller underleverandører;
(ii) vores svindel eller svigfuld vildledelse; og
(iii) ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses efter gældende lov.

Bortset fra hvor det angives i afsnit 19, kan vi ikke holdes ansvarlige, og vi yder ingen garanti, i henhold til aftalen for skadegørende handling, heriblandt forsømmelse eller lignende, og vi giver heller ingen garantier eller repræsentation for:
(i) kvaliteten, funktionaliteten, tilgængeligheden, fuldstændigheden, præcisionen eller ydelsen i PSN eller dets produkter;
(ii) nogen fejl eller virusser i, eller ondsindet brug af, PSN eller dets produkter;
(iii) manglende evne til at købe eller bruge produkter, der er tilgængelige via PSN;
(iv) andre PSN-brugere eller hackeres aktivitet og delte materiale;
(v) Produkter, der ikke sælges af os
(vi) manglende kompatibilitet mellem tjenester og/eller produkter og Sony-systemer og-software, der er licenseret til salg uden for Europa, Mellemøsten, Østafrika, Indien, Rusland og Oceanien;
(vii) tab af data, tab af eller skade på software eller hardware eller uautoriseret adgang til din Konto som resultat af, at du bruger eller tilgår PSN;
(viii) dårlige oplevelser;
(ix) din internetforbindelse, deriblandt afgifter for forbindelse, data og roaming, samt manglende båndbredde til at downloade eller streame produkter fra PSN.
(x) tab, du lider, der ikke skyldes vores overtrædelse af ydelsesbetingelserne;
(xi) brugen af produkterne til kommercielle formål (vi leverer kun produktet til privat brug i hjemmet), og vi har ingen ansvar for dit tab af fortjeneste, tab af omsætning business, afbrydelse af forretning eller tabt forretningsmulighed;
(xii) ondsindede handlinger foretaget af tredjepart, inklusive, men ikke begrænset til, "hacking", virusangreb, denial of service-angreb, inficering med ondartet kode, trojan-virusser eller uautoriseret adgang til din konto;
(xiii) tab du kan lide som følge af uautoriseret brug af din konto eller dine umyndige familiemedlemmers konti (medmindre brugen direkte skyldes en fejl); og
(xiv) ethvert krav om ansvar som følge af en begivenhed, der var uden for vores rimelige kontrol (fx en force majeure-begivenhed).

Vi kan indstille adgang til produkter uden ekstra omkostninger når som helst.

Nedenstående er underlagt betingelserne i afsnit 19:

(a) hvis vi ikke leverer et betalt produkt via PSN, er vores ansvar og dit eneste middel (efter vores valg), at vi enten leverer produktet igen eller tilføjer det beløb, du har betalt for produktet, til din PSN-wallet; og
(b) hvis vi leverer et produkt, der ikke virker, vil vi (i det omfang det er muligt) tilbyde at reparere eller erstatte produktet. Hvis vi vælger at reparere produktet, men ikke kan udføre reparationen inden for en rimelig tidsramme eller uden at ulejlige dig i urimelig grad, refunderer vi (baseret på værdigen af indholdet, du har modtaget) beløbet helt eller delvist; og
(c) vores ansvar og dit eneste middel i alle andre tilfælde er begrænset til 25 pund (eller et tilsvarende beløb i din lokale valuta) eller, hvis højere, mængden af ubenyttede beløb i din PSN-wallet.

20. Ændringer i vores kontrakter med dig og vores ret til at overføre de kontrakter, vi har indgået med dig, til andre

Vi kan foretage ændringer i disse servicebetingelser fra tid til anden. Hvis der er tale om materielle ændringer, beder vi dig om at acceptere en ny version af ydelsesbetingelserne. Hvis der er tale om minimale ændringer, beder vi dig enten acceptere en ny version, eller vi giver dig rimeligt varsel om ændringerne, fx med en besked, når du logger på PSN, via PSN-beskeder eller e-mails til den adresse, du har registreret sammen med din konto. Du og dine umyndige familiemedlemmers fortsatte brug af PSN efter visningen af denne meddelelse tilkendegiver, at du accepterer ændringerne. Hvis ikke du accepterer alle ændringer, skal du stoppe med at bruge PSN eller software, som du tidligere har købt. Hvis ikke du accepterer ændringen af ydelsesbetingelserne eller betingelserne for brug af software, skal du kontakte os med henblik på at få din konto lukket. I dette tilfælde vil du modtage en refusion for ubenyttede wallet-beløb.

Vi kan når som helst overføre vores rettigheder og forpligtelser og alle kontrakter mellem dig os i henhold til disse servicebetingelser til andre uden dit samtykke. Men vi vil kontakte dig, såfremt vi har til hensigt at gøre dette. Hvis du er utilfreds med overførslen, kan du lukke din konto i overensstemmelse med afsnit 17. Du må ikke overføre dine rettigheder og forpligtelser eller dine kontrakter med os i henhold til disse servicebetingelser til andre.

21. Gældende lovgivning, retskredse og tredjepartsrettigheder

Såfremt det er tilladt ved lov, erklærer du og vi os enige i, at disse servicebetingelser, deres indhold og opbygning samt alle stridigheder, der måtte opstå i forhold til disse, er styret, indgået og fortolket i henhold til engelsk lovgivning, og at Englands domstole er deres eneste domsmyndighed.

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited har under Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ret til at håndhæve enhver af disse servicebetingelser, der tilgodeser Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited. Derudover vil ingen andre end parterne i disser servicebetingelser, deres efterfølgere og tilladte personer have nogen ret til at håndhæve nogen af betingelser. Disse parters ret til at bringe disse annullere eller bringe disse ydelsesbetingelser til ophør samt at godkende ændringer, frafald eller bilæggelser are ikke underlagt nogen andres samtykke.

22. Vores selskab og kontaktoplysninger

Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (med firmaregistreringsnr.: 06020283) på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom (før 29. juli kaldet Sony Network Entertainment Europe Limited). Du kan kontakte os på denne adresse eller på:

Danmark: support@dk.playstation.com
Besøg visit www.playstation.com/da-dk/get-help/contact-us/ for at finde andre kontaktmuligheder (heriblandt telefonnummer).
Hvis du har nogen kommentarer eller spørgsmål om tredjepartstjenester og/eller -produkter, der er tilgængelige via PSN, skal du kontakte den pågældende tredjepart direkte.

Vilkår for anvendelse af software

1. Hvem er vi?
1.1. Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med selskabsregistreringsnummer 03277793, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

2. Definerede begreber
2.1. "Autoriserede systemer" betyder PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita-, PlayStation®TV- og PlayStation®4-systemer.

2.2. "PSN" refererer til PlayStation®Network.

2.3. "Software" betyder PlayStation-spil- og programsoftware, der er udviklet til at fungere på et eller flere af de Autoriserede systemer.

3. Hvornår gælder disse Vilkår for anvendelse af software?
3.1. Disse Vilkår for anvendelse af software ("Vilkår") gælder for din brug af al Software på Autoriserede systemer. Dette omfatter din brug af PlayStation™Now, som lader dig tilgå software via enheder som pc'er og smart-tv'er.

4. Software er givet i licens
4.1. lNår du køber software, opnår du en ret til at bruge Softwaren, sådan som det er beskrevet i disse Vilkår, men du opnår ikke ejerskab til Softwaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkår, kan vi opsige den Softwarelicens, du har modtaget under disse Vilkår, hvilket vil sige, at du ikke længere har ret til at bruge Softwaren.

5. Hvem giver Softwaren i licens til mig?
5.1. Der findes to typer Software:
5.1.1. software, som vi har udgivet og givet i licens til dig, og
5.1.2. software, som andre firmaer udgiver og giver i licens til dig.

5.2. Udgiveren identificeres enten:
5.2.1. på æsken – for Software, der leveres på en fysisk disk, for eksempel en dvd, en Blu-ray disk eller et PS Vita-kort ("Diskbaseret Software"), eller
5.2.2. i produktbeskrivelsen – for Software gjort tilgængelig i PlayStation®Store, Sony Entertainment Network-webbutikken eller fra andre digitale butikker, som vi fra tid til anden godkender ("Digital software").

5.3. Hvis vi er udgiveren af Softwaren, giver vi dig licens til at bruge den på disse Vilkår og andre specifikke vilkår, som vi oplyser dig om i forbindelse med den specifikke Software.

5.4. Hvis et andet firma er udgiveren af Softwaren, giver de den i licens til dig på vilkår, der omfatter, men ikke er begrænset til, disse Vilkår. Dette firma oplyser dig muligvis om andre vilkår, som det fastsætter for din brug af dets Software. I så fald gælder de yderligere vilkår i tillæg til disse Vilkår, ikke i stedet for dem. Hvis der er modstrid mellem de yderligere vilkår og disse Vilkår, gælder disse Vilkår.

6. Begrænsninger til din brug af Software
6.1. Din licens til at bruge Software er en ikke-eksklusiv personlig licens, der ikke må overdrages, til kun at anvende Softwaren til privat brug på de relevante Autoriserede systemer (som angivet på æsken for Diskbaseret software og i produktbeskrivelsen for Digital software eller på anden vis meddelt fra os til dig fra tid til anden), og kun i Europa, Mellemøsten, Afrika, Indien, Rusland og Oceanien.

6.2. Du må ikke anvende Softwaren til kommercielle formål, offentliggøre den, tage betaling for brugen af den eller foretage andre offentlige demonstrationer af den uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

6.3. Du må ikke lease, udleje, underlicensere, udgive, ændre, tilpasse eller oversætte nogen del af Softwaren.

6.4. Du må ikke emulere Softwaren.

6.5. I det omfang, som gældende lov tillader dette, må du ikke udføre reverse engineering, dekompilere eller kopiere nogen dele af Softwaren, oprette afledede værker eller på anden måde forsøge at genskabe kildekoden ud fra Softwarens objektkode.

6.6. Du må ikke anvende nogen midler til at omgå eller deaktivere nogen form for krypterings-, sikkerheds- eller godkendelsesmekanisme til de autoriserede systemer eller nogen form for software, eller til at få uautoriseret adgang til eller forstyrre konti, ydelser, hardware, software, netværk i forbindelse med PSN.

6.7. Du må ikke bruge stjålede eller ulovligt anskaffede autoriserede systemer eller software.

6.8. Brug af fællesskabsfunktioner leveret af dit Autoriserede system og Autoriseret software udgivet til brug hermed i henhold til gældende aftaler beskrevet i paragraf 10.1 vil ikke overtræde paragraf 6.2 og 6.5 i disse Vilkår.

7. Videresalg
7.1. Du må ikke videresælge hverken Diskbaseret software eller Digital software uden udtrykkelig tilladelse fra os og, hvis udgiveren er et andet firma, udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

8. Aldersklassificeringer
8.1. Hvis Softwaren har en aldersklassificering, betyder det, at den har indhold, der ikke er egnet for personer under denne alder. Hvis du er forælder eller værge, skal du se www.playstation.com/safety for at få oplysninger om, hvordan du forhindrer spil, der er klassificeret over et vist niveau, i at køre på dit PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

8.2. Hvis du eller en kontoejer, som du er ansvarlig for, har en registreret alder under den aldersklassificering, der er angivet for en bestemt Software, kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoejer i at få vist, købe eller bruge den pågældende Software. I forbindelse med spilsoftware kan vi forhindre dig eller den pågældende kontoejer i at anvende spillets onlinetilstande, også selvom offlinetilstandene kan spilles på dit PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- eller PlayStation®4-system.

9. Fortrolighedspolitik og brug af Software online
9.1. PSN gør det muligt for dig at bruge din Software online. Når du bruger PSN:
9.1.1. gælder PSN's Betingelser for brug og Brugeraftale ("Betingelser for brug"), som du indgik med Sony Interactive Entertainment Network, da du oprettede din PSN-konto ("Konto") i tilgift til disse Vilkår for anvendelse af Software. De aktuelle Betingelser for brug kan findes på www.playstation.com/legal/PSNTerms;
9.1.2. vi og Sony Interactive Entertainment Network Europe indsamler muligvis oplysninger om dig. Du kan finde oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger bruges, i PlayStations Fortrolighedspolitik på www.playstation.com/legal/PSNTerms; og
9.1.3. Hvis Software gives i licens til dig af et andet firma, indsamler de muligvis også oplysninger om dig, og de forklarer dette i deres fortrolighedspolitik.

10. Adfærd over for os og andre brugere
10.1. De Autoriserede systemer og den Autoriserede software indeholder muligvis fællesskabsfunktioner, der gør det muligt for dig at kommunikere og interagere med andre folk via PSN og via andre sociale netværk. Din brug af fællesskabsfunktionerne er underlagt adskillige aftaler med flere forskellige firmaer:
10.1.1. disse Vilkår, og
10.1.2. SEN's Betingelser for brug, og
10.1.3. PlayStations Fortrolighedspolitik, samt
10.1.4. alle yderligere vilkår, som udgiveren af Softwaren betinger sig, og
10.1.5. alle yderligere vilkår, der stilles af det firma, som driver det sociale netværk, du bruger (og som du muligvis har en konto til).

10.2. Når du interagerer med os eller andre brugere (som kan være børn), skal du opføre dig lovlydigt, anstændigt, med respekt og hensynsfuldt. Dette omfatter din brug af alle delings- eller kommunikationsfunktioner, som er tilgængelige via PSN, som lader dig dele meddelelser, kommentarer, billeder, fotografier, videoer, spilaktiver, spilvideoer og andre materialer og oplysninger ("Brugergenererede medier", også kaldet "UGM" for "User Generated Media") samt din kommunikation med vores kundeservicefolk og andre ansatte og agenter via e-mail, telefon eller andre midler.

10.3. For eksempel:
10.3.1. Undlad at dele materiale, der er anstødeligt, eller som skader eller støder folk via brug af fællesskabsfunktioner,
10.3.2. Undlad at dele ting, der er nedsættende eller anstødelige (deriblandt racemæssigt, etnisk, religiøst eller seksuelt krænkende),
10.3.3. Undlad at bruge eller opfordre til hadsk tale, voldelig adfærd og ulovlige stoffer,
10.3.4. Undlad at bruge trusler om vold eller at opfordre til vold, deriblandt trusler eller opfordring til terror;
10.3.5. Undlad at optræde på en forstyrrende, truende eller chikanerende måde eller at udgive dig for at være en anden eller forfølge nogen;
10.3.6. Undlad at spamme eller videresende anbefalinger/tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse;
10.3.7. Undlad at snyde, udnytte eller bruge fejl, sårbarheder eller utilsigtede spilmekanikker i Softwaren, PSN eller nogen af tjenestens produkter for at opnå uretfærdige fordele;
10.3.8. Undlad at dele, bytte, phishe eller høste konto-login-oplysninger;
10.3.9. Undlad at bruge eller tilknytte Softwaren, PSN eller nogen af tjenestens produkter til eller sammen med kommercielle aktiviteter;
10.3.10. Undlad at optræde på en måde, der krænker andres privatliv eller intellektuelle ejendomsret,
10.3.11. Undlad at udføre eller forsøge at udføre aktiviteter, der er i strid med disse Vilkår eller gældende lovgivning; og
10.3.12. Brug til enhver tid din sunde fornuft, og udvis almindelig høflighed.

11. Oprettelse og deling online
11.1. UGM, som du har oprettet og delt, tilhører dig, men vi og, hvis det er relevant, udgiveren af den pågældende Software har stadig intellektuelle rettigheder til dit UGM, så du må ikke udnytte UGM kommercielt uden vores tilladelse samt tilladelse fra Softwareudgiveren.

11.2. Du giver tilladelse til os, vores partnere og andre brugere af PSN til at bruge, distribuere, kopiere, redigere, fremvise og udgive dit UGM, dit PSN Online-ID (og dit navn, hvis du vælger at bruge det) på hele PSN og andre tilknyttede tjenester som f.eks. websteder, der er knyttet til Softwaren. Du giver os også tilladelse til, uden at betale dig, at licensere, sælge og på anden måde kommercielt udnytte dit UGM (for eksempel sælge abonnementer til at få adgang til dit UGM (alene eller i kombination med andet UGM) og/eller modtage reklameindtægter i forbindelse med UGM) samt til at bruge dit UGM til at gøre reklame for PlayStation®-produkter, Software og ydelser. Du accepterer, at vi og andre PSN-brugere kan redigere eller slette dit UGM, og du fraskriver dig alle moralske rettigheder, som du måtte have til dit UGM. Ved at offentliggøre UGM meddeler du os, at du har alle de nødvendige rettigheder til at offentliggøre dette UGM samt til at tildele de rettigheder, der er beskrevet i denne paragraf.

12. Hvad, hvis jeg har en ubehagelig oplevelse online?
12.1. Vi ønsker, at alle har glæde af vores onlinefællesskab, men vi kan ikke garantere, at alle vil opføre sig passende. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar over for dig for andre PSN-brugeres aktiviteter og UGM og intet ansvar over for andre for dine aktiviteter og dit UGM.

12.2. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd i spillet, beder vi dig om at fortælle det til den pågældende udgiver (som muligvis er os).

12.3. Selvom vi muligvis gør det muligt for dig og andre brugere at udgive til sociale netværk og andre tredjepartssider, påtager vi os ikke ansvar for disse ydelser. Hvis du kommer ud for uacceptabel eller upassende adfærd på et socialt netværk eller en tredjepartsside, beder vi dig rapportere det til det sociale netværk eller tredjepartssiden ved hjælp af deres proces til rapportering af upassende adfærd.

13. Rapportering fra spil, som vi udgiver
13.1. I de spil, vi udgiver, og for at hjælpe dig med vores spil og de funktioner, vi leverer via vores Autoriserede systemer (f.eks. PSN-meddelelser), inkluderer vi mekanismer til rapportering af upassende adfærd på de steder, hvor vi mener, det vil være mest relevant. Der er for eksempel et rapporteringsvalg ud for de meddelelser, du modtager på PSN, og rapporteringsværktøjer i alle de spil, vi udgiver, hvis spillet giver mulighed for at dele UGM. Hvis du bruger det nærmeste værktøj til rapportering af upassende adfærd, når du sender rapporten, kan du muligvis også sende os passende dokumentation, som hjælper os med at vurdere rapporten. Det betyder selvfølgelig, at andre folk kan gøre det samme med dig og dit UGM.

13.2. Mere information om rapportering af upassende adfærd kan findes på www.playstation.com/safety

14. Overvåger vi onlineadfærd?
14.1. Ja, men vi kan ikke overvåge al Software-aktivitet, og vi bestræber os ikke på at gøre dette. Vi forbeholder os dog ret til efter eget valg at overvåge og registrere al din Software-aktivitet samt til at fjerne alt dit UGM efter eget valg uden at give dig besked om det. Din brug af Softwaren kan blive registreret og indsamlet af os eller sendt til os af andre brugere som beskrevet i paragraf 13.1. Alle oplysninger, der indsamles på denne måde, for eksempel dit UGM, indholdet af din tale- og tekstkommunikation, tidspunktet og stedet for dine aktiviteter samt dit rigtige navn, dit PSN Online-ID og din IP-adresse, kan benyttes af os eller vores tilknyttede selskaber til at håndhæve disse Vilkår og Betingelser for brug, til at overholde loven, beskytte vores rettigheder samt vores licensgiveres og brugeres rettigheder og til at beskytte vores medarbejderes og brugeres personlige sikkerhed. Disse oplysninger kan videregives til politiet og relevante myndigheder. Ved at acceptere disse Vilkår for anvendelse af software giver du udtrykkeligt dit tilsagn til dette.

15. Onlinebutikker
15.1. Når du bruger Software online, kan du muligvis købe varer fra en onlinebutik ved hjælp af din SEN-wallet. Alle køb foretages fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited og er underlagt Betingelserne for brug.

16. Feedback og beta-prøveperioder
16.1. Vi vil meget gerne modtage dine idéer og feedback til vores tjenester og produkter, men du må kun give os dine egne idéer og feedback. Ved at levere dine idéer og feedback til os overfører du ejerskab af dem til os, uanset om vi implementerer dem eller ej. Du vil ikke modtage betaling eller andre former for kompensation for dine idéer eller feedback.

16.2. Hvis du deltager i eller indløser en kupon til en prøveperiode uden ekstra omkostninger, accepterer du følgende ekstra vilkår:
16.2.1. Du skal opbevare betasoftwaren sikkert og i god stand, og du må ikke kopiere betasoftwaren, give eller sælge den til nogen, forsøge at foretage reverse engineering på den, og du må heller ikke skabe afledte værker af den;
16.2.2. Du modtager kun licens til brug af betasoftwaren;
16.2.3. Vi garanterer ikke, at betasoftwaren vil fungere korrekt (eller overhovedet);
16.2.4. I løbet af betaperioden kan vi modificere betasoftwaren uden varsel, hvilket kan tilføje eller fjerne data, indhold og funktionalitet, og du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige på grund af tab af data, indhold eller funktionalitet; og
16.2.5. Vi kan afslutte betaen eller forhindre dig i at tilgå den når som helst.

17. Softwareopdateringer og ophør af ydelse
17.1. Software bliver muligvis opdateret fra tid til anden, hvilket kan omfatte tilføjelse eller fjernelse af funktioner.

17.2. Vi og andre udgivere finder det undertiden nødvendigt at afbryde onlinesupport til et spil. Det betyder, at funktioner som online multiplayer-tilstand og pointtavler ikke længere er tilgængelige. Hvis et spil kun kan spilles online, kan du muligvis ikke længere bruge det.

17.3. Hvis vi beslutter os for at afbryde onlinesupport for et bestemt spil, bestræber vi os på at give dig rimeligt varsel om denne beslutning på spillets forummer samt på eu.playstation.com/gameservers.

17.4. Andre udgivere kan afbryde onlinesupport til deres spil og giver dig muligvis besked på forummer eller websteder, som du skal kontrollere for opdateringer.

18. Ejerskab af copyright
18.1. Al Software indeholder biblioteksprogrammer. Copyright til disse tilhører Sony Interactive Entertainment Inc. og er udelukkende givet i licens til os i vores geografiske driftsområde. Andre copyrights og intellektuelle rettigheder findes i Softwaren, og du modtager muligvis besked om disse fra tid til anden.

19. Håndhævelse af Vilkår for anvendelse af software
19.1. Du accepterer, at vi kan håndhæve disse Vilkår over for dig for al Software, uanset om vi er udgiveren eller ikke.

20. Dine rettigheder og vores ansvar
20.1. Vi udelukker ikke og begrænser ikke vores ansvar for:
20.1.1. Død eller personskade forårsaget af vores eller vores ansattes, agenters, eller underleverandørers forsømmelse;
20.1.2. Svindel eller falsk markedsføring; og
20.1.3. Alle former for ansvar, der ikke kan fralægges under gældende lovgivning.

20.2. Underlagt betingelserne i paragraf 20.1 er vores ansvar over for dig og din eneste kompensationsmulighed begrænset til 50 britiske pund (eller tilsvarende i din lokale valuta).

21. Ændringerne i disse Vilkår og vores ret til at overføre vores kontrakter med dig
21.1. Vi kan foretage ændringer i disse Vilkår fra tid til anden. Hvis disse ændringer er væsentlige, vil vi bede dig om at acceptere en ny version af dem. Hvis ændringerne er mindre, vil vi enten bede dig om at acceptere en ny version eller give dig rimeligt varsel om ændringerne. Du og dine umyndige familiemedlemmers fortsatte brug af softwaren efter sådant varsel vil udgøre din accept af ændringerne. Du må ikke fortsætte med at bruge softwaren, du tidligere har købt, medmindre du accepterer alle ændringer.

21.2. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår samt alle kontrakter mellem dig og os i forhold til disse Vilkår – når som helst og uden dit samtykke. Vi vil imidlertid varsle dig, såfremt vi planlægger dette. Du må ikke overføre dine rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår.

22. Gældende lovgivning, retskreds og tredjepartsrettigheder
22.1. I den udstrækning, gældende lovgivning tillader det, accepterer du og vi disse Vilkår, deres indhold og struktur, og alle uoverensstemmelser i forhold til disse er dækket af og fortolket ud fra engelsk lovgivning, og Englands domstole er den eneste gyldige retskreds.

Sidst opdateret: oktober 2017.